Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 1020 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006–2008 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 9 d. Nr. 322

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 112-4273; 2007, Nr. 63-2415), ir 2 lentelėje „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įsipareigojimų įgyvendinimo priemonės“:

1. Įrašyti 244 punkto penktojoje skiltyje vietoj žodžių „2007 metų IV ketvirtis“ žodžius „2008 metų III ketvirtis“.

2. Išdėstyti 265 punktą taip:

 

„265.

 

Parengti ir patvirtinti Valstybinę šeimos sveikatos 2008−2010 metų programą

Sveikatos apsaugos ministerija

2008 metų II ketvirtis.“

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Regimantas Čiupaila

 

_________________