LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 m. SAUSIO 9 d. NUTARIMO Nr. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 21 d. Nr. 843

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184), ir išdėstyti 2 priedo 2 punktą taip:

2. Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Krašto apsaugos ministerija, Valstybės saugumo departamentas, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Ministro Pirmininko tarnyba.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                            Audronius Ažubalis