LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO ĮSTATYMĄ

 

2002 m. kovo 22 d. Nr. 390

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2001, Nr. 99-3521) 2 ir 6-1 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įgalioti:

1. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą patvirtinti:

1.1. agresyvių šunų veislių sąrašą;

1.2. agresyvių šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles.

2. Vidaus reikalų ministeriją patvirtinti:

2.1. agresyvių šunų registravimo taisykles;

2.2. asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programą.

3. Vidaus reikalų ministeriją kartu su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba nustatyti agresyvių šunų paėmimo ir realizavimo tvarką.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

______________