LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAPILDYMO

 

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. 1360

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 7-140) 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti nuo 2007 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę Azerbaidžano Respublikoje, Baku.

2. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006, Nr. 77-3011) patvirtintus:

2.1. gyvenimo lygio vietos koeficientus pastraipa „Azerbaidžano Respublika, Baku 1,1 (1,15)*“;

2.2. gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus pastraipa „Azerbaidžano Respublika, Baku 0,9“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                       PETRAS VAITIEKŪNAS

______________