Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO ĮSTATYMĄ

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 905

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (Žin., 2012, Nr. 57-2823) 13 straipsnio 6 ir 9 dalimi, 33 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti:

1.1. Ūkio ministeriją – patvirtinti Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles;

1.2. Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos:

1.2.1. atlikti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytos institucijos funkcijas;

1.2.2. patvirtinti Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisykles.

2. Šio nutarimo 1.2.1 punktas įsigalioja 2013 m. kovo 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS