LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL HIGIENINĖS EKSPERTIZĖS, MIKROBIOLOGINIŲ, FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ IR KITŲ MEDICININIŲ

PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO

 

2007 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1093

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu:

1. Pakeičiu Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 (Žin., 1994, Nr. 90-1756; 2003, Nr. 3-76):

1.1. Išdėstau 2 punktą taip:

 

„2. MĖGINIŲ PAĖMIMAS

 

2.1

Dirvožemio, vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, šulinio, vandentiekio, baseino, atviro telkinio ir kt.

8,6

2.2

Klinikinės medžiagos paėmimas mikrobiologiniam tyrimui

4,3

2.3

Kraujo mėginio paėmimas iš venos laboratoriniam tyrimui

7,0

2.4

Kraujo mėginio paėmimas iš piršto laboratoriniam tyrimui

3,5

2.5

Maisto žaliavos, maisto produktų mėginio paėmimas laboratoriniam tyrimui

3,9

2.6

Nuoplovų, nuograndų, atspaudų mėginių paėmimas nuo aplinkos paviršių mikrobiologiniam, parazitologiniam tyrimui

5,7

2.7

Patalpų oro mėginio paėmimas sedimentacijos metodu mikrobiologiniam tyrimui

5,0

2.8

Patalpų oro mėginio paėmimas instrumentiniu metodu mikrobiologiniam tyrimui

7,2

2.9

Oro mėginio paėmimas cheminiam tyrimui

8,4

2.10

Laboratorinių tyrimų programos parengimas (1 valanda)

21,5“

 

1.2. Išdėstau 3 punktą taip:

 

„3. APLINKOS ORO CHEMINIAI TYRIMAI

 

3.1

Acetono kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

37,2

3.2

Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

62,6

3.3

Acto rūgšties aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

44,7

3.4

Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,8

3.5

Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,2

3.6

Aliuminio oksido kiekio nustatymas elektroterminės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,2

3.7

Amilo acetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,3

3.8

Amilo alkoholio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,3

3.9

Amoniako kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

38,6

3.10

Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu

34,2

3.11

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

161,8

3.12

Chlorintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

189,6

3.13

Lakių angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

116,0

3.14

Nesočiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

61,0

3.15

Sočiųjų angliavandenilių (C1-C10) kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

41,1

3.16

Sočiųjų angliavandenilių (C1-C10) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

63,8

3.17

Anglies dioksido kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

36,3

3.18

Anglies dioksido kiekio nustatymas ekspres metodu

15,9

3.19

Anglies monoksido kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

36,5

3.20

Anglies monoksido kiekio nustatymas ekspres metodu

15,4

3.21

Anglies tetrachlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

64,7

3.22

Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

43,3

3.23

Bendrosios migracijos nustatymas gravimetrijos metodu

39,8

3.24

Benzeno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

39,1

3.25

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,5

3.26

Benzino kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

40,3

3.27

Benzino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

61,7

3.28

Butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

69,2

3.29

Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,7

3.30

Butilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

51,6

3.31

Chloro kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

37,2

3.32

Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu

25,9

3.33

Chloroformo kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

66,8

3.34

Chromo anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

42,2

3.35

Chromo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

41,9

3.36

Ciano vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

47,8

3.37

Cikloheksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,7

3.38

Cinko oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

90,3

3.39

Dibutilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

49,1

3.40

Dichloretano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,9

3.41

Dietilo eterio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,9

3.42

Dioksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,1

3.43

Dioktilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

58,2

3.44

Druskos rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,4

3.45

Dulkių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

24,2

3.46

Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

69,7

3.47

Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

66,7

3.48

Etilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,2

3.49

Etilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

45,9

3.50

Etilmerkaptano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

47,0

3.51

Etilmerkaptano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

71,6

3.52

Fenolio kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

44,7

3.53

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,5

3.54

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

42,0

3.55

Fosforo rūgšties anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

37,8

3.56

Fosforo rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

45,4

3.57

Fozgeno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

39,4

3.58

Freono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,0

3.59

Geležies oksido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

53,8

3.60

Geležies oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

90,3

3.61

Gliutaro aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

44,9

3.62

Gyvsidabrio kiekio nustatymas ekspres metodu

23,0

3.63

Heksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

66,2

3.64

Hidrochinono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

35,6

3.65

Izobutanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,8

3.66

Izopropanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

66,7

3.67

m,o,p-ksilenų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

72,5

3.68

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

49,0

3.69

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

90,3

3.70

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,2

3.71

Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

64,8

3.72

Metilakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,6

3.73

Metileno chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,0

3.74

Metilmetakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,4

3.75

Modeliavimas (degtukai) gravimetrijos metodu

22,0

3.76

Molibdeno oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,2

3.77

Natrio chlorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

46,7

3.78

Nikelio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,6

3.79

Ozono kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

41,2

3.80

Ozono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

35,7

3.81

Perchloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,3

3.82

Pesticidų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

117,7

3.83

Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modeliavimas

40,4

3.84

Propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,9

3.85

Sieros dioksido kiekio nustatymas fotometrija, gravimetrijos metodu

40,5

3.86

Sieros rūgšties kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

51,1

3.87

Sieros rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

37,3

3.88

Sieros vandenilio kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

37,7

3.89

Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

43,4

3.90

Skruzdžių rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

34,1

3.91

Stireno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

68,7

3.92

Suodžių kiekio vizualinis nustatymas

20,4

3.93

Suvirinimo aerozolių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

24,3

3.94

Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

41,6

3.95

Švino kiekio nustatymas fotometrijos metodu

36,3

3.96

Tepalo rūko kiekio nustatymas fotometrijos metodu

37,5

3.97

Tetrahidrofurano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

41,5

3.98

Titano oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,2

3.99

Tolueno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais

41,5

3.100

Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,2

3.101

Trichloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

67,5

3.102

Vandenilio fluorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

44,2

3.103

Vinilo chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

113,1

3.104

Vaitspirito kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

65,3

3.105

Žibalo kiekio nustatymas emulsiniu metodu

29,6“

 

1.3. Išdėstau 4 punktą taip:

 

„4. VANDENS IR DIRVOŽEMIO CHEMINIAI TYRIMAI

 

4.1

Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

39,0

4.2

Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

21,5

4.3

Arseno kiekio nustatymas fotometrijos metodu

77,7

4.4

Bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

22,3

4.5

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

98,1

4.6

Benzpireno kiekio dirvožemyje nustatymas skysčių chromatografijos metodu

226,9

4.7

Benzpireno kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metodu

212,3

4.8

Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metodu

40,2

4.9

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos metodu

34,7

4.10

Boro/borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

48,4

4.11

Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

20,1

4.12

Chloro (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

27,3

4.13

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

27,4

4.14

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

22,5

4.15

Chromo (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

34,0

4.16

Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

38,4

4.17

Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

73,7

4.18

Deguonies soties nustatymas elektrometrijos metodu

17,8

4.19

Drumstumo nustatymas turbidimetrijos metodu

15,2

4.20

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

54,7

4.21

Fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu

46,4

4.22

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

44,2

4.23

Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

27,5

4.24

Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

35,3

4.25

Haloformų sumos / lakių halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

106,2

4.26

Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

18,6

4.27

Kvapo slenksčio nustatymas jusliniu metodu

10,0

4.28

Magnio kiekio nustatymas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą) titrimetrijos metodu

41,9

4.29

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

33,3

4.30

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

74,1

4.31

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

87,2

4.32

Metalo kiekio nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

88,5

4.33

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

91,8

4.34

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

101,3

4.35

Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

94,8

4.36

Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį

85,7

4.37

Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį

97,9

4.38

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

193,1

4.39

Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

41,3

4.40

Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

23,6

4.41

Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu

19,6

4.42

Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

49,4

4.43

Pentachlorfenolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

151,0

4.44

Permanganato indekso (skaičiaus) nustatymas titrimetrijos metodu

28,3

4.45

Pesticidų (fosforo organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

190,7

4.46

Pesticidų (turinčių fosforo / azoto) nustatymas dujų chromatografijos metodu

194,2

4.47

Pesticidų (chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

152,6

4.48

Pesticidų dirvožemyje kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

162,6

4.49

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

10,2

4.50

Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metodu

277,0

4.51

Sausos liekanos nustatymas gravimetrijos metodu

24,6

4.52

Savitojo elektrinio laidžio nustatymas elektrometrijos metodu

12,3

4.53

Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu

8,4

4.54

Skonio slenksčio nustatymas jusliniu metodu

10,7

4.55

Spalvos nustatymas fotometrijos metodu

25,4

4.56

Sulfato kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu

32,2

4.57

Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

32,3

4.58

Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

30,4

4.59

Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

15,4

4.60

Temperatūros nustatymas

9,2

4.61

Trichloreteno ir tetrachloreteno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

96,8“

 

1.4. Išdėstau 5 punktą taip:

 

„5. MAISTO CHEMINIAI TYRIMAI

 

5.1

Akytumo nustatymas duonos, pyrago gaminiuose

14,6

5.2

Alkoholio (etanolio) nustatymas alkoholiniuose gėrimuose gravimetrijos metodu

24,2

5.3

Angliavandenių vertės skaičiavimas

10,3

5.4

Askorbo rūgšties (vitamino C) nustatymas titrimetrijos metodu

30,0

5.5

Aspartamo nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu

147,0

5.6

Azoto nustatymas Kjeldalio metodu

45,0

5.7

Baltymų vertės skaičiavimas

11,3

5.8

Baltymų nustatymas Kjeldalio metodu

43,6

5.9

Benzenkarboksi (benzoinės) rūgšties nustatymas fotometrijos metodu

64,5

5.10

Benzpireno nustatymas aliejuje skysčių chromatografijos metodu

235,2

5.11

Cukraus poliarizacijos nustatymas cukruje poliarimetrijos metodu

14,0

5.12

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas fotometrijos metodu

20,0

5.13

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje fotometrijos metodu

28,5

5.14

Drėgmės (drėgnio / nuodžiūvio) nustatymas gravimetrijos metodu

21,7

5.15

Ekstraktyvių medžiagų nustatymas kavos pupelėse, arbatoje, vaistinėje žaliavoje gravimetrijos metodu

24,0

5.16

Energetinės vertės skaičiavimas

10,4

5.17

Glikozidų nustatymas arbatoje, vaistažolėse fotometrijos metodu

31,0

5.18

Glitimo nustatymas grūduose ir grūdų gaminiuose

20,3

5.19

Homogeniškumo nustatymas

25,0

5.20

Įdaro kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose

19,6

5.21

Jodo nustatymas fotometrijos metodu

72,0

5.22

Juslinių rodiklių įvertinimas jusliniu metodu

14,7

5.23

Karoteno (beta) nustatymas aliejuje fotometrijos metodu

15,0

5.24

Kenkėjų nustatymas grūduose, miltuose

7,0

5.25

Kofeino nustatymas kavos, kakavos produktuose skysčių chromatografijos metodu

161,7

5.26

Lūžio rodiklio nustatymas skysčiuose refraktometrijos metodu

10,0

5.27

Metalo nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

116,4

5.28

Metalo nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

106,8

5.29

Metalo nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

99,8

5.30

Natrio chlorido (valgomosios druskos) nustatymas

26,6

5.31

Nitratų nustatymas augalinėje produkcijoje potenciometrijos metodu

20,3

5.32

Nitritų nustatymas mėsos gaminiuose fotometrijos metodu

27,7

5.33

Oksidacijos laipsnio nustatymas riebaluose fotometrijos metodu

14,8

5.34

Pelenų (bendrųjų) nustatymas gravimetrijos metodu

23,7

5.35

Pelenų (bendrųjų) vertės skaičiavimas

11,1

5.36

Pelenų (laidžiųjų) nustatymas cukruje potenciometrijos metodu

13,1

5.37

Pesticidų nustatymas dujų chromatografijos metodu

241,2

5.38

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

13,5

5.39

Priemaišų nustatymas

7,0

5.40

Riebalų nustatymas Soksleto metodu

60,9

5.41

Riebalų nustatymas Gerberio metodu

17,3

5.42

Riebalų vertės skaičiavimas

11,0

5.43

Rūgštingumo (bendrojo) nustatymas titrimetrijos metodu

12,8

5.44

Rūgštingumo / rūgštinio skaičiaus nustatymas potenciometrijos metodu

22,7

5.45

Sacharidų nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu

40,4

5.46

Sacharino nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu

134,0

5.47

Santykinio skysčių tankio nustatymas gravimetrijos metodu

14,3

5.48

Sausųjų medžiagų nustatymas maisto produktuose gravimetrijos metodu

23,0

5.49

Sausųjų medžiagų nustatymas aluje gravimetrijos metodu

27,0

5.50

Sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse, meduje refraktometrijos metodu

11,9

5.51

Sieros dioksido nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu

37,5

5.52

Sorbo rūgšties nustatymas fotometrijos metodu

50,0

5.53

Alaus spalvos nustatymas fotometrijos metodu

13,4

5.54

Tešlos sluoksnio kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose

15,3

5.55

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse refraktometrijos metodu

14,1

5.56

Vandens aktyvumo rodiklio nustatymas

25,0

5.57

Vieneto masės / kiekio nustatymas gaminyje / porcijoje gravimetrijos metodu

12,9

5.58

Vitamino D3 nustatymas skysčių chromatografijos metodu

149,0

5.59

Vizualinio rodiklio (spalvos / išvaizdos / formos / konsistencijos / elastingumo ar kt.) nustatymas

15,0“

 

1.5. Išdėstau 6 punktą taip:

 

„6. MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI

 

 

PATALPŲ ORO MIKROBINIO UŽTERŠTUMO TYRIMAI

 

6.1

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas (1 m3 oro)

16,3

6.2

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

23,1

6.3

Hemolizuojančių kolonijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

13,5

6.4

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas (1 m3 oro)

23,5

6.5

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

14,0

6.6

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas (1 m3 oro)

24,3

6.7

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

15,5

 

NUOPLOVŲ, NUOGRANDŲ, INDELIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

 

6.8

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų aptikimas nuoploviniame skystyje

14,0

6.9

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

12,5

6.10

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

17,2

6.11

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas nuoploviniame skystyje

12,1

6.12

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

11,1

6.13

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

15,5

6.14

Jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas nuoploviniame skystyje

22,2

6.15

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

34,9

6.16

Koliforminių bakterijų aptikimas nuoploviniame skystyje

9,2

6.17

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

9,9

6.18

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

12,8

6.19

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

11,1

6.20

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

13,2

6.21

Legionelių aptikimas nuoploviniame skystyje

23,5

6.22

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

22,8

6.23

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas nuoploviniame skystyje

13,9

6.24

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

22,8

6.25

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

10,1

6.26

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

14,0

6.27

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

18,0

6.28

Sterilumo nustatymas

23,6

6.29

Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

16,7

6.30

Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas nuoploviniame skystyje

13,2

6.31

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

14,6

6.32

Vibrionų aptikimas nuoploviniame skystyje

19,5

6.33

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas nuoploviniame skystyje

10,2

6.34

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

13,2

6.35

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

16,6

 

FARMACIJOS PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ IR KITI TYRIMAI, ATLIEKAMI PAGAL EUROPOS FARMAKOPĖJĄ

 

6.36

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) aptikimas

19,5

6.37

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) ir kitų gramneigiamų bakterijų aptikimas

17,9

6.38

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) ir kitų gramneigiamų bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

17,3

6.39

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo ir skiedimo metodu

23,8

6.40

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo metodu

16,3

6.41

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

20,6

6.42

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

25,2

6.43

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo metodu

17,3

6.44

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

17,9

6.45

Sterilumo nustatymas

28,8

6.46

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

19,1

6.47

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

17,4

6.48

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu BIOLOGINIŲ INDIKATORIŲ TYRIMAI

19,2

6.49

Biologinių indikatorių su Bacillus stearothermophilus tyrimas

16,7

6.50

Biologinių indikatorių su Bacillus subtilis tyrimas

15,8

6.51

Biologinių testų su B-5 kultūra tyrimas

14,6

6.52

Biologinių testų su Staphylococcus aureus tyrimas

17,5

 

ASMENS HIGIENOS IR KOSMETIKOS PRIEMONIŲ TYRIMAI

 

6.53

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) aptikimas

23,6

6.54

Candida albicans aptikimas

20,1

6.55

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

21,4

6.56

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu

23,5

6.57

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

18,1

6.58

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

25,8

6.59

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

18,2

 

DEZINFEKANTŲ MIKROBICIDINIO AKTYVUMO ĮVERTINIMAS

 

6.60

Baktericidinio aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)

138,9

6.61

Fungicidinio (Aspergillus niger) aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)

212,7

6.62

Fungicidinio (Candida albicans) aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)

152,1

6.63

Mikrobicidinio aktyvumo kiekvienos papildomos koncentracijos įvertinimas

34,2

 

DIRVOŽEMIO, DUMBLO, GYDOMOJO PURVO TYRIMAI

 

6.64

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

22,4

6.65

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

23,1

6.66

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

22,7

6.67

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

40,8

6.68

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

29,9

6.69

Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas

26,2

6.70

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

25,0

 

VANDENS IR NEALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TYRIMAI

 

6.71

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

14,2

6.72

Choleros vibrionų aptikimas

18,4

6.73

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

144,4

6.74

Koliforminių bakterijų, termotolerantinių koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

25,5

6.75

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

13,4

6.76

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas

52,5

6.77

Legionelių mažų skaičių aptikimas ir skaičiavimas

23,5

6.78

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

26,8

6.79

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

17,6

6.80

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas membraninio filtravimo metodu

24,4

6.81

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas tiesioginio pasėlio metodu

40,1

6.82

Somatinių kolifagų nustatymas

141,8

6.83

Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

14,7

6.84

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

16,9

6.85

Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

14,5

6.86

Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

24,0

6.87

Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas maudyklų vandenyje membraninio filtravimo metodu

44,0

6.88

Žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

17,9

 

MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ TYRIMAI

 

6.89

Bifido bakterijų skaičiaus nustatymas

28,9

6.90

Choleros vibrionų (Vibrio cholerae) aptikimas

36,4

6.91

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas KFI MMM II-4 metodu (Kraft foods International microbiological methods manual part II-method-4)

30,2

6.92

Enterobacter sakazakii aptikimas

32,7

6.93

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

21,5

6.94

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

30,4

6.95

Enterohemoraginių žarninių lazdelių (Escherichia coli 0157) aptikimas

65,9

6.96

Genetiškai modifikuotų organizmų nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu

409,2

6.97

Jersinijų (Yersinia enerocolitica) aptikimas

29,0

6.98

Kampilobakterijų (Campylopbacter spp.) aptikimas

69,6

6.99

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiaus nustatymas

20,3

6.100.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

22,7

6.101

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

19,6

6.102

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

18,6

6.103

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

29,6

6.104

Mezofilinių bakterijų kolonijas sudarančių vienetų (sporų) skaičiaus nustatymas

17,9

6.105

Mielių ir/arba pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

19,8

6.106

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas

38,1

6.107

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) skaičiaus nustatymas

36,3

6.108

Parahemolitinių vibrionų (Vibrio parahaemolyticus) aptikimas

32,5

6.109

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

26,3

6.110

Pramoninio sterilumo nustatymas

19,0

6.111

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) skaičiaus nustatymas

30,1

6.112

Psichrotrofinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas

20,4

6.113.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

23,6

6.114

Sulfitus redukuojančių anaerobų skaičiaus nustatymas

22,7

6.115

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas

23,7

6.116

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

23,8

6.117

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

20,3

6.118

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

16,5

 

IŠSKIRTŲ MIKROORGANIZMŲ PATVIRTINIMAS

 

6.119

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų patvirtinimas

20,2

6.120

Jersinijų patvirtinimas

21,1

6.121

Jersinijų serotipavimas

12,8

6.122

Kampilobakterijų patvirtinimas

81,3

6.123

Kampilobakterijų rūšies nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu

128,7

6.124

Legionelių patvirtinimas

24,2

6.125

Legionelių serotipavimas

70,4

6.126

Listerijų patvirtinimas

23,3

6.127

Listerijų serotipavimas

96,8

6.128

Lūžinių klostridijų patvirtinimas

22,8

6.129

Monocitogeninių listerijų patvirtinimas

24,0

6.130

Parahemolitinių vibrionų patvirtinimas

22,3

6.131

Salmonelių patvirtinimas

11,8

6.132

Salmonelių serotipavimas

30,2

6.133

Šigelių patvirtinimas

23,3

6.134

Šigelių serotipavimas

19,6

6.135

Vibrionų patvirtinimas

42,4

6.136

Vibrionų serotipavimas

17,6

6.137

Žarninių lazdelių patvirtinimas

11,7

 

KLINIKINIAI DIAGNOSTINIAI TYRIMAI

 

6.138

Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu

11,8

6.139

Anaerobų identifikavimas iki genties

14,2

6.140

Anaerobų identifikavimas iki rūšies

30,8

6.141

Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu

28,3

6.142

Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas

24,7

6.143

Bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas

26,4

6.144

Bronchoalveolinio lavažo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas

18,8

6.145

Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro

3,7

6.146

Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu

12,8

6.147

Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)

24,4

6.148

Clostridium difficile (C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas

45,0

6.149

Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

31,1

6.150

Difterijos sukėlėjo identifikavimas

23,4

6.151

E.coli O157 identifikavimas

20,7

6.152

Enterobakterijų identifikavimas iki genties

9,2

6.153

Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies

21,4

6.154

Enterokokų identifikavimas iki genties

13,1

6.155

Enterokokų identifikavimas iki rūšies

30,5

6.156

Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies

26,8

6.157

Hemofilų identifikavimas

25,6

6.158

Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas

31,4

6.159

Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas

13,1

6.160

Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas

14,8

6.161

Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti

9,5

6.162

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema

24,4

6.163

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)

12,8

6.164

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)

9,7

6.165

Jersinijų identifikavimas iki rūšies

29,3

6.166

Kampilobakterijų identifikavimas

19,0

6.167

Kiekybinis išmatų pasėlis

54,3

6.168

Kokliušo sukėlėjo identifikavimas

34,4

6.169

Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas

31,6

6.170

Kraujo pasėlis grybams nustatyti automatizuotu būdu nustatyti

31,6

6.171

Kraujo pasėlis rankiniu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas

24,9

6.172

Kraujo pasėlis rankiniu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas

24,9

6.173

Legionelių identifikavimas

28,3

6.174

Listerijų identifikavimas iki rūšies

33,0

6.175

Meningokokų ir gonokokų identifikavimas

31,0

6.176

Meticilinui rezistentinių Staphylococcus aureus (S.aureus) nustatymas automatizuotu būdu

42,8

6.177

Moters lyties organų išskyrų mikroskopija

10,1

6.178

Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti

5,9

6.179

Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas

13,1

6.180

Pasėlis gonokokams nustatyti, neigiamas

23,0

6.181

Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija

8,0

6.182

Pseudomonų identifikavimas iki rūšies

8,0

6.183

Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas

20,4

6.184

Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas

24,1

6.185

Rota virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu

11,8

6.186

Salmonelių identifikavimas iki genties

16,2

6.187

Salmonelių identifikavimas iki rūšies

39,2

6.188

Skrandžio išplovų pasėlis, neigiamas

28,2

6.189

Skreplių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas

17,5

6.190

Skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato pasėlis legionelėms nustatyti rankiniu būdu

7,6

6.191

Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas

19,8

6.192

Staphylococcus aureus (S.aureus) enterotoksino nustatymas latex agliutinacijos metodu

73,4

6.193

Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas

10,4

6.194

Sterilių organizmo skysčių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas

24,1

6.195

Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae) identifikavimas

25,5

6.196

Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose

30,1

6.197

Stuburo smegenų skysčio pasėlis rankiniu būdu, neigiamas

16,0

6.198

Šigelių identifikavimas iki rūšies

20,9

6.199

Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas

8,9

6.200

Šlapimo pasėlis salmonelėms nustatyti rankiniu būdu, neigiamas

16,1

6.201

Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas

15,8

6.202

Tepinėlio iš gerklų pasėlis difterijos sukėlėjui nustatyti, neigiamas

15,7

6.203

Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas

8,7

6.204

Tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui nustatyti, neigiamas

8,7

6.205

Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas

11,7

6.206

Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas

11,0

6.207

Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas

16,4

6.208

Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis, neigiamas

10,7

6.209

Tulžies pasėlis, neigiamas

19,8

6.210

Ureaplasma urealyticum (U.urealyticum) ir Mycoplasma hominis (M.hominis) identifikavimas

45,3

 

ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu

 

6.211

Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas

18,3

6.212

Vibrijono identifikavimas iki rūšies

55,8

6.213

Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija

8,4

6.214

Kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas

52,1“

 

1.6. Išdėstau 7 punktą taip:

 

„7. PARAZITOLOGIJOS TYRIMAI

 

7.1

Aplinkos nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu

7,4

7.2

Borelijų nustatymas erkėse

23,4

7.3

Entamoeba histolytica/dispar antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

67,0

7.4

Entomologinis objekto ištyrimas (viena valanda)

9,4

7.5

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas Kato metodu

10,0

7.6

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas dirvožemyje, dumble, smėlyje.

33,1

7.7

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas nuoplovose nuo daržovių, vaisių, uogų

32,4

7.8

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu

24,6

7.9

Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas formalino-eterio metodu

22,2

7.10

Kriptosporidijų antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

67,0

7.11

Liamblijų ir kriptosporidijų cistų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu

39,6

7.12

Makroskopinis išmatų tyrimas

8,0

7.13

Mėsos trichinoskopija kompresoriniu metodu

13,3

7.14

Mėsos trichinoskopija virškinimo metodu

20,4

7.15

Parazitų kiaušinėlių ir cistų nustatymas šlapime

8,2

7.16

Parazitų kiaušinėlių nustatymas skrepliuose

3,5

7.17

Perianalinės srities nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu

7,4

7.18

Pirmuonių nustatymas kraujyje

10,6

7.19

Vabzdžio rūšies nustatymas

5,8

7.20

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas Kinjono dažymo metodu (kriptosporidijos,

ciklosporos, izosporos)

22,2

7.21

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas liugolio tirpalo metodu

13,7

7.22

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas trichromo metodu

47,2“

 

1.7. Išdėstau 10 punktą taip:

 

„10. FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAI

 

10.1

Dirbtinės apšvietos matavimas

22,8

10.2

Dirbtinės apšvietos matavimas nakties metu

30,6

10.3

Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas

27,6

10.4

Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas nakties metu

40,2

10.5

Garso slėgio lygio oktavinėse dažnių juostose matavimas

34,0

10.6

Garso slėgio piko matavimas

21,1

10.7

Infraraudonosios spinduliuotės matavimas

9,3

10.8

Lazerinės spinduliuotės matavimas

29,2

10.9

Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas

27,6

10.10

Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas nakties metu

40,1

10.11

Mikrobangų diapazono elektromagnetinių laukų matavimas

27,2

10.12

Natūralios apšvietos matavimas

24,1

10.13

Oro judėjimo greičio matavimas

15,4

10.14

Oro temperatūros matavimas

15,4

10.15

Pramoninio dažnio elektromagnetinio lauko matavimas

28,9

10.16

Radijo dažnių diapazono elekromagnetinių laukų matavimas

28,5

10.15

Rankas veikiančios vibracijos dydžio matavimas

45,7

10.18

Santykinės oro drėgmės matavimas

15,4

10.19

Ultravioletinės spinduliuotės matavimas

19,2

10.20

Ventiliacijos efektyvumo matavimas

21,3

10.21

Vibracijos dydžio oktavinėse dažnių juostose matavimas

45,7

10.22

Visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dydžio matavimas

45,7“

 

1.8. Išdėstau 13 punktą taip:

 

„13. SEROLOGIJOS TYRIMAI

 

13.1

Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

14,1

13.2

Adeno viruso IgM/IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,1

13.3

Antikūnų bruceliozės sukėlėjui nustatymas agliutinacijos metodu

38,0

13.4

Antikūnų bruceliozės sukėlėjui nustatymas imunofermentiniu metodu

188,9

13.5

Antikūnų tuliaremijos sukėlėjui nustatymas agliutinacijos metodu

38,3

13.6

Babezijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

129,9

13.7

Babezijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

129,9

13.8

Bartoneliozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

49,1

13.9

Bartoneliozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

70,0

13.10

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,8

13.11

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu

135,2

13.12

Boreliozės (Laimo ligos) IgG/IgM (bendrieji antikūnai) nustatymas imunofermentiniu metodu

27,4

13.13

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu

135,2

13.14

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,7

13.15

Chlamydia pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

23,1

13.16

Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,9

13.17

Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

29,4

13.18

Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

29,4

13.19

Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

21,6

13.20

Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas

56,7

13.21

Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

35,3

13.22

Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

39,4

13.23

Cysticercus cellulosus IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

33,8

13.24

Epštein-Baro viruso IgG antikūnų (anti – EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu

14,0

13.25

Epštein-Baro viruso IgM antikūnų (anti – EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

14,0

13.26

Echinococcus granulosus nustatymas imunofermentiniu metodu

42,4

13.27

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis nustatymas imunoblotingo metodu

135,2

13.28

Echinococcus multilocularis nustatymas imunofermentiniu metodu

46,8

13.29

Entamoeba histolytica IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

81,4

13.30

Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

26,2

13.31

Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

26,2

13.32

Erlichijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

159,1

13.33

Erlichijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

159,1

13.34

Hanta viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

25,3

13.35

Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas (postvakcininis)

56,8

13.36

Hepatito A viruso (HAV) IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

40,8

13.37

Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

42,6

13.38

Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

28,3

13.39

Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

27,8

13.40

Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

18,3

13.41

Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu

18,3

13.42

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu

12,8

13.43

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija

41,1

13.44

Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

23,0

13.45

Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas

28,6

13.46

Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

22,2

13.47

Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

27,1

13.48

Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

25,8

13.49

Heterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metodu

7,7

13.50

IgG antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas

30,4

13.51

IgA antikūnų Yersinia enterocolitica nustatymas

38,2

13.52

IgA antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas

26,9

13.53

IgA antikūnų Helicobacter pylori nustatymas

30,4

13.54

IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas

30,4

13.55

IgG antikūnų Yersinia enterocolitica nustatymas

38,2

13.56

IgM antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas

26,9

13.57

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenais

107,6

13.58

Liambliazės iš fekalijų nustatymas imunofermentiniu metodu

33,8

13.59

Limfocitarinio choriomeniningito viruso IgG nustatymas imunofluorescencijos metodu

18,8

13.60

Mikroagliutinacijos reakcija leptospirozių nustatymui

34,9

13.61

Mycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

22,3

13.62

Mycoplasma hominis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

23,1

13.63

Mycoplasma pneumoniae antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

23,1

13.64

Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

24,9

13.65

Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

23,8

13.66

Parvo viruso B19 IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

51,3

13.67

Raito-Hedelsono reakcija

35,1

13.68

Raudonukės IgG nustatymas imunofluorescencijos metodu

32,1

13.69

Raudonukės IgM nustatymas imunofluorescencijos metodu

37,3

13.70

Raudonukės viruso IgG avidiškumo nustatymas

62,8

13.71

Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

20,5

13.72

Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

26,8

13.73

Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

13,5

13.74

Kokybinė reakcija plazmos reaginams nustatyti (RPR)

4,0

13.75

Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunoblotingo metodu

135,2

13.76

Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunoblotingo metodu

135,2

13.77

Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu

28,9

13.78

Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu

57,2

13.79

Toxoplasma gondii IgG avidiškumo nustatymas imunofermentiniu metodu

88,5

13.80

Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

25,3

13.81

Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

33,1

13.82

Toxoplasma gondii IgM nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu

57,1

13.83

Toxocara canis IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

30,2

13.84

Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunoblotingo metodu

135,2

13.85

Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

26,0

13.86

Toxocara canis IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

35,2

13.87

TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu

4,7

13.88

Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

13,4

13.89

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunoblotingo metodu

135,2

13.90

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

32,3

13.91

Ureaplasma urealyticum antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

23,1

13.92

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas

35,2

13.93

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas

53,2

13.94

Vidalio reakcija

15,0

19.95

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu

17,2

13.96

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O)

8,3

13.97

Žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso 1/2 (ŽTLV 1/2) antikūnų nustatymas

12,6“

 

1.9. Išdėstau 14 punktą taip:

 

„14. TABAKAS

 

14.1.

Anglies monoksido kiekio nustatymas tabako gaminiuose

354,8

14.2.

Nikotino kiekio nustatymas tabako gaminiuose

589,4

14.3.

Dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

651,5

14.4.

Anglies monoksido, nikotino, dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

848,3

14.5.

Chlororganinių pesticidų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

368,3“

 

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal kuruojamą sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS