Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 22 D. NUTARIMO NR. 1332 „DĖL VALSTYBĖS REGISTRŲ INTEGRALIOS SISTEMOS KŪRIMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 10 d. Nr. 1590

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 1332 „Dėl Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3599) ir išdėstyti 3 punktą taip:

„3. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos koordinuoti valstybės registrų integralios sistemos kūrimą.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 

_________________