LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES RATIFIKAVIMO

 

2004 m. kovo 10 d. Nr. IX-2054

Vilnius

 

1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktais bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 3 d. dekretą Nr. 387, ratifikuoja Šiaurės Atlanto sutartį, pasirašytą 1949 m. balandžio 4 d. Vašingtone.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________