Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS REORGANIZAVIMO, REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. 744 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 1 d. Nr. 638

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 14 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2010, Nr. 71-3541) 291 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimą Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti nuo 2011 m. liepos 1 d. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą jungimo būdu – prijungiant Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybą, Akmenės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Alytaus apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Anykščių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Biržų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Druskininkų miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Ignalinos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Jonavos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Joniškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Jurbarko rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kaišiadorių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kauno apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kauno miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kelmės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kėdainių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Klaipėdos miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kretingos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kupiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Lazdijų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Marijampolės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Mažeikių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Molėtų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Palangos miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Panevėžio apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Pakruojo rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Pasvalio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Plungės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Prienų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Radviliškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Raseinių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Rokiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Skuodo rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šakių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šalčininkų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šiaulių apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šilalės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šilutės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Širvintų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Švenčionių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Tauragės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Telšių apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Trakų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Ukmergės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Utenos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Varėnos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilkaviškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilniaus apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilniaus miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Zarasų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kuriai pereina visos reorganizuojamų Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos, ir skaidymo būdu – Klaipėdos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kurios dalis teisių ir pareigų pereina Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

2. Patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).

3. Pavesti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai įgyvendinti 2 punkte nurodytą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašą.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimą Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2010, Nr. 125-6407):

4.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831; 2010, Nr. 71-3541) 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

4.2. Nurodytu nutarimu patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 638

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau –Aprašas) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reorganizavimo jungimo būdu – prijungiant Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybą, Akmenės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Alytaus apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Anykščių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Biržų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Druskininkų miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Ignalinos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Jonavos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Joniškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Jurbarko rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kaišiadorių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kauno apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kauno miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kelmės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kėdainių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Klaipėdos miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kretingos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kupiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Lazdijų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Marijampolės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Mažeikių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Molėtų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Palangos miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Panevėžio apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Pakruojo rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Pasvalio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Plungės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Prienų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Radviliškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Raseinių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Rokiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Skuodo rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šakių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šalčininkų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šiaulių apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šilalės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šilutės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Širvintų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Švenčionių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Tauragės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Telšių apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Trakų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Ukmergės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Utenos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Varėnos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilkaviškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilniaus apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilniaus miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Zarasų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kuriai pereina visos reorganizuojamų Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos, ir skaidymo būdu – Klaipėdos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kurios dalis teisių ir pareigų pereina Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 ir 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 148-7563) 3 straipsniu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimą Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709).

 

II. REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos, kurios kaip juridiniai asmenys po reorganizavimo baigia savo veiklą:

3.1. Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnyba:

3.1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.1.2. buveinė – Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.1.3. biudžetinės įstaigos kodas – 300725432, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2007 m. gegužės 2 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.2. Akmenės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.2. buveinė – Draugystės g. 3, LT-85360 Akmenė, Lietuvos Respublika;

3.2.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190785886, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 3 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.3. Alytaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3.2. buveinė – Statybininkų g. 73, LT-63401 Alytus, Lietuvos Respublika;

3.3.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605338, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.4. Anykščių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.4.2. buveinė – Žvejų g. 76, LT-29147 Anykščiai, Lietuvos Respublika;

3.4.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190786454, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.5. Biržų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.5.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.5.2. buveinė – Veterinarijos g. 1, Biržų kaimas, Širvėnos seniūnija, LT-41114 Biržų rajonas, Lietuvos Respublika;

3.5.3. biudžetinės įstaigos kodas – 290786640, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.6. Druskininkų miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.6.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.6.2. buveinė – V. Krėvės g. 8, LT-66126 Druskininkai, Lietuvos Respublika;

3.6.3. biudžetinės įstaigos kodas – 300583253, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2006 m. liepos 14 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.7. Ignalinos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.7.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.7.2. buveinė – Turistų g. 28, LT-30138 Ignalina, Lietuvos Respublika;

3.7.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190786835, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 7 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.8. Jonavos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.8.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.8.2. buveinė – Kauno g. 102, LT-55178 Jonava, Lietuvos Respublika;

3.8.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190787022, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.9. Joniškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.9.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.9.2. buveinė – Satkūnų kaimas, LT-84101 Joniškio rajonas, Lietuvos Respublika;

3.9.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190787218, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.10. Jurbarko rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.10.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.10.2. buveinė – Muitinės g. 3, LT-74106 Jurbarkas, Lietuvos Respublika;

3.10.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190787360, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.11. Kaišiadorių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.11.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.11.2. buveinė – Kiemelių kaimas, Žiežmarių seniūnija, LT-56123 Kaišiadorių rajonas, Lietuvos Respublika;

3.11.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190787741, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.12. Kauno apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.12.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.12.2. buveinė – Biruliškių kaimas, LT-54469 Kauno rajonas, Lietuvos Respublika;

3.12.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605523, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.13. Kauno miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.13.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.13.2. buveinė – Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas, Lietuvos Respublika;

3.13.3. biudžetinės įstaigos kodas – 290783530, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.14. Kelmės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.14.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.14.2. buveinė – Taikos g. 5, LT-86147 Kelmė, Lietuvos Respublika;

3.14.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190788124, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.15. Kėdainių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.15.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.15.2. buveinė – Tubių kaimas, LT-57331 Kėdainių rajonas, Lietuvos Respublika;

3.15.3. biudžetinės įstaigos kodas – 290788310, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.16. Klaipėdos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.16.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.16.2. buveinė – Kretingos g. 62, LT-92325 Klaipėda, Lietuvos Respublika;

3.16.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188606397, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.17. Klaipėdos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.17.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.17.2. buveinė – Galinio Pylimo g. 3, LT-91231 Klaipėda, Lietuvos Respublika;

3.17.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190784599, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.18. Kretingos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.18.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.18.2. buveinė – P. Vileišio g. 18, LT-97134 Kretinga, Lietuvos Respublika;

3.18.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790157, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.19. Kupiškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.19.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.19.2. buveinė – Sodų g. 6, LT-40131 Kupiškis, Lietuvos Respublika;

3.19.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790342, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.20. Lazdijų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.20.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.20.2. buveinė – Pramonės g. 3, LT-67102 Lazdijai, Lietuvos Respublika;

3.20.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790495, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.21. Marijampolės apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.21.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.21.2. buveinė – Kauno g. 100A, LT-68230 Marijampolė, Lietuvos Respublika;

3.21.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188606059, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.22. Mažeikių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.22.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.22.2. buveinė – Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai, Lietuvos Respublika;

3.22.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790723, registracijos Juridinių asmenų registre data – 2004 m. rugsėjo 22 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.23. Molėtų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.23.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.23.2. buveinė – Inturkės g. 53, LT-33131 Molėtai, Lietuvos Respublika;

3.23.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190790876, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.24. Palangos miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.24.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.24.2. buveinė – Vasario 16-osios g. 35A, LT-00129 Palanga, Lietuvos Respublika;

3.24.3. biudžetinės įstaigos kodas – 290784970, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.25. Panevėžio apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.25.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.25.2. buveinė – Pažagienių kaimas 26, LT-36222 Panevėžio rajonas, Lietuvos Respublika;

3.25.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605719, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.26. Pakruojo rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.26.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.26.2. buveinė – Taikos g. 46, LT-83112 Pakruojis, Lietuvos Respublika;

3.26.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190791063, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.27. Pasvalio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.27.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.27.2. buveinė – Stoties g. 41, LT-39107 Pasvalys, Lietuvos Respublika;

3.27.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190791597, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.28. Plungės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.28.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.28.2. buveinė – Salantų g. 18, LT-90112 Plungė, Lietuvos Respublika;

3.28.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190791782, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.29. Prienų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.29.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.29.2. buveinė – Paupio g. 3, LT-59143 Prienai, Lietuvos Respublika;

3.29.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190791825, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.30. Radviliškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.30.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.30.2. buveinė – Gedimino g. 63A, LT-82168 Radviliškis, Lietuvos Respublika;

3.30.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190792012, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.31. Raseinių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.31.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.31.2. buveinė – Kęstučio g. 13, LT-60119 Raseiniai, Lietuvos Respublika;

3.31.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190792350, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.32. Rokiškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.32.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.32.2. buveinė – Palūšnių kaimas, LT-42165 Rokiškio rajonas, Lietuvos Respublika;

3.32.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190792699, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.33. Skuodo rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.33.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.33.2. buveinė – Mažųjų Rūšupių kaimas, LT-98118 Skuodo rajonas, Lietuvos Respublika;

3.33.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190792927, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.34. Šakių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.34.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.34.2. buveinė – Vasario 16-osios g. 41, LT-71109 Šakiai, Lietuvos Respublika;

3.34.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190793114, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 3 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.35. Šalčininkų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.35.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.35.2. buveinė – Tartoko kaimas, LT-17127 Šalčininkų rajonas, Lietuvos Respublika;

3.35.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190797326, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 3 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.36. Šiaulių apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.36.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.36.2. buveinė – Ragainės g. 80, LT-78109 Šiauliai, Lietuvos Respublika;

3.36.3. biudžetinės įstaigos kodas – 288606430, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.37. Šilalės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.37.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.37.2. buveinė – Šolių kaimas, Šilalės seniūnija, LT-75115 Šilalės rajonas, Lietuvos Respublika;

3.37.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190797511, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.38. Šilutės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.38.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.38.2. buveinė – Barzdūnų kaimas, Šilutės seniūnija, LT-99151 Šilutės rajonas, Lietuvos Respublika;

3.38.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190794020, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.39. Širvintų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.39.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.39.2. buveinė – Akmenių kaimas, Širvintų seniūnija, LT-19103 Širvintų rajonas, Lietuvos Respublika;

3.39.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190794173, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.40. Švenčionių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.40.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.40.2. buveinė – Kelininkų g. 38, LT-18125 Švenčionys, Lietuvos Respublika;

3.40.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190794369, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.41.   Tauragės apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.41.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.41.2. buveinė – Veterinarijos g. 37, LT-72221 Tauragė, Lietuvos Respublika;

3.41.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188606244, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.42.   Telšių apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.42.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.42.2. buveinė – Paežerės kaimas, Viešvėnų seniūnija, LT-88400 Telšių rajonas, Lietuvos Respublika;

3.42.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605480, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.43.   Trakų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.43.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.43.2. buveinė – Veterinarijos g. 2, LT-21107 Trakai, Lietuvos Respublika;

3.43.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190795122, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.44.   Ukmergės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.44.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.44.2. buveinė – Sodų g. 15, LT-20129 Ukmergė, Lietuvos Respublika;

3.44.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190795275, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 3 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.45. Utenos apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.45.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.45.2. buveinė – Aušros g. 84, LT-28181 Utena, Lietuvos Respublika;

3.45.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605861, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.46. Varėnos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.46.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.46.2. buveinė – Vytauto g. 80, LT-65146 Varėna, Lietuvos Respublika;

3.46.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190795656, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.47. Vilkaviškio rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.47.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.47.2. buveinė – Vytauto g. 2B, LT-70136 Vilkaviškis, Lietuvos Respublika;

3.47.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190795994, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.48.   Vilniaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.48.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.48.2. buveinė – Siesikų g. 15, LT-07170 Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.48.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188605676, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. birželio 10 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.49.   Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.49.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.49.2. buveinė – Siesikų g. 15, LT-07170 Vilnius, Lietuvos Respublika;

3.49.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190785690, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 7 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre;

3.50.   Zarasų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

3.50.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.50.2. buveinė – Valstiečių g. 23, LT-32135 Zarasai, Lietuvos Respublika;

3.50.3. biudžetinės įstaigos kodas – 190796377, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. liepos 4 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

4. Dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga, kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo tęsia savo veiklą, – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinė – Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, Lietuvos Respublika;

4.3. biudžetinės įstaigos kodas – 188601279, registracijos Juridinių asmenų registre data – 1997 m. gegužės 21 d., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS

 

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų skaičių ir administracijos struktūrą, siekiant veiksmingiau atlikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais pavestas valstybinės maisto, veterinarinės, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse kontrolės funkcijas, taip pat užtikrinti racionalų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimą, efektyviau naudoti turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

6. Reorganizavimo būdas – jungimas, prijungiant Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybą, Akmenės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Alytaus apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Anykščių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Biržų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Druskininkų miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Ignalinos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Jonavos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Joniškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Jurbarko rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kaišiadorių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kauno apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kauno miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kelmės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kėdainių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Klaipėdos miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kretingos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Kupiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Lazdijų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Marijampolės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Mažeikių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Molėtų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Palangos miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Panevėžio apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Pakruojo rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Pasvalio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Plungės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Prienų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Radviliškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Raseinių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Rokiškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Skuodo rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šakių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šalčininkų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šiaulių apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šilalės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Šilutės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Širvintų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Švenčionių rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Tauragės apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Telšių apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Trakų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Ukmergės rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Utenos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Varėnos rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilkaviškio rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilniaus apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Vilniaus miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Zarasų rajono valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuo 2011 m. liepos 1 d. ir skaidymo būdu – Klaipėdos apskrities valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kurios dalis teisių ir pareigų pereina Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nuo 2011 m. liepos 1 d.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

8. Aprašas skelbiamas „Valstybės žiniose“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje (http://vmvt.lt/) ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalį pranešama visiems kreditoriams vieną kartą raštu.

 

_________________

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 638 redakcija)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – tarnyba) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga. Tarnyba dalyvauja formuojant valstybės politiką maisto ir pašarų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, maisto, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų, pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių tvarkymo, gyvūnų sveikatos ir gerovės, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse ir šią politiką įgyvendina.

2. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324), Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-2327), Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260), Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2010, Nr. 12-560), Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527), Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 64-1937), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.

3. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų.

4. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, taip pat antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos adresas: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri atlieka šias funkcijas:

5.1. koordinuoja tarnybos veiklą;

5.2. tvirtina ir keičia Nuostatus ir administracijos struktūrą;

5.3. priima sprendimą dėl tarnybos buveinės pakeitimo;

5.4. sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Tarnybos vieši pranešimai ir kita informacija skelbiami tarnybos interneto svetainėje (http://vmvt.lt/). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Tarnyba, siekdama saugoti vartotojų interesus ir ginti pažeistas jų teises maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse:

8.1. tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo;

8.2. registruoja ir analizuoja vartotojų skundus, atlieka jų stebėseną;

8.3. informuoja vartotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir kitas organizacijas tarnybos kompetencijos klausimais;

8.4. pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių gynimą, reikalavimų laikymąsi;

8.5. konsultuoja savo kompetencijos klausimais ūkio subjektus, kurių veiklos priežiūra ar kontrolė priskirta tarnybos kompetencijai, teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi.

9. Tarnyba, siekdama užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos rinkai tiekiamas maistas būtų saugus, tinkamai paženklintas ir atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus visuose maisto tvarkymo etapuose, eksportuojamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir importuojančios valstybės reikalavimus, ir skatinti Lietuvos ir užsienio vartotojų pasitikėjimą Lietuvoje pagamintu maistu:

9.1. pagal kompetenciją nustato:

9.1.1. maisto saugos, kokybės, tvarkymo ir pateikimo rinkai higienos ir kontrolės reikalavimus;

9.1.2. specialius rizikos veiksnių analizės ir valdymo sistemos diegimo maisto tvarkymo vietose privalomuosius reikalavimus;

9.1.3. gyvūninio maisto žymėjimo sveikumo ženklu, atitinkančiu tokiam ženklui nustatytus kriterijus, ir veterinarinio sertifikavimo privalomuosius reikalavimus;

9.1.4. valstybinės maisto, medžiagų ir gaminių, kurie liečiasi su maistu, geriamojo vandens kontrolės atlikimo tvarką;

9.1.5. maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo tvarką;

9.2. kontroliuoja:

9.2.1. pagal kompetenciją – negyvūninio maisto, gyvūninių produktų ir medžiagų, gaminių, kurie liečiasi su maistu, importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;

9.2.2. vidaus rinkai ir eksportui skirto maisto atitiktį saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams, nustatytosios privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarkos laikymąsi;

9.2.3. pagal kompetenciją – Krašto apsaugos ministerijos ir krašto apsaugos sistemos institucijų, Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų statutinių įstaigų, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jų teritorijose esančių maisto tvarkymo subjektų atitiktį maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimams;

9.2.4. maisto tvarkymo subjektų, iš jų muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, subjektų savikontrolės sistemų funkcionavimą;

9.2.5. higienos reikalavimų, nustatytų asmenims, kurie, eidami pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai liečia maistą, laikymąsi;

9.2.6. gaminių, kurie liečiasi su maistu, naudojimą, maistui tvarkyti, patalpoms ir įrenginiams valyti ir taisyti naudojamas priemones, medžiagas ir įrenginius;

9.2.7. maistui netinkamų produktų naudojimą, nesaugių negyvūninių ir gyvūninių produktų perdirbimą ar sunaikinimą;

9.2.8. pagal kompetenciją – alkoholio produktų atitiktį teisės aktų ir deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimams;

9.2.9. pagal kompetenciją – alkoholio produktų gamybos, realizavimo, laikymo (saugojimo), vežimo, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų laikymąsi;

9.2.10. pagal kompetenciją – Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą maisto saugos, kokybės ir su maistu susijusių paslaugų srityse;

9.2.11. šviežių vaisių ir daržovių, parduodamų pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitiktį privalomiesiems kokybės reikalavimams;

9.3. vykdo:

9.3.1. maisto tvarkymo saugos rizikos analizę ir prevencijos priemones;

9.3.2. maisto laboratorinius tyrimus, mokslinį rizikos, susijusios su maistu, vertinimą;

9.3.3. gyvūninio maisto tvarkymo subjektų valstybinę veterinarinę priežiūrą;

9.3.4. pagal kompetenciją – maisto taršos stebėsenos programas;

9.3.5. maisto tvarkymo subjektų savikontrolės sistemos kontrolę;

9.3.6. skubių veiksmų procedūras, nustačius ar gavus informaciją apie nesaugų maistą;

9.3.7. registruotų žemės ūkio ir maisto produktų, kaip garantuotų tradicinių gaminių, kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų atitikties specifikacijoms kontrolę;

9.3.8. pagal kompetenciją – gyvūninių produktų tvarkymo objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;

9.4. išduoda maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimus, veterinarijos sertifikatus;

9.5. tvirtina arba registruoja maisto tvarkymo subjektus;

9.6. informuoja nustatytąja tvarka:

9.6.1. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą – apie uždraustą tiekti rinkai nesaugų Lietuvos Respublikoje pagamintą ar kitų valstybių tiekiamą maistą, taip pat produktų saugos kontrolės duomenų analizę;

9.6.2. Europos Komisiją – apie tiesioginį arba netiesioginį maisto keliamą pavojų žmonių sveikatai;

9.6.3. visuomenę apie uždraustą tiekti rinkai arba pašalintą iš rinkos nesaugų Lietuvos Respublikoje pagamintą arba iš kitų valstybių įvežtą maistą;

9.7. nustatytąja tvarka keičiasi su Sveikatos apsaugos ministerija informacija apie maisto saugą ir žmonių užkrečiamųjų ligų atsiradimą dėl nesaugaus maisto vartojimo;

9.8. analizuoja maisto atitikties saugos, kokybės, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams kontrolės duomenis;

9.9. suteikia laboratorijoms įgaliojimus atlikti valstybinei maisto kontrolei atrinktų mėginių tyrimus pagal akreditacijos sritį;

9.10. atlieka maisto žaliavų ir maisto laboratorinius tyrimus, užterštumo kenksmingosiomis medžiagomis, įskaitant pesticidus ir kitus teršalus, stebėseną.

10. Tarnyba, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų, Lietuvos Respublikos teritorija būtų apsaugota nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, o eksportuojami gyvūnai atitiktų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir importuojančios valstybės reikalavimus:

10.1. organizuoja gyvūnų apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų, o joms atsiradus – tokių ligų židinių likvidavimą;

10.2. pagal kompetenciją nustato:

10.2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos apsaugos nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų, šių ligų prevencijos ir jų židinių likvidavimo privalomuosius reikalavimus;

10.2.2. gyvūnų gerovės apsaugos privalomuosius reikalavimus;

10.2.3. gyvūnų sveikatos būklės įvertinimo ir valstybinės kontrolės reikalavimus;

10.2.4. veterinarijos praktikos licencijos turėtojų kvalifikacijos tobulinimo tvarką;

10.2.5. prekybos gyvūnais privalomuosius reikalavimus;

10.3. kontroliuoja:

10.3.1. gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

10.3.2. gyvūnų sveikatos būklę ir privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

10.3.3. gyvūnų importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;

10.3.4. pagal kompetenciją – ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimą ir jose laikomų ūkinių gyvūnų apskaitą ir ženklinimą;

10.3.5. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą;

10.4. vykdo:

10.4.1. gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir valstybinę kontrolę;

10.4.2. gyvūnų užkrečiamųjų ligų laboratorinius tyrimus, gyvūnų susirgimų įvairiomis ligomis diagnostinius tyrimus, analizę;

10.4.3. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis – apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar apsaugos priemones;

10.4.4. mokslinį rizikos, susijusios su gyvūnų sveikata ir gerove, vertinimą;

10.4.5. gyvūnams laikyti skirtų objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;

10.5. išduoda:

10.5.1. veterinarijos praktikos licencijas;

10.5.2. leidimus atlikti bandymus su gyvūnais;

10.5.3. pažymėjimus gyvūnų vežėjams;

10.5.4. gyvūnų kelionėms skirtų kelių transporto priemonių pažymėjimus;

10.6. tvirtina:

10.6.1. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programas;

10.6.2. veterinarinės kontrolės subjektus;

10.7. atlieka maistui auginamų gyvūnų užterštumo kenksmingosiomis medžiagomis, įskaitant veterinarinių vaistų liekanomis, stebėseną;

10.8. praneša nustatytąja tvarka Europos Komisijai apie diagnozuotas gyvūnų užkrečiamąsias ligas.

11. Tarnyba, siekdama užtikrinti, kad gyvūnams šerti būtų naudojami saugūs ir geros kokybės pašarai, pašarų priedai, o jiems gydyti – saugūs veterinariniai vaistai ir veterinarinės priemonės:

11.1. nustato:

11.1.1. veterinarinių vaistų gamybos, tyrimų, tiekimo rinkai tvarką ir jų registravimo taisykles;

11.1.2. vaistinių pašarų gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo reikalavimus;

11.1.3. neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarką;

11.1.4. veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai naudojimo ir pašalinimo iš rinkos tvarką;

11.1.5. fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencijos turėtojo kvalifikacijos tobulinimo tvarką;

11.2. kontroliuoja:

11.2.1. pagal kompetenciją – pašarų ir pašarų priedų, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;

11.2.2. veterinarinių vaistų, kitų veterinarinių priemonių, pašarų ir jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą, privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

11.2.3. kaip saugomi ir tvarkomi naikintini veterinariniai vaistai;

11.2.4. pašarų ūkio subjektų, iš jų muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, subjektų savikontrolės sistemų funkcionavimą;

11.3. išduoda:

11.3.1. veterinarinės farmacijos licencijas;

11.3.2. veterinarinių vaistų registravimo liudijimus, kitų veterinarinių priemonių registravimo, autorizavimo liudijimus;

11.3.3. pašarų ūkio subjektų registravimo pažymėjimus;

11.4. vykdo mokslinį rizikos, susijusios su pašarais ir pašarų priedais, veterinariniais vaistais ir veterinarinėmis priemonėmis, vertinimą;

11.5. tvirtina arba registruoja pašarų ūkio subjektus;

11.6. analizuoja pašarų ir pašarų priedų atitikties saugos, kokybės, ženklinimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams kontrolės duomenis;

11.7. praneša nustatytąja tvarka Europos Komisijai apie pašarų ir jų priedų keliamą tiesioginį arba netiesioginį pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai.

12. Tarnyba atlieka ir šias funkcijas:

12.1. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir atitinkamuose visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkos ore;

12.2. pagal kompetenciją įdiegia ir palaiko informacines sistemas, duomenų bazes;

12.3. pagal kompetenciją kuria, tvarko ir nuolat atnaujina registrus;

12.4. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų projektų rengimo (o mokslo įstaigoms – svarbiausių maisto ir veterinarijos problemų tyrimo) klausimais;

12.5. pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, keičiasi informacija, rengia tarptautinių sutarčių projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

12.6. bendradarbiauja svarbiais klausimais su visuomenės informavimo priemonėmis (spauda, radiju, televizija), prireikus – mokslinių tyrimų institucijomis ir teikia joms mokslines tiriamąsias užduotis;

12.7. pagal kompetenciją atstovauja Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje;

12.8. bendradarbiaudama su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, pagal kompetenciją vertina ūkio subjektus, siekiančius gauti finansinę paramą;

12.9. pripažįsta ketinančio dirbti Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos piliečio veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją, leidžia laikinai ar vienkartinai teikti veterinarines paslaugas Lietuvos Respublikoje, tvirtina Lietuvos Respublikos piliečio veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją;

12.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III. TARNYBOS TEISĖS

 

13. Tarnyba, atlikdama savo funkcijas, turi teisę:

13.1. atlikdama valstybinę veterinarinę ir maisto kontrolę, lankyti veterinarinės kontrolės objektus, maisto tvarkymo subjektus, juos tikrinti, gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų informaciją ir dokumentus, būtinus epizootinei būklei, gyvūnų ligų priežastims nustatyti, valstybinei veterinarinei ir maisto kontrolei atlikti, maisto, pašarų ir jų priedų saugą, kokybę, gyvūnų sveikatą, gerovę, veterinarinius vaistus, veterinarines priemones ir kitus veterinarijos klausimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams tirti;

13.2. reikalauti, kad veterinarinės kontrolės subjektų, gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų vadovai ar jų įgalioti asmenys atvyktų ir duotų paaiškinimus žodžiu ar raštu;

13.3. pagal kompetenciją duoti privalomus nurodymus fiziniams ar juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams, kurie verčiasi veterinarine farmacija, veterinarine praktika, gyvūnų auginimu, pašarų ir pašarų priedų, įskaitant pirminę pašarų gamybą, gyvūninių produktų ir žaliavų, negyvūninio maisto gamyba, perdirbimu, sandėliavimu, transportavimu ar prekyba, vykdyti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kad neplistų gyvūnų užkrečiamosios ligos, gaminami pašarai ir jų priedai, gyvūniniai produktai, negyvūninis maistas nebūtų kenksmingas žmonių ir gyvūnų sveikatai;

13.4. panaikinti išduotą pašarų ūkio subjekto registravimo pažymėjimą, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, registraciją ar veterinarinį patvirtinimą, sustabdyti, panaikinti veterinarijos praktikos, veterinarinės farmacijos licencijos galiojimą, veterinarinių vaistų registravimo liudijimo galiojimą;

13.5. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų atstovų ir specialistų, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes pasiūlymams dėl teisės aktų projektų rengti.

14. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Europos Sąjungos teisės aktai.

 

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), nustatyta tvarka parengtais strateginiu ir metiniu veiklos planais. Tarnybos strateginį veiklos planą tvirtina žemės ūkio ministras, o metinį veiklos planą, suderinęs su žemės ūkio ministru, tvirtina tarnybos direktorius. Tarnybos strateginio ir metinio veiklos planų vykdymo vertinimą atlieka tarnybos administracijos padalinys – Vidaus audito skyrius. Tarnybos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami tarnybos interneto svetainėje.

16. Tarnybai vadovauja jos vadovas – valstybės pareigūnas (toliau – tarnybos direktorius), kurį žemės ūkio ministro teikimu ketveriems metams priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tarnybos direktoriaus atleidimo iš pareigų atvejus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131). Tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti šias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

17. Tarnybos direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir žemės ūkio ministrui.

18. Tarnybos veikla reguliuojama tarnybos direktoriaus tvirtinamais tarnybos darbo reglamentu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymais.

19. Tarnybos direktorius gali turėti pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka jis priima į pareigas ir atleidžia iš jų, jį (juos) skatina, skiria jam (jiems) tarnybines nuobaudas ir pašalpas. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai atskaitingas (-i) ir pavaldus (-ūs) tarnybos direktoriui. Laikinai nesant tarnybos direktoriaus, tarnybos direktoriaus pareigas eina žemės ūkio ministro įsakymu įgaliotas vienas iš tarnybos direktoriaus pavaduotojų, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas.

20. Tarnybos direktorius:

20.1. vadovauja tarnybai, sprendžia tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už jai pavestų funkcijų atlikimą;

20.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų, rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

20.3. spręsdamas tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir tikrina, kaip jie vykdomi; prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

20.4. teikia žemės ūkio ministrui tvirtinti tarnybos strateginį veiklos planą, suderinęs su žemės ūkio ministru, tvirtina metinį veiklos planą ir metines veiklos ataskaitas;

20.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už tarnybos veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar žemės ūkio ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

20.6. tvirtina tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, tarnybai pavaldžių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus;

20.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, tarnybai pavaldžių įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

20.8. nustato tarnybos vidaus darbo tvarką, tvirtina tarnybos administracijos padalinių, tarnybai pavaldžių įstaigų nuostatus, tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, tarnybai pavaldžių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių aprašymus, kitus tarnybos vidaus administravimo dokumentus;

20.9. kontroliuoja tarnybai pavaldžių įstaigų priemonių, numatytų tarnybos strateginiame veiklos plane, vykdymą;

20.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

21. Tarnybos direktoriaus pavaduotojas:

21.1. koordinuoja ir kontroliuoja Nuostatų II skyriuje nurodytų tarnybai pavestų tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą tarnybos direktoriaus nustatytose administravimo srityse;

21.2. padeda tarnybos direktoriui formuoti ir įgyvendinti tarnybos strateginiame ir metiniame veiklos planuose nustatytus tarnybos strateginius tikslus;

21.3. atlieka kitas tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

22. Tarnybos direktoriui darbo užmokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 75-2271), kitiems tarnybos valstybės tarnautojams – pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, tarnybos darbuotojams – Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (Žin., 2002, Nr. 64-2569). Tarnybos direktoriui taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinamą veiklą, materialinę atsakomybę ir kasmetines atostogas. Kitus tarnybos direktoriaus darbo (tarnybos) santykius ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti įstatymai.

 

V. TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Valstybės kontrolė. Tarnybos vidaus auditą atlieka tarnybos administracijos padalinys Vidaus audito skyrius, finansų kontrolę – tarnybos direktoriaus paskirti tarnybos valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

24. Tarnybos strateginio ir metinio veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka tarnybos direktorius.

 


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________