Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GRUODŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 1630 „DĖL LICENCIJŲ GAMINTI, IMPORTUOTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, EKSPORTUOTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS, UŽSIIMTI JŲ DIDMENINE IR MAŽMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 21 d. Nr. 911

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Licencijų gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos narkotines ir psichotropines medžiagas, užsiimti jų didmenine ir mažmenine prekyba Lietuvos Respublikoje išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630 „Dėl Licencijų gaminti, importuoti į Lietuvos Respubliką, eksportuoti iš Lietuvos Respublikos narkotines ir psichotropines medžiagas, užsiimti jų didmenine ir mažmenine prekyba Lietuvos Respublikoje išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-26), ir įrašyti 19 punkte vietoj žodžių „Valstybės žiniose“ žodžius „Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS