Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL BAZINIO BAUSMIŲ IR NUOBAUDŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 14 d. Nr. 1031

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 83-3294) 3 straipsnio 2 dalimi ir 10 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti bazinį bausmių ir nuobaudų dydį – 130 litų.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                         GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                   PETRAS BAGUŠKA