LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO STATUTAS DĖL SEIMO STATUTO 24, 441 IR 188 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

S T A T U T A S

 

2006 m. spalio 3 d. Nr. X-829

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617; 2004, Nr. 165-6025)

 

1 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Seimo Pirmininko pavaduotojų yra ne daugiau kaip šeši.“

 

2 straipsnis. 441 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 441 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Europos reikalų komiteto pirmininku skiriamas Seimo Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už Europos Sąjungos reikalus. Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojų skaičių nustato Seimas.“

 

3 straipsnis. 188 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 188 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kandidatus į Seimo Pirmininko pavaduotojų pareigas, pasitaręs su frakcijomis, Seimo Pirmininkas siūlo taip, kad Seimo Pirmininko pavaduotojais būtų du ar trys Seimo opozicijos atstovai. Seimo Pirmininko pavaduotojai renkami slaptu balsavimu.“

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                          Viktoras Muntianas

______________