LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 718 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2004 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1204

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pripažinti netekusiais galios:

1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085);

1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1624 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, 1-22) 3 punktą;

1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 8 d. nutarimą Nr. 49 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 4-106);

1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 2 d. nutarimą Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 65-1552);

1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 115 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 15-310);

1.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 653 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 60-1417);

1.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 436 „Dėl Ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojančių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 37-974);

1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1115 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 81-2816);

1.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 2065 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 124-5640);

1.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1356 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 104-4664);

1.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 717 „Dėl Sprogmenų apyvartos valstybinės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 93-3417) 2 punktą.

2. Pavesti Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Aplinkos ministerijai, Finansų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Kultūros ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai, atsižvelgiant į šio nutarimo 1 punkte nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimą netekusiais galios, iki 2004 m. spalio 20 d. pagal kompetenciją prireikus pakeisti arba parengti atitinkamus teisės aktus, arba parengti teisės aktų projektus ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

3. Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja nuo 2004 m. lapkričio 15 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA