LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ BULGARIJOS RESPUBLIKOJE IR SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAPILDYMO

 

2007 m. rugsėjo 5 d. Nr. 945

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 7-140) 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes:

1.1. nuo 2007 m. spalio 1 d. Bulgarijos Respublikoje, Sofijoje;

1.2. nuo 2007 m. gruodžio 1 d. Slovėnijos Respublikoje, Liublianoje.

2. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931, Nr. 151-5553; 2006, Nr. 77-3011, Nr. 144-5504; 2007, Nr. 21-779, Nr. 43-1648, Nr. 93-3740) patvirtintus:

2.1. gyvenimo lygio vietos koeficientus pastraipomis „Bulgarijos Respublika, Sofija 1“ ir „Slovėnijos Respublika, Liubliana   1,1“;

2.2. gyvenamųjų patalpų nuomos lygio vietos koeficientus pastraipomis „Bulgarijos Respublika, Sofija   1“ ir „Slovėnijos Respublika, Liubliana   1,4“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

Užsienio reikalų ministras                                                       Petras Vaitiekūnas

______________