LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS

 

N U T A R I M A S

DĖL REZISTENTŲ IR KITŲ ASMENŲ, NUŽUDYTŲ OKUPACINIŲ REŽIMŲ METU, PALAIKŲ PERKĖLIMO

 

1991 m. gruodžio 11 d. Nr. I-2082

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, pažymėdamas, kad būtina ištirti visas rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvoje okupacinių režimų metu, žuvimo aplinkybes, ir išvengti šių asmenų palaikų savavališko perkėlimo bei laidojimo, nutaria:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, atsižvelgiant į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Politinių kalinių sąjungos ir Kultūros paveldo inspekcijos pateiktas išvadas, iki 1992 m. sausio 15 d. nustatyti:

a) rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų Lietuvoje okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo tvarką;

b) komisijų dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo, sudarymo tvarką ir funkcijas;

c) įpareigoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją teikti tiesioginę pagalbą perkeliant rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikus.

2. Pavesti miestų ir rajonų savivaldybių valdyboms kartu su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Politinių kalinių sąjungos skyriais iki 1992 m. kovo 2 d. sudaryti komisijas dėl rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų po 1940 m. birželio 15 d., palaikų perkėlimo.

3. Įpareigoti miestų ir rajonų savivaldybes teikti finansinę ir kitokią pagalbą rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinių režimų metu, palaikų perkėlimo darbams, šių asmenų atminimo įamžinimui.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS

TARYBOS PIRMININKAS                                                              VYTAUTAS LANDSBERGIS

______________