Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO Nr. 86 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2013 m. rugsėjo 25 d. Nr. 871

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 19-755; 2010, Nr. 125-6401), 6.4.14 punktu:

6.4.14. atlieka 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programos tarpinės institucijos funkcijas.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič