LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR JŲ SUKĖLĖJŲ, KURIE GALI BŪTI PANAUDOTI KAIP BIOLOGINIS AGENTAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 7 d. Nr. V-197

Vilnius

 

Siekdamas tobulinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, greito atsako ir reagavimo sistemą bei apsaugoti Lietuvos Respublikos gyventojus nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo:

1. Tvirtinu Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąrašą (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, įtarus Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąraše nurodytas užkrečiamąsias ligas, teikti informaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 122 „Dėl skubios informacijos apie užkrečiamąsias ligas teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 30-1095) nustatyta tvarka;

2.2. Lietuvos AIDS centrui ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui įdiegti Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąraše nurodytų ligų sukėlėjų mikrobiologinę diagnostiką bei sudaryti su kitų valstybių mikrobiologijos laboratorijomis bendradarbiavimo sutartis dėl užkrečiamųjų ligų, sukėlėjų, kurių laboratorinę diagnostiką atlikti Lietuvoje nėra galimybės, nustatymo;

2.3. Ekstremalių sveikatai situacijų centrui, sudarant Lietuvos Respublikos valstybės rezervo medicinos materialinių išteklių atsargas, atsižvelgti į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąraše išvardytas užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus;

2.4. įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymu

Nr. V-197

 

Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąrašas

 

Liga

Sukėlėjas

 

A kategorija

 

1. Raupai

Variola major

2. Beždžionių raupai

Orthopoxviruse

3. Juodligė

Bacillus anthracis

4. Maras

Yersinia pestis

5. Botulizmas

Clostridium botulinum

6. Tuliaremija

Francisella tularensis

7. Virusinės hemoraginės karštligės

Ebola virusas, Lassa virusas, Marburgo virusas, Junin virusas, Krymo-Kongo hemoraginės karštligės virusas, Machupo virusas

B kategorija

 

8. Ku karštligė

Coxiella burnetti

9. Bruceliozė

Brucella spp.

10. Įnosės

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

11. Melioidozė

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

12. Encefalitai

Rytų arklių encefalito virusas, Venesuelos arklių encefalito virusas, Vakarų arklių encefalito virusas

13. Epideminė šiltinė

Rickettsia prowazekii

14. Toksinis sindromas

Toksinai (pvz., Ricin, stafilokokinis enterotoksinas B, staphylococcus aureus toksinas, Clostridium perfringens toksinas)

15. Psitakozė

Chlamydia psittaci

16. Per maistą plintančios ligos

(pvz., Salmonella spp., Escherichia coli O157:H7)

17. Per vandenį plintančios ligos

(pvz., Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum, Shigella dysenteriae)

C kategorija

 

 

18. Hantavirusų sukeltos ligos

Hantavirusai (Hantaan, Sin Nombre, Seoul, Dobrava, Puumala)

19. Erkinis encefalitas

Rusijos pavasario–vasaros virusas, Kyasanur miškų virusas, Louping III virusas

20. Erkių pernešama hemoraginė karštligė

Erkių pernešamas hemoraginės karštligės virusas

21. Geltonoji karštligė

Geltonosios karštligės virusas

KITOS LIGOS

 

22. Chikungunya karštligė

Chikungunya karštligės virusas

23. Denge karštligė

Dengė karštligės virusas

24. Limfocitinis choriomeningitas

Limfocitinio choriomeningito virusas

25. Rift Valley karštligė

Rift Valley karštligės virusas

26. Japoniškas encefalitas

Japoniško encefalito virusas

27. Riketsijų sukeltos ligos

Rickettsia rickettsii, Bartonella quintana, Rochalimea quintana, Rickettsia quintana

28. Toksinai

Ricin, Conotoxin, Saxitoxin, Shiga toksinas, Tetrodotoxin, Verotoxin, Microcystin (Cyanginosin), Aflatoxins

______________