LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ LAIVŲ KROVOS DARBŲ ĮMONĖSE PATVIRTINIMO

 

1997 m. gegužės 9 d. Nr. 167/196

Vilnius

 

Siekdami užtikrinti Priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi laivų krovos darbų įmonėse,

ĮSAKOME:

1. Patvirtinti Priešgaisrinės saugos taisykles laivų krovos darbų įmonėse.

2. Nustatyti, kad šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės įsigalioja nuo 1997 m. liepos 1 d.

3. Paskelbti šį įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                     ALGIS ŽVALIAUSKAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                           VIDMANTAS ŽIEMELIS

 

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VANDENS TRANSPORTO

DEPARTAMENTO DIREKTORIUS                                                                              J. DARULIS

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO

PRIE VRM DIREKTORIUS                                                                                         K. ZULONAS

______________