LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2001 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 344 „DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 1K-291

Vilnius

 

Pakeičiu Tikslinių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4021; 2002, Nr. 41-1544), – išbraukiu Kipro Respubliką ir Maltos Respubliką.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS