LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMOS, PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMOS IR PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. sausio 28 d. Nr. V-69

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 44 straipsnio 4 dalį:

1. Tvirtinu pridedamas mokymo programas:

1.1. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;

1.2. Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą;

1.3. Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. 322 „Dėl privalomojo sveikatos mokymo“ (Žin., 1996, Nr. 57-1367);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 106 „Dėl privalomojo sveikatos mokymo“ (Žin., 1999, Nr. 33-975);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 437 „Dėl privalomojo sveikatos mokymo“ (Žin., 2002, Nr. 89-3824);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-302 „ Dėl Ugniagesių gelbėtojų pirmosios medicinos pagalbos mokymo programos patvirtinimo ir dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl privalomojo sveikatos mokymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1948);

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 791 „Dėl higienos normos HN 58:1998 „Privalomojo sveikatos mokymo reikalavimai“ tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 3-74);

2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. 416 „Dėl privalomojo sveikatos mokymo“ (Žin., 2000, Nr. 66-1996);

2.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. V-51 „Dėl asmenų, kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, profesijų sąrašo, ir asmenų, kurie dėl savo darbo ar kitos veiklos pobūdžio privalo įgyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, profesijų ir veiklos sričių sąrašo bei mokymo tvarkos tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 18-795);

2.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 535 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 07 17 įsakymo Nr. 416 „Dėl privalomojo sveikatos mokymo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 86-2645);

2.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 66 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 07 17 įsakymo Nr. 416 „Dėl privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-406);

2.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 689 „Dėl Darbuotojų, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, mokymo programų turinio ir apimties bei sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 8-298);

2.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. 566 „Dėl Darbuotojų, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 116-5228);

2.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. V-6 „Dėl Privalomojo sveikatos mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai organizavimo“ (Žin., 2004, Nr. 12-363);

2.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. V-59 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Privalomojo sveikatos mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 25-784);

2.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymą Nr. V-453 „Dėl Sveikatos žinių pažymėjimo patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 100-3735).

3. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį šio įsakymo vykdymo kontrolę.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ          VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69

 

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMA

 

Asmenys, kuriems privalomas pirmosios pagalbos mokymas

Mokymo temos

Mokymo trukmė (akademinėmis valandomis)

Mokymo periodiškumas ir organizavimas*

1

2

3

4

1. Statutiniai valstybės tarnautojai (Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos statutiniai valstybės tarnautojai, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, teisėjai, prokurorai, antstoliai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai)

1.1. Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, įvertinimo tvarka, gaivinimo metodika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai

18

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

1.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

1.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka patekus svetimkūniui į akį, nosį ar ausį, patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės

1.4. Žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui

1.5. Pirmosios pagalbos teikimas bandžiusiam pasikarti, užspringusiam, skendusiam, patyrusiam elektros traumą, nudegusiam, apsinuodijusiam, patyrusiam šoką ar stresą

1.6. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (netekus sąmonės, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, prasidėjus gimdymui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui)

1.7. Stresas, pirmoji psichologinė pagalba nukentėjusiam

2. Švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai (švietimo sistemos įstaigų pedagoginiai darbuotojai, sporto įstaigų treneriai ir mokytojai, kazino vadovaujantys inspektoriai, kultūros, poilsio, pramogų ir sveikatingumo renginių organizatoriai ir aptarnaujantys darbuotojai, bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu namuose, darbuotojai, pirtininkai, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai)

2.1. Gyvybės požymiai, gaivinimo pagrindai ir technika, vaikų, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai, stresas ir pirmoji psichologinė pagalba mėginusiam nusižudyti

8

Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai

2.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

2.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka netekusiam sąmonės, užspringusiam, skendusiam, patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, patyrusiam elektros traumą, paveiktam žaibo, ištiktam saulės smūgio, sušalusiam, nudegusiam, įkąstam vabzdžio ar gyvūno, ištiktam anafilaksijos, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės

2.4. Žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui

3. Darbuotojai, dirbantys kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus, geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojai, darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistai

3.1. Gyvybės požymiai, gaivinimo pagrindai ir technika, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai

6

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

3.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

3.3. Kūno perkaitimo ir atšalimo požymiai, vietinio nudegimo ir nušalimo laipsniai, pirmosios pagalbos teikimo tvarka apsinuodijusiam, nudegusiam termiškai ar nuo cheminių medžiagų, paveiktam jonizuojančiosios spinduliuotės, patyrusiam elektros traumą, galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės

3.4. Pirmoji pagalba nuodingosioms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus

3.5. Žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui

4. Visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojai

4.1. Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, gaivinimo pagrindai ir technika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai

12

Vairavimo kursų metu

4.2. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

4.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės

4.4. Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui

4.5. Pirmoji pagalba netekusiam sąmonės, užspringusiam, skendusiam, nudegusiam, apsinuodijusiam ir kitų ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui)

5. C, D ir E motorinių kelių transporto priemonių vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones valdantys ir keleivius juose aptarnaujantys darbuotojai

5.1. Pagrindinio mokymo temos:

12

Prieš pradėdami dirbti pagal 12 val. pagrindinio mokymo temas ir kartoti kas treji metai pagal 6 val. tęstinio mokymo temas

5.1.1. Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, gaivinimo pagrindai ir technika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai

5.1.2. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

5.1.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka patyrusiam galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės

5.1.4. Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui

5.1.5. Pirmoji pagalba netekusiam sąmonės, užspringusiam, skendusiam, nudegusiam, apsinuodijusiam ir kitų ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui)

5.2. Tęstinio mokymo temos:

6

5.2.1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

5.2.2. Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui

6. Asmenys, kurių veikla susijusi su ginklais (tarp jų saugos tarnybų darbuotojai, medžiotojai profesionalai ir mėgėjai, sportininkai, užsiimantys šaudymo sportu, kiti asmenys, turintys leidimus laikyti ir nešioti ginklus)

6.1. Pagrindinio mokymo temos:

18

Prieš pradėdami dirbti ar įsigydami ginklą pagal pagrindinio 18 val. mokymo temas ir kartoti kas penkeri metai pagal 6 val. tęstinio mokymo temas

6.1.1. Klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybės požymiai, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, gaivinimo pagrindai ir technika, trauminio šoko ir anafilaksijos požymiai

6.1.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

6.1.3. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka užspringusiam, paveiktam žaibo, patyrusiam elektros traumą, šautines žaizdas, galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą, saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančio pirmąją pagalbą apsaugos priemonės

6.1.4. Pirmoji pagalba netekusiam sąmonės, patyrusiam šoką ar anafilaksiją, žaizdų (tarp jų šautinių ir plėštinių) tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui

6.1.5. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka veido srities sužalojimų atveju, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui)

6.2. Tęstinio mokymo temos:

6

6.2.1. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

6.2.2. Nukentėjusiojo parengimas gabenimui (šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas) ir pagalbos teikimas gabenimo metu

6.2.3. Pirmosios pagalbos rinkinys, pirmosios psichologinės pagalbos teikimo principai nukentėjusiesiems

7. Gelbėjimo tarnybų darbuotojai (ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos, gaisrinių ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai, paplūdimiuose dirbantys gelbėtojai)

7.1. Pagrindinio mokymo temos:

40

Prieš pradėdami dirbti pagal 40 val. pagrindinio mokymo temas ir kartoti kasmet pagal 8 val. tęstinio mokymo temas

7.1.1. Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai, klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybės požymiai, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, trauminio šoko požymiai, gaivinimo pagrindai ir technika, vaikų, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai

7.1.2. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

7.1.3. Saugaus nukentėjusiojo gabenimo būdai, pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės

7.1.4. Įvykio vietos saugumo įvertinimas, greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio ar kitos įvykio vietos, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui ir pagalbos teikimas gabenimo metu

7.1.5. Kūno perkaitimo ir atšalimo požymiai, vietinio nudegimo ir nušalimo laipsniai, pirmosios pagalbos teikimo tvarka patyrusiam šoką ar anafilaksiją, mėginusiam nusižudyti, nudegusiam termiškai ar nuo cheminių medžiagų, patyrusiam šautines žaizdas, galvos, stuburo, krūtinės ir pilvo traumą, kaulų ir sąnarių lūžius, deformaciją ir suspaudimą

7.1.6. Pirmoji pagalba apalpusiam, užspringusiam, skendusiam, patyrusiam šiluminį (saulės) smūgį, elektros traumą

7.1.7. Pirmosios pagalbos teikimo tvarka ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (netekus sąmonės, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, prasidėjus gimdymui, įkandus vabzdžiui ar gyvūnui), bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai

7.2. Tęstinio mokymo temos:

8

7.2.1. Nukentėjusiojo būklės įvertinimas, kraujavimo stabdymas, pradinis gaivinimas

7.2.2. Greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio ar kitos įvykio vietos, šalmo nuėmimas, žaizdų tvarstymas, imobilizavimas, nukentėjusiojo parengimas gabenimui, pagalbos teikimas gabenimo metu

7.2.3. Pirmosios pagalbos teikimo naujovės, naujų pirmosios pagalbos teikimo metodų mokymas (defibriliacijos pagrindų, naujų gaivinimo, imobilizavimo priemonių naudojimas ir kt.)

 

* Mokymo organizavimo aprašas pateiktas šios programos 1 priede.

_________________

 

part_a1b21ef6b483469d9b3623a31b99d2af_end


Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos

1 priedas

 

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

1. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, kuria verstis turi teisę juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam pirmosios pagalbos mokymui. Vidaus reikalų sistemos įstaigos privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą atlieka vadovaudamosi šiuo aprašu ir kitais norminiais dokumentais.

2. Mokyti licencijas turinčiose įstaigose pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programas turi teisę fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu. Asmenys, užsiimantys privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, turi atitikti specialiuosius reikalavimus asmenims, siekiantiems verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, laikytis kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų licencijuojamos veiklos sąlygų.

3. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą (toliau – programa).

4. Įstaiga, turinti licenciją verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta mokymo programa, rengia ir tvirtina Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo planus (toliau – mokymo planas) ir pagal juos moko nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenis.

5. Mokymo planas turi būti parengtas pagal šios programos 2 priede pateiktą Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo plano formos pavyzdį.

6. Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos nurodymu, atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius bei mokymo poreikius, mokymo plano turinys turi būti papildomas ir atnaujinamas, bet ne rečiau kaip kas penkeri metai.

7. Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant pratybas grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.

8. Asmeniui, baigusiam mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir raštu išlaikiusiam teorinių žinių testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdanti įstaiga išduoda sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (toliau vadinama – pažymėjimas). Pažymėjimo tekstas rašomas mokymą vykdančios įstaigos blanke pagal šios programos 3 priede pateiktą pažymėjimo formos pavyzdį. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos vadovo, patvirtintas įstaigos antspaudu ir užregistruotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale.

9. Asmuo, gavęs pažymėjimą, pasirašo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale. Asmeniui, praradusiam pažymėjimą, išduodamas dublikatas. Apie tai įrašoma pažymėjimų registracijos žurnale.

10. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi mokymą vykdančioje įstaigoje 5 metus ir pagal reikalavimą pateikiami mokymo kokybę kontroliuojančiai institucijai.

11. Asmenims, turintiems medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ar jiems prilygintą išsilavinimą (baigusiems studijas iki 1995 metų – aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai gali būti išduodami be mokymo kursų lankymo, sėkmingai išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.

12. Už privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kokybę, specialiųjų reikalavimų, kitų licencijuojamos veiklos sąlygų, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako įstaigos, kuri vykdo privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą, vadovas.

13. Darbdaviai turi užtikrinti, kad šiame apraše išvardytų profesijų darbuotojai turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Pažymėjimų kopijos saugomos darbdavio nustatyta tvarka ir pateikiamos kontroliuojančių institucijų prašymu.

14. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir kitos kontroliuojančios institucijos pagal savo kompetenciją vykdo Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo priežiūrą šalyje.

 

_________________

part_8bd56e65cf1d4c449a55e19cbd25d39e_end


 

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos

2 priedas

 

(Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo plano formos pavyzdys)

 

PATVIRTINTA

(Mokymą vykdančios įstaigos vadovo

pareigų pavadinimas

įsakymo data ir Nr.)

 

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PLANAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis privalomojo pirmosios pagalbos mokymo planas skirtas

.....................................................................................................................................................

......................................................................... profesijų (veiklos sričių) darbuotojų mokymui.

 

2. Mokymo dalyvis baigęs mokymą turi žinoti: .......

 

3. Mokymo dalyvis baigęs mokymą turi gebėti: .......

 

4. Besimokančiųjų skaičius grupėje teorinių užsiėmimų metu ....... asm., pratybų – ........ asm.

 

II. MOKYMO PLANAS

 

Temos pavadinimas

Turinys

Akademinių valandų skaičius

iš viso

paskaitoms

pratyboms

1. ...

 

 

 

 

2. ...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

III. MOKYMO METODAI

 

(Aprašomi mokymo metodai ir metodikos)

 

IV. ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMAS

 

(Aprašoma žinių patikrinimo procedūra)

 

V. PRIEDAI

 

1. Dėstytojų gyvenimo aprašymai.

2. Mokymo priemonių sąrašas.

3. Teorinių žinių testo klausimai.

4. Praktinių užduočių aprašymai.

5. Literatūros sąrašas.

 

(Mokymo planą parengusio asmens

pareigų pavadinimas)                                                   (Parašas)               (Vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos

3 priedas

 

(Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

ŠIAULIŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 000000000. Vilniaus g. 000, LT-00000 Šiauliai. Tel. (8~0) 000 000.

Faks. (8~0) 000 0000 El. p. aaa@aaa.aa. http://aaaa.aa.

 

SVEIKATOS ŽINIŲ ATESTAVIMO
PAŽYMĖJIMAS

 

2007-11-10 Nr. OX-00

_____________________________________________ , _________-______-_______,

(atestuoto asmens vardas ir pavardė)                                         (gimimo metai, mėnuo, diena)

__________________________________________________________________________ ,

(profesijos ar veiklos srities pavadinimas)

atestuotas pagal ___________ valandų Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.

(trukmė akad. val.)

_______________________________________________________________

(pažymėjimo galiojimo laikas, jeigu nustatytas mokymo periodiškumas)

 

Direktorius                                            (Parašas)                              (Vardas ir pavardė)

A.V.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69

 

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA

 

Darbuotojai, kuriems privalomas higienos įgūdžių mokymas

Mokymo temos

Mokymo trukmė (akademinėmis valandomis)

Mokymo periodiškumas ir organizavimas*

1

2

3

4

1. Areštinių ir laisvės atėmimo vietų darbuotojai

1.1. Areštinių ir laisvės atėmimo vietų vėdinimo, apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, valymo ir dezinfekcijos higienos reikalavimai

6

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

1.2. Mitybos ir asmens higienos reikalavimai

1.3. Higienos įgūdžių, padedančių apsisaugoti nuo žarnyno, kvėpavimo takų ir odos užkrečiamųjų ligų, formavimas, apsinuodijimo maistu profilaktikos pagrindai

1.4. Ypač pavojingų infekcijų profilaktika

1.5. Lytiškai plintančių ligų, ŽIV/AIDS, hepatito B ir hepatito C profilaktika

1.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai, priklausomybių profilaktika

2. Vandens tiekimo įmonių darbuotojai

2.1. Geriamojo vandens kokybės reikalavimai, sanitarinis vandens tiekimo šaltinių saugumas ir sanitarinės apsaugos zonos

6

Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai

2.2. Vandens fizinių savybių (skaidrumo, spalvos, kvapo, skonio) įvertinimas, mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai

2.3. Vandenyje esančios nuodingosios medžiagos, vandens užterštumas organinėmis, cheminėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis, vandens valymo ir dezinfekcijos būdai

2.4. Per vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika

2.5. Asmens higienos įgūdžių formavimas

3. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojai, tarp jų: stiuardesės, keleivinio transporto palydovai, laivų virėjai, jų padėjėjai, bufetų ir produktų sandėlių darbuotojai)

3.1. Maisto, žaliavų, produktų pašalinimas iš rinkos, maisto gamybos ir maitinimo patalpų (grindų, sienų, lubų, langų, durų, laiptų, paviršiaus) higiena

6

Prieš pradėdami dirbti ir kas dveji metai

3.2. Teritorijos, transporto, sandėlių apšvietimo, vėdinimo, vandens, nutekamųjų vandenų, tualetų, buities patalpų higiena

3.3. Maisto gamybos įmonės technologijų higiena

3.4. Paviršių, su kuriais liečiasi maistas, priežiūra, pakavimo priemonės ir medžiagos

3.5. Atliekų ir techninių medžiagų laikymas, valymo higiena (plovimas, dezinfekcija, graužikų ir vabzdžių naikinimas)

3.6. Maisto įmonės rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos diegimas

3.7. Higienos reikalavimų laikymosi, profilaktinių sveikatos patikrinimų ir skiepų svarba, asmens higienos įgūdžių formavimas

3.8. Ūmių užkrečiamųjų žarnyno ligų, apsinuodijimų maistu, pūlingų odos ligų ir kvėpavimo sistemos ligų profilaktika

4. Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantys darbuotojai (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir kiti susiję su apgyvendinimu, darbuotojai bei teikiantys pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai)

4.1. Teritorijos ir patalpų naudojimo higiena (patalpų vėdinimo, šildymo, apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, teritorijos ir patalpų valymo ir dezinfekcijos, buities atliekų surinkimo ir išvežimo reikalavimai)

6

Prieš pradėdami dirbti ir kas treji metai

4.2. Pūslelinės, niežų, pedikuliozės, grybelinių ir bakterinių odos ligų profilaktika

4.3. Ypač pavojingų infekcijų, užkrečiamųjų kvėpavimo sistemos ir virškinimo sistemos ligų profilaktika

4.4. Darbo drabužių higienos reikalavimai, profilaktinio sveikatos tikrinimo ir skiepų reikšmė ligų profilaktikai

4.5. Triukšmo, vibracijos ir kitų profesinės rizikos veiksnių įtaka sveikatai, profilaktikos priemonės

4.6. Geriamojo, prausimuisi naudojamo ir maudyklų vandens higienos reikalavimai

4.7. Vandens, skalbinių ir darbo įrankių dezinfekcijos įgūdžių formavimas

4.8. Asmeninės higienos įgūdžių formavimas

4.9. Lytiškai plintančių ligų, ŽIV/AIDS, hepatito B ir hepatito C profilaktika

4.10. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai, priklausomybių profilaktikos priemonės

5. Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų) darbuotojai

5.1. Švietimo ir ugdymo įstaigų teritorijos, patalpų priežiūros ir naudojimo (vėdinimo, apšvietimo, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, valymo ir dezinfekcijos), mokymo inventoriaus ir žaislų higienos reikalavimai

6

Pirmaisiais darbo metais ir kas penkeri metai

5.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių mitybos higiena (maisto priėmimas, gamyba, išdalijimas, indų, įrankių, inventoriaus plovimas, dezinfekcija ir kt.), sveikos mitybos rekomendacijos

5.3. Vaikų asmens higiena. Higienos reikalavimai, taikomi mokymo procesui

5.4. Užkrečiamųjų kvėpavimo sistemos ligų profilaktika

5.5. Užkrečiamųjų žarnyno ligų, apsinuodijimo maistu profilaktika

5.6. Užkrečiamųjų odos ligų profilaktika

5.7. Personalo asmens higienos reikalavimai, profilaktinių sveikatos tikrinimų, skiepų svarba

5.8. Lytiškai plintančių ligų ir ŽIV/AIDS, hepatito B ir hepatito C profilaktika

5.9. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų žala žmogaus sveikatai, priklausomybių profilaktikos priemonės

6. Darbuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingą darbą)

6.1. Cheminiai, fiziniai, biologiniai, ergonominiai (psichofiziologiniai) darbo aplinkos profesinės rizikos veiksniai

6

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

6.2. Vyraujantys profesinės rizikos veiksniai (veikiantys tam tikros profesijos darbuotojų grupes)

6.3. Leidžiamos (pagal galiojančias higienos normas) profesinės rizikos veiksnių vertės

6.4. Profesinės rizikos veiksnių poveikis darbuotojo sveikatai, profesinių ligų samprata

6.5. Bendrosios ir asmens profilaktikos priemonių naudojimo įgūdžių formavimas

7. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis

7.1. Teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos saugą dirbant su nuodingosiomis ir potencialiai nuodingomis medžiagomis

28

Prieš pradėdami dirbti ir kas penkeri metai

7.2. Nuodingųjų medžiagų klasifikacija, jų savybės, poveikis aplinkai ir žmogaus sveikatai

7.3. Rizikos veiksniai, veikiantys dirbančiuosius su nuodingosiomis medžiagomis, profilaktinių sveikatos tikrinimų reikšmė lėtinių apsinuodijimų ir ligų profilaktikai

7.4. Prevencinės priemonės nuodingųjų medžiagų saugai užtikrinti

7.5. Asmens higienos ir saugaus darbo su nuodingosiomis medžiagomis įgūdžių formavimas

8. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose

8.1. Teisės aktai, reglamentuojantys medicininių atliekų tvarkymą

8

Prieš pradėdami dirbti

8.2. Medicininių atliekų tvarkymo sistema (atliekų klasifikacija, surinkimo ir šalinimo būdai)

8.3. Medicininių atliekų surinkimo, rūšiavimo, pakavimo, ženklinimo, saugojimo, kenksmingumo pašalinimo, apskaitos dokumentų pildymo įgūdžių formavimas

8.4. Darbuotojų sveikatos stebėjimas, kraujo infekcijų (hepatito B, hepatito C, ŽIV/AIDS ir kt.) profilaktika

8.5. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, saugaus darbo įgūdžių formavimas

 

* Mokymo organizavimo aprašas pateiktas šios programos 1 priede.

 

_________________

part_28a49094fa4f44798d634a99dd4d4877_end

 


Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos

1 priedas

 

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

1. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, kuria verstis turi teisę juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam higienos įgūdžių mokymui. Vidaus reikalų sistemos įstaigos privalomąjį higienos įgūdžių mokymą atlieka vadovaudamosi šiuo aprašu ir kitais norminiais dokumentais.

2. Mokyti licencijas turinčiose įstaigose pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas turi teisę fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu. Asmenys, užsiimantys privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, turi atitikti specialiuosius reikalavimus asmenims, siekiantiems verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, laikytis kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų licencijuojamos veiklos sąlygų.

3. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą (toliau – programa).

4. Įstaiga, turinti licenciją verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta mokymo programa, rengia ir tvirtina Privalomojo higienos įgūdžių mokymo planus (toliau – mokymo planas) ir pagal juos moko nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenis.

5. Mokymo planas turi būti parengtas pagal šios programos 2 priede pateiktą Privalomojo higienos įgūdžių mokymo plano formos pavyzdį.

6. Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos nurodymu, atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius bei mokymo poreikius, mokymo plano turinys turi būti papildomas ir atnaujinamas, bet ne rečiau kaip kas penkeri metai.

7. Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant pratybas grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.

8. Asmeniui, baigusiam mokymą pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir raštu išlaikiusiam teorinių žinių testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdanti įstaiga išduoda sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (toliau vadinama – pažymėjimas). Pažymėjimo tekstas rašomas mokymą vykdančios įstaigos blanke pagal šios programos 3 priede pateiktą pažymėjimo formos pavyzdį. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos vadovo, patvirtintas įstaigos antspaudu ir užregistruotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale.

9. Asmuo, gavęs pažymėjimą, pasirašo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale. Asmeniui, praradusiam pažymėjimą, išduodamas dublikatas. Apie tai įrašoma pažymėjimų registracijos žurnale.

10. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi mokymą vykdančioje įstaigoje 5 metus ir pagal reikalavimą pateikiami mokymo kokybę kontroliuojančiai institucijai.

11. Asmenims, turintiems medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ar jiems prilygintą išsilavinimą (baigusiems studijas iki 1995 metų – aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai gali būti išduodami be mokymo kursų lankymo (išskyrus darbuotojams, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose), sėkmingai išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.

12. Už privalomojo higienos įgūdžių mokymo kokybę, specialiųjų reikalavimų, kitų licencijuojamos veiklos sąlygų, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako įstaigos, kuri vykdo privalomąjį higienos įgūdžių mokymą, vadovas.

13. Darbdaviai turi užtikrinti, kad šiame apraše išvardytų profesijų darbuotojai turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Pažymėjimų kopijos saugomos darbdavio nustatyta tvarka ir pateikiamos kontroliuojančių institucijų prašymu.

14. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir kitos kontroliuojančios institucijos pagal savo kompetenciją vykdo privalomojo higienos įgūdžių mokymo priežiūrą šalyje.

 

_________________

part_6b93d213baff431faaf945d10e47af75_end


 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos

2 priedas

 

(Privalomojo higienos įgūdžių mokymo plano formos pavyzdys)

 

PATVIRTINTA

(Mokymą vykdančios įstaigos vadovo

pareigų pavadinimas

įsakymo data ir Nr.)

 

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PLANAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis privalomojo higienos įgūdžių mokymo planas skirtas

......................................................................................................................................................

........................................................................... profesijų (veiklos sričių) darbuotojų mokymui.

 

2. Mokymo dalyvis baigęs mokymą turi žinoti: .....

 

3. Mokymo dalyvis baigęs mokymą turi gebėti: .....

 

4. Besimokančiųjų skaičius grupėje teorinių užsiėmimų metu ......... asm., pratybų – ............... asm.

 

II. MOKYMO PLANAS

 

Temos pavadinimas

Turinys

Akademinių valandų skaičius

iš viso

paskaitoms

pratyboms

1. ....

 

 

 

 

2. ....

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

III. MOKYMO METODAI

 

(Aprašomi mokymo metodai ir metodikos)

 

IV. ŽINIŲ DR PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMAS

 

(Aprašoma žinių patikrinimo procedūra)

 

V. PRIEDAI

 

1. Dėstytojų gyvenimo aprašymai.

2. Mokymo priemonių sąrašas.

3. Teorinių žinių testo klausimai.

4. Praktinių užduočių aprašymai.

5. Literatūros sąrašas.

 

(Mokymo planą parengusio asmens

pareigų pavadinimas)                                                   (Parašas)            (Vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos

3 priedas

 

(Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

ŠIAULIŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 000000000. Vilniaus g. 000, LT-00000 Šiauliai. Tel. (8~0) 000 000.

Faks. (8~0) 000 0000 El. p. aaa@aaa.aa. http://aaaa.aa.

 

SVEIKATOS ŽINIŲ ATESTAVIMO
PAŽYMĖJIMAS

 

2007-11-10 Nr. OX-00

 

_____________________________________________ , _________-______-_______,

(atestuoto asmens vardas ir pavardė)                                         (gimimo metai, mėnuo, diena)

__________________________________________________________________________ ,

(profesijos ar veiklos srities pavadinimas)

atestuotas pagal ___________ valandų Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą.

(trukmė akad. val.)

_____________________________________________________________

(pažymėjimo galiojimo laikas, jeigu nustatytas mokymo periodiškumas)

 

Direktorius                                                          (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)

A.V.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69

 

PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMA

 

Asmenys, kuriems privalomas pirmosios pagalbos mokymas

Mokymo temos

Mokymo trukmė (akademinėmis valandomis)

Mokymo periodiškumas ir organizavimas*

1

2

3

4

Asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų

1. Alkoholio vartojimo žala sveikatai, piktnaudžiavimo juo socialiniai ir teisiniai padariniai

4

Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi

2. Įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys alkoholio vartojimo kontrolę

3. Alkoholio, alkoholio surogatų, gamybos dervų cheminė sudėtis ir poveikis žmogaus sveikatai

4. Su alkoholio vartojimu ir alkoholizmu susiję neigiami socialiniai padariniai – įtaka vairuojant, nelaimingiems atsitikimams, darbinei veiklai, šeimai, aplinkiniams

5. Alkoholio vartojimas ir nusikalstamumas

6. Girtumo laipsniai, apsinuodijimas alkoholiu, alkoholinė koma, tolerancija alkoholiui, priklausomybė, alkoholio poveikis atskiriems organams ir organų sistemoms

7. Narkotinių, psichotropinių medžiagų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikis žmogui ir jo aplinkai

8. Socialiniai narkotikų vartojimo padariniai ir teisinė atsakomybė

9. Psichiką veikiančių (narkotinių) medžiagų vartojimo tendencijos, vartojimo požymiai, tolerancija, priklausomybė

10. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo įtaka elgsenai, psichikos ir fizinei sveikatai (ūmūs ir lėtiniai apsinuodijimai, psichozės, asmenybės sutrikimai, užkrečiamosios ligos, nelaimingi atsitikimai)

11. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, psichologinė, medicinos, socialinė pagalba asmenims, vartojantiems žalingai psichiką veikiančias medžiagas

12. Stacionari ir ambulatorinė pagalba, anoniminė pagalba, savigalbos organizacijų veikla, socialinė pagalba ir reabilitacija

13. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis

 

* Mokymo organizavimo aprašas pateiktas šios programos 1 priede.

 

_________________

part_c3103a68d1d84c868d98d4d9c3b09129_end

 


Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos

1 priedas

 

PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

1. Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai yra licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, kuria verstis turi teisę juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam mokymui apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

2. Mokyti licencijas turinčiose įstaigose pagal privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programas turi teisę fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai. Asmenys, užsiimantys privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, turi atitikti specialiuosius reikalavimus asmenims, siekiantiems verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, laikytis kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų licencijuojamos veiklos sąlygų.

3. Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą (toliau – programa).

4. Įstaiga, turinti licenciją verstis privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta mokymo programa, rengia ir tvirtina privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo planą (toliau – mokymo planas) ir pagal jį moko asmenis, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

5. Mokymo planas turi būti parengtas pagal šios programos 2 priede pateiktą Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo plano formos pavyzdį.

6. Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos nurodymu, atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius bei mokymo poreikius, mokymo plano turinys turi būti papildomas ir atnaujinamas, bet ne rečiau kaip kas penkeri metai.

7. Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant pratybas grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.

8. Asmeniui, baigusiam mokymą pagal privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą ir raštu išlaikiusiam žinių patikrinimo testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų), mokymą vykdanti įstaiga išduoda sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (toliau vadinama – pažymėjimas). Pažymėjimo tekstas rašomas mokymą vykdančios įstaigos blanke pagal šios programos 3 priede pateiktą pažymėjimo formos pavyzdį. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos vadovo, patvirtintas įstaigos antspaudu ir užregistruotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale.

9. Asmuo, gavęs pažymėjimą, pasirašo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale. Asmeniui, praradusiam pažymėjimą, išduodamas dublikatas. Apie tai įrašoma pažymėjimų registracijos žurnale.

10. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi mokymą vykdančioje įstaigoje 5 metus ir pagal reikalavimą pateikiami mokymo kokybę kontroliuojančiai institucijai.

11. Už privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo kokybę, specialiųjų reikalavimų, kitų licencijuojamos veiklos sąlygų, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako įstaigos, kuri vykdo privalomąjį mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, vadovas.

12. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir kitos kontroliuojančios institucijos pagal savo kompetenciją vykdo privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo priežiūrą šalyje.

 

_________________

part_d873651b6b02443d8f34507d5482ef8c_end


 

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos

2 priedas

 

(Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo plano formos pavyzdys)

 

PATVIRTINTA

(Mokymą vykdančios įstaigos vadovo

pareigų pavadinimas

įsakymo data ir Nr.)

 

PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PLANAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo planas skirtas asmenų, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

2. Mokymo dalyvis baigęs mokymą turi žinoti: ..............

3. Besimokančiųjų skaičius grupėje teorinių užsiėmimų metu .... asm., pratybų– ...... asm.

 

II. MOKYMO PLANAS

 

Temos pavadinimas

Turinys

Akademinių valandų skaičius

iš viso

paskaitoms

pratyboms

1. .....

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

III. MOKYMO METODAI

 

(Aprašomi mokymo metodai ir metodikos)

 

IV. ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMAS

 

(Aprašoma žinių patikrinimo procedūra)

 

V. PRIEDAI

 

1. Dėstytojų gyvenimo aprašymai.

2. Mokymo priemonių sąrašas.

3. Teorinių žinių testo klausimai.

4. Praktinių užduočių aprašymai.

5. Literatūros sąrašas.

 

(Mokymo planą parengusio asmens

pareigų pavadinimas)                                                 (Parašas)               (Vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos

3 priedas

 

(Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

ŠIAULIŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Juridinių asmenų registras. Kodas 000000000. Vilniaus g. 000, LT-00000 Šiauliai. Tel. (8~0) 000 000.

Faks. (8~0) 000 0000 El. p. aaa@aaa.aa. http://aaaa.aa.

 

SVEIKATOS ŽINIŲ ATESTAVIMO
PAŽYMĖJIMAS

 

2007-11-10 Nr. OX-00

 

_____________________________________________ , _________-______-_______,

(atestuoto asmens vardas ir pavardė)                                    (gimimo metai, mėnuo, diena)

__________________________________________________________________________ ,

(profesijos ar veiklos srities pavadinimas)

atestuotas pagal 4 valandų Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai mokymo programą.

 

Direktorius                                                          (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)

A.V.

 

_________________