LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 109 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. sausio 18 d. Nr. X-1433

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

 

1 straipsnis. 109 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 109 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

109 straipsnis.Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos ar kitos visuotinai pripažintos emblemos (ženklo), ar pavadinimo panaudojimas

Tas, kas tarptautinio ar netarptautinio ginkluoto konflikto metu neteisėtai panaudojo Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų Organizacijos emblemą ar kitą visuotinai pripažintą emblemą (ženklą), ar pavadinimą, baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų metų arba bauda.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________