LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ĮDIEGIMO

 

2001 m. birželio 25 d. Nr. 217

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje Nacionalinę Acquis priėmimo programą pereinant prie naujos apmokėjimo už superkamus gyvulius pagal skerdenų masę ir kokybę sistemos, siekdamas užtikrinti vieningą superkamų gyvulių skerdenų rūšiavimą ir teisingą apmokėjimą už gyvulius pagal skerdenų masę ir kokybę, vadovaudamasis Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 1-5, Nr. 30-828) 5 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostata bei atsižvelgdamas į gyvulių augintojų organizacijų siūlymus, kad skerdenas klasifikuotų nepriklausomi skerdenų vertintojai:

1. Nustatau, kad:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintose skerdyklose, kuriose vidutinis metinis paskerstų per savaitę galvijų skaičius yra ne mažesnis kaip 50 vnt., o kiaulių – 100 vnt., nuo 2002 m. gegužės 1 d. pradedamas gyvulių skerdenų klasifikavimas;

1.2. gyvulių skerdenų klasifikavimo sistemos diegimo laikotarpiu skerdenų vertinimo išlaidos dengiamos iš Specialiosios kaimo rėmimo programos Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės tyrimo sistemos, atitinkančios ES reikalavimus, plėtojimo programos priemonėms skirtų lėšų.

2. Pavedu Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos:

2.1. vykdyti superkamų gyvulių skerdenų klasifikavimo funkciją siekiant apmokėti gyvulių pardavėjams pagal skerdenų masę ir kokybę;

2.2. iki š. m. liepos 13 d. pateikti tvirtinti papildytus Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatus.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Grušauskui.

 

 

 

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                      KĘSTUTIS KRISTINAITIS