LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 42:1999 „GYVENAMŲJŲ IR VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ MIKROKLIMATAS“ TVIRTINIMO

 

1999 m. sausio 6 d. Nr. 3

Vilnius

 

Siekdamas užtikrinti sveiką bei komfortišką gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatą,

1.Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 42:1999 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“.

2. Tvirtinu šios higienos normos įgyvendinimo priemonių planą.

3. Nustatau jos įsigaliojimo datą – 1999 m. vasario 1 d.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Kriauzai.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS Ministras                                    Mindaugas Stankevičius

______________