LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL GYVŪNO VAKCINACIJOS NUO PASIUTLIGĖS PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugsėjo 30 d. Nr. B1-514

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), įgyvendindamas Pasiutligės kontrolės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. B1-463 (Žin., 2007, Nr. 55-2165):

1. Tvirtinu pridedamą Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimo formą.

2. Nurodau gyvūnus nuo pasiutligės vakcinuojantiems veterinarijos gydytojams, suvakcinavus gyvūną:

2.1. išduoti gyvūno laikytojui šio įsakymo 1 punktu patvirtintos formos Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjimą;

2.2. padaryti žymą apie atliktą vakcinaciją Gyvūno vakcinacijos nuo pasiutligės pažymėjime ir Profilaktinių epizootinių priemonių (darbų) registracijos žurnale, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-735 „Dėl apskaitos žurnalų, formų ir jų pildymo nurodymo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 6-237).

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. B1-514

 

GYVŪNO VAKCINACIJOS NUO PASIUTLIGĖS PAŽYMĖJIMAS

 

 

Duomenys apie gyvūno

laikytoją: _____________________________

(vardas, pavardė)

Adresas ______________________________

(gatvė, kaimas, seniūnija, miestas, rajonas)

_____________________________________

 

Duomenys apie gyvūną:__________________

 

Rūšis_________________________________

 

Veislė________________________________

 

Vardas, spalva ________________________

 

Amžius _______________________________

 

Identifikavimo Nr. _____________________

 

Pažymėjimą išdavusio veterinarijos gydytojo:

_____________________________________

(parašas, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys)

Žymos apie atliktą vakcinaciją

 

Eil. Nr.

Vakcinos pavadinimas

Vakcinacijos data

Vakcinacijos galiojimo data

Veterinarijos gydytojo parašas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

_________________