LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS DĖL KONVENCIJOS, APIBRĖŽIANČIOS EUROPOS MOKYKLŲ STATUTĄ, RATIFIKAVIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. rugsėjo 21 d. Nr. IX-2449

Vilnius

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2004 m. rugsėjo 3 d. dekretą Nr. 56, ratifikuoja 1994 m. birželio 21 d. Liuksemburge priimtą Konvenciją, apibrėžiančią Europos mokyklų statutą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________