Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, MINISTRO PIRMININKO TARNYBOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1226

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2008, Nr. 49-1812, Nr. 114-4349, Nr. 130-4976, Nr. 136-5318; 2009, Nr. 12-455, Nr. 20-794, Nr. 109-4612, Nr. 112-4760, Nr. 116-4960, Nr. 134-5846, Nr. 137-6008, Nr. 157-7096, Nr. 158-7181; 2010, Nr. 21-983, Nr. 44-2117, Nr. 73-3724), ir įrašyti III grupėje vietoj pastraipos „Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavaldžios teritorinės muitinės: Kauno teritorinė muitinė, Klaipėdos teritorinė muitinė, Panevėžio teritorinė muitinė, Šiaulių teritorinė muitinė, Vilniaus teritorinė muitinė“ pastraipą „Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pavaldžios teritorinės muitinės: Kauno teritorinė muitinė, Klaipėdos teritorinė muitinė, Vilniaus teritorinė muitinė“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                     RASA JUKNEVIČIENĖ