LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2003 m. sausio 23 d. Nr. 89

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987), šiais 4.381–4.452.6 punktais:

 

„Lietuvos saugios laivybos administracija

4.381.                            laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre                                    400 litų

4.382.                            laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui                                                                                                             200 litų

4.383.                            laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro                              300 litų

4.384.                            laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui                                                                                                             150 litų

4.385.                            laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą 75 litai

4.386.                            laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                      50 litų

4.387.                            laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą       75 litai

4.388.                            laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą  50 litų

4.389.                            leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą                            75 litai

4.390.                            leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą        50 litų

4.391.                            leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą             75 litai

4.392.                            leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                                       50 litų

4.393.                            leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą                      50 litų

4.394.                            laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                                                                 75 litai

4.395.                            laivo įgulos minimumo liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                50 litų

4.396.                            laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimą                   75 litai

4.397.                            pažymos apie laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, pateikiamos Hipotekos įstaigai, išdavimą                                       50 litų

4.398.                            jūrininko knygelės išdavimą                                                                                          120 litų

4.399.                            jūrininko knygelės (vietoj prarastos) išdavimą                                                          80 litų

4.400.                            skubų (per vieną darbo dieną) jūrininko knygelės (vietoj prarastos) išdavimą   110 litų

4.401.                            jūrinio laipsnio diplomo išdavimą                                                                                150 litų

4.402.                            jūrinio laipsnio diplomo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą        80 litų

4.403.                            skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą           120 litų

4.404.                            jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimą                                                      75 litai

4.405.                            jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą     40 litų

4.406.                            skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                       60 litų

4.407.                            kvalifikuoto jūreivio liudijimo išdavimą                                                                     120 litų

4.408.                            kvalifikuoto jūreivio liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                    70 litų

4.409.                            skubų (per 2 darbo dienas) kvalifikuoto jūreivio liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                       105 litai

4.410.                            globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS) radijo operatoriaus diplomo išdavimą                  120 litų

4.411.                            globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS) radijo operatoriaus diplomo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą  70 litų

4.412.                            skubų (per 2 darbo dienas) globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS) radijo operatoriaus diplomo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                                                           105 litai

4.413.                            globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS) riboto operatoriaus diplomo išdavimą                  120 litų

4.414.                            globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS) riboto operatoriaus diplomo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą  70 litų

4.415.                            skubų (per 2 darbo dienas) globalinės jūrų nelaimės atvejų ir saugos sistemų (GJNASS) riboto operatoriaus diplomo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                                                           105 litai

4.416.                            jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimo išdavimą                                  105 litai

4.417.                            jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą              60 litų

4.418.                            skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                      90 litų

4.419.                            jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo išdavimą                                       105 litai

4.420.                            jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                   60 litų

4.421.                            skubų (per 2 darbo dienas) jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                      90 litų

4.422.                            lengvatinio jūrininko liudijimo išdavimą                                                                     30 litų

4.423.                            radiolokacijos ir navigacijos kursų baigimo liudijimo išdavimą                             45 litai

4.424.                            radiolokacijos ir navigacijos kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą         30 litų

4.425.                            automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos kursų baigimo liudijimo išdavimą                  45 litai

4.426.                            automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                      30 litų

4.427.                            pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo liudijimo išdavimą                         45 litai

4.428.                            pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą     30 litų

4.429.                            medicininės ligonių slaugos kursų baigimo liudijimo išdavimą                               45 litai

4.430.                            medicininės ligonių slaugos kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą           30 litų

4.431.                            kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo išdavimą                                                 45 litai

4.432.                            kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                             30 litų

4.433.                            darbo su gelbėjimo plaustais, gelbėjimo valtimis, išskyrus greitaeiges, kursų baigimo liudijimo išdavimą        45 litai

4.434.                            darbo su gelbėjimo plaustais, gelbėjimo valtimis, išskyrus greitaeiges, kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                                                                                          30 litų

4.435.                            darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis kursų baigimo liudijimo išdavimą     45 litai

4.436.                            darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                       30 litų

4.437.                            darbo ro-ro tipo keleiviniuose laivuose ar keleiviniuose ne ro-ro tipo laivuose kursų baigimo liudijimo išdavimą                                       45 litai

4.438.                            darbo ro-ro tipo keleiviniuose laivuose ar keleiviniuose ne ro-ro tipo laivuose kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                                                                                             30 litų

4.439.                            laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo išdavimą                  45 litai

4.440.                            laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą  30 litų

4.441.                            įvadinių darbo tanklaiviuose kursų baigimo liudijimo išdavimą                            45 litai

4.442.                            įvadinių darbo tanklaiviuose kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą        30 litų

4.443.                            specialių darbo naftos ar cheminių medžiagų tanklaiviuose kursų baigimo liudijimo išdavimą                         45 litai

4.444.                            specialių darbo naftos ar cheminių medžiagų tanklaiviuose kursų baigimo liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą  30 litų

4.445.                            darbo stažo pažymėjimo išdavimą                                                                              10 litų

4.446.                            pirminę jūrų laivo apžiūrą Lietuvos Respublikos jūrų uoste ir akto surašymą    130 litų (už valandą)

4.447.                            pakartotinį jūrų laivo patikrinimą Lietuvos Respublikos jūrų uoste po sulaikymo ir akto surašymą                 130 litų (už valandą)

4.448.                            įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo pažymėjimo išdavimą                           78 litai

4.449.                            įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 2 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                                       86 litai

4.450.                            įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 3 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                                       90 litų

4.451.                            įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 4 ir daugiau rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą                      94 litai

4.452.                            mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui gauti, akreditavimą:

4.452.1.                        dokumentacijos patikrinimą                                                                                         100 litų (už vieną mokymo programą)

4.452.2.                        tarpinį patikrinimą                                                                                                           200 litų (už vieną mokymo programą)

4.452.3.                        baigiamąjį patikrinimą                                                                                                   500 litų

4.452.4.                        planinį priežiūros patikrinimą                                                                                        150 litų (už vieną mokymo programą)

4.452.5.                        akreditavimo liudijimo išdavimą                                                                                  50 litų

4.452.6.                        akreditavimo liudijimo priedo išdavimą                                                                     25 litai“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ