PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ SANDĖLIŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ (PST-03-94) DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. lapkričio 6 d. Nr. 121

Vilnius

 

 

Įsigaliojus Bendrosioms priešgaisrinės saugos taisyklėms (BPST-01-97), patvirtintoms Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1997 02 14 įsakymu Nr. 59,

ĮSAKAU:

1. Padaryti tokias Vidaus reikalų ministerijos 1994 08 09 įsakymu Nr. 576 patvirtintų Naftos ir jos produktų sandėlių priešgaisrinės saugos taisyklių (PST-03-94) (Žin., 1994, Nr. 63-1242) pataisas:

1.1. 1.3 punktą išdėstyti taip:

1.3. Be šių taisyklių, būtina vykdyti galiojančių Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (BPST-01-97) reikalavimus.“

1.2. 2 priedo 2 pastabą išdėstyti taip:

2. Priede nenurodytoms patalpoms gesinimo priemonių skaičius nustatomas pagal Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (BPST-01-97) 3 priedą.“

 

 

 

Direktorius, Vyriausiasis

Valstybinės priešgaisrinės

priežiūros inspektorius                                                                                  K. Zulonas