LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ PROGA

 

2004 m. balandžio 21 d. Nr. 20

Vilnius

 

1 straipsnis.

Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą proga už nuopelnus bei paramą siekiant Lietuvos narystės Europos Sąjungoje Lietuvos valstybės ordinais apdovanoju šiuos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius:

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi

 

Bertie AHERN – Airijos Ministras Pirmininkas;

Pat COX – Europos Parlamento Pirmininkas;

Paavo LIPPONEN – Suomijos Respublikos Parlamento Pirmininkas, buvęs Suomijos Respublikos Ministras Pirmininkas;

Anders Fogh RASMUSSEN – Danijos Karalystės Ministras Pirmininkas.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Franco FRATTINI – Italijos Respublikos užsienio reikalų ministras;

Sandra KALNIETE – buvusi Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministrė;

Kristiina OJULAND – Estijos Respublikos užsienio reikalų ministrė;

Friis Arne PETERSEN – Danijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius;

Guido PODESTÀ – Europos Parlamento vicepirmininkas;

Dominique de VILLEPIN – buvęs Prancūzijos Respublikos užsienio reikalų ministras.

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi

 

Laima Liucija ANDRIKIENĖ – buvusi Lietuvos Respublikos Europos reikalų ministrė, buvusi Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja;

Albinas JANUŠKA – ambasadorius, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Rytų Europos ir Vidurinės Azijos departamento ambasadorius ypatingiesiems pavedimams Platesnės Europos iniciatyvai, buvęs Derybų delegacijos dėl Europos (Asociacijos) sutarties vadovas;

Rasa JUKNEVIČIENĖ – Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, Seimo NATO reikalų komisijos pirmininko pavaduotoja;

Andrius KUBILIUS – Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto narys, buvęs Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas, buvęs Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, buvęs Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas, buvęs Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete vadovas, delegacijos narys;

Aloyzas SAKALAS – Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, Seimo delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas, buvęs Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje vadovas.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi

 

Maria BERGER – Europos Parlamento narė;

Algirdas GAIŽUTIS – Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius, Europos Sąjungos ateities Lietuvos forumo prezidentas;

Eva JANSON – Danijos Karalystės nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvos Respublikoje;

Justinas KAROSAS – Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Seimo Užsienio reikalų komiteto narys, buvęs Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete vadovo pavaduotojas, delegacijos narys;

Jeronimas KRAUJELIS – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras;

Giorgio NAPOLITANO – Europos Parlamento narys;

Artur PLOKŠTO – Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys, Seimo stebėtojų Europos Parlamente delegacijos narys;

Alvydas SADECKAS – Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, Seimo Europos reikalų komiteto narys;

Martin SAJDIK – ambasadorius, Austrijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos generalinis direktorius Europos integracijos ir ekonominiams reikalams;

Artūras SKARDŽIUS – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys, buvęs Referendumo dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą štabo vadovo pavaduotojas;

Gintaras STEPONAVIČIUS – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas, Seimo Europos reikalų komiteto narys, buvęs Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas, Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete narys;

Ioannis SOULADAKIS – Europos Parlamento narys;

Birutė VĖSAITĖ – Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto narė, Seimo stebėtojų Europos Parlamente delegacijos pirmininkė, Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete narė.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi

 

Rimantas Jonas DAGYS – buvęs Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, buvęs Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete vadovo pavaduotojas, buvęs Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narys;

Cornelius HELL – savaitraščio „Die Furche“ kultūros redaktorius, žurnalistas, vertėjas, Lietuvos istorijos, kultūros, mokslo ir lituanistikos propaguotojas Austrijoje;

Algimantas Valentinas INDRIŪNAS – Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys;

Walter KITTEL – buvęs Vokietijos Federacinės Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Sąjungos vadovo pavaduotojas, buvęs Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas pagal VFR dvišalę TRANSFORM paramos programą;

Dietrich von KYAW – ambasadorius, buvęs Vokietijos Federacinės Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Sąjungos vadovas, Lietuvos Respublikos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegacijos užsienio patarėjas;

Alfonsas MACAITIS – Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, Seimo Europos reikalų komiteto narys, Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete narys;

Alan MAYHEW – Sussex universiteto Europos instituto profesorius, Lietuvos Respublikos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje delegacijos užsienio patarėjas;

Žilvinas MARCINKEVIČIUS – „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės viceprezidentas, uždarosios akcinės bendrovės „NDX Energija“ direktorius, Lietuvos verslo integracijos į Europos Sąjungą iniciatorius;

Egidijus VAREIKIS – Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Seimo delegacijos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos jungtiniame parlamentiniame komitete pirmininkas.

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

 

Romaldas ABUGELIS – Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto vyresnysis patarėjas, Seimo komitetų (komisijų) vyresniųjų patarėjų kolegijos pirmininkas;

Linas BALSYS – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos korespondentas Briuselyje;

Renata BLAGNIENĖ – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos analizės skyriaus vedėja;

Danguolė BUBLIENĖ – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Privatinės teisės departamento direktorė;

Algimantas BUDRYS – dienraščio „Lietuvos rytas“ vyriausiojo redaktoriaus pirmasis pavaduotojas;

Rūta BUNEVIČIŪTĖ – Lietuvos Respublikos Seimo atstovė Europos Parlamente, buvusi Seimo Europos reikalų komiteto vyresnioji patarėja;

Jonas ČIČINSKAS – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius, buvęs Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Bendrijų vadovas, ambasadorius;

Dalia Genovaitė DAVIDĖNIENĖ Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto vyresnioji patarėja;

Salomėja Ona GIRIJOTIENĖ – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja;

Rimantas GRIKIENIS – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos analizės skyriaus Regioninio saugumo ir euroatlantinės integracijos tyrimų poskyrio vedėjas, knygos „Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas“ bendraautoris;

Eglė JANKAUSKAITĖ – Laikinai einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Artūro Paulausko konsultantė Europos Sąjungos klausimais, buvusi Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus ir Respublikos Prezidento Rolando Pakso referentė Europos Sąjungos klausimais;

Živilė LIEKYTĖ – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisėkūros ir viešosios teisės departamento direktorė;

Alminas MAČIULIS – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valstybės sekretorius;

Violeta MICKEVIČIŪTĖ – dienraščio „Respublika“ Pasaulio naujienų skyriaus redaktorė;

Dalia MINIATAITĖ – Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministrė;

Sigitas MITKUS – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento Europos Sąjungos sektorinių politikų koordinavimo skyriaus vedėjas;

Egidijus NAVIKAS – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento Politinio ir institucinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas;

Algirdas PALECKIS – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėjas, buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento Vakarų Europos šalių skyriaus vedėjas, buvęs Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Bendrijų pirmasis sekretorius;

Darius PRANCKEVIČIUS Lietuvos Respublikos ambasados Nyderlandų Karalystėje laikinasis reikalų patikėtinis;

Vidmantas PURLYS Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento patarėjas;

Bronė PURVANECKIENĖ – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Vertėjų grupės prie Seimo kanclerio vyriausioji specialistė (grupės vadovė);

Dainius RADZEVIČIUS Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių tarnybos vedėjas;

Loreta RAULINAITYTĖ – Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto vyresnioji patarėja;

Arūnas RIBOKAS – Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Bendrijų patarėjas;

Kęstutis SADAUSKAS – Lietuvos Respublikos misijos prie Europos Bendrijų ministras-patarėjas, buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktorius;

Evaldas SINKEVIČIUS – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos analizės skyriaus Europos Sąjungos tyrimų poskyrio vedėjas, knygos „Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas“ bendraautoris;

Alvydas STANČIKAS – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo koordinavimo ir priežiūros departamento direktorius;

Danutė Aleksandra VABALAITĖ – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos analizės skyriaus Teisinės ir politinės informacijos analizės poskyrio vedėja;

Rimantas Juozas VAICENAVIČIUS – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus pavaduotojas, buvęs Finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamento direktorius;

Erika VĖBERYTĖ – Laikinai einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Artūro Paulausko patarėja diplomatiniais klausimais, buvusi Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko patarėja;

Ramūnas VILPIŠAUSKAS – Lietuvos laisvosios rinkos instituto Europos integracijos ir užsienio prekybos ekspertas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas;

Darius ŽERUOLIS – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Europos Sąjungos politikos analizės ir pozicijų koordinavimo departamento direktorius;

Edmundas ŽILEVIČIUS – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sekretorius;

Darius ŽILYS – Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė teisingumo reikalams Lietuvos Respublikos misijoje prie Europos Bendrijų.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________