LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 329 „DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. lapkričio 20 d. Nr. 3D-490

Vilnius

 

1. Išdėstau nauja redakcija alkoholinių gėrimų grupių, pogrupių ir kategorijų bei kiekvienos grupės maksimalios tūrinės etilo alkoholio koncentracijos lentelę, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3764, Nr. 125-5682; 2003, Nr. 61-2822) (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. gruodžio 15 d.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO Ministras                                                                   Jeronimas Kraujelis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.329

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr.3D-490

redakcija)

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GRUPĖS, POGRUPIAI IR KATEGORIJOS BEI KIEKVIENOS GRUPĖS MAKSIMALI TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA

 

Grupė

Pogrupis

Kategorija

Kodas pagal KPN

Maksimali tūrinė etilo alkoholio koncentracija, proc.

1. Alus

-

 

Alus

Specialios technologijos alus

Kaimiškas alus

2203

9,5

2. Vynas

 

 

Putojantis

 

 

 

Ramus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromatizuotas

 

 

Putojantis vynas

Gazuotas putojantis vynas

Gazuotas pusiau putojantis vynas

 

Vynas

Stalo vynas

Likerinis vynas

Spirituotas vynas distiliavimui

Vynas iš pernokusių vynuogių

Rūšinis vynas

Rūšinis vynas, pagamintas konkrečiame regione

Vynai, nepriskiriami aukščiau išvardytoms kategorijoms

 

Aromatizuotas vynas

Aromatizuotas vyno gėrimas

Aromatizuotas vyno kokteilis

2204,

2205

22

3. Fermentuoti gėrimai

 

Sidras/kriaušių sidras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaisių ir uogų vynas

 

 

 

 

 

 

 

Midus

Kiti fermentuoti gėrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermentuotų gėrimų mišiniai Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai

 

Sidras/kriaušių sidras

Aromatizuotas sidras/aromatizuotas kriaušių sidras

Putojantis sidras/putojantis kriaušių sidras

Putojantis aromatizuotas sidras/ putojantis aromatizuotas kriaušių sidras

Gazuotas sidras/gazuotas kriaušių sidras

Gazuotas aromatizuotas sidras/gazuotas aromatizuotas kriaušių sidras

 

Natūralus vaisių ir uogų vynas

Putojantis vaisių ir uogų vynas

Gazuotas vaisių ir uogų vynas

Spirituotas vaisių ir uogų vynas Specialios technologijos vaisių ir uogų vynas

Vaisių ir/ar uogų vyno kokteilis

Vaisių ir/ar uogų vyno gėrimas

 

Midus

 

Razinų vynas

Malton (gėrimas, pagamintas iš salyklo ekstrakto ir vyno nuosėdų)

Spruce (melsvųjų kanadinių eglių gėrimas)

Ryžių vynas

Palmių vynas

Imbierinis alus ir žolių (augalinis) alus

 

 

Fermentuotų gėrimų mišiniai 1)

 

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai 2)

2206

 

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

12

19

19

 

7

12

 

16

22

**

**

 

**

 

**

**

**

 

 

**

 

**

4. Spiritiniai gėrimai

-

 

Romas

Viskis

Grūdų spiritas arba stiprus grūdų gėrimas

Vyno spiritas

Vyno brendis arba brendis

Vynuogių išspaudų spiritas

Vaisių išspaudų spiritas

Razinų spiritas arba razinų brendis

Vaisių spiritas

Obuolių sidro spiritas, obuolių sidro brendis arba kriaušių sidro spiritas

Gencijonų spiritas

Vaisių spirito gėrimas

Kadagiais aromatizuoti spiritiniai gėrimai

Kmynais aromatizuoti spiritiniai gėrimai

Anyžiais aromatizuoti spiritiniai gėrimai

Trauktinės arba karčiosios trauktinės

Midaus nektaras

Balzamas

Midaus balzamas

Degtinė

Likeris

Kriaušių likeris

Likeris su kiaušiniais

Spiritiniai gėrimai, nepriskiriami aukščiau išvardytoms kategorijoms

2208

50*

5. Alkoholiniai kokteiliai

-

Alkoholiniai kokteiliai

2208

15

 

1) Fermentuotų gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir/ar 2 ir/ar 3 grupėse nurodytus gėrimus.

2) Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai  – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir/ar 2 ir/ar 3 grupėse nurodytus gėrimus su nealkoholiniu gėrimu, pvz., limonadu.

* - išskyrus midaus balzamą, kurio stiprumas gali būti 75 proc.

** - maksimali alkoholio koncentracija pagal gėrimo normatyvinio dokumento reikalavimus, tačiau nedidesnė nei 22 proc.

Ženklinant gėrimus nurodomos jų kategorijos, jei specialūs teisės aktai nenustato kitaip.

______________