LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-368 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 698 „DĖL ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 7 d. Nr. D1-944

Vilnius

 

 

Pakeičiu:

1. Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721):

1.1. pripažįstu netekusiu galios 10 priedą;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 11 priedą.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. D1-368 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 „Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2011, Nr. 57-2721):

2.1. pripažįstu netekusiu galios 2.4 punktą;

2.2. pripažįstu netekusiu galios 2.5 punktą;

2.3. pripažįstu netekusiu galios 2.6 punktą;

2.4. pripažįstu netekusiu galios 2.7 punktą;

2.5. pripažįstu netekusiu galios 3.1 punktą;

2.6. pripažįstu netekusiu galios 4.2 punktą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas