VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINŲ IR KAINŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS

 

2009 m. vasario 27 d. Nr. O3-21

Vilnius

 

Vadovaudamasi Gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626) 23 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika (Žin., 2008, Nr. 94-3718), 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. O3-107 (Žin., 2008, Nr. 103-3965) patvirtinta Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika ir atsižvelgusi į uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2009 m. vasario 4 d. raštą Nr. (1.4) S-34, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ gamtinių dujų kainoms, galiosiančioms nuo 2009 m. balandžio 1 d.:

1. Skirstymo paslaugos kainoms (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. 2 grupės sistemos naudotojams, kuriems į vieną dujų pristatymo vietą paskirstoma nuo 800 m3 iki 20 tūkst. m3 dujų per metus, – 195,84 Lt už tūkst. m3;

1.2. 3 grupės sistemos naudotojams, kuriems į vieną dujų pristatymo vietą paskirstoma nuo 20 tūkst. m3 iki 0,1 mln. m3 dujų per metus, –170,33 Lt už tūkst. m3;

1.3. 4 grupės sistemos naudotojams, kuriems į vieną dujų pristatymo vietą paskirstoma nuo 0,1 mln. m3 iki 1 mln. m3 dujų per metus, – 160,31 Lt už tūkst. m3;

1.4. 5 grupės sistemos naudotojams, kuriems į vieną dujų pristatymo vietą paskirstoma nuo 1 mln. m3 iki 5 mln. m3 dujų per metus, – 143,24 Lt už tūkst. m3.

2. Dvinarei gamtinių dujų kainai buitiniams vartotojams, suvartojantiems nuo 800 m3 iki 20 tūkst. m3 dujų per metus:

2.1. pastoviajai kainos daliai – 13,32 Lt per mėn. (be PVM), 15,85 Lt per mėn. (su PVM);

2.2. kintamajai kainos daliai – 1,53 Lt už m3 (be PVM), 1,82 Lt už m3 (su PVM).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIRGILIJUS PODERYS

 

_________________