LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

N U T A R I M A S

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS J. ABROMAVIČIAUS ŽŪTIES TYRIMO APLINKYBĖMS NUSTATYTI SUDARYMO“ 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 19 d. Nr. X-1105

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 124-4674; 2007, Nr. 11-428)

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

2 straipsnyje išbraukti Algirdą VRUBLIAUSKĄ, įrašyti Audronių AŽUBALĮ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis.

Komisiją sudaryti iš 12 Seimo narių pagal Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principą:

1) Audronius AŽUBALIS;

2) Vytautas ČEPAS;

3) Virginijus DOMARKAS;

4) Loreta GRAUŽINIENĖ;

5) Jonas JUOZAPATIS;

6) Vytautas KAMBLEVIČIUS;

7) Vaclovas KARBAUSKIS;

8) Valentinas MAZURONIS;

9) Juozas PALIONIS;

10) Jurgis RAZMA;

11) Rimantas REMEIKA;

12) Henrikas ŽUKAUSKAS.“

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VIKTORAS MUNTIANAS

______________