CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ, KURIUOSE SUMONTUOTI SKLANDYTUVŲ BRO-11M, LAK-2, LAK-14 SPARNAI, SKRYDŽIŲ SUSTABDYMO

 

2006 m. birželio 7 d. Nr. 4R-127

Vilnius

 

2006 m. gegužės 28 d. mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvas, kurio konstrukcijoje buvo panaudotas sklandytuvo LAK-14 sparnas, patyrė avariją. Išankstiniais tyrimo duomenimis nustatyta, kad skrydžio metu nuo aerodinaminių apkrovų pradėjo irti dešinė sparno konsolė. Dėl susidariusios keliamosios jėgos skirtumo lėktuvas su dideliu dešiniu pokrypiu atsitrenkė į žemę. Pilotas žuvo vietoje.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2002, Nr. 112-4979) 30 straipsnio 3 dalies ir Civilinės aviacijos administracijos nuostatų (Žin., 2004, Nr. 29-943) 6.18 punkto reikalavimais:

Sustabdau visų mėgėjiškos konstrukcijos lėktuvų, kuriuose sumontuoti sklandytuvų BRO-11M, LAK-2 ir LAK-14 sparnai, tinkamumų skraidyti pažymėjimų galiojimus iki avarijos tyrimo galutinių išvadų.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                KĘSTUTIS AURYLA

______________