Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 9 d. Nr. 1736

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 634 „Dėl Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro reorganizavimo“ (Žin., 2009, Nr. 77-3177), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2006, Nr. 9-331, Nr. 110-4164; 2007, Nr. 60-2317, Nr. 73-2893; 2009, Nr. 109-4649), – įrašyti 4 priedo „Valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už dalyvavimą ir Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą Europos Bendrijų agentūrų valdymo organų susitikimuose“ 10 punkte vietoj žodžių „Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Kultūros ministerija“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              VYGAUDAS UŠACKAS