LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 718 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. rugsėjo 14 d. Nr. 1115

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085; 1996, Nr. 1-22, Nr. 4-106, Nr. 65-1552; 1997, Nr. 15-310, Nr. 60-1417; 1998, Nr. 37-974):

1. Išdėstyti 3.2 punktą taip:

3.2. Vidaus reikalų ministerija – medžioklinių ir sportinių šaunamųjų ginklų, arbaletų, pneumatinių ginklų, numerinių jų dalių, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, policinės amunicijos, specialiųjų kontrolės ir apsaugos priemonių, kriminalistinės technikos ir policijos darbuotojų mokymo metodikos priemonių sąrašus“.

2. Pripažinti netekusiu galios nurodytuoju nutarimu patvirtinto daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašo 7 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA