Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 30 d. Nr. 380

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285; 2009, Nr. 22-850):

1.1. Išdėstyti 4.28559 punktą taip:

4.28559.

atestato, suteikiančio teisę sudaryti krovinių krovimo į geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas, pakeitimą

72 litai

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento“.

1.2. Papildyti 4.2921–4.2923 punktais:

4.2921.

veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimo:

 

4.2921.1.

išdavimą

330 litų

4.2921.2.

dublikato išdavimą

90 litų

4.2921.3.

tikslinimą

20 litų

4.2922.

narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo išdavimą

90 litų

4.2923.

narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimo išdavimą

90 litų

“.

1.3. Pripažinti netekusia galios po 4.483.3 punkto esančią pastraipą „Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

1.4. Pripažinti netekusiais galios 4.484–4.486 punktus.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 22-850) 1.5 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ