LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. lapkričio 9 d. Nr. 3D-438

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2004, Nr. 178-6604; 2005, Nr. 3-58):

1. Išdėstau 1.7 punktą taip:

„1.7. Skerdykloms, įtrauktoms į 1.3 punkte nurodytą sąrašą, gyvulių skerdenų klasifikavimo išlaidos dengiamos iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų.“

2. Išdėstau 1.7-1. punktą taip:

„1.7-1. Gyvulių skerdenų klasifikavimo išlaidos dengiamos iš:“.

3. Išdėstau 1.7-1.1 punktą taip:

„1.7-1.1 Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų, jei skerdykla įtraukta į 1.3 punkte nurodytą sąrašą, yra įdiegusi kompiuterinę skerdenų klasifikavimo duomenų tvarkymo sistemą ir augintojams už gyvulius apmoka pagal skerdenų klasifikavimo rezultatus;“.

4. Išdėstau 1.8 punktą ir taip:

„1.8. Gyvulių skerdenų klasifikavimo kontrolės išlaidos dengiamos iš Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų.“.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ