LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. 235

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2006, Nr. 132-4998; 2008, Nr. 36-1285; 2010, Nr. 65-3234; 2011, Nr. 82-4012):

1. Išdėstyti 3.140 punktą taip:

 

„3.140.

licencijos gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines medžiagas išdavimą

316 litų“.

 

2. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

 

„3.141.

licencijos gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas išdavimą

316 litų“.

 

3. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

 

„3.142.

licencijos verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimą

316 litų“.

 

4. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

 

„3.143.

licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimą

316 litų“.

 

5. Išdėstyti 3.144 punktą taip:

 

„3.144.

licencijos verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą

113 litų“.

 

6. Išdėstyti 3.145 punktą taip:

 

„3.145.

licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą

113 litų“.

 

7. Išdėstyti 4 punkto antrą pastraipą taip:

„Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir teritorinių policijos įstaigų“.

 

8. Papildyti 4.164 punktu:

 

„4.164.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, norinčio gauti licenciją verstis mažmenine prekyba, susijusia su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, arba pakeisti šių licencijų informaciją, susijusią su patalpų rekonstrukcija, vertinimą pagal specialiuosius reikalavimus patalpoms ir leidimo išdavimą

145 litai“.

 

9. Papildyti 4.165 punktu:

„4.165.

asmens, išskyrus fizinį asmenį, norinčio gauti licenciją verstis didmenine prekyba, importu ir eksportu arba gamyba, susijusia su II ir III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis arba III sąrašo psichotropinėmis medžiagomis, arba pakeisti šių licencijų informaciją, susijusią su patalpų rekonstrukcija, vertinimą pagal specialiuosius reikalavimus patalpoms ir leidimo išdavimą

288 litai“.

 

10. Pripažinti netekusiais galios 4.237 ir 4.238 punktus.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________