Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 10 d. Nr. 1609

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2007, Nr. 18-665; 2009, Nr. 109-4649; 2010, Nr. 21-997), ir 2 priede:

1. Įrašyti 10 punkto trečiojoje skiltyje vietoj žodžių „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Susisiekimo ministerija“ ir išbraukti žodžius „Susisiekimo ministerija“.

2. Išbraukti 16 punkto trečiosios skilties pirmojoje pastraipoje žodžius „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“, įrašyti antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Susisiekimo ministerija“.

3. Išbraukti 17 punkto trečiojoje skiltyje žodžius „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

4. Išbraukti 21 punkto trečiojoje skiltyje žodžius „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

5. Išbraukti 25 punkto trečiosios skilties pirmojoje pastraipoje žodžius „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“, įrašyti antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Susisiekimo ministerija“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS