LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 718 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO“ PAPILDYMO

 

1996 m. sausio 8 d. Nr. 49

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. ; 1996, Nr. 1-22), šiuo 12 punktu:

12. Naudotos automobilių padangos (kodas pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 4012.20.90.0) – gali būti įvežamos, vežamos tranzitu tik gavus nustatytąja tvarka išduotą Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą. Be leidimo gali būti įvežamos, vežamos tranzitu ne daugiau kaip penkios naudotos padangos vienam automobiliui, neskaitant padangų ant automobilio ratų“.

2. Šis nutarimas taikomas nuo 1996 m. vasario 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

EKONOMIKOS MINISTRAS                                                                          VYTAS NAVICKAS