LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AIRIJOS RESPUBLIKOJE STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAPILDYMO

 

2003 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1078

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 7-140) 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti nuo 2003 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę Airijos Respublikoje, Dubline.

2. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2001, Nr. 73-2582; 2002, Nr. 97-4277; 2003, Nr. 26-1045):

2.1. nurodytuoju nutarimu patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus pastraipa „Airijos Respublika, Dublinas 1,35“;

2.2. nurodytuoju nutarimu patvirtintus patalpų nuomos lygio vietos koeficientus pastraipa „Airijos Respublika, Dublinas 1,6“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________