LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠŲ, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2006, Nr. 13-460; 2011, Nr. 18-856) 1.10 punktu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-833 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2010–2011 metų priemonių tvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 116-5951) patvirtintas Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2010–2011 metų priemones:

1. Tvirtinu:

1.1. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašus:

1.1.1. produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašą (pridedama);

1.1.2. produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašą (pridedama);

1.1.3. produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (3-ioji produktų grupė), sąrašą (pridedama);

1.2. Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančioji organizacija turi taikyti pirkdama prekes, paslaugas ar darbus:

1.2.1. 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus (pridedama);

1.2.2. 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus (pridedama);

1.2.3. 3-iosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus (pridedama);

1.3. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad atliekant žaliuosius viešuosius pirkimus, minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra taikomi privalomai, o išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai taikomi pasirinktinai.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. D1-697 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams nuo 2008 metų taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5692);

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. D1-194 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-697 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1455);

3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. D1-50 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-194 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-697 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (1-oji produktų grupė), sąrašo ir 1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 10-466);

3.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. D1-725 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašo ir 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 145-6453);

3.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. D1-49 „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-725 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (2-oji produktų grupė), sąrašo ir 2-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 10-465).

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (1-OJI PRODUKTŲ GRUPĖ),

SĄRAŠAS

 

Produktai:

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono:

1.1. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius;

1.2. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu);

1.3. raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono (sąsiuviniai, dokumentų segtuvai, archyviniai aplankai, archyvinės dėžės, vokai, skirtukai, lipnūs lapeliai, lapeliai užrašams ir kt.).

2. Kitos raštinės prekės.

3. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos.

4. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos:

4.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonės;

4.2. M2 ir M3 klasių transporto priemonės (autobusai);

4.3. su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos;

4.4. visuomeninio transporto paslaugos (M2 ir M3 klasių transporto priemonėmis);

4.5. N2 ir N3 klasių transporto priemonės (atliekų surinkimo automobiliai);

4.6. atliekų surinkimo paslaugos (N2 ir N3 klasių transporto priemonėmis).

5. Įstaigos įranga (spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, kopijavimo aparatai, skeneriai ir kt.).

6. Spausdintuvų, faksimilinių aparatų, kopijavimo aparatų kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai.

7. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai.

8. Valymo priemonės ir paslaugos:

8.1. valymo priemonės;

8.2. valymo paslaugos.

9. Elektros lemputės (vieno ir dviejų cokolių elektros lemputės, naudojamos bendram apšvietimui).

10. Renginių organizavimo paslaugos.

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (2-OJI PRODUKTŲ GRUPĖ),

SĄRAŠAS

 

Produktai:

1. Baldai.

2. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos ir santechnikos įranga:

2.1. projektavimo paslaugos ir statybos darbai;

2.2. statybinės medžiagos;

2.3. santechnikos įranga.

3. Tekstilės gaminiai (išskyrus sienų ir grindų dangą).

4. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos:

4.1. dirvožemio savybes gerinančios medžiagos;

4.2. dekoratyviniai augalai;

4.3. drėkinimo sistemos;

4.4. sodo technika;

4.5. sodo technikos tepalinės alyvos;

4.6. sodininkystės paslaugos.

5. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos:

5.1. maistas;

5.2. viešojo maitinimo paslaugos.

6. Įranga ir buitinė technika:

6.1. buitinės indaplovės;

6.2. buitinės kombinuotosios skalbimo mašinos su džiovintuvais;

6.3. buitinės skalbimo mašinos;

6.4. buitiniai būgniniai džiovintuvai;

6.5. buitinės elektrinės orkaitės;

6.6. buitiniai oro kondicionieriai;

6.7. buitiniai šaldytuvai, šaldymo maisto laikymo skyriai, maisto šaldikliai;

6.8. cirkuliaciniai siurbliai.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (3-IOJI PRODUKTŲ GRUPĖ),

SĄRAŠAS

 

Produktai:

1. Termoizoliacinės medžiagos.

2. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.

3. Kietosios grindų dangos (gamtiniai produktai, apdoroti produktai: aglomeruotieji akmenys, betoninės grindinio plytelės, mozaikinės, keramikinės ir molinės plytelės).

4. Sienų plokštės (gipso kartono plokštės, klijuota fanera, medžio plaušo plokštės (MDF), orientuotųjų skiedrantų plokštės (OSB), medienos drožlių plokštės, kompozitinės plokštės):

4.1. gipso plokštės;

4.2. medienos plokštės.

5. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai:

5.1. mobilieji telefonai;

5.2. mobiliųjų telefonų įkrovikliai (išoriniai maitinimo šaltiniai).

6. Kelių tiesimas ir kelio ženklai:

6.1. kelių tiesimo darbai;

6.2. kelio ženklai.

7. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai:

7.1. gatvių apšvietimas;

7.2. kelių eismo signalai – šviesoforai.

8. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai.

9. Elektros energija.

 

________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro     

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 

 

1-OSIOS PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

 

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai[1]

1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono

1.1. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius

1. Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Angel[2] arba Nordic Swan[3], arba FSC (Forest Stewardship Council) sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 

3. Turi būti pateikti popieriaus pavyzdžiai popieriaus funkcinio tinkamumo testui atlikti.

1. Popierius turi būti pagamintas 100 % iš naudoto popieriaus perdirbtų plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba FSC (Forest Stewardship Council) sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 

2. Popieriaus sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,15 mg/kg pentachlorfenolio.

3. Neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti gyvsidabrio, švino, kadmio arba chromo pagrindu.

4. Neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/61/EB dėl kai kurių pavojingų medžiagų ir preparatų (azodažiklių) naudojimo ir pardavimo apribojimų (OL 2002 L 243, p. 15)).

5. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojami: etilendiaminotetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminopentaacetatas (DTPA).

6. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojamas glioksalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: 

(2–6 punktams) ekologinis ženklas Blue Angel arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Turi būti ne mažesnė kaip 500 lapų standartinė pakuotė.

8. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos

žaliavos.   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(7–8 punktams) pakuotės aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.  

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu[4] pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

 

.

1.2. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu)

1. Popieriaus sudėtyje turi būti:

a) ne mažiau kaip 10 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis − iš tinkamai išaugintų miškų[5] ar perdirbto popieriaus plaušų                              

arba

b) ne mažiau kaip 100 % pirminės medienos plaušų, gautų iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel[6] arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Turi būti pateikti popieriaus pavyzdžiai popieriaus funkcinio tinkamumo testams atlikti.

1. Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis − iš tinkamai išaugintų miškų ar perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

2. Popieriaus gamyboje:

2.1. išmetamas AOH (adsorbuojamųjų organinių halogenidų) kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,25 kg/oru džiovintos medžiagos tonai;

2.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai ir kiti alkilfenolio dariniai;

2.3. neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/61/EB dėl kai kurių pavojingų medžiagų ir preparatų (azodažiklių) naudojimo ir pardavimo apribojimų (OL 2002 L 243, p. 15)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel arba      Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojami

dažai arba pigmentai, pagaminti švino, vario,

chromo, nikelio ar aliuminio pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Popieriuje neturi būti daugiau kaip 100 ppm

cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip

kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos

frazės R45, R49), sukeliančioms paveldimus

genetinius sutrikimus (kurioms priskirta rizikos

frazė R46), aplinkai pavojingos (kurioms priskirtos rizikos frazės ar jų deriniai R50/53, R51/53, R52/53), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Turi būti ne mažesnė kaip 500 lapų standartinė pakuotė.

6. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.     

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–6 punktams) pakuotės aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

1.3. raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono (sąsiuviniai, dokumentų segtuvai, archyviniai aplankai, archyvinės dėžės, vokai, skirtukai, lipnūs lapeliai, lapeliai užrašams ir kt.)

1. Gaminys turi būti pagamintas iš

a) ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų

arba

b) ne mažiau kaip 10 % pirminės medienos plaušų, gaunamų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ar perdirbto popieriaus plaušų;

arba

c) ne mažiau kaip 100 % pirminės medienos plaušų, gautų iš tinkamai išaugintų miškų.

2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba

TCF (Totally Chlorine-Free) technologija

(balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis).     

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologiniai ženklai arba

gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

1. Gaminys turi būti pagamintas iš

a) 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų

arba

b) ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ar perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 

2. Popieriaus sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 0,15 mg/kg pentachlorfenolio.

3. Neturi būti naudojami dažai arba pigmentai, pagaminti gyvsidabrio, švino, kadmio arba chromo pagrindu.

4. Popieriaus gamyboje neturi būti naudojami chemikalai: etilendiaminotetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminopentaacetatas (DTPA).

5. Neturi būti naudojami azodažikliai, galintys skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/61/EB dėl kai kurių pavojingų medžiagų ir preparatų (azodažiklių) naudojimo ir pardavimo apribojimų (OL 2002 L 243, p. 15)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–5 punktams) ekologinis ženklas Blue Angel arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Popieriuje neturi būti daugiau kaip 100 ppm cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R45, R49), sukeliančioms paveldimus genetinius sutrikimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), aplinkai pavojingos (kurioms priskirtos rizikos frazės ar jų deriniai R50/53, R51/53, R52/53), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

7. Popieriaus gamyboje:

7.1. turi būti ne didesnis kaip 0,25 kg/oru džiovintos medžiagos tonai išmetamas AOH (adsorbuojamųjų organinių halogenidų) kiekis;

7.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai ir kiti alkilfenolio dariniai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

2. Kitos raštinės prekės

1. Žymeklių rašalas turi būti pagamintas vandens pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbto (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Žymekliai ir kitos rašymo priemonės turi

būti daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo

priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo

kapsulę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gaminio pavyzdys arba aprašymas.

3. Rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

1. Rašalo dažančioje medžiagoje, grafite neturi būti stibio, arseno, bario, kadmio, gyvsidabrio, seleno, švino ir (ar) chromo VI.

2. Rašale ir grafite neturi būti aromatinių ir halogenintų angliavandenilių.

3. Dažų sudėtyje neturi būti lakiųjų organinių junginių (LOJ) (esant garų slėgiui > 0,01 kPa 20 °C temperatūroje).

4. Plastikinės detalės ar gaminiai neturi būti gaminami iš chlorintų polimerų.

5. Rašymo priemonių sudedamose dalyse neturi būti cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), veikiant ilgą laiką sukeliančios sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta rizikos frazė R48), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), galinčioms sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms priskirta rizikos frazė R68). 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai,  arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Prekė neturi būti pakuojama arba, jei pakuojama, pakuojama didesniais kiekiais.

7. Popierinė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–7 punktams) pakuotės aprašymas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos

1. Spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, kuris turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

a) popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų

arba

b) popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 10 % pirminės medienos plaušų, gaunamų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ar perdirbto popieriaus plaušų;

arba

c) popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % pirminės medienos plaušų, gautų iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Angel arba Nordic

Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 

3. Technologiniuose procesuose neturi būti naudojami ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pavyzdžiui, naudojama tiesioginė iš kompiuterio į plokštę technologija (angl. Computer to Plate).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija su turimos technologijos aprašymu.

1. Spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, atitinkančio išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus:

a) popierius turi būti pagamintas 100 % iš perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų

arba

b) popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ar perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Engel arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001

ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Naudojamuose dažuose neturi būti cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms priskirta rizikos frazė R68), veikiant ilgą laiką sukeliančios sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta rizikos frazė R48), toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), labai toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R27, R28), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63)[7] .

4. Sunkiųjų metalų: švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo VI bendras kiekis neturi viršyti 100 ppm (mg/kg) spausdinimo rašale, dažuose, folijoje ir laminate.       

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–4 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Spausdinimui turi būti naudojami augalinių medžiagų pagrindu pagaminti dažai ir lakai.

Atitikitį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos

4.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonės

1. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110).

2. Triukšmo lygis neturi viršyti teisės aktuose

nustatytų ribinių verčių (Tarybos Direktyva 92/97/EEB „Iš dalies keičianti Direktyvą

70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų,

reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo“ (OL 1992 L 371, p. 1)):

 

1. Turi būti įrengtas pavarų perjungimo indikatorius.

2. Turi būti įrengtas padangų slėgio indikatorius.

3. Oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) turi būti ≤150 (lyginant su CO2 per 100 metų laikotarpį).

4. Transporto priemonės turi:

a) būti varomos elektros varikliu, naudojančiu

pakraunamoje baterijoje sukauptą energiją;

b) naudoti biodegalus ar kitus atsinaujinančių

energijos išteklių kilmės degalus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

c) būti hibridinės transporto priemonės, naudojančios dviejų tipų variklius – vidaus degimo ir elektros variklį – leidžiančius

stabdant susigrąžinti prarastą energiją, ją

 

Transporto priemonių kategorija

Triukšmo lygis*

 

M1

≤ 74 dB (A)

 

N1 (kai masė mažiau kaip 2 t)                             

≤ 76 dB (A)

 

N1 (2 t ≤ kai masė ≤ 3,5 t)

≤ 77 dB (A)

 

 

* su išimtimis, gali būti padidinta 1-2 dB (A) (pagal direktyvą).

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaupiant baterijose;

d) naudoti kitus alternatyvius degalus.

5. Turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Turi būti naudojamos mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos. Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (rolling resistance coefficient, RRC) neturi viršyti pagal standartą ISO 28580 (ar lygiavertį) nustatytų ribinių reikšmių: 

 

Padangų klasė[8]

Energijos vartojimo efektyvumo klasė[9]

Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (% nuo ratų apkrovos)

C1

C

≤ 0,9 %

C2

C

≤ 0,8 %

C3

D

≤ 0,7 %

 

7. Turi būti naudojamos padangos, kurių atraminio paviršiaus (protektoriaus) gumos sudėtyje nėra alyvų, ženklintinų pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB „Dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo (su paskutiniais pataisymais, padarytais 2001 m. rugpjūčio 6 d. Europos Komisijos direktyva 2001/59/EB“ (OL 1967 L 196, p. 1). Bendras policiklinių aromatinių junginių (PCA) kiekis protektorių alyvoje (apskaičiuotas pagal metodą IP 346) neturi viršyti 3 % masės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–7 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.2. M2 ir M3 klasių transporto priemonės (autobusai )

1. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo

ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal LR

susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo

efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų,

taikomų įsigyjant kelių transporto priemones,

1. Turi būti įrengtas pavarų perjungimo

indikatorius.

2. Turi būti įrengtas padangų slėgio indikatorius.

3. Dujų išmetimo vamzdis neturi būti įrengtas keleivių lipimo/išlipimo durų pusėje.

 


nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110).

2. Triukšmo lygis neturi viršyti 78 dB (A), kai variklio galia <150 kW, ir 80 dB (A), kai variklio galia >150 kW, pagal Tarybos direktyvą 92/97/EEB „Iš dalies keičianti Direktyvą 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo“ (OL 1992 L 371, p. 1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: 

(1–2 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų) globalinio atšilimo potencialas (GWP) turi būti <2500 (lyginant su CO2 per 100 metų laikotarpį).

5. Transporto priemonė turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO VI.

6. Transporto priemonė turi naudoti alternatyvius degalus: biodegalus ar kitus atsinaujinančių energijos išteklių kilmės degalus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–6 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.3. su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos

1. Paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 

1. Išmontuojant senus automobilius turi būti galimybė atskirti dalis, turinčias aplinkai kenksmingų medžiagų.

2. Turi būti mažinamas atliekų kiekis, skatinant jų pakartotinį naudojimą ar perdirbimą.

3. Susidariusios pavojingos atliekos turi būti renkamos ir perduodamos jas tvarkančiai įmonei.

4. Naudojamos alyvos, tepalai, valikliai ir kt. turi būti didelėse talpose.

5. Turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.4. visuomeninio transporto paslaugos (M2 ir M3 klasių transporto priemonėmis)

1. Autobusai turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO IV pagal Tarybos direktyvą 2005/55/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo“ (OL 2005 L 275, p. 1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

1. Autobusuose turi būti įrengtas:

– pavarų perjungimo indikatorius;

– padangų slėgio indikatorius;

– dujų išmetimo vamzdis kitoje pusėje nuo keleivių įlipimo/išlipimo durų.

2. Oro kondicionavimo sistemos šaldymo agento (fluoruotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų)  globalinio atšilimo potencialas (GWP)

turi būti <2500 (lyginant su CO2 100 metų laikotarpiui).  

3. Turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

4. Vairuotojai turi būti apmokyti vairuoti ekonomiškai, siekiant padidinti degalų

naudojimo efektyvumą.

5. Naudojamų padangų sudėtyje neturi būti

2. Paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

alyvų, ženklintinų pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB „Dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo (su paskutiniais pataisymais, padarytais 2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyva 2001/59/EB“ (OL 1967 L 196, p. 1). Bendras policiklinių aromatinių junginių (PCA) kiekis protektorių alyvoje (apskaičiuotas pagal metodą IP 346) neturi viršyti 3 % masės.

6. Turi būti naudojamos mažo pasipriešinimo riedėjimui padangos. Pasipriešinimas riedėjimui, išreikštas ratų apkrovos procentine dalimi, neturi viršyti: nevaromų ratų – 0,60 %, varomų ratų ir kitų specialios paskirties ratų – 0,70 % (pagal ISO 8767 ar kitą lygiavertį standartą). 

7. Autobusai turi naudoti alternatyvius degalus: biodegalus ar kitus atsinaujinančių energijos išteklių kilmės degalus.

8. Autobusai turi atitikti išmetamų teršalų standartą, ne mažesnį kaip EURO V arba EURO VI.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(18 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.5. N2 ir N3 klasių transporto priemonės (atliekų surinkimo automobiliai)

1. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110).

2. Triukšmo lygis turi būti mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką

skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.    

 

1. Transporto priemonėje turi būti sumontuotas padangų slėgio indikatorius.

2. Transporto priemonės turi atitikti išmetamų teršalų standartą, ne mažesnį kaip EURO VI.

3. Transporto priemonė turi naudoti alternatyvius degalus: biodegalus ar kitus atsinaujinančių energijos išteklių kilmės degalus.

4. Transporto priemonės papildomos įrangos atskirų variklių tarša neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų LR aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių

tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3913):

Variklio galia P

kW

CO

g/kWh     

HC + NOx

g/kWh       

PT

g/kWh

H: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW

3,5

4

0,2

I: 75 kW ≤ P ≤ 130 kW

5

4

0,3

J: 37 kW ≤ P ≤ 75 kW

5

4,7

0,4

K: 19 kW ≤ P ≤ 37 kW

5,5

7,5

0,6

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktams) gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.6. atliekų surinkimo paslaugos (N2 ir N3 klasių transporto priemonėmis)

1. Naudojamos transporto priemonės turi atitikti teršalų išmetimo standartą ne mažesnį kaip EURO IV pagal Tarybos direktyvą 2005/55/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo“ (OL 2005 L 275, p. 1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:  gamintojo techniniai dokumentai arba kiti  lygiaverčiai įrodymai.

2. Paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę). 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

1. Transporto priemonėje turi būti naudojamos efektyvios variklio trintį mažinančios eksploatacinės medžiagos.

2. Vairuotojai turi būti apmokyti vairuoti ekonomiškai, siekiant padidinti degalų naudojimo efektyvumą.

3. Naudojamų padangų sudėtyje neturi būti alyvų, ženklintinų pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB „Dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo (su paskutiniais pataisymais, padarytais 2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyva 2001/59/EB“ (OL 1967 L 196, p. 1). Bendras policiklinių aromatinių junginių (PCA) kiekis protektorių alyvoje (apskaičiuotas pagal metodą IP 346) neturi viršyti 3 % masės.

4. Transporto priemonėje turi būti sumontuotas padangų slėgio indikatorius.   

5. Transporto priemonės turi atitikti išmetamų teršalų standartą, ne mažesnį kaip EURO V arba EURO VI.

6. Transporto priemonė turi naudoti alternaty-vius degalus: biodegalus ar kitus atsinaujinan-čių energijos išteklių kilmės degalus.

1.   7. Triukšmo lygis turi būti mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162).

8. Transporto priemonės papildomos įrangos

atskirų variklių tarša neturi viršyti ribinių

verčių, nustatytų LR aplinkos ministro 2003 m.

sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.  86-3913):

Variklio galia P

kW

CO

g/kWh     

HC + NOx

g/kWh       

PT

g/kWh

H: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW

3,5

4

0,2

I: 75 kW ≤ P ≤ 130 kW

5

4

0,3

J: 37 kW ≤ P ≤ 75 kW

5

4,7

0,4

K: 19 kW ≤ P ≤ 37 kW

5,5

7,5

0,6

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–8 punktams) tiekėjo deklaracija arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Įstaigos įranga (spausdintuvai, faksimiliniai aparatai, kopijavimo aparatai, skeneriai ir kt.)

1. Įranga, atitinkanti Energy Star arba kito lygiaverčio ženklo energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Energy Star arba TCO ženklas, arba ekologiniai ženklai, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Spausdinimo įranga, kurios veikimo greitis didesnis kaip 45 A4 formato lapai per minutę, turi turėti automatinio dvipusio spausdinimo galimybę. Kita įranga, kurios veikimo greitis mažesnis, turi turėti bent rankinio valdymo funkciją (kopijavimo aparatai) arba galimybę su papildoma programine įranga įdiegti dvipusio spausdinimo ant A4 formato popieriaus funkciją (spausdintuvai, daugiafunkciai įrenginiai).

3. Įranga turi turėti galimybę naudoti pakartotinai užpildomą kasetę. 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2−3 punktams) gamintojo techniniai

dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Gamintojas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).    

 

1. Įranga turi turėti automatinio išsijungimo funkciją, t. y. nenaudojant tam tikrą laiką, aparatas visiškai išsijungia, o ne veikia budinčiu režimu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Sunkesnės kaip 25 g plastikinės dalys turi būti:

– paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą;

– pagamintos iš vieno polimero arba iš suderinamų polimerų (homopolimero ar kopolimero).

3. Spausdinimo įrangos deklaruotoji garso galia (LWAd) pagal standartą ISO 9296, išmatuota pagal standartą ISO 7779, neturi viršyti pagal formulę apskaičiuoto lygio:

 

LWAd : 0,035 x KPM + 5,9 (B),

 

kur KPM = kopijų skaičius per minutę, B = belai,

 

tačiau spausdinimo įrenginių garso galia LWAd neturi viršyti 7,5 (B), išskyrus įrenginius, kurių KPM > 71.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) ekologinis ženklas Nordic

Swan arba Blue Angel, arba gamintojo          

techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Sunkesnėse kaip 25 g plastikinėse dalyse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Plastikinės detalės, kurių svoris virš 25 g, turi būti:

– pagamintos ne iš chlorintų polimerų;

– nors viena detalė pagaminta iš perdirbto plastiko.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne trumpiau kaip 3 metai po įrangos gamybos nutraukimo.

7. Įrangoje naudojamų elektros baterijų sudėtyje neturi būti kadmio, gyvsidabrio, švino ar jų junginių, išskyrus priemaišas, kurių techniškai nėra galimybės išvengti (Tarybos direktyva 2006/66/EB „Dėl baterijų ir akumuliatorių bei  baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1)).

8. Įranga turi būti lengvai išardoma įprastiniais

įrankiais, o plastikinės dalys lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6−8 punktams) ekologinis ženklas Nordic   

Swan arba Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai   

įrodymai.

9. Turi būti pateikta informacija apie įrangos grąžinimą gamintojui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo  techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai

 

įrodymai.

10. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Spausdintuvų, faksimilinių aparatų, kopijavimo aparatų kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai

1. Kasetės turi turėti antrinio panaudojimo (pakartotinio užpildymo) galimybę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Ant kasetės ar jos pakuotės turi būti nurodyta, kad panaudota tuščia kasetė turi būti pakartotinai užpildoma. Jei su kasete gamintojui turi būti grąžinta ir kasetės pakuotė, tai irgi turi būti nurodyta.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

1. Plastikinės dalys neturi būti pagamintos iš chlorintų plastikų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Sunkiųjų metalų (švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo) kiekis neturi viršyti 100 ppm (miligramų kilogramui).

3. Kopijavimo milteliuose ir rašaluose neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), labai toksiškos (kuriai priskirta rizikos frazė R27), toksiškos (kuriai priskirta rizikos frazė R26), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos

frazė R46), veikiant ilgą laiką sukeliančios sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta

rizikos frazė R48), galinčios sukelti

negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms

priskirta rizikos frazė R68).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2–3 punktams) ekologinis ženklas Blue Angel arba Nordic Swan, arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4. Kasetės milteliuose ir rašaluose neturi būti azodažiklių, galinčių skilti į tam tikrus aromatinius aminus (pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/61/EB dėl kai kurių pavojingų medžiagų ir preparatų (azodažiklių naudojimo ir pardavimo apribojimų (OL 2002 L 243, p. 15)).  

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Pakartotinai naudojamoje kasetėje ne mažiau kaip 75 proc. kasetės svorio (neskaitant kopijavimo miltelių svorio) turi sudaryti perdirbtų ar kitaip atnaujintų dalių svoris.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Turi būti galimybė panaudotą kopijavimo aparato kasetę grąžinti tiekėjui.

7. Produktų pakuotėje neturi būti naudojamas polivinilchloridas (PVC) ar kitas chloro turintis plastikas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6–7 punktams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 

7. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai

1. Įranga, atitinkanti Energy Star arba kito lygiaverčio ženklo energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

1. Skystųjų kristalų monitorių galinio apšvietimo vienoje lempoje vidutiniškai turi būti ne daugiau kaip 3 mg gyvsidabrio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Energy Star arba TCO ženklas, arba ekologiniai ženklai, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Stacionarūs kompiuteriai suprojektuoti taip, kad:

– būtų galima keisti atmintinę;

– būtų galima keisti kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį.

3. Nešiojami kompiuteriai suprojektuoti taip, kad būtų galima keisti atmintinę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(23 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel, arba European Ecolabel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

įrodymai.

2. Kompiuterių deklaruotoji svertinė garso

galia neturi viršyti:

2.1. stacionariems kompiuteriams:

– 4,0 belų B (A) tuščios eigos būsenoje (atitinka 40 decibelų dB (A));

– 4,5 belų B (A) kreipties į disko valdymo įrenginį metu (atitinka 45 decibelų dB (A)).

2.2. nešiojamiems kompiuteriams:

– 3,5 belų B (A) tuščios eigos būsenoje (atitinka 35 decibelų dB (A));

– 4,0 belų B (A) kreipties į disko valdymo įrenginį metu (atitinka 40 dB decibelų (A)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Įranga turi būti lengvai išardoma, jos dalys turi tikti antriniam panaudojimui ar perdirbimui. 

4. Plastikinių detalių, sveriančių daugiau kaip 25 g, sudėtyje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46).

5. Plastikinės detalės, sveriančios daugiau kaip 25 g:

– pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti);

− turi būti paženklinta pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–5 punktams) ekologiniai ženklai European

Ecolabel arba Blue Angel, arba Nordic Swan,

arba gamintojo techniniai dokumentai, arba

įrangos aprašymas, arba saugos duomenų

 

lapas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos

atlikto bandymo  protokolas, arba tiekėjo

deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.   

6. Gaminyje neturi būti sunkiųjų metalų (švino, kadmio), polibromintų bifenilų (PBB) ar polibromintų difenileterių (PBDE). Gaminys      turi atitikti Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų  naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Plastikinės detalės neturi būti pagamintos iš chloruotų polimerų.  

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Turi būti galimybė įsigyti atsargines dalis ne mažiau kaip 3 metus po įrangos gamybos nutraukimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Turi būti pateikta informacija apie gaminio

grąžinimą gamintojui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš

perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba  pakuotės aprašymas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

8. Valymo priemonės ir paslaugos

8.1. valymo priemonės

1. Produkte neturi būti sudedamosios dalies (cheminės medžiagos ar preparato), kuriai priskiriamos šios rizikos frazės, kiekis didesnis kaip 0,01 % galutinio produkto masės: klasifikuojamos kaip kancerogeninės (R40,

R45, R49), toksiškos reprodukcijai (R60, R61, R62, R63), aplinkai pavojingos (R50/53, R51/53), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (R46), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (R68).

2. Valiklių ir rankomis plaunamų indų ploviklių sudėtyje neturi būti biocidų, naudojamų ne kaip konservantai.

3. Produkte (išskyrus skalbiklius ir indų plovyklėse naudojamus ploviklius) neturi būti sudedamosios dalies (cheminės medžiagos ar preparato), kuriai priskiriamos šios rizikos frazės, kiekis didesnis kaip 0,1 % galutinio produkto masės: klasifikuojamos kaip galinčios sukelti alergiją įkvėpus R42 ir galinčios sukelti alergiją susilietus su oda R43.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkte neturi būti sudedamosios dalies (cheminės medžiagos ar preparato), kuriai priskiriamos rizikos frazės, klasifikuojamos kaip pavojingos ozono sluoksniui (R59), kiekis didesnis kaip 0,01 % galutinio produkto masės.

5. Fosforo neturi būti:

– langų valiklių sudėtyje;

– universalių valiklių sudėtyje daugiau kaip 0,02 g vienam funkciniam vienetui[10];

– sanitarinės įrangos valiklių sudėtyje daugiau kaip 1 g /100 g produkto.

6. Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų.

7. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis. 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–7 punktams) ekologinis ženklas European

Ecolabel arba gamintojo techniniai

1. Produkte neturi būti alkilfenoletoksilatų (APEO) ir jų junginių, etilendinitriltetraacto rūgšties ir jos druskų (EDTA), nitriltriacetato (NTA).

2. Produkte neturi būti kvapiųjų medžiagų, turinčių nitritų ir policiklinių muskuso junginių.

3. Produkto sudėtinės medžiagos turi būti lengvai skaidomos anaerobinėmis sąlygomis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis

neturi būti didesnis kaip 10 % medžiagos tūrio.

5. Neturi būti naudojamos ketvirtinės amonio druskos kaip produkto dalis arba kaip produktą sudarančio preparato dalis.

6. Pirminės pakuotės dalis turi būti įmanoma lengvai atskirti ir surūšiuoti į vienos rūšies medžiagas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–6 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos

žaliavos.

8. Pakuotės dalys turi būti tinkamos perdirbti.   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(7–8 punktams) pakuotės aprašymas arba pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

dokumentai, arba pripažintos įstaigos atlikto

bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Produktas turi būti koncentruotas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

produkto aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

8.2. valymo paslaugos

1. Paslaugai atlikti ne mažiau kaip 80 % naudojamų valymo priemonių turi tenkinti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (8.1 dalis, 1–8 punktai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Neturi būti sunaudojama daugiau kaip 140

ml cheminių medžiagų/m2 išvalomo ploto per

metus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.        

1. Paslaugai atlikti ne mažiau kaip 100 % naudojamų valymo priemonių turi atitikti aplinkos apsaugos minimalius kriterijus (8.1 dalis, 1–8 punktai).

2. Paslaugos teikėjo naudojamų valymo priemonių tam tikra procentinė dalis[11] turi atitikti aplinkos apsaugos išplėstinius kriterijus (8.1 dalis, 1–8 punktai).

3. Valymo paslaugas teikiantis personalas turi

būti reguliariai mokomas naudoti įvairias

valymo medžiagas, valymo metodus, įrangą ir naudojamas mašinas; tvarkyti atliekas; dirbti saugiai ir nedarant žalos aplinkai.

4. Turi būti naudojami nekenksmingi aplinkai valymo metodai: linoleumo dangų sausasis valymas, daugkartinio naudojimo mikropluošto šluosčių naudojimas ir kt.

5. Turi būti parengtos darbo instrukcijos, atsižvelgiant į konkrečių pastato zonų valymo dažnumą, geriausios valymo priemonės parinkimą, valymo priemonės saikingą

naudojimą ir bendrą valymo priemonių kiekio sumažinimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–5 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Elektros lemputės (vieno ir dviejų cokolių elektros lemputės, naudojamos bendram apšvietimui)

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

2. Minimali degimo trukmė:

– vieno cokolio elektros lemputėms – ne

mažesnė kaip 10 000 val.;

– dviejų cokolių elektros lemputėms – ne

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė turi būti ne mažesnė kaip A.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba gaminio aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Gyvsidabrio turi būti:

– vieno cokolio elektros lemputėse ne daugiau kaip 4 mg;

dviejų cokolių elektros lemputėse, kurių degimo trukmė ne trumpesnė kaip 12500 val., – ne dau-giau kaip 5 mg; kurių degimo trukmė ne trum-pesnė kaip 20000 val., – ne daugiau kaip 8 mg.

 

mažesnė kaip 12 500 val.

3. Su gaminiu turi būti pateikiama informacija: ar naudojama žemoje temperatūroje, ar reguliuojamas ryškumas, nurodytas perjungimo ciklų skaičius, panaudoto gaminio išmetimo sąlygos ir kt.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gaminio aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.   

3. Plastmasinės detalės, sveriančios daugiau negu 25 g, neturi būti apdorotos antipirenais.

4. Plastmasinėse detalėse, sveriančiose virš 5 g, neturi būti cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kuriai priskirta rizikos frazė R45), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61), aplinkai pavojingos (kurioms priskirtos rizikos frazės R51, R52, R53), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kuriai priskirta rizikos frazė R46).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gaminio aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

6. Pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos, tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–6 punktams) pakuotės aprašymas arba

pažymėta Mobius loop ženklu pakuotė, arba

kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Renginių organizavimo paslaugos

1. Renginiuose naudojamas popierius, raštinės prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (1.1 dalis, 1–2 kriterijai;
1.2 dalis, 1–2 kriterijai; 1.3 dalis, 1–2 kriterijai ir 2 dalis, 1–3 kriterijai).

2. Turi būti surenkama ne daugiau kaip 1 kg nerūšiuotų atliekų vienam svečiui per vieną renginį.

3. Dalomoji medžiaga turi būti atspausdinta ant abiejų lapo pusių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1–3 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Renginiai turi vykti viešbučiuose ar kituose objektuose, turinčiuose Žaliojo rakto diplomą, arba juose yra įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema (EMAS, ISO 14001 ar kita lygiavertė).

2. Renginių organizatorius turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (EMAS, ISO 14001 ar kitą lygiavertę).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) sertifikatas arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Renginiuose naudojamas popierius, raštinės prekės turi atitikti išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (1.1 dalis, 1–9 kriterijai;
1.2 dalis, 1–7 kriterijai; 1.3 dalis, 1–9 kriterijai ir 2 dalis, 1–8 kriterijai).

4. Renginiuose turi būti:

− naudojamas tualetinis popierius, servetėlės – pagaminti iš perdirbto popieriaus plaušų;

− nenaudojami plastikiniai vienkartiniai indai,

vienkartinės muilo ir kt. pakuotės;

 

− naudojami ekologiški maisto produktai kavos pertraukėlių metu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3–4 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

 

2-OSIOS PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

 

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

 

Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai[12]

 

1. Baldai

 

1. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49),

toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), labai toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R27, R28),

toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42),

aplinkai pavojingos (kurioms priskirtos rizikos frazės ar jų deriniai R50, R50/53, R51, R51/53, R52, R52/53, R53), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), veikiant ilgą laiką sukeliančios sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta rizikos frazė R48), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms priskirta rizikos frazė R68);

2.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

 

1. Visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Mediena, priskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal EN 350-2 ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama konservantais.

3. Mediena, nepriskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal EN 350-2 ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama medžiagomis, kurios pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112) klasifikuojamos kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms priskirta rizikos frazė R68) ar sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42).

4. Konservantų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos neturi būti pagamintos arseno arba

chromo junginių ar alavo organinių junginių pagrindu.

 

 

 

2.3. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių rizikos frazių (ar jų derinių) kriterijus: R60, R61, R62 pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112));

2.4. neturi būti aziridino;

2.5. neturi būti chromo (VI) junginių.

3. Baldų surinkimui naudojamose medžiagose lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 10 % medžiagos masės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2−3 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan[13] arba European Ecolabel[14], arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.                                                                                                                                                                                                         

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2−4 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo deklaracija, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Poliuretano putplasčio (PUR putplasčio) išpūtimo agentas neturi būti hidrofluorangliavandeniliai ar metilenchloridas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba kiti

lygiaverčiai įrodymai.

6. Baldų pakuotės turi būti pagamintos iš tinkamos perdirbti medžiagos ir (ar) medžiagų, gautų iš atsinaujinančių išteklių, arba naudojamos daug kartų.

7. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6−7 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba European Ecolabel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Pakuotė turi būti pažymėta Mobius loop[15] arba kitu lygiaverčiu ženklu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Turi būti galimybė gauti atsargines dalis mažiausiai 5 metus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo arba gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Pagaminto baldo sudėtyje turi būti medienos medžiagų, plastikų ir (ar) metalų, pagamintų iš perdirbtų žaliavų, masės tam tikra procentinė dalis[16].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų masės procentinė dalis, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. Tekstilės medžiagos turi atitikti minimalius

aplinkos apsaugos kriterijus (3 dalis, 1−8

kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai

 

 

dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.    

12. Kamšalai turi tenkinti ES ekologinio ženklo kriterijus[17].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Blue Angel,[18] arba CertiPUR[19] ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

13. Pakuočių medžiagų (plastikų ir kartono) sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pakuočių aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta iš perdirbtos žaliavos pagamintų pakuotės medžiagų procentinė dalis.

14. Tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis ekologiškai pagamintos medvilnės ir kitų natūralių pluoštų (pluoštai turi būti pagaminti pagal Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekolo-giškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Regla-mentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p. 1)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

naudojamų pluoštų kilmės ir jų gamybos ekologiškumo įrodymas (ekologiniai ženklai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

15. Tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų pluoštų, t. y. pluoštų, pagamintų tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

naudojamų perdirbtų pluoštų kilmės įrodymas.

2. Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos ir santechnikos įranga

2.1. projektavimo paslaugos ir statybos darbai

1. Tiekėjai turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus (taikoma statybos darbams):

− veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas;

− bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų

cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti

aplinkai, prevencija;

1. Pirkimo procese negali dalyvauti tiekėjai, kurie yra padarę rimtą profesinį pažeidimą (t. y. konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą), už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija,

nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose,

kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši

sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip

− statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;

− efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas;

− ir kt. (nustato perkančioji organizacija).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas).

2. Naujai statomų pastatų energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip C (šiluminės energijos sąnaudos 80–115 kWh/m2/metus, priklausomai nuo pastatų dydžio).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Turi būti taikomi pažangūs energiją taupančių pastatų konstrukciniai ar inžineriniai sprendimai: energiją taupančios apšvietimo, šildymo, kondicionavimo, didelio naudingumo bendros šilumos bei elektros energijos gamybos, vėdinimo sistemos, pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, langų parinkimas ir t. t. (taikoma projektavimo paslaugoms).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

įvykdytų panašių pirkimo sutarčių sąrašas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2.2 dalis, 1−4 kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba sertifikatai, arba kiti

lygiaverčiai įrodymai.

vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai (LR viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 2 d. 4 p. (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, naujai statomų pastatų energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B.

3. Ne mažiau kaip 10 % energijos poreikio turi būti tenkinama, naudojant vietinius atsinaujinančius energijos šaltinius (AEŠ-v)[20].

4. Turi būti pateiktas mokymo planas, kaip ir kokio turinio apmokymai bus pravesti pastato valdytojams apie elektros efektyvų naudojimą užbaigus statybas.

5. Transportuojant reikiamas medžiagas į statybvietę ir iš jos, turi būti naudojami daugkartiniai konteineriai.

6. Turi būti mažinamos statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos (pakuotės grąžinamos tiekėjui, perdirbamos ar pakartotinai naudojamos).

7. Turi būti mažinamos ir utilizuojamos pastatų griovimo ir statybos procesuose susidariusios atliekos.

8. Projektavimo darbe turi būti naudojamos būvio ciklo vertinimo priemonės.

9. Vykdant restauravimo darbus, plieno gaminiams valyti, rūdims ir dažams nuo jų šalinti neturi būti naudojamos sprogiosios silicio medžiagos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2−9 punktams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti išplėstinius aplinkos apsaugos

kriterijus (2.2 dalis, 1−5 kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba sertifikatai, arba kiti

lygiaverčiai įrodymai.


2.2. statybinės medžiagos

1. Statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros

1. Lakiųjų aromatinių angliavandenilių (LAA),

heksafluorido (SF6).

2. Vidaus apdailos dažų ir lakų sudėtyje lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių virimo temperatūra yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C (esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui), turi būti ne daugiau kaip:

2.1. sienų dažuose (pagal standartą EN 13300) − 30 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio);

2.2. kituose dažuose, kurių dengiamoji geba yra ne mažesnė kaip 15 m2/l, o nepermatomumas –

98 % − 250 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio);

2.3. visuose kituose produktuose (taip pat dažuose, kurie nėra sienų dažai ir kurių dengiamoji geba mažesnė kaip 15 m2/l, lakuose, beicuose, grindų dangose ir grindų dažuose bei panašiuose produktuose) − 180 g/l (neįskaitant juose esančio vandens kiekio).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo ar gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programe for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti, prie jų turi būti pateikiamos atitikties deklaracijos pagal STR.1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

kurių virimo temperatūra yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C (esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui), kiekis vidaus ir išorės sienų dažuose ir lakuose turi būti ne didesnis kaip 0,1 % produkto masės (masė/masė).

2. Vidaus ir išorės apdailos dažų ir lakų sudėtyje:

2.1. neturi būti naudojami kaip sudedamosios dalys šie sunkieji metalai arba jų junginiai: kadmis, švinas, chromas VI, gyvsidabris, arsenas, baris (išskyrus bario sulfatą), selenas, kobaltas (išskyrus kobalto druskas) ir stibis;

2.2. neturi būti naudojami alkilfenoletoksilatai

(APEOs);

2.3. neturi būti didesnė kaip 0,05 % produkto masės (masė/masė) izotiazolinono junginių koncentracija;

2.4. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), labai toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R27, R28), toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė (R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės (R60, R61, R62, R63), aplinkai pavojingos (kurioms priskirtos rizikos frazės (R50, R51, R52, R53), sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42);

2.5. laisvo formaldehido kiekis neturi būti didesnis kaip 10 mg/kg.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Visa mediena, medienos medžiagos ir

gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai

sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council)

arba PEFC (Programe for the Endorsement of

Forest Certification schemes), arba kitas darnaus

miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos

įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti

lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. [21]Numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų (pavyzdžiui, langų, durų, dažų, grindų dangos, izoliacinių medžiagų ir panašiai) tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti

pagaminta laikantis I tipo[22] ekologinio ženklo standartų (pagal ISO 14024 arba lygiavertį standartą).

5. 10Numatomų įsigyti statybinių medžiagų ir produktų tam tikra procentinė dalis (skaičiuojant pagal vertę) turi būti pagaminta atsinaujinančių išteklių pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4−5 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.3. santechnikos įranga

1. Klozetai turi būti su dvejopo vandens nuleidimo funkcija: paspaudus pagrindinį mygtuką turėtų nubėgti ne daugiau kaip 6 litrai vandens, o ekonominio režimo mygtuką – ne daugiau kaip 3 litrai vandens.

2. Vandens čiaupai turi būti taupantys vandenį (palyginus su įprastais čiaupais, galintys sutaupyti iki 50 % vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−2 punktams) techniniai dokumentai, kuriuose būtų patvirtinta, kad įranga atitinka specifikacijas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Turi būti naudojami bevandeniai pisuarai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai, kuriuose turi būti

patvirtinta, kad įranga atitinka specifikacijas,

arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys).

3. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2−3 punktams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tekstilės gaminiai (išskyrus sienų ir grindų dangą)

1. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 1 ppm (dalių milijonui) šių cheminių medžiagų (pesticidų):

2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T)

Aldrino

Kaptafolio

Chlordano

Clordimeformo

DDT

Dieldrino

Dinosebo ir jo druskų

Endrino

Heptachloro

 

1. Jeigu gaminyje toliau išvardyti pluoštai sudaro daugiau nei 5 % bendrosios viso gaminyje esančio tekstilės pluošto masės, turi būti tenkinami šie reikalavimai:

1.1. akrilas: akrilnitrilo likučiai neturi būti

didesni nei 1,5 mg/kg;

1.2. medvilnė: tam tikrų pesticidų (aldrino,

kaptafolio, chlordano, DDT, dieldrino, endrino,

heptachloro, heksachlorbenzeno) likučiai
< 0,05 ppm;

1.3. elastanas: neturi būti naudojami alavo organiniai junginiai;

1.4. linų pluoštas ir kiti luobiniai pluoštai

(įskaitant kanapes, džiutą, ramę): neturi būti

 

Heksachlorbenzeno

Heksachlorcikloheksano α

Heksachlorcikloheksano β

Heksachlorcikloheksano δ

Metamidofoso

Monokrotofoso

Parationo

Metilparationo

Toksafeno.

2. Galutiniame gaminyje neturi būti dažiklių, klasifikuojamų kaip jautrinantys ar sukeliantys alergiją, kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai:

C.I. Bazinio raudonojo 9 C.I. 42 500

C.I. Rūgštinio raudonojo 26 C.I. 16 150

C.I. Bazinio violetinio 14 C.I. 42 510

C.I. Tiesioginio juodojo 38 C.I. 30 235

C.I. Tiesioginio mėlynojo 6 C.I. 22 610

C.I. Tiesioginio raudonojo 28 C.I. 22 120

C.I. Dispersinio mėlynojo 1 C.I. 64 500

C.I. Dispersinio mėlynojo    3    C.I. 61 505

C.I. Dispersinio mėlynojo 7 C.I. 62 500

C.I. Dispersinio mėlynojo 26 C.I. 63 305

C.I. Dispersinio mėlynojo 35

C.I. Dispersinio mėlynojo 102

C.I. Dispersinio mėlynojo 106

C.I. Dispersinio mėlynojo 124

C.I. Dispersinio rudojo         1

C.I. Dispersinio oranžinio 1 C.I. 11 080

C.I. Dispersinio oranžinio 3 C.I. 11 005

C.I. Dispersinio oranžinio 11 C.I. 60 700

C.I. Dispersinio oranžinio 37

C.I. Dispersinio oranžinio 76 (anksčiau vadinto Oranžiniu 37)

C.I. Dispersinio raudonojo 1 C.I. 11 110

C.I. Dispersinio raudonojo 11 C.I. 62 015

C.I. Dispersinio raudonojo 17   C.I. 11 210

C.I. Dispersinio geltonojo 1 C.I. 10 345

C.I. Dispersinio geltonojo 3 C.I. 11 855

C.I. Dispersinio geltonojo 9 C.I. 10 375

C.I. Dispersinio geltonojo  39   

C.I. Dispersinio geltonojo  49.     

3. Galutiniame gaminyje neturi būti šių arilaminų:

Benzidino (CAS[23] Nr. 92-87-5)

4-chlor-o-toluidino (CAS Nr. 95-69-2)

2-naftilamino (CAS Nr. 91-59-8)

o-amino-azotolueno (CAS Nr. 97-56-3)

5-nitro-o-toluidino (CAS Nr. 99-55-8)

 

gaunami juos mirkant vandenyje, nebent po mirkymo vandenyje nuotekos yra taip apdorojamos, kad ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) arba BOA (bendros organinės anglies) kiekis sumažėja ne mažiau kaip 75 % kanapių pluoštui ir ne mažiau kaip 95 % linų ir kitiems plaušiniams pluoštams;

1.5. dirbtiniai celiuliozės (viskozė, lajocelis, acetatas, vario amoniakinis pluoštas, triacetatas) pluoštai: pluošte esančių AHJ (adsorbuojamų halogenorganinių junginių) koncentracija neturi viršyti 250 ppm;

1.6. neplauta vilna ir kiti keratino pluoštai:

a) bendras išvardytų medžiagų:

γ-heksachlorcikloheksano (lindano),

α-heksachlorcikloheksano,

β-heksachlorcikloheksano,

δ- heksachlorcikloheksano, aldrino, dieldrino, endrino, p, p'-DDT, p, p'-DDD kiekis neturi viršyti 0,5 ppm;

b) išleidžiant į kanalizaciją plovimo nuotekas, į kanalizaciją išleidžiamas ChDS kiekis neturi viršyti 60 g/kg neplautos vilnos, o nuotekos už gamyklos ribų turi būti išvalomos taip, kad ChDS kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, būtų sumažintas dar bent 75 %;

1.7. poliamidas: monomerų gamybos metu į atmosferą išmetamo N2O kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, neturi viršyti 10 g/kg pagaminto poliamido 6 pluošto ir 50 g/kg pagaminto poliamido 6,6;

1.8. poliesteris: pluošte esančio stibio kiekis neturi viršyti 260 ppm;

1.9. polipropilenas: neturi būti naudojami pigmentai švino pagrindu.

2. Gamybos procese:

2.1. nenaudojami chemikalai: alkilfenoletoksilatai (APEOs), linijiniai alkilbenzensulfonatai (LAS), bis(hidrogenintas riebusis alkil) dimetilamonio chloridas (DTDMAC), distearildimetilamonio chloridas (DSDMAC), di(kietasis riebusis) dimetilamonio chloridas (DHTDMAC), etilendiaminotetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminopentaacetatas (DTPA), jie neturi

būti bet kokio naudojamo preparato ar receptūros dalimi;

2.2. išleidžiamose iš šlapiojo apdorojimo vietų

4-chloranilino (CAS Nr. 106-47-8)

2,4-diaminoanizolio (CAS Nr. 615-05-4)

4,4'-diaminodifenilmetano CAS Nr. 101-77-9)

3,3'-dichlorbenzidino (CAS Nr. 91-94-1)

3,3'-dimetoksibenzidino (CAS Nr. 119-90-4)

3,3'-dimetilbenzidino (CAS Nr. 119-93-7)

4,4’-metilendi-o-toluidino (CAS Nr. 838-88-0)

p-krezidino (CAS Nr. 120-71-8)

4,4'-oksidianilino (CAS Nr. 101-80-4)

4,4'-tiodianilino (CAS Nr. 139-65-1)

o-toluidino (CAS Nr. 95-53-4)

2,4-toluendiamino (CAS Nr. 95-80-7)

2,4,5-trimetilanilino (CAS Nr. 137-17-7)

4-aminoazobenzeno (CAS Nr. 60-09-3)

o-anizidino (CAS Nr. 90-04-0).

4. Gaminyje naudojamų antipirenų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,1 % medžiagų ar preparatų, pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą
Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 
16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009,
Nr.
157-7112) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), sukeliančios paveldimus genetinius

pakenkimus (kurioms priskirtos rizikos frazės

R46, R68), toksiškai veikiančios reprodukciją (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), aplinkai pavojingos (kurioms priskirtos rizikos frazės ar jų deriniai R50, R51, R52, R53).

5. Gaminyje, kuris tiesiogiai liečiasi su oda (viršutiniuose ir apatiniuose drabužiuose,

patalynėje ir pan.), minkštikliai (ftalatai): DEHP

(Di-(2-etilheksil)ftalatas) CAS Nr. 117-81-7,

BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7 ir

DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2 neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % galutinio gaminio masės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−5 punktams) ekologinis ženklas European 

Ecolabel arba Öko-Tex label[24], arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo

techniniai dokumentai, arba paskelbtos

(notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.  

6. Galutiniame gaminyje, pagamintame iš

(išskyrus neplautos vilnos skalbimo ir linų mirkymo vietas) į paviršinius vandenis po valymo (tiek gamykloje, tiek už jos ribų) nuotekose, ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) kiekis, išreikštas metiniu vidurkiu, turi būti mažesnis kaip 25 g/kg;

2.3. kiekvienoje šlapiojo apdorojimo vietoje ne mažiau kaip 95 % naudojamų ploviklių, audinių minkštiklių ir kompleksinių agentų masės turi būti gerai biologiškai skaidomos arba būti pašalinamos nuotekų valymo įrenginiuose;

2.4. joninių priemaišų kiekis naudojamuose dažikliuose neturi viršyti:

Sidabras (Ag)       100 ppm

Arsenas (As) 50 ppm

Baris (Ba) 100 ppm

Kadmis (Cd)          20 ppm

Kobaltas (Co) 500 ppm

Chromas (Cr)       100 ppm

Varis (Cu) 250 ppm

Geležis (Fe) 2500 ppm

Gyvsidabris (Hg) 4 ppm

Manganas (Mn) 1000 ppm

Nikelis (Ni) 200 ppm

Švinas (Pb) 100 ppm

Selenas (Se) 20 ppm

Stibis (Sb) 50 ppm

Alavas (Sn) 250 ppm

Cinkas (Zn) 1500 ppm;

2.5. joninių priemaišų kiekis naudojamuose pigmentuose neturi viršyti:

Arsenas (As) 50 ppm

Baris (Ba) 100 ppm

Kadmis (Cd) 50 ppm

Chromas (Cr) 100 ppm

Gyvsidabris (Hb) 25 ppm

Švinas (Pb) 100 ppm

Selenas (Se)       100 ppm

Stibis (Sb) 250 ppm

Cinkas (Zn) 1000 ppm;

2.6. naudojamose marginimo pastose neturi būti daugiau kaip 5 % lakiųjų organinių junginių (LOJ).

3. Vežant arba laikant produktus ir jų pusgaminius

neturi būti naudojami chlorofenolių (jų druskų ir

esterių), PCB ir organiniai alavo junginiai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−3 punktams) ekologinis ženklas European

 

medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės

pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm

pentachlorfenolio.

7. Laisvojo ir iš dalies hidrolizuoto formaldehido

kiekis galutiniame gaminyje neturi viršyti 30 ppm, jeigu gaminys tiesiogiai liečiasi su oda

(viršutiniuose ir apatiniuose drabužiuose, patalynėje ir pan.), visuose kituose gaminiuose –

75 ppm. Audiniuose, skirtuose kūdikiams ir jaunesniems kaip 3 metų vaikams, formaldehido

kiekis neturi viršyti 20 ppm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6−7 punktams) ekologinis ženklas European     Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų (kadmio, chromo, nikelio, švino, vario) kiekis neturi viršyti:

Kadmio (Cd) – 0,1 ppm

Chromo (Cr) – 2,0 ppm

Nikelio (Ni) – 4,0 ppm

Švino (Pb) – 1,0 ppm

Vario (Cu) – 50,0 ppm

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Öko-Tex label arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys).

5. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4−5 punktams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. [25]Tam tikra procentinė dalis medvilnės ir/ar kitų natūraliųjų pluoštų turi būti pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB)
Nr. 2091/91“ (OL 2007 L 189, p.1).

7. 14Tam tikrą produkto masės procentinę dalį turi sudaryti perdirbtas pluoštas, t. y. pluoštas, pagamintas tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6−7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 

4. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos

4.1. dirvožemio savybes gerinančios medžiagos

1. Produkte neturi būti šių medžiagų:

1.1. durpių;

1.2. neapdoroto nuotekų dumblo (gali būti naudojamas tik kompostuotas, chemiškai stabilizuotas nuotekų dumblas).

2. Produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (arba) pakartotinai panaudojus atliekas (2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB „Dėl atliekų“ ir jos I priedas (OL 2006 L 114, p. 9)).

3. Produkte dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad šis dumblas yra viena iš atliekų

 

1. Produkto sudėtyje (kai produkto dalelių dydis
> 2 mm) stiklo, metalo ir plastiko kiekis turi sudaryti mažiau negu 0,5 %, skaičiuojant sausai medžiagos masei.

2. Azoto (N) koncentracija produkto sudėtyje neturi būti didesnė kaip 3 % bendrojo N (skai-čiuojant nuo suminės produkto masės), neorga-ninio pavidalo N turi būti ne daugiau kaip 20 % bendrojo N (arba organinio pavidalo N ≥ 80 %).

3. Produktai neturi viršyti pirminių ligos sukėlėjų

didžiausios leistinos normos:

− salmonelės: neturi būti 25 g mėginyje;


 

(pagal 2001 m. sausio 16 d. EEE Jungtinio

Komiteto sprendimą 2001/118/EB (OL 2002 L 88, p. 20)):

020305[26] nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą;

020403 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant cukrų;

020502 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno pramonėje;

020603 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir konditerijos pramonėje;

020705 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą).

4. Produkte neturi būti cheminių medžiagų daugiau negu (kiekis apskaičiuotas sausai produkto masei) mg/kg:

Cinkas (Zn) – 300

Varis (Cu) –100

Nikelis (Ni) – 50

Kadmis (Cd) – 1

Švinas (Pb) –100

Gyvsidabris (Hg) – 1

Chromas (Cr) – 100

Molibdenas (Mo)[27] – 2

Selenas (Se)16 – 1,5

Arsenas (As)16 – 10

Fluoras (F)16 – 200

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai,     arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

helmintų kiaušinėlių: neturi būti 1,5 g mėginyje (kai produkto organinė medžiaga yra sudaryta ne

vien tik iš augalų, sodo ar parko atliekų);

E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: labiausiai tikėtinas skaičius) (kai produktų organinė medžiaga yra sudaryta tik iš augalų, sodo ar parko atliekų).

4. Produkto turinyje piktžolių sėklų ir agresyvių piktžolių augalų reprodukcinės dalys turi sudaryti ne daugiau kaip du vienetus pagaminto produkto litre.

5. Produktai turi būti patiekiami kietajame pavidale ir jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 25 % sausos medžiagos masės ir ne mažiau kaip 20 % organinės sausos medžiagos masės.

6. Produktai neturi turėti neigiamo poveikio augalų dygimui ar tolesniam augimui.

7. Su produktu (supakuotu arba nesupakuotu) turi būti pateikiama išsami informacija: produkto sudedamosios dalys, laikymo sąlygos, pH ir anglies su azotu santykis, aprašymas, kam produktas skirtas naudoti, produkto naudojimo sąlygos, ir kt.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4.2. dekoratyviniai augalai

 

1. 80 % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti tinkamų rūšių augalai.

2. 50 % dekoratyvinių augalų turi būti ekologiškai išauginti augalai pagal Tarybos

Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės

1. Augalų laikymo ir pristatymo talpos turi būti tinkamos pakartotinai naudoti arba biologiškai skaidžios; pasodinus augalą, talpos turi būti

grąžinamos tiekėjui.

2. Biologiškai skaidžios talpos turi būti:

gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir

panaikinantis Tarybos Reglamentą (EEB)
Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p. 1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−2 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti      lygiaverčiai įrodymai.

 

 

2.1. pagamintos iš 100 % biologiškai skaidžių

medžiagų, tinkamų kompostuoti (pavyzdžiui, šiaudų, kamštienos, medienos miltų, ar kukurūzų

krakmolo); 

2.2. jose neturi būti sintetinių plastikų, plastifikatorių ar biocidinių medžiagų, kurių yra biocidų ar konservantų sudėtyje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas (pagal EN 13432:2000 arba lygiavertį standartą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Maži augalai turi būti tiekiami įpakavimo dėžėse ar dėžutėse, kurias pasiima tiekėjas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.3. drėkinimo sistemos

1. Drėkinimo sistemoje turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo vandens kiekį.

2. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei programuoti.

3. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti hidrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai drėgna.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−3 punktams) techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Turi būti išnaudojama galimybė panaudoti lietaus ir (arba) „pilkuosius“ vandenis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.4. sodo technika

1. Sodo technika, kurioje įrengtas vidaus degimo variklis, turi būti suprojektuota taip, kad galėtų būti varoma kelių rūšių degalais (įskaitant biodegalus), atitinkančiais teisės aktuose numatytus kokybės reikalavimus (pagal LR aplinkos, ūkio ir susisiekimo ministrų 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-339/4-336/3-340 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo (Žin., 2006,
Nr.
95-3739)).

2. Sodo technikos skleidžiamas triukšmas turi                                                         

būti mažesnis už atitinkamą triukšmo lygį:

 

1. Keturtakčių variklių, kai jų apkrova yra 50 %, sunaudojamų degalų kiekis, matuojamas pagal ISO 8178 arba lygiavertį standartą, turi būti ne didesnis kaip 500 g/kWh.

2. Sodo technikoje turi būti galimybė naudoti biologiškai skaidžias variklio tepalines alyvas (dvitakčiuose varikliuose) arba regeneruotas variklio tepalines alyvas (keturtakčiuose varikliuose).

3. Sodo technika turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima papildyti degalus ir ją valyti, neišpilant degalų ir neleidžiant jiems ištekėti.

4. Sunkesnės kaip 50 g plastikinės dalys turi būti

paženklintos pagal ISO 11469 ar lygiavertį

 


 

Mašina

Aprašymas

Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA

Vejapjovės (įskaitant vejos traktorius) ir purenamieji

kultivatoriai                       

L[28] ≤ 50 cm

50 < L ≤ 120 cm

L > 120 cm

94 dB/1 Pw

98 dB/1 pW

103 dB/1 pW

 

Krūmapjovės

≤ 1,5 kW > 1,5 kW

107 dB/1 pW

110 dB/1 pW

Grandininiai pjūklai       

≤ 2,5 kW

> 2,5 kW

105 dB/1 pW                                         110 dB/1pW

Vielinės žoliapjovės   

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

94 dB/1 pW

 

104 dB/1 pW

Žoliapjovės ir

gyvatvorių genėtuvai          

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

96 dB/1 pW

 

103 dB/1 pW

Lapų rinktuvai  ir lapų pūstuvai               

Skirtas naudoti profesionalams

105 dB/1pW

Motorinės žirklės        

≤ 1,5 kW > 1,5 kW

107 dB/1pW

110 dB/1pW

Motoriniai purentuvai

 

96 dB/1pW

Rotoriniai kultivatoriai                                       

 

93 dB/1pW

 

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

standartą. šis reikalavimas netaikomas elektros kabeliams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4.5. sodo technikos tepalinės alyvos

1. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

≥ 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

≥ 45 % (masė/masė) tepaluose;

≥ 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

≥ 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose.

2. Produktui neturi būti priskirta kuri nors iš rizikos frazių, reiškiančių pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai:

R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62,

R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68 ir jų deriniai.

 

 


 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−2 punktams) ekologinis ženklas European       

Ecolabel arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas produktui, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

4.6. sodininkystės paslaugos


1. Jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (4.1 dalis, 14 kriterijai).

2. Jeigu teikiant paslaugas bus sodinami nauji dekoratyviniai augalai, jie turi atitikti dekoratyvinių augalų pirkimo minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (4.2 dalis,
1
2 kriterijai).

3. Sumedėjusioms organinėms atliekoms tvarkyti ir mulčiui iš jų gaminti turi būti naudojami smulkintuvai.

4. Transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti EURO 4 arba
IV išmetamųjų dujų standartus.

5. Įrengiamos automatizuoto drėkinimo sistemos (jeigu reikalinga jas įrengti) turi tenkinti drėkinimo sistemoms keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (4.3 dalis,
1
3 kriterijai).

6. Tepalai turi atitikti tepalams keliamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus
(4.5 dalis, 1
2 kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−6 punktams) ekologinis ženklas European       Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Turi būti tvarkomos atliekos:

organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, žolė ir kt.) kompostuojamos;

sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir kt.) smulkinamos ir naudojamos plotams mulčiuoti;

pakuočių atliekos (popierius, plastikas ir kt.) – rūšiuojamos;

pavojingų medžiagų atliekos (augalų apsaugos produktai ir jų pakuotės), variklinė alyva

1. Laistymui neturi būti naudojamas geriamas vanduo.

2. Turi būti naudojamas mulčius, stabdantis vandens garavimą.

3. Turi būti išnaudotos galimybės panaudoti

lietaus ir „pilkuosius“ vandenis.

4. Augalų apsaugai vietoje cheminių augalų apsaugos produktų turi būti naudojami alternatyvūs augalų apsaugos metodai (šiluminis, mechaninis ar biologinis kenkėjų naikinimas).

5. Sodo darbuotojai turi būti apmokyti taikyti aplinkai nekenksmingą sodininkystės praktiką (vandens ir energijos taupymas, atliekų kiekio mažinimas, atliekų tvarkymas, atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintų produktų naudojimas, alternatyvūs augalų apsaugos metodai, chemijos produktų naudojimas ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−5 punktams) EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo deklaracija, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas).

6. Jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (4.1 dalis, 17 kriterijai).

7. Jeigu teikiant paslaugas bus sodinami nauji dekoratyviniai augalai, jie turi atitikti dekoratyvinių augalų pirkimo išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (4.2 dalis, 1–2 kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(6−7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis


 


surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai

įmonei.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas        

lygiavertis sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas).

ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai

dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos)

institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

5. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos

5.1. maistas

1. Konkrečios produktų grupės (pieno, mėsos produktų, daržovių) arba konkrečių produktų sąraše esančių produktų 5 % (vertine išraiška) turi būti ekologiškai pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L189, p.1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

1. Ekologiškų maisto produktų turi būti perkama daugiau, negu numatyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 1 punkte.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti           lygiaverčiai įrodymai.

2. Produktai turi būti tiekiami iš gamintojų, turinčių „Žaliąjį diplomą“ arba kitą lygiavertį dokumentą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

diplomas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Produktai:

3.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % perdirbtų medžiagų;

3.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

3.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5.2. viešojo maitinimo paslaugos

1. Ne mažiau kaip 5 % visų maisto produktų (vertine išraiška) turi būti ekologiškai pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L189, p.1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Maistas ir gėrimai turi būti pateikiami, naudojant daugkartinio naudojimo stalo įrankius, stiklinius ir kitokius indus bei staltieses, arba

1. Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkosaugos vadybos sistemą EMAS arba ISO 14001, arba kitą lygiavertę, arba vykdo viešojo maitinimo aplinkosaugos politiką ir yra parengęs darbo instrukcijas bei procedūras, kad teikiant paslaugą būtų tausojama aplinka, arba turi aplinkosaugos vadybos priemonių taikymo pagal panašias sutartis patirties.

2. Sudarant meniu, svarbiausi vaisiai, daržovės ir jūros produktai, naudojami teikiant paslaugas, kai įmanoma, turi būti parenkami atsižvelgiant į sezoną.

 

atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintus

stalo įrankius, indus bei viešojo maitinimo reikmenis.

3. Susidariusios atliekos (stiklas, popierius,

plastikas, organinės atliekos) turi būti išrūšiuotos. 

4. Teikiant paslaugas naudojamos transporto

priemonės turi atitikti EURO 4 arba IV išmetamųjų dujų standartus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(2−4 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

meniu pasiūlymas arba kiti dokumentai.

3. Ekologiškų maisto produktų turi būti naudojama daugiau, negu numatyta minimalių aplinkos

apsaugos kriterijų 1 punkte.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinės gamybos sertifikatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Teikiant paslaugas naudojami popieriaus gaminiai (virtuvinis popierius, popierinės servetėlės) turi būti pagaminti iš perdirbto

popieriaus plaušų arba iš pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, kuriuose įgyvendinami tarptautiniu mastu pripažinti darnaus miškų ūkio principai ir priemonės, t. y. miškų, turinčių FSC ar PEFC sertifikatą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Turi būti vykdomas viešojo maitinimo darbuotojų apmokymas (pavyzdžiui, pagal temas: atliekų tvarkymas ir rinkimas; atliekų mažinimas; vandens ir energijos taupymo praktika; cheminių produktų naudojimas; produktų kilmė;

aplinkosauginė ir socialinė kokybė ir kt.).

6. Paslaugos turi būti teikiamos taip, kad maistas pagaminamas kiek įmanoma mažiau kenkiant aplinkai, taikant šiose srityse dokumentais patvirtintas aplinkosaugos procedūras:

teikiamų paslaugų svarbiausio poveikio aplinkai vertinimas;

maisto produktų atranka, apdorojimas ir laikymas;

atliekų mažinimas;

ruošiant ir vežant maistą naudojamos energijos ir vandens mažinimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5−6 punktams) restoranams skirtas I tipo ekologinis ženklas arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Produktai:

7.1. turi būti tiekiami antrinėse ir tretinėse (arba transporto) pakuotėse, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % perdirbtų medžiagų;

7.2. turi būti tiekiami atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintose pakuotėse;

7.3. neturi būti tiekiami atskiromis porcijomis (vienetiniuose pakeliuose).

8. Naudojamuose šaldytuvuose ir šaldikliuose

 

neturi būti ozono sluoksnį ardančių medžiagų: (hidrochlorfluorangliavandenilių – HCFC) ir hidrofluorangliavandenilių (HFC).

9. Naudojama įranga turi atitikti energijos naudojimo efektyvumo reikalavimus pagal LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimą Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600).

10. Valymo produktai turi atitikti patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus,
(1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai, 8.1 dalis, 1–8 kriterijai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(7−10 punktams) restoranams skirtas I tipo

ekologinis ženklas arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Įranga ir buitinė technika

6.1. buitinės indaplovės

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Akustinis triukšmas neturi viršyti 48 decibelų.

2. Plastikinės detalės, kurių svoris > 25 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

3. Plastikinėse detalėse neturi būti:

− kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

− antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

4. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, 
Nr.
66-2517; 2009, Nr. 157-7112)) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

5. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti.

6. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

 


 

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−6 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis

ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai

dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.2. buitinės kombinuotosios skalbimo mašinos su džiovintuvais

Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio

energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

2. Plastikinėse detalėse neturi būti:

− kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

− antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų

2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112)) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

4. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti. 

5. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−5 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.3. buitinės skalbimo mašinos

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo

1. Turi sunaudoti ne daugiau kaip 16 l vandens, skaičiuojant standartiniam 1 kg medvilnės skalbimui (60º vandens temperatūroje).

2. Akustinis triukšmas neturi būti didesnis už 56

efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos     

vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos

aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos)

institucijos atlikto bandymo protokolas, arba

ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

decibelus (skalbimo ciklo metu) arba 76 decibelus

(gręžimo ciklo metu), kai skleidžiamas mašinos triukšmas matuojamas bandymų metodu,

naudojant standartinę medvilnės skalbimo 60° C

vandens temperatūroje programą.

3. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

4. Plastikinėse detalėse neturi būti:

− kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

− antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

5. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, 
Nr.
66-2517; 2009, Nr. 157-7112)) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

6. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti. 

7. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.4. buitiniai būgniniai džiovintuvai

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

2. Plastikinėse detalėse neturi būti:

− kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

− antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos

aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba

ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR

aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001,

Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, 
Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112))
klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

4. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti. 

5. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−5 punktams) ekologinis ženklas Nordic

Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.5. buitinės elektrinės orkaitės

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip B (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121 - 4600)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti. 

2. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−2 punktams) ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.6. buitiniai oro kondicionieriai

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip B (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

1. Plastikinėse detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo VI.

2. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba

ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, 
Nr.
66-2517; 2009, Nr. 157-7112, )) klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldi-mus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

3. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti. 

4. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−4 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.7. buitiniai šaldytuvai, šaldymo maisto laikymo skyriai, maisto šaldikliai

1. Energijos vartojimo efektyvumo klasė – ne žemesnė kaip A (LR Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1023 „Dėl Prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4600)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčio energijos vartojimo efektyvumo įrodymai.

1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

2. Plastikinėse detalėse neturi būti:

− kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

− antipirenų PBB (polibromintų bifenilų) ir pentaBDE (pentabromdifenileterio).

3. Plastikinėse detalėse, kurių svoris > 25 g, neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001,

Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, 
Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112)) klasifikuojamų

kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

4. Įranga turi būti lengvai išardoma, ne mažiau kaip 75 % įrangos detalių turi būti tinkamos perdirbti. 

5. Skleidžiamas triukšmas neturi viršyti 40 dB.

6. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai

atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−6 punktams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba

gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6.8. cirkuliaciniai siurbliai

1. Turi turėti automatinę dažnio reguliavimo funkciją, t.y. galimybę keisti variklio dažnį, atsižvelgiant į šilumnešio temperatūros ir slėgių skirtumą ir tuo mažinti cirkuliacinio siurblio energijos vartojimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologiniai ženklai arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.

1. Plastikinės detalės, kurių svoris > 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 arba kitą lygiavertį standartą.

2. Įrangoje:

− neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo VI ar jų junginių;

− neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką (patvirtinta LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 22-849; 2008, 
Nr.
66-2517; 2009, Nr. 157-7112)), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirta rizikos frazė R45), sukeliančios paveldimus genetinius susirgimus (kurioms priskirta rizikos frazė R46), toksiškos reprodukcijai (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61).

3. Visos pakuotės dalys turi būti lengvai atskiriamos ir tinkamos perdirbti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−3 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas lygiavertis ekologinis ženklas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

 

3-IOSIOS PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

 

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

 

Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai[29]1

1. Termoizoliacinės medžiagos

1. Produkto šilumos laidumo koeficientas turi būti mažesnis negu 0,044 W/(m∙K), atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13) ir direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (OL 2010 L 153, p. 1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

2.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atitinkamai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1);

2.2. pavojingų cheminių medžiagų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“

(Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501, 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos

frazės R40, R45, R49), toksiškai veikiančios

reprodukciją (kurioms priskirtos rizikos frazės

1. Produktui (įskaitant ir montavimą, jeigu perkama su montavimo paslauga) turi būti suteikiama ne mažesnė nei 20 metų garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:  

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. [30]Produkte turi būti tam tikra pakartotinai panaudotų medžiagų procentinė dalis[31]. Tokių medžiagų naudojimas turi užtikrinti reikiamą izoliacijos lygį ir nepabloginti produkto funkcinių ir izoliacinių savybių, tačiau dėl tokių medžiagų naudojimo neturi padidėti produkto storis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. 2Turi būti naudojamas produktas, kurio porodarių globalinio šiltėjimo potencialas (GWP)[32] yra žemesnis, palyginus to paties šiluminio naudingumo produktų porodarius.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:  

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 

R60, R61, R62, R63), labai toksiškos (kurioms

priskirtos rizikos frazės R27, R28), toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42), sukeliančios paveldimus genetinius pakenkimus (kurioms priskirtos rizikos frazės R46, R68), veikiant ilgą laiką sukeliančios sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta rizikos frazė R48 ar jos deriniai R48/25, H48/24, H48/23, H48/22, H48/21, H48/20), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kuriai priskirta rizikos frazė R68 ir jos deriniai R68/20, R68/21, R68/22), toksiškos vandens organizmams (kurioms priskirta rizikos frazė R51-53),

arba

pavojingų cheminių medžiagų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo,
iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kancerogenų 1 A, 1B ir 2 kategorijos: H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagų 1A, 1B ir 2 kategorijos H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (lytinių ląstelių mutagenų 1 B ir 2 kategorijos: H340, 341), toksiškos (ūmaus toksiškumo 1, 2 ir 3 kategorijos: H300, H301, H310, H311, H330, H331), sukeliančios alergiją įkvėpus (kvėpavimo takų jautrinimo poveikio 1 kategorija: H334), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriuos organus (specifinio toksiškumo konkrečiam organui po kartotinio poveikio 1 ir 2 kategorijos: H372, H373), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio) (H371), pavojingos vandens aplinkai (lėtinio poveikio vandens aplinkai 2 kategorija: H411).   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

3. Produktų, pagamintų medienos pagrindu

(pavyzdžiui, kamštinė medžiaga, celiuliozė),

gamyboje naudojama mediena turi būti iš

miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, arba iš tinkamai išaugintų miškų[33].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto tiekėjas turi pateikti rašytinę informaciją apie produktą*:

– gamintojo pavadinimas, pagaminimo data, pagaminimo partijos Nr.;

– termoizoliacinės charakteristikos;

– medžiagos, iš kurių yra pagamintas produktas;

– produkto matmenys, svoris;

perdirbtų medžiagų kiekis produkte, pažymint kiekvienos medžiagos masę tūrio vienete;

– maksimali saugojimo trukmė ar sumontavimo terminas;

– laikas po montavimo, po kurio produktas įgaus galutinį storį;

– transportavimo ir montavimo instrukcija;

– saugojimo instrukcija.

* Sutarties vykdymo sąlyga.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

 

2. LANGAI, STOGLANGIAI IR IŠORINĖS ĮSTIKLINTOS DURYS

1. Šilumos perdavimo koeficiento U vertė turi būti:

– mažesnė negu 1,4 W/m2K langams;

– mažesnė negu 1,6 W/m2K stoglangiams ir išorės durims.

2. Oro pralaidumo klasė pagal LST EN 12207 standartą turi būti ne mažesnė už:

2.1. langams ir stoglangiams

– 2 klasę, kai pastatas 1–2 aukštų,

– 3 klasę, kai pastatas 3 ir daugiau aukštų;

 

1. Langų šilumos perdavimo koeficiento
U vertė turi būti mažesnė negu 1,2
W/m2K.

2. Oro pralaidumo klasė turi būti ne mažesnė už 4.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Langų gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba

2.2. išorės durims[34] – 2 klasę.            

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Langų gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkto, pagaminto iš plastiko, sudėtyje ir produkto paviršių padengimo medžiagose neturi būti švino arba jo junginių.

5. Visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

6. Produkte neturi būti naudojamas turintis įtakos šiltnamio efektui dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas – (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį).

7. Produktas, esant normalioms naudojimo sąlygoms, neturi išskirti cheminių medžiagų ar jų junginių, pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), toksiškai veikiančios reprodukciją (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), labai toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R27, R28), toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), sukelian-čios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42),  sukeliančios paveldimus genetinius

lygiavertes sertifikavimo sistemas.     

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:   FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. [35]Produkte tam tikra medžiagų dalis[36] turi būti pagaminta iš pakartotinai panaudotų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba ekologiniai ženklai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Baigtame įrengti lange cheminiai produktai (dažai, klijai, sandarikliai, glaistai ir kt.) turi atitikti vieną iš šių reikalavimų: 

– produktas (preparatas) neturi būti klasifikuojamas kaip pavojingas žmogaus sveikatai ar aplinkai pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba Reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008

arba

– produkto sudėtyje cheminių medžiagų, klasifikuojamų pavojingomis žmonių sveikatai ar aplinkai pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką arba Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, turi būti ne daugiau kaip 2 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba saugos duomenų lapai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Jeigu kartu su produktu perkami montavimo darbai, Rangovas turi turėti tinkamą ir veiksmingą aplinkos apsaugos politiką ir procedūras, užtikrinančias, kad vartojimo atliekos (susidarančios, senus langus keičiant naujais) bus tvarkomos tinkamai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:                                                                                                                                                                                                                                                                EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba tiekėjo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

pakenkimus (kurioms priskirtos rizikos frazės

R46, R68), veikiant ilgą laiką sukeliančios

sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta rizikos frazė R48 ar jos deriniai R48/25, H48/24, H48/23, H48/22, H48/21, H48/20), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms priskirta rizikos frazė R68 ir jos deriniai R68, R68/20, R68/21, R68/22), pavojingos vandens aplinkai (labai toksiškos vandens organizmams, toksiškos vandens organizmams, kenksmingos vandens organizmams (kurioms priskirtos rizikos frazės ar jų deriniai R50, R50-53, R51-53, R52, R52-53, R53),

arba

pavojingų cheminių medžiagų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo,
iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 ), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kancerogenų 1A, 1B ir 2 kategorijos: H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagų 1A, 1B ir 2 kategorijos: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (lytinių ląstelių mutagenų 1B ir 2 kategorijos: H340, H341), toksiškos (ūmaus toksiškumo 1, 2 ir 3 kategorijos: H300,  H301, H310, H311, H330, H331); sukeliančios alergiją įkvėpus (kvėpavimo takų jautrinimo poveikio 1 kategorija: H334), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriuos organus (specifinio toksiškumo konkrečiam organui po kartotinio poveikio 1 ir 2 kategorijos: H372 ir H373), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio) (H371), pavojingos vandens aplinkai (ūmaus poveikio vandens aplinkai 1 kategorija ir lėtinio poveikio vandens aplinkai 1, 2, 3 ir 4 kategorijos: H400, H410, H411, H412, H413).

8. Tiekėjas turi pateikti gamintojo rekomendacijas produkto transportavimui,  

 

saugojimui, montavimui, eksploatacijai*.

* Sutarties vykdymo sąlyga.    

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4–8 punktams) gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9. Produkto gamintojas turi turėti vykdomos kokybės ir aplinkos apsaugos politikos dokumentuotas procedūras.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba ISO

14001, arba EMAS sertifikatas, arba gamintojo parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

3. KIETOSIOS GRINDŲ DANGOS (gamtiniai produktai[37], apdoroti produktai[38]: aglomeruotieji akmenys[39], betoninės grindinio plytelės[40], mozaikinės[41], keraminės ir molinės plytelės)

1. Produkto žaliavoje[42] neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių[43]:

pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R45, R49), toksiškai veikiančios reprodukciją (kurioms priskirtos

1. Gamtinių produktų apdailos darbų procese susidarančių teršalų išmetimai neturi viršyti ribinių verčių:

Parametras

Ribinė vertė

Tyrimo metodas

Kietųjų dalelių išmetimas į orą

KD10<150µg/Nm3

EN 12341 ar lygiavertis

Stireno išmetimas į orą

<210 mg/Nm3

 

Pakartotinio vandens naudojimo koeficientas

≥ 90%

Techninis priedas A3 skirsnis[44]

rizikos frazės R60, R61, R62, R63), sukeliančios paveldimus genetinius

pakenkimus (kurioms priskirtos rizikos frazės R46, R68), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kuriai priskirta rizikos frazė R68 ir jos deriniai R68/20, R68/21, R68/22), labai toksiškos vandens organizmams (kurioms priskirta rizikos frazė R50) ir toksiškos vandens organizmams (kurioms priskirtos rizikos frazės R51-53), kenksmingos vandens organizmams (kurioms priskirtos rizikos frazės R52, R53 ar jų deriniai), aplinkai pavojingos (kurioms priskirta rizikos frazė R59),

arba

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį

direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš

dalies keičiantį Reglamentą (EB)
Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1),

klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kancerogenų 1A, 1B ir 2 kategorijos: H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (toksiškai

veikiančios reprodukciją medžiagų 1A, 1B ir 2 kategorijos: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (lytinių ląstelių mutagenų 1B ir 2 kategorijos: H340, H341), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio) (H371), pavojingos vandens aplinkai

(ūmaus poveikio vandens aplinkai 1 kategorija ir lėtinio poveikio vandens aplinkai 1, 2, 3 ir 4

kategorijos: H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059).

2. Glazūruotų[45] plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) neturi būti daugiau negu:

 

Pavadinimas

Ribinė vertė,

% nuo glazūrų svorio

Švinas (Pb)

0,5

Kadmis (Cd)

0,1

Stibis (Sb)

0,25

 

Kietųjų medžiagų išleidimas į vandenį

< 40 mg/l

ISO 5667-17 ar lygiavertis

Kadmio (Cd) išleidimas į vandenį

< 0,015 mg/l

ISO 8288 ar lygiavertis

Chromo (Cr) (VI) išleidimas į vandenį

< 0,15 mg/l

ISO 11083 ar lygiavertis

Geležies (Fe) išleidimas į vandenį

< 1,5 mg/l

ISO 6332 ar lygiavertis

Švino (Pb) išleidimas į vandenį

< 0,15 mg/l

ISO 8288 ar lygiavertis

 

2. Aglomeruotų akmenų viso gamybos proceso

metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis

turi būti ne didesnis negu:

 

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

Kietosios dalelės

300

EN 13284-1 ar lygiavertis

Azoto oksidai NOX

1200

EN 14792 ar lygiavertis

Sieros dioksidas SO2

850

EN 14791 ar lygiavertis

Stirenas

2000

 

 

3. Keraminių plytelių degimo proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis negu:

 

Parametras

Ribinė vertė,

mg/m2

Tyrimo metodas

Kietosios dalelės

200

EN 13284-1 ar lygiavertis

Fluoridai (HF)

200

ISO 15713 ar lygiavertis

Azoto oksidai NOx

2500

EN 14792 ar lygiavertis

Sieros dioksidas SO2 (sieros kiekis žaliavoje

≤ 0,25%)

1500

EN 14791 ar lygiavertis

Sieros dioksidas SO2 (sieros kiekis žaliavoje > 0,25%)

5000

EN 14791 ar lygiavertis

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel[46] arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Apdorotų produktų gamybos procese:

3.1. energijos sąnaudos, reikalingos aglomeruotųjų akmenų ir mozaikinių plytelių gamybos procesui (proceso energijos poreikis –PEP (angl. PER), neturi būti didesnės negu:

 

Pavadinimas

Poreikis,*

MJ/kg

Tyrimo metodas

Aglomeruotieji akmenys

1,6

Techninio[47] priedo A4 skirsnis

Mozaikinės plytelės

1,3

Techninio priedo A4 skirsnis

*Konkretus suvartojamos energijos kiekis (MJ) produkto kilogramui;

3.2. energijos sąnaudos, reikalingos keraminių

ir molinių plytelių degimo procesui (DEP (angl. ERF), neturi būti didesnės negu:

 

Pavadinimas

Poreikis,

MJ/kg

Tyrimo metodas

Keraminės ir molinės plytelės

3,5

Techninio priedo A4 skirsnis

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba

kitas ekologinis ženklas, arba gamintojo

pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai

įrodymai;

3.3. gamybos grandinę sudarančių procesų metu susidariusių nuotekų kiekio pakartotinio vandens naudojimo koeficientas[48] turi būti ne mažesnis kaip 90 % .

Atitikimą reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

 

4. Keraminių plytelių presavimo, glazūravimo ir purškiamojo džiovinimo procesų metu („šaltųjų išmetimų“) kietųjų dalelių išmetimo į orą bendras kiekis neturi būti didesnis negu 5g/m2.

5. Molinių plytelių degimo proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis negu:

 

Parametras

Išmetamų teršalų srautas, mg/m2cm

Ribinė vertė,*

mg/m2

Tyrimo metodas

Kietosios dalelės

250

1000

EN 13284-1 ar lygiavertis

Fluoridai (HF)

200

800

ISO 15713 ar lygiavertis

Azoto oksidai NOX

3000

12000

EN 14792 ar lygiavertis

Sieros dioksidas SO2

2000

8000

EN 14791 ar lygiavertis

 

* Vertė (mg/m2) = Išmetamų teršalų srautas (mg/[m2 (plotas) x cm (storis)]).

6. Mozaikinių plytelių ir betoninių grindinio trinkelių viso gamybos proceso metu susidarančių teršalų išmetimo į orą kiekis neturi būti didesnis negu:

 

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

Kietosios dalelės

300

EN 13284-1 ar lygiavertis

Azoto oksidai NOX

2000

EN 14792 ar lygiavertis

Sieros dioksidas SO2

1500

EN 14791 ar lygiavertis


4. Produkto gamintojas turi turėti dokumentuotą gamybos procese susidariusių atliekų tvarkymo sistemą, kurioje būtų aprašytos gamybos atliekų tvarkymo procedūros:

– grįžtamojo perdirbimo medžiagų išskyrimas iš nuotekų srauto ir panaudojimas;

– grįžtamojo perdirbimo medžiagų panaudojimas kitiems tikslams;

– pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba parengtų priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Ne mažiau kaip 85 % (pagal masę) apdorotų produktų gamybos proceso ar procesų metu susidariusių atliekų turi būti panaudojama kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančioje kai kurias direktyvas (OL 2008, L 312, p. 3) bei direktyvoje 91/156/EEB

dėl atliekų, iš dalies pakeičiančioje Direktyvą

75/442/EEB (OL 1991 L 078, p. 32).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ISO 14001 arba EMAS sertifikatas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

7. Apdorotų produktų gamybos procese po nuotekų valymo (įmonėje ar už jos ribų) teršalų išmetimas į vandenį neturi viršyti šių reikšmių:

 

Parametras

Ribinė vertė,

mg/l

Tyrimo metodas

Kietųjų medžiagų išmetimo į vandenį kiekis

40

ISO 5667-17 ar lygiavertis

Kadmio (Cd) išleidimas į vandenį

0,015

ISO 8288 ar lygiavertis

Chromo (Cr (VI)) išleidimas į vandenį

0,15

ISO 11083 ar lygiavertis

Geležies (Fe) išleidimas į vandenį*

1,5

ISO 6332 ar lygiavertis

Švino (Pb) išleidimas į vandenį

0,15

ISO 8288 ar lygiavertis

*Parametras „Fe“ netaikomas keraminėms plytelėms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–7 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. Su produktais, kurių gamyboje naudojamas cementas, turi būti pateikta informacija, kad cemento:

– gamybai naudota žaliava atitinka gavybos veiklai taikomus reikalavimus (leidimas vykdyti gavybos veiklą; žemėlapis, kuriame nurodyta karjero vieta; atitiktį Tarybos direktyvai 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 1992 L 206, p. 7) ir Tarybos direktyvai 79/409/EEB dėl laukinių paukščių (OL 1979 L103, p.1) įrodantys dokumentai);

– gamybos energijos sąnaudos, reikalingos apdorojimo procese, yra ne didesnės nei
3800 MJ/t;

– gamybos metu susidariusių teršalų išmetimas neturi viršyti ribinių verčių:

 

Parametras

Ribinė vertė,

g/t

Tyrimo metodas

Dulkės

65

EN 13284-1 ar lygiavertis

Azoto oksidai NOX

900

EN 14792 ar lygiavertis

Sieros dioksidas SO2

350

EN 14791 ar

lygiavertis

 

 

 

 

9. Naudojimo metu produktas (taikoma tik glazūruotoms plytelėms) neturi išskirti pavojingų medžiagų daugiau negu:

 

Parametras

Ribinė vertė, mg/m2

Tyrimo metodas

Švinas (Pb)

80

ISO 10545-15 ar lygiavertis

Kadmis (Cd)

7

ISO 10545-15 ar lygiavertis

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(8–9 punktams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. Kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. Žaliavų gavyba turi atitikti šiuos reikalavimus:

11.1. gamtinių produktų gavybos karjere:

– neturi būti įsiterpusio giluminio požeminio vandens telkinio;

– neturi būti įsiterpusių paviršinių vandens telkinių;

– turi būti naudojama uždara nuotekų antrinio panaudojimo sistema;

11.2. žaliavų gavyboje naudojamo vandens nuotekų kiekio pakartotinio naudojimo koeficientas (%) turi būti ≥ 65;

11.3. karjero poveikio koeficientas (naudojamas plotas (m2) (karjero kraštas + naudojama uolienų sąvartos vieta)/ kasybos teisėto vykdymo zona (m2)) (%) turi būti ≤ 50;

11.4. gamtinių išteklių įvertinimo koeficientas (tinkamos naudoti medžiagos (m3)/iškastos medžiagos ( m3) ) (%) turi būti ≥ 25;

11.5. metinė ribinė kietųjų dalelių[49] KD10 vertė, išmatuota išilgai karjero teritorijos ribos (tyrimo metodas apibūdintas pagal EN 12341), neturi viršyti 150 µg/Nm3;

11.6. iš karjero išleidžiamų į paviršiaus vandenis kietųjų medžiagų kiekis, išmatuotas

 

pagal ISO 5667-17 pateiktą tyrimo metodą, turi būti ≤ 40 mg/l;

11.7. triukšmo dydis, išmatuotas išilgai karjero teritorijos ribos pagal ISO 1996-1 pateiktą tyrimo metodą, turi būti ≤ 60 dB(a).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas European Ecolabel arba EMAS, arba ISO 14001 sertifikatas, arba  

gamintojo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

12. [50]Galutiniame produkte tam tikra medžiagų dalis[51] turi būti gauta perdirbtų medžiagų pagrindu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija (pagal ISO 14021:2001 ar kitą lygiavertį standartą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. SIENŲ PLOKŠTĖS[52] (gipso kartono plokštės, klijuota fanera, medžio plaušų plokštės (MDF), orientuotų skiedrantų plokštės (OSB), medienos drožlių plokštės, kompozitinės plokštės)

4.1. gipso plokštės

1. Gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti:

a) iš 100 % perdirbtos žaliavos (pavyzdžiui, medienos, popieriaus ar kt.)

arba

b) pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, arba ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.  Gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan[53] arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Turi būti pateikta informacija apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas

1. Plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau negu 5 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba

gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

2. Gipso kartono plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma

medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 

9000, arba ISO 14000 ar EMAS aplinkos

apsaugos vadybos sistemą), arba kiti

lygiaverčiai įrodymai.

3. Plokščių sudėtyje radioaktyviųjų medžiagų gama indeksas (my) ar aktyvumo indeksas (l1) turi būti mažesnis už 1:

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 <1,0

ir

CRa/100 =1,0,

kur: CK pažymi kalio-40 (40K), CRa radžio-226 (226Ra), CThtorio koncentraciją, išreikštą bekereliais

(pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių perdirbimui*.

*Sutarties vykdymo sąlyga.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

4. Ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą*.

*Sutarties vykdymo sąlyga.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

5. Tiekėjas turi vykdyti veiksmingą politiką, užtikrinančią, kad plokščių montavimo metu susidariusios atliekos bus tinkamai tvarkomos (surenkamos utilizavimui, perdirbimui ar kt.)[54].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba EMAS, ar ISO 14001 sertifikatas, arba parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

medžiagos (bandinio) 1 kilogramui (Bq/kg)*.

*1 % kalio yra ekvivalentas 310 Bq/kg kalio-40,

1 ppm urano yra ekvivalentas 12,3 Bq/kg radžio-226,

1ppm torio yra ekvivalentas 4 Bq/kg torio-232.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba

pripažintos įstaigos atlikto bandymo

protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių:

pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), sukeliančios paveldimus genetinius pakenkimus (kurioms priskirtos rizikos frazės R46, R68), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kuriai priskirta rizikos frazė R68 ir jos deriniai R68/20, R68/21, R68/22), toksiškai veikiančios reprodukciją (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), labai toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R27, R28), toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42,

arba

pavojingų cheminių medžiagų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo,
iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kancerogenų 1A, 1B ir 2 kategorijos: H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagų 1A, 1B ir 2 kategorijos: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (lytinių ląstelių mutagenų 1B ir 2 kategorijos: H340, H341),

 

toksiškos (ūmaus toksiškumo 1, 2 ir 3 kategorijos: H300, H331, H311, H301, H310, H330), sukeliančios alergiją įkvėpus (kvėpavimo takų jautrinimo poveikio
1 kategorija: H334).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Produktas neturi būti impregnuotas, paženklintas, padengtas ar kitaip apdorotas medžiagomis, kurios trukdytų produktą perdirbti ar kompostuoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

4.2. medienos plokštės

1. Plokštėms pagaminti medienos žaliava turi būti gauta tinkamai išaugintų miškų.      

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, arba ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.2. Plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E 1 klasės plokštėms neturi būti didesnė kaip
0,124 mg/m3 oro (pagal bandymo metodą LST EN 13986:2003) arba formaldehido koncentra-cija neturi būti didesnė kaip 0,1 ppm (pagal bandymo metodą LST ENV 717-1:2000).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue Angel[55], arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

3. Tiekėjas turi pateikti informaciją apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas (pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių perdirbimui*.

* Sutarties vykdymo sąlyga.

 

1. [56]Plokščių sudėtyje turi būti perdirbtų ar pakartotinai naudojamų medžiagų masės tam tikra procentinė dalis[57].      

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

2. Plokščių gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal ISO 9000, arba ISO 14000 ar EMAS aplinkos apsaugos vadybos sistemą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.      

3. Plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą turi būti mažesnė negu 0,124 mg/m3 oro (pagal bandymo metodą LST EN 13986:2003).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Laisvojo formaldehido kiekis faneros plokščių ir laminuotų medžio plokščių klijuose neturi viršyti 0,5 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba Blue

Angel, arba pripažintos įstaigos atlikto

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:      gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai 

įrodymai.

4. Ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą*.

* Sutarties vykdymo sąlyga.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai

įrodymai.

5. Tiekėjas turi vykdyti veiksmingą politiką, užtikrinančią, kad plokščių montavimo metu susidariusios atliekos bus tinkamai tvarkomos (surenkamos utilizavimui, perdirbimui ar kt.)[58].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba EMAS, ar ISO 14001 sertifikatas, arba parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Kompozitinių plokščių sudėtyje, kurioje yra fenolio rišamųjų medžiagų, fenolio koncentracija neturi būti didesnė negu
14 µg/m3 (nustatyta kameros metodu).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Kompozitinių plokščių sudėtyje, kuriose yra metilendifenildiizocianato rišamųjų medžiagų, išmetamų monomerų MDI (aromatinių diizocianatų) kiekis neturi būti didesnis negu
1 µg/m3.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Galutiniame produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių:

pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45, R49), sukeliančios paveldimus genetinius pakenkimus (kurioms priskirtos rizikos frazės R46, R68), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (kurioms priskirta rizikos frazė R68 ir jos deriniai R68/20, R68/21, R68/22), toksiškai veikiančios reprodukciją (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61, R62, R63), labai toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R27, R28), toksiškos (kurioms priskirtos rizikos frazės R23, R24, R25, R26), sukeliančios alergiją įkvėpus (kurioms priskirta rizikos frazė R42),

arba

pavojingų cheminių medžiagų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir miši-nių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo,

 

dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kancerogenų 1A, 1B ir 2 kategorijos: H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (toksiškai veikiančios reprodukciją 1A, 1B ir 2 kategorijos: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd ir H360Df), galinčios sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus (specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio) (H371), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (lytinių ląstelių mutagenų 1B ir 2 kategorijos: H340, H341), toksiškos (ūmaus toksiškumo 1, 2 ir 3 kategorijos: H300, H331, H311, H301, H310, H330), sukeliančios alergiją įkvėpus (kvėpavimo takų jautrinimo poveikio 1 kategorija: H334).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai

5.1. mobilieji telefonai

1. Produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų pagal LR aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000 m. gruodžio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703; 2005, Nr. 141-5095, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2009, Nr. 157-7112) (toliau – Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45), sukeliančios paveldimus genetinius pakenkimus (kurioms priskirtos rizikos frazės R46, R68), veikiant ilgą laiką sukeliančios sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta rizikos frazė R48 ar jos deriniai R48/25, H48/24, H48/23, H48/22, H48/21, H48/20), toksiškai veikiančios reprodukciją (kurioms priskirtos rizikos frazės

1. Visos plastikinės dalys, kurių svoris ≥10 g,

turi būti paženklintos pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą.  

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produktas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galima lengvai jį išardyti, atskiriant skirtingas medžiagų dalis, ir, esant galimybei, perdirbti plastikines dalis ir akumuliatorius, siekiant panaudoti žaliavą kaip kitų funkcinių mazgų[59] medžiagų dalį.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Antipirenų sudėtyje neturi būti medžiagų ar preparatų, pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kurioms priskirtos rizikos frazės R40, R45),

R60, R61), labai toksiškos vandens organizmams (kurioms priskirta rizikos frazė ar

jų deriniai R50, R50-53),

arba

pavojingų cheminių medžiagų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 ), klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kancerogenų 1B ir 2 kategorijos: H350, H351), toksiškos reprodukcijai (toksiškai veikiančios reprodukciją 1A, 1B: H360F, H360D, H360FD), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (lytinių ląstelių mutagenų 1B ir 2 kategorijos: H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriuos organus (specifinio toksiškumo konkrečiam organui po kartotinio poveikio 1 ir 2 kategorijos: H372, H373), pavojingos vandens aplinkai (ūmaus poveikio vandens aplinkai 1 kategorija ir lėtinio poveikio vandens aplinkai 1 kategorijos: H400, H410) .

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti*:

– produkto naudojimo instrukciją;

– informaciją apie produkto grąžinimą tiekėjui;

– informaciją apie integruotas programas;

– informaciją apie akumuliatoriaus ir baterijų šalinimą;

– informaciją, kaip išvengti energijos naudojimo, kai mobiliojo telefono baterija neįkraunama. 

*Sutarties vykdymo sąlyga.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

ekologinis ženklas Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba

sukeliančios paveldimus genetinius

pakenkimus (kurioms priskirtos rizikos frazės

R46, R68), veikiant ilgą laiką sukeliančios

sunkius sveikatos sutrikimus (kurioms priskirta rizikos frazė R48 ar jos deriniai R48/25, H48/24, H48/23, H48/22, H48/21, H48/20), toksiškai veikiančios reprodukciją (kurioms priskirtos rizikos frazės R60, R61), labai toksiškos vandens organizmams (kurioms priskirta rizikos frazė ar jų deriniai R50, R50-53),

arba

pavojingų cheminių medžiagų, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 klasifikuojamų kaip kancerogeninės (kancerogenų 1B ir 2 kategorijos H350, H351), toksiškos reprodukcijai (toksiškai

veikiančios reprodukciją medžiagų 1A, 1B kategorijos: H360F, H360D, H360FD), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (lytinių ląstelių mutagenų 1 B ir 2 kategorijos H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriuos organus (specifinio toksiškumo konkrečiam organui po kartotinio poveikio 1 ir 2 kategorijos: H372, H373), pavojingos vandens aplinkai (ūmaus poveikio vandens aplinkai 1 kategorija ir lėtinio poveikio vandens aplinkai 1 kategorija H400, H410).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. [60]Produkto sudėtyje turi būti perdirbtų medžiagų masės tam tikra procentinė dalis[61]. Perdirbtų medžiagų naudojimas neturi daryti poveikio telefono veikimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

gamintojo deklaracija (pagal ISO 14021:2001 ar kitą lygiavertį standartą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti*:

– informaciją apie aparato grąžinimo tiekėjui ir atskirų jo dalių perdirbimo galimybes;

– informaciją apie pakuotę, procentinę perdirbtą jos dalį.

*Sutarties vykdymo sąlyga.

6. Turi būti galimybė įsigyti baterijas, įkroviklius, ausines 5 metus nuo produkto įsigijimo dienos.

kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Turi būti galimybė, nekeičiant viso telefono

aparato, keisti tik atskiras jo dalis (pavyzdžiui, skaitmenų klaviatūrą, baterijas, įkroviklius ir kt.).   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–7 punktams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5.2. mobiliųjų telefonų įkrovikliai (išoriniai maitinimo šaltiniai)

1. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas:

– be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) neturi viršyti[62]:

Vardinė išėjimo galia, Po

Elektros energijos sąnaudos

≥ 0,3 W ir ≤ 8,0 W

0,25 W

 

– vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu[63] (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) neturi būti mažesnis už šias ribas:

 

AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius

Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai[64]

Po ≤1,0 W

0,480 ∙Po +0,140

0,497 ∙Po+0,067

1,0 W < Po≤ 51,0 W

0,063∙ ln (Po) + 0,622

0,075∙ ln (Po) + 0,561

Po >51,0 W

0,870

0,860

 

kur Po – gamintojo nurodyta išėjimo galia.

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Energy Star ženklas arba techniniai

dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba

kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas, esant būsenai be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato), neturi viršyti34:

 

Vardinė išėjimo galia, Po

Elektros energijos sąnaudos

≥ 0,3 W ir ≤ 8,0 W

0,15 W

 

2. [65]Išorinių maitinimo šaltinių, esant būsenai be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) sunaudojamos elektros energijos kiekis turi būti proporcingai mažesnis už 0,15 W.

3. Išorinių maitinimo šaltinių vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) turi būti proporcingai didesnis negu nurodyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 1 punkte.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktai) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

6. Kelių tiesimas ir kelio ženklai

 

6.1. kelių tiesimo darbai

1. Tiekėjas turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkos apsaugos vadybos:

1. 37Medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios kelių transporto priemonių sunaudojamų degalų kiekį kelyje ir tuo

priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus

– veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos užtikrinimas kelių tiesimo vietoje ir aplink ją;

– bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;

– kelių tiesimo vietoje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;

– efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas;

– ir kt. (nustato perkančioji organizacija).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, arba kitas sertifikatas, išduotas įstaigų, atitinkančių Bendrijos teisės aktus ar atitinkamus Europos arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas).

2. [66]Tam tikrą kelių tiesimui naudojamų medžiagų procentinę dalį[67] turi sudaryti antrinio panaudojimo ir perdirbtos medžiagos, kurios atitinka galiojančius standartus, yra kokybiškos ir ilgaamžės, yra priimtinos aplinkosauginiu požiūriu ir neturi neigiamos įtakos kelių eismo saugumui*. 

*Taikoma projektavimo paslaugoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. 38Turi būti įvertintas kelių tiesimo medžiagų ilgaamžiškumas, eksploatacinės savybės (pavyzdžiui, atsparumas suskilimui ir atšaldymui-sušildymui) ir atsparumas cheminiam skaidymui (pavyzdžiui, sukeltam sulfatų).*    

*Taikoma projektavimo paslaugoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. 38 Turi būti įvertinta kelių tiesimo medžiagos(-ų) energijos sąnaudų per visą medžiagos(-ų) gyvavimo ciklą (nuo žaliavos gavybos iki kelio dangos paklojimo) sumažintoji dalis (palyginus su įprastomis

sumažinančios transporto priemonių išmetamų

teršalų kiekį, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei*.

*Taikoma projektavimo paslaugoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo pateikti skaičiavimai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. 38Medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios kelių transporto priemonių keliamą triukšmą kelyje, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei*.

*Taikoma projektavimo paslaugoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. 38Medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios medžiagų paviršių trintį, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei*. 

*Taikoma projektavimo paslaugoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Tiekėjas turi parengti išmetamųjų lakiųjų organinių junginių (LOJ), dulkių, sieros dioksido (SO2), azoto oksido (NOX) ir poliaromatinių angliavandenilių (PAA) kiekio sumažinimo veiksmų planą kelio tiesimo laikotarpiui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo parengtas veiksmų planas ar priemonių aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

technologijomis ar medžiagomis).*

*Taikoma projektavimo paslaugoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo atlikti skaičiavimai arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. [68]Turi būti pasirenkama kelių konstrukcija, kelių tiesimo medžiagos ir aplinkos infrastruktūra, atitinkanti tvarios drenažo     

sistemos principus: mažinti lietaus ir gruntinio vandens poveikį aplinkai*.

*Taikoma projektavimo paslaugoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

6.2.[69] kelio ženklai

 

1. 40Galutiniame produkte turi būti tam tikra procentinė dalis[70] perdirbtų antrinių žaliavų, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems standartams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo pateiktas šių

medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų

sudėtį ir kiekį), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2.40 Kelio ženklai turi būti patvarūs ir, pasibaigus jų tarnavimo laikui, turi būti tinkami perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija (nurodant kelio ženklų tarnavimo laiką, esant įprastoms sąlygoms, ir jų perdirbimo galimybes), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. 40Kelio ženklų gamybai turi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios sumažintų kelio konstrukcijos vizualų poveikį aplinkai (pavyzdžiui, naudojamos medžiagos leistų atsisakyti papildomo gatvių apšvietimo, tokiu būdu būtų mažinamas vizualus kelio poveikis

aplinkai naktį).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. 40Turi būti apskaičiuotas ir įvertintas

produkto gamybos ir montavimo metu reikalingos energijos ir išmetamo anglies dioksido (Co2) mažiausias kiekis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateikti skaičiavimai arba techniniai duomenys, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai

7.1. [71]gatvių apšvietimas

 

1. Aukšto slėgio natrio lempų[72], kurių spalvų perteikimo indeksas[73] Ra ≤ 60, vardinis šviesinis veiksmingumas[74] turi būti:

 

1. Aukšto slėgio natrio lempų (skaidriųjų ir neskaidriųjų) vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos[75]

Vardinis lempos veiksmingumas,

lm/W

– neskaidriosios lempos

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

2. Metalų halogenų lempų[76], kurių spalvų perteikimo indeksas Ra ≤ 80, ir aukšto slėgio natrio lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra > 60, vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– neskaidriosios lempos

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

3. Mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas[77] turi būti:

Nominalioji lempos galia, P

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas,

h balastinio įtaiso %

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

 

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138

2. Metalų halogenų lempų (skaidriųjų ir neskaidriųjų) vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– Ra ≥ 80

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– 80 > Ra ≥ 60

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 

 

3. Aukšto slėgio natrio ir metalų halogenų lempų šviesos srauto išlaikymo faktorius50 turi būti:

Lempos tipas

Veikimo trukmė,

h

Lempos šviesos išlaikymo faktorius

Metalų halogenų lempos

12 000

> 0,80

Aukšto slėgio natrio lempos

12 000 (P ≤ 75W)

> 0,80

Aukšto slėgio natrio lempos

16 000 (P > 75W)

> 0,85

 

4. Aukšto slėgio natrio ir metalų halogenų lempų negendamumo faktorius51 turi būti:

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti tokią informaciją*:

– nominalioji ir vardinė lempos galia;

– nominalusis ir vardinis lempos šviesos srautas;

– vardinis lempos veiksmingumas įprastomis sąlygomis (25oC), kai lempos veikimo trukmė 100 h. Turi būti aiškiai nurodoma, kad pagalbinės įrangos, pavyzdžiui, balastinio įtaiso, suvartojama galia neįskaičiuojama į šaltinio vartojamą galią;

– vardinis lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius[78], kai lempos veikimo trukmė 2000 h,

4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h ir 20000 h (iki 8000 h tik naujoms į rinką

pateiktoms lempoms), nurodant koks, atliekant

bandymą, taikytas lempos naudojimo režimas,

jeigu lempai įmanoma naudoti ir 50 Hz ir aukšto dažnio srovę;

– vardinis lempos negendamumo[79] faktorius, kai lempos veikimo trukmė 2000 h, 4000 h, 6000 h, 8000 h, 12000 h, 16000 h ir 20000 h (iki 8000 h tik naujoms į rinką pateiktoms lempoms), nurodant koks, atliekant bandymą,

taikytas lempos naudojimo režimas, jeigu

lempai įmanoma naudoti ir 50 Hz ir aukšto dažnio srovę;

– lempos gyvsidabrio kiekis mg;

– lempos spalvų perteikimo indeksas Ra;

– lempos spalvinė temperatūra.

* Sutarties vykdymo sąlyga.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. [80]Metalų halogenų lempų vardinis šviesinis veiksmingumas turi būti:

 

 

 

 

Lempos tipas

Veikimo trukmė, h

Lempos negendamumo faktorius

Metalų halogenų lempos

12 000

> 0,80

Aukšto slėgio natrio lempos

12 000 (P ≤ 75W)

> 0,90

Aukšto slėgio natrio lempos

16 000 (P > 75W)

> 0,90

5. Mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi būti:

Nominalioji lempos galia, P

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas,

h balastinio įtaiso %

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

6. Šviestuvai turi būti:

suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad užtikrintų kuo mažesnį nepageidaujamos šviesos[81] skleidimą;

– tobulinant šviestuvus, kad jie mažiau skleistų nepageidaujamos šviesos, neturi būti sumažin-tas bendras įrangos, su kuria šviestuvai naudojami, energijos vartojimo veiksmingumas;

– virš horizonto sklindančios šviesos srauto rodiklio (angl. Upward Light Output Ratio, ULOR) vertės neturi būti didesnės negu:

 

Kelių apšvietimo klasė

Virš horizonto sklindančio šviesos srauto rodiklio (ULOR) maksimalios reikšmės

naudingas

patogumo

ME1

3 %

 

 

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W

– neskaidriosios lempos

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

 

6. [82]Lempų šviesos srauto išlaikymo faktorių (LLMF) ir lempos negendamumo faktorių (LSF) reikšmės turi būti:

 

Veikimo trukmė, h

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5–6 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

ME2

3 %

 

ME3

3 %

 

ME4

5 %

 

ME5

10 %

 

ME6

10 %

 

CE0

3 %

10 %

CE1

3 %

15 %

CE2

3 %

15 %

CE3

3 %

15 %

CE4

5 %

20 %

CE5

10 %

20 %

S1

3 %

15 %

S2

5 %

20 %

S3

10 %

20 %

S4

 

25 %

S5

 

25 %

S6

 

25 %

S7

 

25 %

 

7. Šviestuvai turi turėti optinę sistemą, kurios apsaugos laipsnis[83]: 

IP65, jeigu jie skirti ME1–ME6 ir MEW1–MEW6 klasių keliams;

– IP5x, jei jie skirti CE0–CE5, S1-S6, ES, EV

ir A klasės keliams.

8. 54Lempos galios pritemdomo šviesos srauto procentinė dalis[84].

9. Šviestuvai turi būti suderinti su įranga, turinčia šviesos srauto reguliavimo ir valdymo sistemas, kurios leistų reguliuoti šviesos srautą, atsižvel-giant į dienos šviesos kiekį, eismo ir oro sąlygas, kompensuoti laikui bėgant atsirandančius nuo paviršiaus atspindėtos šviesos kiekio pokyčius bei pradinį didesnį įrangos šviesos našumą dėl lempos šviesos srauto išlaikymo faktoriaus.

10. Aukšto slėgio natrio lempos, kurių šviesos srautas virš 4000 liumenų, turi būti skaidrios.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–10 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

11. Tiekėjas kartu su produktu turi pateikti tokią informaciją*:

– jeigu šviestuvas parduodamas kartu su balastiniu įtaisu, balastinio įtaiso veiksmingu-mas pagal gamintojo duomenis;

– jeigu šviestuvas parduodamas kartu su lempa, lempos veiksmingumas (lm/W) pagal lempos gamintojo duomenis;

 

– jeigu balastinis įtaisas ar lempa neparduodama kartu su šviestuvu, kokio tipo lempa ar balastinis įtaisas tinka šviestuvui;

– šviestuvų priežiūros instrukcija, siekiant

užtikrinti, kad per visą naudojimo trukmę šviestuvas išliktų pirminės kokybės;

– išmontavimo instrukcija;

– naudojimo faktoriaus vertės, nustatytos atitinka-mos klasės keliams, esant įprastoms kelio sąlygoms (lentelėje pateikiamos energijos vartojimo efekty-vumo atžvilgiu tinkamiausios naudojimo fakto-riaus vertės, nustatytos skirtingiems kelių pločiams, skirtingiems stulpų aukščiams, didžiausias atstumas tarp stulpų, šviestuvų nuosvyrai ir jų pokrypiui) (ši informacija susijusi su konkrečia kelių klase ir šviestuvų dizainu);

– montavimo nurodymai, kad būtų kuo geriau pritaikytas naudojimo faktorius;

– papildomos montavimo rekomendacijos, kad būtų sumažinta nepageidaujama šviesa;

– duomenys apie šviestuvo šviesos srauto išlaikymo faktorių (LMF) (netaikoma šviestuvams, kuriuose yra tik lempos ir jokios optinės priemonės nenaudojamos).

* Sutarties vykdymo sąlyga.   

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.2. kelių eismo signalai – šviesoforai

1. [85]Šviesoforai turi būti 100 % LED[86] optika pagrįstos efektyvios energijos vartojimo

technologijos, kai LED lempų galia yra:

Modelio tipas

Maksimali galia

(74 oC)

Nominalioji galia (esant 25 oC)

300 mm raudonas skritulys

17

11

200 mm

raudonas skritulys

13

8

300 mm

raudona rodyklė

12

9

300 mm

žalias skritulys

15

15

200 mm

žalias skritulys

12

12

300 mm

žalia rodyklė

11

11

 

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateikti techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

 

 

8. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai[87]

1. Kogeneracijos bloko[88] bendrasis efektyvumo koeficientas[89] turi būti ne mažesnis kaip 75 %, kai naudojama kogeneracijos proceso metu pagamin-tos energijos kiekio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 4-206 „Dėl Elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijos pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 59-2254), 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.11 punktuose nurodytos technologijos

arba

ne mažesnis kaip 80 %, kai naudojama kogeneracijos metu pagamintos energijos kiekio apskaičiavimo metodikos 1.1, 1.3, 1.9 ir 1.10 punktuose nurodytos technologijos.

2. Didesnės nei 1 MW elektrinės galios kogenera-cijos bloko gamybos metu sutaupytas pirminės energijos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 10 %, palyginus su atskira palyginamąja šilumos ir elektros energijos gamyba (su atskirosios gamybos atskaitinėmis vertėmis), o mažesnės negu 1 MW elektrinės galios kogeneracijos bloko gamybos metu sutaupytas pirminės energijos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0 %.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–2 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Kogeneracijos bloko bendrojo efektyvumo koeficiento reikšmė turi būti didesnė negu nurodyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 1 punkte.

2. Sutaupytos pirminės energijos kiekis procentais turi būti didesnis negu nurodyta

minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 2 punkte.

3. Išmetamų teršalų kiekis turi būti mažesnis už Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu
Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“ (Žin., 2001, Nr.
88-3100) patvirtintas išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1–3 punktams) tiekėjo pateikti techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

9. Elektros energija

1. Ne mažiau kaip 10 % tiekiamos elektros

1. Ne mažiau kaip 15 % tiekiamos elektros

energijos turi būti pagaminta iš atsinaujinančių

energijos išteklių ir (arba) didelio naudingumo bendros šilumos ir elektros energijos gamybos būdu[90].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

kilmės garantija arba sertifikatas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

energijos turi būti pagaminta iš atsinaujinančių

energijos išteklių ir (arba) didelio naudingumo bendros šilumos ir elektros energijos gamybos būdu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

kilmės garantija arba sertifikatas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

 

 

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS

TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS,

TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus, tvarką.

2. Tvarkos aprašas yra privalomas visoms perkančiosioms organizacijoms, vykdančioms žaliuosius viešuosius pirkimus.

 

II. NUORODOS

 

3. Tvarkos apraše yra pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

3.1. Viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102).

3.2. Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1332 (Žin., 2009, Nr. 127-5496).

3.3. Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2010–2011 metų priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-833 (Žin., 2010, Nr. 116-5951).

3.4. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašai (1-oji produktų grupė, 2-oji produktų grupė, 3-ioji produktų grupė), patvirtinti šiuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

3.5. 1-osios produktų grupės, 2-osios produktų grupės ir 3-iosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti šiuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.

3.6. Leidinys „Perkant žaliai. Aplinkai naudingų viešųjų pirkimų vadovas“, parengtas Europos Komisijos (http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm).

3.7. Europos Bendrijų Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Darnaus vystymosi aspekto integravimas į ES politiką: 2009 m. Europos Sąjungos tvaraus vystymosi strategijos peržiūra“ (KOM (2009) 400 galutinis).

3.8. Europos Bendrijų Komisijos Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų Komitetui ir Regionų Komitetui „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti“ (KOM (2008) 400 galutinis).

3.9. Europos Komisijos Žaliųjų viešųjų pirkimų mokomoji medžiaga (http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm).

 

III. SĄVOKOS

 

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Viešųjų pirkimų įstatyme [3.1].

5. Tvarkos apraše vartojamos kitos sąvokos:

5.1. Žaliasis pirkimas – toks viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija įrašo bent minimalius Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus į viešojo pirkimo dokumentus, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus (toliau – Produktas) ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse, taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų;

5.2. aplinkosauginė technologija – tai bet kokia technologija, kurios paskirtis yra išvengti poveikio aplinkai arba jį sumažinti bet kuriuo Produkto būvio ciklo etapu ar veiklos etapu;

5.3. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai – tai reikalavimai, sudaryti, atsižvelgiant į pagrindinius Produkto poveikio aplinkai veiksnius bei paprastą šių kriterijų taikymą: atitiktį šiems kriterijams lengva patikrinti, o pasiūlymų tiekėjams nereikia tam skirti daug papildomų pastangų [3.8]. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti aplinkos ministro įsakymu [3.4], [3.5];

5.4. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai – aukštesnio lygio reikalavimai Produktui, dėl kurių tiekėjai turi pateikti išsamesnę informaciją arba perkančiosios organizacijos turi taikyti sudėtingesnes tikrinimo procedūras [3.8]. Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti aplinkos ministro įsakymu [3.4], [3.5];

5.5. Produkto būvio ciklo sąnaudos – apima pirkimo kainą ir su tuo susijusias sąnaudas (pavyzdžiui, pristatymo, montavimo, atidavimo naudoti), naudojimo sąnaudas (pavyzdžiui, elektros energiją, vandenį, atsargines dalis, techninę priežiūrą) ir naudojimo pabaigos sąnaudas (pavyzdžiui, išmontavimo, išvežimo, utilizavimo sąnaudas) [3.8];

5.6. darnieji viešieji pirkimai − viešieji pirkimai, kuriems taikomi reikalavimai, susiję su aplinkosauga, ekonominiu ir socialiniu vystymusi [3.2].

 

 

IV. TAIKYMAS

 

6. Žalieji pirkimai – darniųjų viešųjų pirkimų dalis – apsiriboja darniosios plėtros aplinkosaugos aspektu. Darnus vystymasis – pagrindinė ilgalaikė visuomenės raidos ideologija. Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos buvo suformuluotos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Žaneire 1992 metais. Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro trys lygiaverčiai komponentai – aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. Viešieji pirkimai, kuriuos atliekant atsižvelgiama į visas šias tris sritis, įvardyti kaip darnieji viešieji pirkimai [3.2], [3.6], [3.7], [3.8].

7. Atlikus žaliąjį pirkimą, įgyjamas Produktas, kuris, palyginti su kitu tą pačią funkciją atliekančiu produktu, pasižymi tuo, kad:

- jam pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir mažiau teršiama aplinka;

- jam pagaminti ir naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti suvartojama mažiau elektros energijos, naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

- jis turi mažiau ar visai neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų;

- jis tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, neteršia aplinkos ir nepavojingas sveikatai;

- jis tinkamas naudoti daug kartų;

- virtęs atlieka, jis tinkamas perdirbti ar antriniam naudojimui.

8. Didėjant žaliųjų pirkimų skaičiui, didėja aplinkai palankių prekių, paslaugų ar darbų paklausa, produktų rinka, pramonė skatinama plėtoti aplinkosaugines technologijas, skatinami prekių gamintojai, paslaugų tiekėjai kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų [3.8].

9. Viešasis pirkimas pripažįstamas „žaliu“, kai perkamas Produktas atitinka visus tam Produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

10. Perkančioji organizacija, prieš vykdydama žaliąjį pirkimą, turi apsvarstyti pirkimo objektą, įvertinti realius poreikius, galimybes pirkime taikyti aplinkos apsaugos kriterijus, naudotinas priemones norimam rezultatui pasiekti.

11. Rekomenduojama perkančiajai organizacijai, prieš vykdant Produkto žaliąjį pirkimą, atlikti tam tikrą rinkos tyrimą. Tai gali būti rinkos analizė – apibrėžtus poreikius tenkinančių rinkos galimybių bendro pobūdžio tyrimas, kuris padėtų išsiaiškinti galimus naudingus aplinkai sprendimus, jei jų yra, ir bendrą turimų pasiūlymų kainų lygį.

12. Perkančioji organizacija aplinkos apsaugos kriterijus gali suformuluoti:

12.1. apibūdindama pirkimo objektą;

12.2. nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus;

12.3. nustatydama tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijus (vertinant pasiūlymus pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų);

12.4. nustatydama pirkimo sutarties sąlygas.

13. Perkančiosios organizacijos į viešojo pirkimo dokumentus be privalomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų gali įrašyti vieną, kelis ar visus aplinkos ministro patvirtintus išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus arba kitus papildomus perkančiosios organizacijos nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. 

14. Vykdydama žaliuosius pirkimus, perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus pagal naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų:

14.1. gali tiekėjų prašyti pateikti alternatyvų žalią pasiūlymą, jeigu ji nėra tikra, ar rinkoje yra žalių Produktų [3.1.], [3.6];

14.2. gali įvertinti Produkto būvio ciklo sąnaudas – produkto poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo trukmę, taikant moksliškai pagrįstą būvio ciklo išlaidų apskaičiavimo metodiką ir neperkelti poveikio aplinkai iš vieno būvio ciklo etapo į kitą [3.6], [3.9].

15. Perkančiosios organizacijos, atlikdamos Produktų, kuriems yra nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, viešuosius pirkimus, turi taikyti šiuos kriterijus, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra prekių, neteikiamos paslaugos ar neatliekami darbai, atitinkantys žaliesiems pirkimams nustatytus aplinkosaugos kriterijus, taip pat tais atvejais, kai jų taikymo išimtys numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose. Siektinas Žaliųjų viešųjų pirkimų rezultatas 2013 m. – 25 % nuo visų viešųjų pirkimų [3.2].  

 

 

V. REZULTATAI

 

16. Perkančioji organizacija įvykdytų žaliųjų pirkimų procentą skaičiuoja nuo tų prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų, kuriems yra nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, skaičiaus ir vertės pagal formulę:

R1= ŽVPS x 100 % , kur                                                                             

VPS 

R1 – žaliųjų viešųjų pirkimų reikšmė %,

ŽVPS – vykdytų žaliųjų pirkimų skaičius,

VPS – vykdytų viešųjų pirkimų, kuriems nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, skaičius,

 

ir

R2= ŽVPV x 100 % , kur

VPV

R 2 – žaliųjų viešųjų pirkimų reikšmė %,

ŽVPV – vykdytų žaliųjų pirkimų vertė,

VPV – vykdytų viešųjų pirkimų, kuriems nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, vertė.

 

17. Siekiant įvertinti žaliųjų viešųjų pirkimų politikos įsitvirtinimą ir pažangą, užtikrinti vienodą Europos Sąjungos šalyse žaliųjų viešųjų pirkimų stebėseną ir lyginamąją analizę bei įvertinti poveikį pasiūlai, papildomai apskaičiuojamas įvykdytų žaliųjų pirkimų procentas, lyginant įvykdytų žaliųjų viešųjų pirkimų vertę su bendra atliktų visų viešųjų pirkimų verte [3.8]:

R3= ŽVPV x 100 % , kur                                                                             

VPBV 

R3 – žaliųjų viešųjų pirkimų reikšmė %,

ŽVPV– vykdytų žaliųjų pirkimų vertė,

VPBV – bendra vykdytų visų viešųjų pirkimų vertė.

 

18. Duomenis apie perkančiųjų organizacijų atliktus žaliuosius pirkimus kaupia Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri kiekvienais metais stebėsenos duomenis pateikia Aplinkos ministerijai [3.3].

19. Europos Komisijos prašymu (atlikti perkančiųjų organizacijų apklausą, per praėjusių metų laikotarpį atliktų žaliųjų pirkimų tyrimą, atliktų žaliųjų pirkimų analizę ar kt.), Aplinkos ministerija gali prašyti perkančiųjų organizacijų pateikti papildomus duomenis apie vykdytus žaliuosius pirkimus. 

 

 

______________________________           [1] Šie kriterijai gali būti taikomi ir kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.

[2] Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“.

[3] Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“.

[4] Ženklas, nurodantis, kad produktas gali būti perdirbamas arba yra pagamintas (gali būti nurodyta procentinė dalis) iš perdirbtų žaliavų.

[5] Tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais.

[6] Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“.

[7] Šis reikalavimas netaikomas tolueno pagrindu pagamintiems dažams, naudojamiems giliaspaudei technikai.

 

[8] 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto  

  priemonių,  jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų patvirtinimo,

  atsižvelgiant į jų bendrą  saugą, reikalavimų 8 straipsnis (OL 2009 L 200, p. 1).

[9] 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo,

  atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, 1 priedas (OL 2009 L 342, p. 46).

[10] Universaliems valikliams funkcinis vienetas (naudojamas kriterijams apibrėžti) yra gramais išreikšta produkto  

    dozė, gamintojo rekomenduojama 1 litrui muilo tirpalo (plovimo vandens). Langų ir sanitarinės įrangos valikliams

    atitinkami kriterijai apskaičiuoti 100 g produkto.

[11] Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[12] Šie kriterijai gali būti taikomi ir kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.

 

[13] Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“.

[14] Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“.

[15] Ženklas, nurodantis, kad produktas gali būti perdirbamas arba yra pagamintas (gali būti nurodyta procentinė dalis) iš

  perdirbtų žaliavų.

[16] Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[17] 2009 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas (2009/598/EB) , kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant 

   Bendrijos ekologinį ženklą lovų čiužiniams (OL 2009 L 203, p. 65).

[18] Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“.

[19] Europos poliuretano putplasčio gamintojų asociacijos (EUROPUR) ekologinis ženklas.

[20] Tai pačiame pastate esantys atsinaujinančios elektros gamybos pajėgumai (pavyzdžiui, saulės skydai ir  

   elementai, biokatilai, vėjo turbinos ir t. t.).

[21] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[22] Daugiakriterinis ekologinio ženklinimo būdas, kai trečioji šalis suteikia ekologinio ženklo licenciją konkrečiam

    gaminiui, pasižyminčiam tam tikromis aplinkai palankiomis savybėmis, įvertindama šio gaminio būvio ciklą.

[23] Chemical Abstracts Service Registry Number/Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos

    numeris.

[24] Tarptautinės Oeko-Tex ® asociacijos ekologinis ženklas, skirtas tekstilės gaminiams.

 

[25] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

 

[26] Atliekų kategorijos pagal Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 574/2004 (OL 2004 L 90, p. 15).

[27] Duomenys apie tokius elementus yra reikalingi tik pateikiant informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra pramonės

    procesuose gautų medžiagų.

 

[28] L – pjovimo plotis.

 

[29] Šie kriterijai gali būti taikomi ir kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.

[30] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[31] Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[32] Globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) – fluorintų šiltnamio dujų sukeliamo klimato šiltėjimo potencialo vertė,

   palyginti su anglies dioksido ekvivalentu. GWP apskaičiuojamas pagal vieno kilogramo dujų sukeliamo šiltėjimo  

   potencialą per šimto metų laikotarpį, palyginus su vienu kilogramu CO2.

[33] Tinkamai išauginti miškai – miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais.

[34] Netaikoma viešbučių, prekybos ir transporto paskirties pastatų išorinėms durims.    

[35] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[36] Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[37] Gamtiniai produktai – gamtiniai akmenys, apibrėžiami kaip gamtinių uolienų gabalai, t. y. marmuras, granitas ir kiti

   gamtiniai akmenys.

[38] Apdoroti produktai skirstomi į sukietintus ir degtus produktus. Sukietinti produktai – tai aglomeruotieji akmenys,

    betoninės grindinio trinkelės ir mozaikinės plytelės. Degti produktai – tai keraminės ir molinės plytelės.

[39] Aglomeruotieji akmenys – tai pramonės gaminiai, pagaminti iš užpildų mišinio, daugiausia iš gamtinio akmens

    skaldos (marmuro ar granito), ir rišiklio (hidraulinis cementas arba nesočioji poliesterinė derva). Šiai grupei

    priskiriami taip pat dirbtiniai akmenys ir sutankintasis marmuras.

[40] Betoninės grindinio trinkelės – tai produktai, skirti lauko grindinio dangoms, kurios gaminamos maišant smėlį, žvyrą,

    cementą, neorganinius pigmentus ir priedus vibrokompresijos būdu. Šiai grupei priskiriamos taip pat betoninės

    plokštės ir betoninės plytelės.

[41] Mozaikinės plytelės yra tinkamai sutankintos, vienodos formos ir storio dangos dalys, atitinkančios konkrečius

    geometrinius reikalavimus. Plytelės būna viensluoksnės (pagamintos iš atitinkamo užpildo granulių ar skaldelės ir

    įterptų į pilką ar baltą cementą su vandeniu) arba dvisluoksnės (sudarytos iš pirmojo arba dilimo sluoksnio

    (viensluoksnės struktūros) ir antrojo sluoksnio, vadinamo apsauginio arba pagrindo betoniniu sluoksniu, kurio

    paviršiaus neveikia jokia apkrova, jeigu naudojama įprastu būdu, ir kurį galima iš dalies pašalinti).

[42] Taikoma visų kietųjų dangų produktų gamybos procese naudojamoms žaliavoms, antrinėms medžiagoms  ir pusiau

    apdorotiems produktams (mišiniams), kurie perkami iš išorinių tiekėjų.

[43] Kriterijus netaikomas medžiagoms, apdorotoms uždarojo ciklo grąžinamojo perdirbimo būdu. Uždarojo ciklo

    grąžinamasis perdirbimas – atliekų grąžinamasis perdirbimas į tos pačios rūšies produktą; antrinė medžiaga –

    atliekant gamybos procesą susidaranti medžiaga (pavyzdžiui, liekanos ar likučiai); uždarojo ciklo grąžinamasis

    perdirbimas – tai pakartotinis medžiagų naudojimas tam pačiam procesui.

[44] 2009 m. liepos 9 d. Komisijos Sprendimo 2009/607/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant

 Bendrijos ekologinį ženklą kietosioms grindų dangoms (OL 2009, L 208, p. 21), techninis priedas.

 

[45] Glazūros – bet kokios medžiagos, kuriomis plytelės paviršius dengiamas prieš formavimo ir degimo procesus.

[46] Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“.

[47] 2009 m. liepos 9 d. Komisijos Sprendimo 2009/607/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant

    Bendrijos ekologinį ženklą kietosioms grindų dangoms (OL 2009, L 208, p. 21), techninis priedas.

[48] Pakartotinio vandens naudojimo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę: R / W1 x 100,

    kur R – pakartotinai panaudotos nuotekos, W1– bendras užbaigus procesą išleidžiamo vandens kiekis.

   (2009 m. liepos 9 d. Komisijos Sprendimo 2009/607/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant   

    Bendrijos ekologinį ženklą kietosioms grindų dangoms (OL 2009, L 208, p. 21) techninio priedo A3 skirsnis).

[49] „KD10“ – kietosios dalelės, kurių 50 % pereina pro joms pralaidžią 10 μm aerodinaminio skersmens angą (kaip

    nustatyta KD10 mėginių ėmimo ir matavimo metodu EN 12341).

[50] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[51] Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[52] Tik vidinėms sienoms

[53] Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“.

[54] Kriterijus taikomas, kai perkama ir montavimo paslauga.

[55] Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“.

[56] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[57] Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[58]Kriterijus taikomas, kai perkama ir montavimo paslauga.

[59]  Mazgas – iš detalių surenkama mechanizmo dalis (tech. terminų žodynas).

[60] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[61] Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[62] Taikoma baterijomis maitinamų mobiliųjų telefonų iki 8 W galios įkrovikliams.

[63] Efektyvumas aktyviuoju režimu – aktyviuoju režimu veikiančio išorinio maitinimo šaltinio pagamintos galios ir jai

    pagaminti būtinos įėjimo galios santykis. Vidutinis aktyvumas aktyviuoju režimu – aktyviuoju režimu veikiančio

    prietaiso efektyvumo rezultatų, kai vardinė išėjimo galia yra 25%, 50%, 75% ir 100%, vidurkis.

[64] Žemos įtampos išorinis maitinimo šaltinis – išorinis maitinimo šaltinis, kurio vardinė išėjimo įtampa mažesnė nei
    6 voltai, o vardinė išėjimo srovė – 550 miliamperų arba didesnė.

[65] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

 

[66] Šis kriterijus taikomas kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[67] Medžiagų pavadinimus ir jų procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[68] Šis kriterijus taikomas kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[69] Kriterijai gali būti taikomi ir darbams, ir projektavimo paslaugoms.

[70] Medžiagų pavadinimus ir jų procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[71] Kriterijai taikomi prekėms ir projektavimo paslaugoms.

[72] Aukšto slėgio natrio lempa (didžiaslėgė natrio (garų) lempa) – didelio intensyvumo išlydžio lempa, kurioje šviesos

    srautą daugiausia sukuria natrio garuose vykstančio elektros išlydžio (dalinis natrio garų slėgis yra didesnis kaip
    10 kilopaskalių) sukeltas spinduliavimas.

[73] Spalvų perteikimo indeksas Ra – šviesos šaltinio poveikis suvokiant objektų spalvą, kai jų spalva sąmoningai ar

    nesąmoningai lyginama su etaloninio šviesos šaltinio apšviestų tų objektų spalva.

[74] Šviesinis veiksmingumas apibūdina šviesos šaltinio efektyvumą – išspinduliuoto šviesos srauto (lm – liumenais) ir

    šaltinio suvartotos galios (W) dalmuo.

[75] Skaidrioji lempa– didelio intensyvumo išlydžio lempa skaidriu išoriniu gaubtu arba išoriniu vamzdžiu, kuriame

    aiškiai matomas šviesą sukuriantis išlydžio vamzdelis (pavyzdžiui, skaidraus stiklo lempa).

[76] Metalų halogenų lempa – didelio intensyvumo išlydžio lempa, kurioje šviesos srautą sukuria metalo garų, metalų

    halogenų ir metalų halogenų disociacijos produktų mišinio spinduliavimas.

[77] Balastinis įtaisas – tarp vertės. Balansinio įtaiso veiksmingumas – lempos galios (balastinio įtaiso išėjimo galios) ir 

    lempos ir balastinio įtaiso maitinimo tinklo ir vienos ar kelių išlydžio lempų jungiamasis įtaisas, daugiausia skirtas

    lempos srovės stipriui riboti iki reikalingos grandinės įėjimo galios santykis, kai galimi jutikliai, tinklo jungtys ir

    kitos pagalbinės apkrovos išjungtos.

[78] Lempos šviesos srauto išlaikymo faktorius (angl. Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF) – tam tikru veikimo

    momentu lempos spinduliuoto šviesos srauto ir jos spinduliuoto šviesos srauto pradiniu veikimo etapu santykis.

[79] Lempos negendamumo faktorius (angl. Lamp Survival Factors, LSF) – nustatytomis sąlygomis ir esant tam tikram

    komutavimų dažniui, tam tikru momentu vis dar veikiančių lempų dalis iš viso lempų skaičiaus.

[80] Šis kriterijus taikomas kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[81] Nepageidaujama šviesa – apšvietimo įrangos skleidžiamo šviesos srauto dalis, kuri neatitinka įrangos paskirties:

    netinkamai už apšviestino ploto sklindanti šviesa; išsklaidytoji šviesa prie apšvietimo įrangos; dangaus švytėjimas,

    t. y. tiesioginio ir netiesioginio spinduliuotės (matomos ir nematomos), kurią stebėjimo kryptimi išsklaido atmosferos

    komponentai (dujų molekulės, aerozoliai ir kietosios dalelės), atspindėjimo sukeltas nakties dangaus nušvitimas.

[82] Šis kriterijus taikomas kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[83] Apsaugos klasifikacija – kodų sistema apgaubais užtikrinamos apsaugos nuo dulkių, kietųjų dalelių ir drėgmės

    patekimo laipsniui nurodyti bei papildomai informacijai apie tokią apsaugą pateikti.

[84] Procentinę dalį nustato perkančioji organizacija.

[85] Kriterijus taikomas prekėms ir projektavimo paslaugoms.

[86] LED (Light Emitting Diode) – šviesą skleidžiantis diodas.

[87] Kogeneracija (kogeneracijos procesas) – tai vienalaikė energijos gamyba, kai bendro proceso metu gaminama naudingoji  
      šilumos bei elektros energija. Kogeneracinė jėgainė – tai kombinuotas elektros ir šilumos gavybos įrenginys.

[88] Kogeneracijos blokas – technologiškai susietų įrenginių grupė, skirta elektros energijai ir šilumos energijai to paties

     technologinio proceso metu gaminti. 

[89] Kogeneracijos bloko bendrasis efektyvumo koeficientas – kogeneracijos bloke pagamintos elektros energijos ir

     naudingosios šilumos energijos ir jų gamybai sunaudoto kuro santykis.

[90]Tai vienalaikė energijos gamyba, kai bendro proceso metu gaminama naudingoji šilumos bei elektros energija.