LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ

 

2002 m. sausio 17 d. Nr. 005

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37) 9 straipsniu, atsižvelgdama į Valstybinės paminklosaugos komisijos pritarimą (2001 12 05 raštas Nr. 01-05-341) ir Kultūros paveldo centro teikimu,

įrašau į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro Monumentų sąrašą 3 objektus (D79K–D81) pagal pridedamus duomenis.

 

 

DIREKTORĖ                                                                                                      DIANA VARNAITĖ

______________


ĮRAŠYTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Kultūros vertybių apsaugos departamento

direktoriaus

2002 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 005

 

ĮRAŠYTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO MONUMENTŲ SĄRAŠĄ OBJEKTAI IR JŲ DUOMENYS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas ir kodas

Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys

Adresas

Vieta, situacija

Terito-rijos plotas, ha

Įrašymo data

1

2

3

4

5

6

7

79.

Antkapinių koplytstulpių kompleksas –

D79K:

Architektūrinė, meninė vertė

Lietuva

Liaudiškas stilius

XIX a.

Akmens, plytų mūras, tinkas, skarda, geležis

Vilkijos mstl.

Vilkijos sen.

Kauno r.

Kauno aps.

Vilkijos mstl. senųjų kapinių r. dalis

0,001333

2002 01 17

 

1. antkapinis

koplytstulpis –

D79K1

 

 

27 m į š. r. nuo kapinių p. v. tvoros

0,000529

 

 

2. antkapinis

koplytstulpis –

D79K2

 

 

16 m į š. r. nuo kapinių p. v. tvoros

0,000324

 

 

3. antkapinis

koplytstulpis –

D79K3

 

 

9 m į š. v. nuo kapinių p. r. tvoros

0,00048

 

80.

Koplytėlė su Šv. Jono Nepomuko skulptūra –

D80K:

Meninė vertė

Lietuva

Liaudiškas stilius

XIX a.

Plytų mūras, tinkas, čerpės, geležis, medis, polichromija

Vandžiogalos mstl.

Vandžiogalos sen.

Kauno r.

Kauno aps.

Miestelio š. dalis, 0,25 km į š. v. nuo Vandžiogalos–Nociūnų kelio, 11 m į š. nuo tilto per Urkos up.

0,001105

2002 01 17

 

1. koplytėlė –

D80K1

 

 

 

 

 

 

2. skulptūra

„Šv. Jonas

Nepomukas“ –

D80K2

 

 

 

 

 

81.

Koplytėlė

D81

Architektūrinė vertė

Lietuva

Vėlyvasis barokas

XVIII a. II p.

Plytų mūras, tinkas, skarda, čerpės

Normainių II k.

Žeimių sen.

Jonavos r.

Kauno aps.

2,1 km į r. nuo kelio Kaunas–Šėta, kelio, einančio Kėdainių ir Jonavos r. riba, p. pusė

0,01

2002 01 17

______________