LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2005 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1032

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 83-3002, Nr. 107-3989), šiais 4.2872-4.2874 punktais:

„4.2872.

pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose, išdavimą

 

 

 

2000 litų

4.2873

. pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose, papildymą, patikslinimą, kai keičiami rekvizitai, priklausantys nuo įmonės

 

 

 

 

100 litų

4.2874.

pažymėjimų, suteikiančių teisę įmonėms dalyvauti vyno kilmės etilo alkoholio, skirto bioetanolio, kuris bus naudojamas Europos Sąjungos degalų sektoriuje, gamybai, pardavimo konkursuose, dublikato išdavimą

 

 

 

100 litų“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                           ZIGMANTAS BALČYTIS

______________