VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIAIS

 

2003 m. gruodžio 5 d. Nr. 1S-114

Vilnius

 

 

Pripažįstu negaliojančiais šiuos įsakymus:

1. 1998 m. gruodžio 30 d. Nr. 63 „Dėl sprendimo formos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 1-52).

2. 1999 m. spalio 18 d. Nr. 45 „Dėl vokų atplėšimo procedūros protokolo privalomųjų rekvizitų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 988-2617).

3. 1999 m. lapkričio 12 d. Nr. 53 „Dėl reikalavimų Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos narių sąrašo sudarymui patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 98-2841).

4. 1999 m. gruodžio 28 d. Nr. 59 „Dėl Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos narių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 1-12).

5. 1999 m. gruodžio 30 d. Nr. 60 „Dėl informacinių skelbimų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 2-66; 2001, Nr. 12-390).

6. 1999 m. gruodžio 30 d. Nr. 61 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo vertės nustatymo“ (Žin., 2000, Nr. 2-67, Nr. 30-850).

7. 2000 m. balandžio 10 d. Nr. 27 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos tikrinimo ir tikrinimo rezultatų dokumentavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 34-970).

8. 2000 m. gegužės 11 d. Nr. 38 „Dėl perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 56-1675).

9. 2000 m. spalio 9 d. Nr. 90 „Dėl pirkimo dokumentuose pateikiamų techninių reikalavimų rengimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 87-2688).

10. 2000 m. gruodžio 20 d. Nr. 130 „Dėl viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų sudarymo ir teikimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 109-3514).

11. 2001 m. sausio 31 d. Nr. 13 „Dėl 1999 12 30 įsakymu Nr. 60 patvirtintų dokumentų pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-390).

12. 2001 m. balandžio 17 d. Nr. 41 „Dėl Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos narių sąrašo papildymo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 32-202).

13. 2001 m. liepos 11 d. Nr. 76 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtintų dokumentų formų pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 61-2204).

14. 2001 m. lapkričio 30 d. Nr. 140 „Dėl Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos narių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 96-463).

15. 2002 m. balandžio 8 d. Nr. 33 „Dėl metodinių rekomendacijų dėl viešųjų pirkimų sutarčių trukmės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 39-1459).

16. 2002 m. balandžio 30 d. Nr. 49 „Dėl tiekėjų (rangovų) kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 46-1780).

17. 2002 m. gegužės 17 d. Nr. 54 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 130 „Dėl viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų sudarymo ir teikimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1981).

18. 2002 m. liepos 23 d. Nr. 100 „Dėl viešųjų pirkimų direktoriaus 1999 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl vokų atplėšimo procedūros protokolo privalomųjų rekvizitų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3407).

19. 2002 m. liepos 23 d. Nr. 101 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl tiekėjų (rangovų) kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3408).

20. 2002 m. liepos 23 d. Nr. 102 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2000 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 23 patvirtintų rekomendacijų „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir veiklos organizavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3409).

21. 2002 m. liepos 26 d. Nr. 103 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo vertės nustatymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3284).

22. 2002 m. spalio 28 d. Nr. 152 „Dėl viešųjų pirkimų parinkimo prevenciniam vertinimui tvarkos patvirtinimo ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl tiekėjų (rangovų) kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 dalį (Žin., 2002, Nr. 114-5120).

23. 2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 197 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 90 „Dėl pirkimo dokumentuose pateikiamų techninių reikalavimų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 3-89).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      RIMGAUDAS VAIČIULIS