LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO

 

Į S A K Y M A S

DĖL OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į REGISTRĄ

 

1997 m. lapkričio 12 d. Nr. 317

Vilnius

 

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, atsižvelgdama į Valstybinės paminklosaugos komisijos nuomonę (1997 11 05 raštas Nr. 01-05-376 ir 1997 11 05 raštas Nr. 01-05-378),

ĮSAKAU:

Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašyti 293 objektus:

1. Į Archeologinių vietų sąrašą – 86 objektus – A181-A266 (priedas);

2. Į Įvykių vietų sąrašą – 17 objektų – I31-I47 (priedas);

3. Į Laidojimo vietų sąrašą – 106 objektus – L416-L521 (priedas);

4. Į Statinių kompleksų sąrašą – 15 objektų – G65K-G79K (priedas);

5. Į Statinių sąrašą – 69 objektus – S313-S381 (priedas).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                D. Varnaitė


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

 

ARCHEOLOGInių Vietų SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas ir kodas

 

Adresas

Situacija, vietovė

Teritorijos plotas, ha

Įrašymo

data

1

2

3

4

5

6

181.

Paveisininkų piliakalnis su gyvenviete – A181K:

1. piliakalnis – A181K1

2. gyvenvietė – A181K2

Paveisininkų k.

Kapčiamiesčio sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,3 km į š. š. r. nuo Paveisininkų bažnyčios, Veisiejo ež. p. r. krante, pusiasalyje.

3,6

1997 11 12

182.

Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Okopka

A182

Vainežerio k.

Kapčiamiesčio sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

0,3 km į š. nuo Vainežerio ež., Ančios ež. p. krante, pusiasalyje.

0,9

1997 11 12

183.

Palazdijų piliakalnis su gyvenviete – A183K:

1. piliakalnis – A183K1

2. gyvenvietė – A183K2

Palazdijų k.

Lazdijų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

0,5 km į š. nuo Palazdijo ež. š. galo ir 0,1 km į v. nuo Lazdijų – Veisiejų kelio, Baltajo ež. r. krante.

2,7

1997 11 12

184.

Černiauskų piliakalnis su gyvenviete – A184K:

1. piliakalnis – A184K1

2. gyvenvietė – A184K2

Černiauskų k.

Leipalingio sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,25 km į p. r. nuo Leipalingio kapinių, 0,55 km į š. nuo Baltajo Bilso ež. š. v. galo ir 0,15 km į r. š. r. nuo Bilsinyčios kair. kranto.

1,13

1997 11 12

185.

Paserninkų piliakalnis su gyvenviete – A185K:

1. piliakalnis, vad.

Eglynkalniu – A185K1

2. gyvenvietė – A185K2

Paserninkų k.

Seirijų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,2 km į v. nuo Seirijo ež. v. kranto, 0,5 km į v. p. v. nuo Seirijų – Paserninkų kelio ir 0,4 km į š. v. nuo Paserninkų k. kapinių.

2,3

1997 11 12

186.

Elveriškės piliakalnis su gyvenviete – A186K:

1. piliakalnis, vad.

Eglynkalniu – A186K1

2. gyvenvietė – A186K2

Elveriškės k.

Šeštokų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,5 km į v. š. v. nuo Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios, 0,7 km ta pačia kryptimi nuo Lazdijų – Kalvarijos kelio sankryžos su keliu į Šeštokus ir 0,2 km į p. v. nuo Lazdijų – Kalvarijos kelio.

2,66

1997 11 12

187.

Rudaminos piliakalnis su gyvenviete – A187K:

1. piliakalnis – A187K1

2. gyvenvietė – A187K2

Rudaminos k.

Šeštokų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1 km į p. nuo Lazdijų – Kalvarijos kelio sankryžos su keliu į Šeštokus ir 0,8 km į p. v. nuo Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios.

22,83

1997 11 12

188.

Paliūnų piliakalnis su gyvenviete – A188K:

1. piliakalnis – A188K1

2. gyvenvietė – A188K2

Paliūnų k.

Šlavantų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,7 km į r. nuo Paliūnų ež. r. kranto, 1,3 km į š. v. nuo Lazdijų – Seirijų kelio ir 0,25 km į v. nuo Baliūniškio deš. kranto.

3,7

1997 11 12

189.

Šlavantų piliakalnis su gyvenviete – A189K:

1. piliakalnis – A189K1

2. gyvenvietė – A189K2

Šlavantų k.

Šlavantų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

0,7 km į p. r. nuo Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios ir 0,1 km ta pačia kryptimi nuo Pirtuko ež., Šlavanto ež. š. v. krante.

1,2

1997 11 12

190.

Prelomčiškės piliakalnis su gyvenviete – A190K:

1. piliakalnis – A190K1

2. gyvenvietė – A190K2

Prelomčiškės k.

Teizų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,75 km į r. nuo Simno – Teizų kelio ir 0,85 km į p. p. r. nuo Prygos įtekėjimo į Dusios ež., šio ež. v. krante.

4,16

1997 11 12

191.

Verstaminų piliakalnis – A191K

 

Verstaminų k.

Teizų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

2,2 km į r. š. r. nuo Krosnos – Lazdijų kelio sankryžos su keliu į Stebulius, 0,75 km į p. r. nuo Stebulių kelio ir 0,55 km į v. š. v. nuo Verstaminų ež.

1,16

1997 11 12

192.

Verstaminų piliakalnis II su gyvenviete – A192K:

1. piliakalnis – A192K1

2. gyvenvietė – A192K2

Verstaminų k.

Teizų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,8 km į r. š. r. nuo Krosnos – Lazdijų kelio sankryžos su keliu į Stebulius, 0,7 km į p. r. nuo Stebulių kelio ir 0,3 km į v. nuo Verstaminų piliakalnio.

0,63

1997 11 12

193.

Verstaminų piliakalnis III su gyvenviete – A193K:

1. piliakalnis – A193K1

2. gyvenvietė – A193K2

Verstaminų k.

Teizų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,7 km į š. r. nuo Krosnos – Lazdijų kelio sankryžos su keliu į Stebulius, 0,2 km į p. r. nuo Stebulių kelio, 0,6 km į v. š. v. nuo Verstaminų piliakalnio ir 0,3 km į š. v. nuo Verstaminų piliakalnio II.

4,14

1997 11 12

194.

Senkonių kapinynas

A194

Senkonių k.

Veisiejų sen.

Lazdijų r.

Alytaus aps.

1,35 km į r. p. r. nuo Vilkupio įtekėjimo į Vilkinio ež. ir 0,55 km į p. v. nuo Vilkupio pralaidos Leipalingio – Kapčiamiesčio kelyje, į š. v. nuo šio kelio.

0,7

1997 11 12

195.

Voniškių, Burbonių piliakalnis su gyvenviete – A195K:

1. piliakalnis – A195K1

2. gyvenvietė – A195K2

Jakėnų sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,8 km į v. nuo Burbonių durpyno v. pakraščio, 0,7 km į š. š. v. nuo Voniškių k. š. v. pakraščio ir 0,3 km į p. r. nuo Burbonių–Voniškių kelio, Burbonių miške, 149 kvartalo š. r. dalyje.

3,2

1997 11 12

196.

Dubičių piliavietė, vad. Karalienės Bonos pilimi

A196

Dubičių k.

Kaniavos sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,55 km į p. v. nuo Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios, 0,25 km ta pačia kryptimi nuo Dubičių–Rokų kelio tilto per Pelesą (Ūlą), 0,1 km į p. ir į r. nuo Pelesos (Ūlos) kair. kranto, Dubičių k. p. v. pakraštyje.

1,8

1997 11 12

197.

Kaniavėlės piliakalnis, vad. Apykopu

A197

Kaniavėlės k.

Kaniavos sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,4 km į v. nuo Šipetos pralaidos Vydenių–Panočių kelyje ir 50 m į p. nuo minėto upelio deš. kranto, Kaniavėlės k. š. r. dalyje.

1,0

1997 11 12

198.

Jurgiškių pilkapynas

A198

Matuizų sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

1,8 km į r. p. r. nuo Jurgiškių k. p. r. pakraščio, 0,9 km į š. r. nuo Jurgiškių–Pasgrindos kelio ir 0,2 km į p. nuo Jurgiškių–Žagarių kelio, Žagarių miške, 33 kvartalo p. dalyje ir 39 kvartalo š. dalyje.

2,4

1997 11 12

199.

Kuršių pilkapynas, vad. Guronais

A199

Kuršių k.

Matuizų sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

1,2 km į r. p. r. nuo Kuršių–Senųjų Naniškių kelio, 1,1 km į š. nuo Tetėnų–Senųjų Naniškių kelio, 0,75 km į p. p. v. nuo Valakavičių piliakalnio ir 0,2 km į r. p. r. nuo Pabaldės deš. kranto, miške.

0,89

1997 11 12

200.

Krūminių piliakalnis su gyvenviete – A200K:

1. piliakalnis, vad.

Norkūno pilimi –

A200K1

2. gyvenvietė – A200K2

Krūminių k.

Matuizų sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,75 km į p. p. r. nuo Versekos užtvankos Krūminių k. ir 0,3 km į r. nuo kelio, vedančio iš Krūminių k. į Valkininkų–Eišiškių kelią, patvenktos Versekos deš. krante.

2,7

1997 11 12

201.

Pasgrindos pilkapynas

A201

Matuizų sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

1,4 km į p. r. nuo Jurgiškių pilkapyno, 1 km į š. v. nuo Pasgrindos k. š. r. pakraščio ir Pasgrindos–Jurgiškių kelio, 0,6 km į š. v. nuo Pasgrindos kair. kranto, Žagarių miške, 97 kvartalo š. dalyje.

1,1

1997 11 12

202.

Merkinės piliakalnis su papiliu – A202K:

1. piliakalnis – A202K1

2. papilys – A202K2

Merkinės mstl.

Merkinės sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,1 km į š. š. v. nuo Merkio ir Nemuno santakos, į š. r. nuo Stangės ir Nemuno santakos, Stangės kair. ir Nemuno deš. krante, Merkinės mstl. p. r. pakraštyje.

6,2

1997 11 12

203.

Merkinės senojo miesto vieta

A203

Merkinės mstl.

Merkinės sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

Į š. v. nuo Merkio ir Nemuno santakos, Nemuno deš. krante, jo aukštutinėje terasoje, Stangės deš. krante, Merkinės mstl. centrinėje ir pietinėje dalyse.

31,5

1997 11 12

204.

Liškiavos piliakalnis, vad. Liškiavos pilies kalnu, Raganos mūru, Perkūno šventinyčia

A204

Liškiavos k.

Merkinės sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,7 km į v. nuo Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios ir 0,35 km ta pačia kryptimi nuo Krūčiaus ir Nemuno santakos, Nemuno kair. krante, į p. nuo Liškiavos–Druskininkų kelio.

5,0

1997 11 12

205.

Mikniūnų, Giraitės piliakalnis su gyvenviete – A205K:

1. piliakalnis, vad.

Pilaite, Zomkalniu –

A205K1

2. gyvenvietė – A205K2

Mikniūnų k.

Merkinės sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

1,8 km į r. š. r. nuo Ilgio ež. r. galo, 0,75 km į š. v. nuo Pilvingių–Savulkų kelio, 0,65 km į p. v. nuo Vinkšninės deš. kranto ir 0,5 km į š. nuo Mikniūnų k. kapinių bei Mikniūnų–Laukininkų kelio.

3,0

1997 11 12

206.

Radyščiaus piliakalnis su gyvenviete – A206K:

1. piliakalnis – A206K1

2. gyvenvietė- A206K2

Radyščiaus k.

Merkinės sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

1,8 km į v. š. v. nuo Radyščiaus k. kapinių, 0,5 km į r. p. r. nuo Navikų ež. r. kranto, 0,45 km į p. nuo Merkinės–Kapčiamiesčio kelio ir 0,35 km į š. š. r. nuo Papiškių ež. š. kranto.

3,9

1997 11 12

207.

Švendubrės akmuo su dubenėliais, vad. Velnio akmeniu

A207

Švendubrės k.

Ratnyčios sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

1,15 km į š. v. nuo Kubilnyčios ir Nemunykščio santakos, 1 km į š. r. nuo Nemunykščio ir Nemuno santakos, 0,85 km į š. š. r. nuo Nemunykščio deš. kranto ir 0,1 km į š. nuo Švendubrės k. š. v. pakraščio.

0,0038

(38 m2)

1997 11 12

208.

Dvarčių pilkapynas

A208

Dvarčių k.

Varėnos sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

1,15 km į p. r. nuo Varėnos–Nedingės ir Perlojos–Tolkūnų kelių sankryžos ir 0,5 km į r. nuo Dvarčių k., į v. nuo Perlojos–Tolkūnų kelio.

0,40

1997 11 12

209.

Gudžių pilkapynas, vad. Kapčiais

A209

Varėnos sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,9 km į p. p. v. nuo Daugų–Varėnos kelio sankryžos su keliu į Gudžius, 0,45 km į š. nuo Abistos kair. kranto ir 50 m į š. ir š. v. nuo Gudžių kelio, Geidukonių miške, 114 kvartalo v. pakraštyje.

0,4

1997 11 12

210.

Pamusių pilkapynas

A210

Varėnos sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,8 km į v. p. v. nuo Pamusių k. kapinių, 0,65 km į v. nuo kelio, vedančio iš Dusmenų į Valkininkų–Babriškių kelią ir 0,45 km ta pačia kryptimi nuo Musės deš. kranto, Pamusių miške, 87 kvartalo vidurinėje dalyje.

6,2

1997 11 12

211.

Papiškių senovės gyvenvietė, vad. Salaite, Plovine

A211

Papiškių k.

Varėnos sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,7 km į š. nuo Abistos ištakos iš Savisto ež., 0,45 km į š. v. nuo Papiškių k. kapinių ir 0,2 km į v. nuo Andriūnų–Papiškių–Vilgučių kelio, Savisto ež. r. krante, pusiasalyje.

1,5

1997 11 12

212.

Barčių, Čepeliūnų, Ulbinų piliakalnis

A212

Barčių k.

Vydenių sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

0,55 km į p. v. nuo kelio, vedančio iš Dainavos į Varėnos–Eišiškių kelią, 0,5 km į p. nuo Barčių k. p. r. pakraščio ir 0,1 km į š. nuo Uosupio deš. kranto.

4,2

1997 11 12

213.

Birštono piliakalnis su gyvenviete – A213K:

1. piliakalnis, vad.

Vytauto kalnu –

A213K1

2. gyvenvietė – A213K2

Birštonas

Kauno aps.

0,35 km į p. nuo Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios ir 0,35 km į š. r. nuo Vilniaus–Kauno kelio, Nemuno deš. krante.

5,6

1997 11 12

214.

Prienų, Mačiūnų piliakalnis

A214

Mačiūnų k.

Ašmintos sen.

Prienų r.

Kauno aps.

1,2 km į š. v. nuo Nemuno kair. kranto ir 0,1 km į š. nuo Prienų–Kauno kelio tilto per Morkūnupį (Žiobą), į v. nuo šio kelio.

0,30

1997 11 12

215.

Žarijų piliakalnis

A215

Žarijų k.

Ašmintos sen.

Prienų r.

Kauno aps.

0,7 km į š. r. nuo Gielupio ir Nemuno santakos, 0,25 km į š. v. nuo Žarijų piliakalnio II ir 0,2 km į p. v. nuo Pociūnų–Strielčių kelio.

1,0

1997 11 12

216.

Žarijų piliakalnis II su gyvenviete – A216K:

1. piliakalnis – A216K1

2. gyvenvietė – A216K2

Žarijų k.

Ašmintos sen.

Prienų r.

Kauno aps.

0,9 km į š. r. nuo Gielupio ir Nemuno santakos, 0,3 km į p. v. nuo Pociūnų–Strielčių kelio ir 0,25 km į p. r. nuo Žarijų piliakalnio.

2,64

1997 11 12

217.

Paverknių piliakalnis su gyvenviete –A217K:

1. piliakalnis, vad.

Ginkaus piliakalniu – A217K1

2. gyvenvietė – A217K2

Paverknių k.

Birštono sen.

Prienų r.

Kauno aps.

1,2 km į p. r. nuo Verknės ir Nemuno santakos ir 0,7 km į p. v. nuo Daukantų–Jiezno Kolonijų kelio, Verknės kair. krante.

3,83

1997 11 12

218.

Šilėnų piliakalnis,

vad. Aštriuoju kalnu

A218

Birštono sen.

Prienų r.

Kauno aps.

1,1 km į š. r. nuo Nemuno deš. kranto ir 0,5 km į p. nuo kelio, vedančio iš Nemajūnų į Kauno–Gardino kelią, Vežiongirės miške, 30 kvartalo v. dalyje.

0,92

1997 11 12

219.

Šilaičių pilkapynas

A219

Birštono sen.

Prienų r.

Kauno aps.

1,6 km į r. nuo Šilėnų piliakalnio, vad. Aštriuoju kalnu, ir 1,5 km į v. nuo Kauno–Gardino kelio, Vežiongirės miške, 31 kvartalo š. r. dalyje.

2,0

1997 11 12

220.

Pelekonių piliakalnis, vad. Pilike

A220

Pelekonių k.

Jiezno sen.

Prienų r.

Kauno aps.

1,45 km į p. v. nuo Pelekonių piliakalnio III, vad. Pilale, 0,55 km į p. r. nuo Nemuno deš. kranto ir 0,2 km į š. r. nuo Pelekonių k. kapinių, Sobuvos kair. krante, Pelekonių miške, 4 kvartalo v. dalyje.

1,7

1997 11 12

221.

Pelekonių piliakalnis II,

vad. Pilale

A221

Pelekonių k.

Jiezno sen.

Prienų r.

Kauno aps.

0,8 km į š. v. nuo Pelekonių piliakalnio III, vad. Pilale, Viekšnios ir Nemuno santakoje, Nemuno deš. ir Viekšnios kair. krante, miške, 1 kvartalo š. v. dalyje.

5,8

1997 11 12

222.

Pelekonių piliakalnis III,

vad. Pilale

A222

Pelekonių k.

Jiezno sen.

Prienų r.

Kauno aps.

1,45 km į š. r. nuo Pelekonių piliakalnio, 0,8 km į p. r. nuo Pelekonių piliakalnio II, vad. Pilale, ir 0,4 km į r. nuo Nemuno deš. kranto, miške, 2 kvartalo š. dalyje.

0,8

1997 11 12

 

 

 

 

 

 

223.

Stakliškių piliakalnis

A223

Stakliškių k.

Stakliškių sen.

Prienų r.

Kauno aps.

1,3 km į r. nuo Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčios, 0,8 km į š. r. nuo Stakliškių piliakalnio II ir 0,75 km į š. nuo Stakliškių–Lelionių kelio tilto per Guostę, jos deš. krante.

0,7

1997 11 12

224.

Stakliškių piliakalnis II

A224

Stakliškių sen.

Prienų r.

Kauno aps.

0,9 km į š. r. nuo Stakliškių–Lelionių kelio tilto per Guostę ir 0,8 km į p. r. nuo Stakliškių piliakalnio, Būdų miške, 19 kvartalo š. v. dalyje.

0,74

1997 11 12

225.

Pieštuvėnų pilkapynas

A225

Stakliškių sen.

Prienų r.

Kauno aps.

0,4 km į v. nuo Alšios ež. v. kranto, abipus Stakliškių–Kalvių kelio, miške, 4 kvartalo vidurinėje dalyje.

1,23

1997 11 12

226.

Prienlaukio piliakalnis su gyvenviete – A226K:

1. piliakalnis – A226K1

2. gyvenvietė – A226K2

Prienlaukio k.

Šilavoto sen.

Prienų r.

Kauno aps.

0,4 km į p. v. nuo Prienlaukio ež. p. kranto ir 0,25 km į p. v. nuo Prienų–Skriaudžių kelio, Verksnios deš. krante.

2,95

1997 11 12

227.

Marijampolės, Kumelionių piliakalnis su gyvenviete – A227K:

1. piliakalnis – A227K1

2. gyvenvietė – A227K2

Marijampolė

Marijampolės aps.

1,5 km į p. v. nuo Kazlų Rūdos – Šeštokų geležinkelio tilto per Šešupę ir 0,55 km į p. r. nuo

Prienų – Kalvarijos kelio, Uosupelio ir Šešupės santakoje, Šešupės kair. ir Uosupelio deš. krante, buv. Kumelionių k.

2,24

1997 11 12

228.

Makrickų, Rudėnų kapinynas

A228

Makrickų k.

Gudelių sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

1 km į p. v. nuo Miseliškės ir Rudės santakos ir 0,3 km į v. nuo Rudės deš. kranto, į v. nuo Rudėnų – Makrickų kelio.

0,78

1997 11 12

229.

Šakališkių piliakalnis su gyvenviete – A229K:

1. piliakalnis – A229K1

2. gyvenvietė – A229K2

Šakališkių k.

Igliaukos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

1,85 km į š. r. nuo Yglės ir Šlavantos santakos, 0,65 km į p. p. r. nuo Prienų – Marijampolės kelio, Šlavantos kair. krante.

2,18

1997 11 12

230.

Varnupių piliakalnis su gyvenviete – A230K:

1. piliakalnis, vad.

Kirvakalniu – A230K1

2. gyvenvietė – A230K2

Varnupių k.

Igliaukos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

1,2 km į v. nuo Plynių k. kapinių ir 0,3 km į š. nuo Padovinio – Daukšių kelio, į p. nuo Amalvos pelkės.

0,40

1997 11 12

231.

Menkupių piliakalnis su gyvenviete – A231K:

1. piliakalnis – A231K1

2. gyvenvietė – A231K2

Menkupių k.

Kalvarijos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

1,5 km į š. š. v. nuo Kalvarijos – Gražiškių kelio sankryžos su keliu į Menkupius, 0,8 km į v. nuo Menkupio pralaidos Menkupių kelyje, Menkupio kair. krante.

2,43

1997 11 12

232.

Naujienėlės piliakalnis, vad. Aukštakalniu, Kovakalniu

A232

Naujienėlės k.

Kalvarijos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

1,5 km į r. nuo Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčios ir 0,15 km į š. v. nuo Vyžupio pralaidos Margų – Naujienėlės kelyje, į š. nuo šio kelio.

1,50

1997 11 12

233.

Orijos senovės gyvenvietė

A233

Orijos k.

Kalvarijos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

1,3 km į r. nuo Kalvarijos – Suvalkų kelio sankryžos su keliu į Raudeniškius, 0,1 km į š. nuo Raudeniškių kelio ir 50 m į p. r. nuo Orijos ež. p. r. kranto.

1,66

1997 11 12

234.

Papiliakalnių piliakalnis

A234

Papiliakalnių k.

Kalvarijos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

2 km į š. š. v. nuo Graužės ir Šešupės santakos, 0,4 km į š. v. nuo Liubavo – Juodelių kelio ir 0,35 km į š. r. nuo Papiliakalnių ež.

3,88

1997 11 12

235.

Lakinskų piliakalnis su gyvenviete – A235K:

1. piliakalnis – A235K1

2. gyvenvietė – A235K2

Lakinskų k.

Liudvinavo sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

0,35 km į š. v. nuo Lakinskų k. kapinių ir 0,1 km į r. nuo Kazlų Rūdos – Šeštokų geležinkelio tilto per Šešupę, jos deš. krante.

4,63

1997 11 12

236.

Liudvinavo piliakalnis su gyvenviete – A236K:

1. piliakalnis, vad.

Lapiakalniu – A236K1

2. gyvenvietė – A236K2

Pašešupių k.

Liudvinavo sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

0,8 km į p. v. nuo Sūduonios ir Šešupės santakos, 0,5 km į p. p. r. nuo Liudvinavo ež. ir 0,1 km į p. nuo Sūduonios deš. kranto.

3,44

1997 11 12

237.

Padovinio piliakalnis su gyvenviete – A237K:

1. piliakalnis – A237K1

2. gyvenvietė – A237K2

Padovinio k.

Liudvinavo sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

0,55 km į š. nuo Padovinio I pasaulinio karo rusų karių kapinių, 0,25 km į š. r. nuo Marijampolės – Padovinio kelio ir 0,1 km į p. v. nuo kanalų santakos.

3,35

1997 11 12

238.

Nendrinių kapinynas

A238

Nendrinių k.

Sasnavos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

0,7 km į v. nuo Skriaudupio ir Šešupės santakos, 0,4 km į p. v. nuo Vinčų – Antanavo kelio ir 0,1 km į š. r. nuo Šešupės deš. kranto.

2,86

1997 11 12

239.

Piliakalnių piliakalnis

A239

Piliakalnių k.

Šunskų sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

0,9 km į v. nuo Rytupelio pralaidos Šunskų – Užbalių kelyje, 0,2 km į š. r. nuo Šunskų – Piliakalnių kelio ir 0,1 km į p. v. nuo Rytupelio deš. kranto.

0,30

1997 11 12

240.

Piliakalnių piliakalnis

su papiliu – A240K:

1. piliakalnis – A240K1

2. papilys – A240K2

Piliakalnių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

1,95 km į š. r. nuo Bartninkų – Aistiškių kelio sankryžos su keliu į Rasius, 1 km į š. v. nuo Rausvės pralaidos ir 0,7 km į š. nuo Aistos pralaidos Rasių kelyje, Aistos kair. krante.

4,0

1997 11 12

241.

Miestlaukio, Kudirkos Naumiesčio piliakalnis su gyvenviete – A241K:

1. piliakalnis – A241K1

2. gyvenvietė – A241K2

Miestlaukio k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

1,7 km į p. v. nuo Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios, 0,3 km į š. v. nuo Miestlaukio k. kapinių ir 0,1 km į p. nuo Širvintos (Senaširvintės) deš. kranto.

8,0

1997 11 12

242.

Stanaičių kapinynas

A242

Stanaičių k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,85 km į v. š. v. nuo Širvintos (Senaširvintės) pralaidos Kybartų – Stanaičių kelyje, 0,6 km į p. r. nuo Lieponos ir Širvintos (Senaširvintės) santakos, Lieponos deš. krante.

3,2

1997 11 12

243.

Virbalgirio piliakalnis, vad. Paskendusiu dvaru

A243

Virbalio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

1,8 km į v. nuo Virbalio – Pajevonio kelio ir 0,9 km į r. nuo Virbalio – Karklupėnų kelio, Paviržupės deš. krante, Virbalgirio miške, 3 kvartalo š. v. pakraštyje.

1,7

1997 11 12

244.

Rementiškių, Šapalų piliakalnis, vad. Prancūzų kapu

A244

Rementiškių k.

Klausučių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

1,5 km į p. r. nuo Slabadų – Žynių kelio tilto per Šešupę ir 0,8 km į p. v. nuo Skriaudupio ir Šešupės santakos, Šešupės ir jos kair. intako santakoje, jų kair. krantuose.

0,2

1997 11 12

245.

Dabravolės piliakalnis su gyvenviete – A245K:

1. piliakalnis – A245K1

2. gyvenvietė – A245K2

Dabravolės k.

Pajevonio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės sen.

1,7 km į š. nuo Vištyčio – Gražiškių kelio, 0,55 km į p. v. nuo Vištyčio – Pajevonio kelio sankryžos su keliu į Liubiškius ir 50 m į p. r. nuo

Vištyčio – Pajevonio kelio.

2,54

1997 11 12

246.

Kunigiškių, Pajevonio piliakalnis su gyvenviete – A246K:

1. piliakalnis – A246K1

2. gyvenvietė – A246K2

Pajevonio k.

Pajevonio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės sen.

0,6 km į p. r. nuo Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir 0,15 km į r. nuo Pajevonio – Gudelių kelio, Ėglupio ir Skardupio santakoje, Ėglupio deš. ir Skardupio kair. krante.

8,9

1997 11 12

247.

Piliūnų piliakalnis su gyvenviete – A247K:

1. piliakalnis – A247K1

2. gyvenvietė – A247K2

Piliūnų k.

Pilviškių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

2,5 km į p. r. nuo Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčios, 50 m į p. nuo Rausvės ir Šešupės santakos, 50 m į v. nuo Bebrininkų – Sausbalių kelio tilto per Rausvę, į p. v. nuo šio kelio.

0,4

1997 11 12

248.

Misviečių piliakalnis su gyvenviete – A248K:

1. piliakalnis, vad.

Kapkiemiu, Pilimi –

A248K1

2. gyvenvietė – A248K2

Misviečių k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

 

2,4 km į p. v. nuo Obelupio ir Širvintos (Senaširvintės) santakos, 1,1 km į š. r. nuo Šukių piliakalnio ir 0,65 km į p. r. nuo Kaukakalnio k. kapinių, Brideikio deš. krante.

1,6

1997 11 12

249.

Šukių piliakalnis su

gyvenviete – A249K:

1. piliakalnis – A249K1

2. gyvenvietė – A249K2

Šukių k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

1,1 km į p. v. nuo Misviečių piliakalnio, vad. Kapkiemiu, Pilimi, ir 1,15 km į š. nuo Brideikio pralaidos Šukių – Purviškių kelyje, šio upelio deš. krante.

3,41

1997 11 12

250.

Kaupiškių piliakalnis su gyvenviete – A250K:

1. piliakalnis – A250K1

2. gyvenvietė – A250K2

Kaupiškių k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

2 km į š. v. nuo Girėnų k. kapinių, 1,1 km į p. v. nuo Kybartų – Vištyčio kelio sankryžos su keliu į Pajevonį ir 1,05 km ta pačia kryptimi nuo Kaupiškių k. kapinių.

4,4

1997 11 12

251.

Pavištyčio piliakalnis

A251

Pavištyčio k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

2 km į p. r. nuo Vištyčio – Vartelių kelio sankryžos su keliu į Pavištytį, 0,85 km į p. nuo Pavištyčio kelio ir 1,3 km į r. nuo Vištyčio ež. r. kranto.

4,9

1997 11 12

252.

Vištyčio piliakalnis su gyvenviete – A252K:

1. piliakalnis – A252K1

2. gyvenvietė – A252K2

Vištyčio Lauko II k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

2,2 km į š. r. nuo Vištyčio – Vartelių kelio sankryžos su keliu į Pavištytį ir 2 km į r. nuo Vištyčio ež. r. kranto.

2,4

1997 11 12

253.

Aščiagalių kapinynas

A253

 

Aščiagalių k.

Karsakiškio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

1,5 km į p. nuo Rūdupio ir Lėvens santakos ir 0,9 km į p. v. nuo Bygailių k. kapinių, į š. nuo

Šiaulių – Daugpilio geležinkelio.

0,25

1997 11 12

254.

Likpetrių kapinynas, vad. Lapkalniu

A254

Likpetrių k.

Karsakiškio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

0,8 km į š. r. nuo Panevėžio – Vabalninko kelio tilto per Lėvenį, 0,75 km į š. nuo Lėvens deš. kranto ir 0,4 km į r. nuo Panevėžio – Vabalninko kelio.

0,54

1997 11 12

255.

Pagiegalos kapinynas, vad. Švedų kapais

A255

Pagiegalos k.

Karsakiškio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

1,95 km į v. š. v. nuo Panevėžio – Kupiškio ir Daniliškio – Karsakiškio geležinkelio stoties kelių sankryžos, 1,45 km į r. nuo Naujikų k. kapinių, Pietupio ir Lėvens santakoje, Lėvens kair. krante.

0,23

1997 11 12

256.

Tiltagalių pilkapynas

A256

Tiltagalių k.

Karsakiškio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

1,5 km į p. r. nuo Paežerių ež. p. r. kranto, 0,8 km į š. r. nuo Panevėžio – Kupiškio ir Tiltagalių – Sodelių kelių sankryžos, 0,35 km į š. nuo Panevėžio – Kupiškio kelio.

0,60

1997 11 12

257.

Tiltagalių kapinynas

A257

Tiltagalių k.

Karsakiškio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

1,45 km į p. r. nuo Paežerių ež. p. r. kranto, 0,85 km į š. r. nuo Panevėžio – Kupiškio ir Tiltagalių – Sodelių kelių sankryžos, 0,4 km į š. nuo Panevėžio – Kupiškio kelio, Tiltagalių k. kapinių p. p. r. dalyje.

0,10

1997 11 12

258.

Baimainių piliakalnis

A258

Baimainių k.

Krekenavos sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

0,9 km į p. v. nuo Ramygalos – Grinkiškio kelio sankryžos su keliu į Rūtakiemį, 0,55 km į p. r. nuo Ginupio ir Liaudės santakos ir 0,3 km į p. nuo Ramygalos – Grinkiškio kelio, Liaudės deš. krante.

0,77

1997 11 12

259.

Barinės kapinynas

A259

Barinės k.

Krekenavos sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

0,7 km į š. v. nuo Barinės, Daniliškės k. kapinių, 0,2 km į v. nuo Šventybrasčio – Krekenavos kelio ir 0,1 km į r. nuo Nevėžio kair. kranto.

2,3

1997 11 12

260.

Berčiūnų pilkapynas, vad. Švedkapiais

A260

Berčiūnų k.

Panevėžio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

1 km į š. r. nuo Sanžilės ir Nevėžio santakos, 0,4 km į š. nuo Panevėžio – Šiaulių kelio, 0,35 km į p. nuo Šiaulių – Daugpilio geležinkelio ir 0,1 km į š. r. nuo Nevėžio deš. kranto.

4,1

1997 11 12

261.

Gailiūnų, Medikonių, Voverynės pilkapynas, vad. Milžinkapiu

A261

Gailiūnų k.

Panevėžio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

1 km į š. v. nuo Berčiūnų – Gailiūnų ir Panevėžio – Pasvalio kelių sankryžos, 0,2 km į š. nuo Berčiūnų – Gailiūnų kelio ir 0,2 km į v. nuo Panevėžio – Joniškėlio geležinkelio.

0,65

1997 11 12

262.

Gasparų pilkapynas, vad. Kaukalniu

A262

Gasparų k.

Panevėžio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

0,85 km į r. nuo Panevėžio – Joniškėlio geležinkelio, 0,25 km į š. r. nuo Sanžilės ir Lėvens santakos ir 0,15 km į š. nuo Lėvens deš. kranto.

1,5

1997 11 12

263.

Gasparėlių pilkapynas

A263

Gasparėlių k.

Panevėžio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

0,75 km į š. š. v. nuo Sanžilės ir Lėvens santakos, 0,55 km į š. r. nuo Panevėžio – Joniškėlio geležinkelio ir 0,45 km į v. nuo Bernatonių – Juodlieknio kelio.

5,0

1997 11 12

264.

Pakritižio kapinynas

A264

Pakritižio k.

Raguvos sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

0,9 km į p. r. nuo Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, 0,7 km į p. nuo

Vilniaus – Panevėžio ir Raguvos – Juostininkų kelių sankryžos, 0,1 km į š. r. nuo Dubės ir Nevėžio santakos.

1,0

1997 11 12

265.

Pašilių pilkapynas

A265

Pašilių k.

Ramygalos sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

1,75 km į p. r. nuo Pašilių ež. p. r. kranto, 0,4 km ta pačia kryptimi nuo Pašilių – Raukštonių ir Pašilių – Aukštadvario kelių sankryžos, 0,1 km į p. nuo Pašilių – Aukštadvario kelio.

0,56

1997 11 12

 

 

 

 

 

 

266.

Upytės, Tarnagalos piliakalnis, vad. Čičinsko kalnu

A266

Upytės k.

Upytės sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

0,55 km į š. r. nuo Panevėžio – Kėdainių ir Naujamiesčio – Tarnagalos kelių sankryžos, 0,25 km į š. v. nuo Upytės Šv. Karolio Baromiejaus bažnyčios ir 0,15 km ta pačia kryptimi nuo Vešetos ir Uostrauto santakos, Uostrauto kair. krante.

3,0

1997 11 12

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

 

 

 

ĮVYKIŲ VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas

Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys

 

Adresas

Situacija

Teritorijos plotas,

ha

 

Įrašymo data

1

2

3

4

5

6

7

31.

Sodybos vieta

I31

Istorinė vertė

Visuomenės veikėjo, publicisto, 1918 m. vasario

16-osios Nepriklausomybės akto signataro, 1919 04 04-1920 06 19, 1926 12 19-

1940 06 15 Lietuvos Respublikos prezidento, docento, filosofijos mokslų Garbės daktaro, 1924–1940 m. Lietuvių tautininkų sąjungos vadovo Antano Smetonos (1874–1944) gimtinė.

Užulėnio k.

Taujėnų sen.

Ukmergės r.

Vilniaus aps.

Kaimo centr. dalis, į p. nuo kelio per kaimą, į p. v. nuo

A. Smetonos devynmetės mokyklos.

0,157719

1997 11 12

32.

Sodybos vieta

I32

Istorinė vertė

Inžinieriaus technologo, publicisto, 1918 m. vasario

16-osios Nepriklausomybės akto signataro, 1919 m. tiekimo ir maitinimo ministro, 1920–1927 m. Seimų nario, profesoriaus, Garbės daktaro, LSDP, VLIKO veikėjo Stepono Kairio (1879–1964) gimtinė.

Užunvėžių k.

Kurklių sen.

Anykščių r.

Utenos aps.

0,48 km į p. nuo Nevėžos u., į š. ir p. nuo kaimo kelio į Kauno–Utenos kelią, į r. nuo ūkininko

D. Dluskaus sodybos.

0,1526

1997 11 12

33.

Sodybos vieta

I33

Istorinė vertė

Ekonomisto, verslininko,

1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Jono Smilgevičiaus

(1870–1942) gimtinė.

Šonių k.

Alsėdžių sen.

Plungės r.

Telšių aps.

60 m. į v. nuo kaimo kapinių, į š. nuo ūkininko V. Juozapavičiaus žemės.

1,13

1997 11 12

34.

Sodybos vieta

I34

Istorinė vertė

Filosofijos mokslų daktaro, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, visuomenės, valstybės veikėjo, diplomato, žurnalisto Jurgio Šaulio (1879–1948) gimtinė.

Balsėnų k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,33 km į p., 0,21 km į v. nuo Judrėnų–Veiviržėnų kelio.

0,00636

1997 11 12

35.

Sodybos vieta

I35

Istorinė vertė

Teisininko, visuomenės, kultūros veikėjo,

1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Jokūbo Šerno (1888–1926) gimtinė.

Jasiškių k.

Nemunėlio Radviliškio sen.

Biržų r.

Panevėžio aps.

Į v. nuo Parupės–Suosto kelio.

1,10

1997 11 12

36.

Sodybos vieta

I36

Istorinė vertė

Kunigo, visuomenės, kultūros veikėjo, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio

(1873–1928), ekonomisto,

nuo 1920 m. vieno Prekybos ir pramonės banko vadovų,

lito įvedimo iniciatoriaus,

1922–1923 m. finansų, prekybos ir pramonės,

1923–1925 m. finansų ministro, 1925 m. ministro pirmininko, 1925–1926 m. II Seimo prezidiumo pirmininko Vytauto Petrulio (1890–1942) gimtinė.

Kateliškių k.

Vabalninko sen.

Biržų r.

Panevėžio aps.

0,56 km į r. nuo Kupiškio–Vabalninko kelio.

2,95

1997 11 12

37.

Sodybos vieta

I37

Istorinė vertė

Inžinieriaus, visuomenės veikėjo, 1922–1923 m. susisiekimo ministro, nuo 1923 m. Kauno universiteto Garbės daktaro Petro Vileišio

(1851–1926), gydytojo, visuomenės veikėjo Antano Vileišio (1856–1919), teisininko, visuomenės veikėjo,

1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, 1918–1919 m. vidaus reikalų, 1919 m. finansų ministro, 1921–1933 m. Kauno m. burmistro Jono Vileišio (1872–1942), ekonomisto, istoriko Vinco Vileišio

(1908–1942) gimtinė.

Medinių k.

Pasvalio sen.

Pasvalio r.

Panevėžio aps.

Į š. v. nuo ūkininkės Gudienės sodybos, į š. nuo Stipinų–Ustukių kelio.

0,0096

1997 11 12

38.

Sodybos vieta

I38

Istorinė vertė

Kunigo, visuomenės veikėjo, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, III Seimo nario, 1929–1938 m. vyriausiojo kariuomenės kapeliono, 1938–1939 m. ministro pirmininko, 1939 m. Lietuvių tautininkų sąjungos vyriausiosios valdybos pirmininko Vlado Mirono (1880–1953) gimtinė.

Kuodiškių vs.

Pandėlio sen.

Rokiškio r.

Panevėžio aps.

Į š., š. v. nuo Panemunio–Sipelių kelio tilto per Vyžuonos u., į š. nuo upės, į v. nuo kelio.

0,53

1997 11 12

39.

Sodybos vieta, vad. Klimyne

I39

Istorinė vertė

Agronomo, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvio, visuomenės veikėjo Sergijaus Klimo (1886–1941), žurnalisto, visuomenės veikėjo Adolfo Klimo (1889–1985), 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, diplomato, istoriko Petro Klimo (1891–1969) gimtinė.

Kušliškių k.

Kalvarijos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

0,6 km į r. nuo Kalvarijos–Vilkaviškio kelio, į š. nuo ūkininko J. Purvinsko žemės, aplink yra ūkininkės

B. Malkinienės žemė.

0,57

1997 11 12

40.

Sodybos vieta, vad. Dovydaityne

I40

Istorinė vertė

Visuomenės, kultūros veikėjo, vieno ateitininkų organizatorių ir ideologų, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, 1919 m. ministro pirmininko, profesoriaus, filosofijos mokslų daktaro Prano Dovydaičio (1886–1942), kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvio, pulkininko leitenanto Pijaus Dovydaičio (g. apie 1898 m.), kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvio, šaulių būrio vado Vinco Dovydaičio

(1899–1920), tautosakininko Jurgio Dovydaičio (g. 1907 m.) gimtinė.

Kazlų Rūdos sen.

Marijampolės r.

Marijampolės aps.

12 kv. r. dalis, Bagotosios gir-ja, Kazlų Rūdos urėdija, 0,18 km į š. nuo Agurkiškės–Jūrės ir į Gulioniškę kelių kryžkelės, į v. nuo pastarojo kelio, į p. nuo artimiausio Runkių k.

0,78

1997 11 12

41.

Sodybos vieta, vad.

Vailokaityne

I41

Istorinė vertė

Finansininko, verslininko,

1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, Steigiamojo

seimo nario Jono Vailokaičio (1886–1944), kunigo, visuomenės, politikos veikėjo, Steigiamojo ir I Seimo nario, verslininko Juozo Vailokaičio (1880–1953) gimtinė.

Pikžirnių k.

Sintautų sen.

Šakių r.

Marijampolės aps.

0,34 km į r. nuo Šakių-Žvirgždaičių kelio, į p. nuo ūkininkės

G. Dragūnienės žemės, aplinkui yra ūkininkės

D. Knyvienės žemė.

0,76

1997 11 12

42.

Sodybos vieta, vad. Staugaityne

I42

Istorinė vertė

Visuomenės, spaudos veikėjo, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, 1922–1926 m. Seimo pirmininko arba vicepirmininko, vyskupo, Telšių vyskupijos valdytojo Justino Staugaičio (1866–1943), Steigiamojo, I ir II Seimų nario, 1922–1931 m. Marijampolės m. burmistro Antano Staugaičio

(1876–1954) gimtinė.

Tupikų k.

Sintautų sen.

Šakių r.

Marijampolės aps.

0,29 km į p. nuo Griškabūdžio–Kudirkos Naumiesčio kelio, 0,33 km į p. r. nuo šio ir Šakių–Pieciškių kelių kryžkelės, 0,25 km į r. nuo pastarojo kelio.

0,12

1997 11 12

43.

Sodybos vieta, vad. Banaityne

I43

Istorinė vertė

Spaustuvininko, leidėjo,

1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio (1866–1933), kompozitoriaus, profesoriaus Kazimiero Viktoro Banaičio (1896–1963) gimtinė.

Vaitiekupių k.

Šakių sen.

Šakių r.

Marijampolės aps.

0,17 km į š. nuo Vaitiekupio u., į š. r. nuo Banaitynės miško.

0,38

1997 11 12

44.

Pabaisko, Šventosios, Ukmergės mūšio vieta

I44

Istorinė vertė

1435 09 01 įvyko mūšis tarp pretendentų į Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos kariuomenių (manoma,

kad abi turėjo maždaug po

15000 žm.). Žygimanto kariuomenei, Lietuvos metraščių žiniomis, vadovavo jo sūnus Mykolas. Mūšis baigėsi Švitrigailos ir Livonijos ordino kariuomenės pralaimėjimu.

Pabaisko mstl.

Pabaisko sen.

Ukmergės r.

Vilniaus aps.

Miestelio p. v. dalis, į r. nuo kelio iš Gelvonų į Vilniaus–Panevėžio kelią.

10,8

1997 11 12

45.

Žydų žudynių vieta ir kapas

I45

Istorinė vertė

1941 m. liepos mėn. nužudyta ir užkasta apie 800 Skuodo m. gyventojų.

Kulų I k.

Skuodo sen.

Skuodo r.

Klaipėdos aps.

Į p., p. r., už kalvos nuo kaimo kapinių, 50 m į v. nuo tvenkinio, vad. Skuodo jūra, į š. nuo apvažiavimo kelio.

0,08

1997 11 12

46.

Mūšio vieta

I46

Istorinė vertė

1949 m. vasario mėn. įvyko Lietuvos partizanų mūšis su NKVD kariuomene. Jame žuvo 4 partizanai: būrio vadas Eugenijus Svilas-Slyva, Vladas Vinckus-Kardys, Viktoras-Titnagas ir slapyvardžiu Gintaras.

Upninkų sen.

Jonavos r.

Kauno aps.

Vareikių miškas, 47 kv., Upninkų gir-ja, Jonavos miškų urėdija, 0,7 km į p. nuo Vareikių k.

0,008094

1997 11 12

47.

Žudynių vieta ir kapai

I47

Istorinė vertė

1941–1944 m. nužudyti ir užkasti 732 žmonės, dauguma kurių atvežti iš Šiaulių kalėjimo.

Šiauliai

Šiaulių m.

Šiaulių aps.

Šiaulių m. Zoknių laisvosios ekonominės zonos š. r. dalis, į r. nuo Kairių–Zoknių kelio, Pročiūnų miškelis.

0,8972

1997 11 12

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

 

 

 

LAIDOJIMO VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Pavadinimas

Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys

 

Adresas

Situacija

Teritorijos plotas,

ha

Įrašymo data

1

2

3

4

5

6

7

416.

J. Jaskevičiaus kapas

L416

Istorinė vertė

Palaidotas kunigas, knygnešys, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis Jonas Jaskevičius (1862–1935).

Pušaloto mstl.

Pušaloto sen.

Pasvalio r.

Panevėžio aps.

Kapinių p. v. dalis, 15,3 m į p. v. nuo šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios, 3,7 m į š. r. nuo kapinių tvoros.

0,001042

1997 11 12

417.

Alytaus m. žydų senųjų kapinių dalis

L417

Istorinė vertė

Palaidoti Alytaus m. gyventojai.

Smėlio g.

Alytus

Alytaus m.

Alytaus aps.

Į š. v. nuo gatvės.

0,26

1997 11 12

418.

Lietuvos partizanų kapai

L418

Istorinė vertė

Užkasti 1945, 1946, 1951 m. žuvę 7 Lietuvos partizanai.

Naujosios Ūtos sen.

Prienų r.

Kauno aps.

Skersabalio miškas, 44 kv., Metkapievio gir-ja, Prienų miškų urėdija, 0,3 km į v. nuo Skersabalio k.

0,003638

1997 11 12

419.

Lietuvos partizanų kapas

L419

Istorinė vertė

Palaidoti 1945–1953 m. žuvę Lietuvos partizanai.

Kęstučio g.

Prienai

Prienų r.

Kauno aps.

Kapinių š. r. dalis, į v. nuo tako š. r. kryptimi.

0,00065

1997 11 12

420.

Lietuvos partizanų kapai

L420

Istorinė vertė

Užkasta per 50 Lietuvos partizanų, žuvusių 1945–1953 m.

Šilavoto k.

Šilavoto sen.

Prienų r.

Kauno aps.

Kapinių š. v. dalis, prie tvoros.

0,02168

1997 11 12

421.

Lietuvos partizanų kapas

L421

Istorinė vertė

Palaidoti 3 „Slyvos“ būrio partizanai: Dominas Palaima, Juozas Lukša ir Dominas Augūnas,

1945 03 25 žuvę mūšyje Gudonių k., prie Musinės u.

Upninkų k.

Upninkų sen.

Jonavos r.

Kauno aps.

Kapinių š. dalis, prie tvoros.

0,00234

1997 11 12

422.

Lietuvos partizanų kapas

L422

Istorinė vertė

Palaidota 12 „Morkos“ būrio partizanų,

1945 04 12 žuvusių mūšyje su NKVD kariuomene Guronių k.

Pašulių k.

Palomenės sen.

Kaišiadorių r.

Kauno aps.

Kapinių p. r. dalis, netoli tvoros, į p. r. nuo pagrindinio įėjimo.

0,00216

1997 11 12

423.

Lietuvos partizanų kapai

L423

Istorinė vertė

Palaidoti 29 Kunigaikščio Vaidoto grupės partizanai, žuvę 1945–1949 m.

Balbieriškio mstl.

Balbieriškio sen.

Prienų r.

Kauno aps.

Naujoji, š. kapinių dalis.

0,002797

1997 11 12

424.

Mockabūdžių k. senosios kapinės

L424

Istorinė vertė

Palaidoti Mockabūdžių k. gyventojai.

Mockabūdžių k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,47 km į v., 0,12 km į š. nuo Šeimenos u., 0,23 km į š. nuo Vilkaviškio–Turgalaukio kelio,

100 m į v. nuo Purvinio u.

0,27

1997 11 12

425.

Keturvalakių mstl. antrosios senosios kapinės

L425

Istorinė vertė

Palaidoti Keturvalakių mstl. gyventojai.

Keturvalakių mstl.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Tarp Geisteriškių–Patilčių kelio ir Rausvės u.

0,20

1997 11 12

426.

Būdviečių k. senosios kapinės

L426

Istorinė vertė

Palaidoti Būdviečių k. gyventojai.

Būdviečių k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijamplolės aps.

Į p. v. ir š. v. nuo ūkininkų

J. Pranskevičiaus,

A. Damidavičiaus žemės (už griovio).

0,42

1997 11 12

427.

Karklinių,

Beržinių k. senosios kapinės

L427

Istorinė vertė

Palaidoti Karklinių, Beržinių k. gyventojai.

Karklinių k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,16 km į š. v. nuo Vilkaviškio–Vidgirių ir į Karklinius kelių kryžkelės, 30 m į š. nuo Vilkaviškio–Vidgirių kelio.

0,32

1997 11 12

428.

Rugiagėlių, Dubėnų k. senosios kapinės, vad. Kryžiakalniu

L428

Istorinė vertė

Palaidoti Rugiagėlių, Dubėnų k. gyventojai.

Rugiagėlių k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,27 km į v. nuo Keturvalakių–Rugiagėlių kelio, aplinkui yra ūkininko S. Kadusausko žemė.

0,13

1997 11 12

 

 

 

 

 

 

 

429.

Bardauskų k. senosios kapinės

L429

Istorinė vertė

Palaidoti Bardauskų k. gyventojai.

Bardauskų k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

100 m į š. v. nuo Bačkiškių–Geisteriškių ir į Bardauskus kelių kryžkelės, 0,15 km į p. r. nuo Miešbalės u. pralaidos pro Bardauskų–Geisteriškių kelią, į š. nuo šio kelio.

0,24

1997 11 12

430.

Rugiagėlių k. pirmosios senosios kapinės

L430

Istorinė vertė

Palaidoti Rugiagėlių, Parausių k. gyventojai.

Rugiagėlių k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,27 km į š., š. r. nuo Margių–Pašeimenių ir į Marijampolę, Vilkaviškį kelių kryžkelės, į v. nuo pastarojo kelio.

0,49

1997 11 12

431.

Rugiagėlių k. antrosios senosios kapinės

L431

Istorinė vertė

Palaidoti Rugiagėlių k. gyventojai.

Rugiagėlių k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Į š. nuo Patilčių k., į r. nuo kelio iš Margių k. į Marijampolės–Vilkaviškio kelią.

0,5

1997 11 12

432.

Navininkų, Vižaidų k. vokiečių senosios kapinės

L432

Istorinė vertė

Palaidoti Navininkų, Vižaidų k. gyventojai.

Navininkų k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,38 km į š. nuo ūkininkės

O. Červinskienės žemės, 0,30 km į š. r. nuo Rausvės u. pralaidos pro vietinės reikšmės kelią,

0,23 km į r. nuo šio upelio.

0,3

1997 11 12

433.

Rugiagėlių k. trečiosios senosios kapinės

L433

Istorinė vertė

Palaidoti Rugiagėlių, Mudrių k. gyventojai.

Rugiagėlių k.

Keturvalakių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Į š. nuo Mudrių k. ir Bartninkų–Patilčių kelio.

0,05

1997 11 12

434.

Viščiakaimio k. senosios kapinės

L434

Istorinė vertė

Palaidoti Viščiakaimio k. gyventojai.

Viščiakaimio k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

20 m į v. nuo Šeimenos u., aplinkui yra ūkininkės

D. Baronaitienės žemė.

0,15

1997 11 12

435.

Patunkiškių k. senosios kapinės

L435

Istorinė vertė

Palaidoti Patunkiškių k. gyventojai.

Patunkiškių k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

100 m į š. nuo Paežerių ež., 55 m į v. nuo Šilkaičių–Vanaginės ir į Maldėnus kelių kryžkelės.

0,07

1997 11 12

436.

Čyčkų k. senosios kapinės

L436

Istorinė vertė

Palaidoti Čyčkų k. gyventojai.

Čyčkų k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,20 km į r., 0,19 km į š. nuo Širvintos u.,

30 m į p. nuo kaimo pagrindinio kelio.

0,21

1997 11 12

437.

Vaičlaukio k. senosios kapinės

L437

Istorinė vertė

Palaidoti Vaičlaukio k. gyventojai.

Vaičlaukio k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Į p., p. v. nuo Kumečių k., 0,12 km į š., r. nuo Širvintos u.

0,24

1997 11 12

438.

Kaukakalnio k. vokiečių senosios kapinės

L438

Istorinė vertė

Palaidoti Kaukakalnio k. gyventojai.

Kaukakalnio k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Į š. nuo Misviečių k., į r. nuo Čyčkų–Misviečių kelio.

0,04

1997 11 12

439.

Giedrių k. senosios kapinės

L439

Istorinė vertė

Palaidoti Giedrių k. gyventojai.

Giedrių k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,35 km į p. v. nuo Vilkaujos u., 0,23 km į r. nuo Vilkaviškio–Naumiesčio kelio.

0,08

1997 11 12

440.

Masikvietiškio k. senosios kapinės

L440

Istorinė vertė

Palaidoti Masikvietiškio k. gyventojai.

Masikvietiškio k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,11 km į r. nuo ūkininko A. Drevininko žemės, 100 m į p. nuo ūkininkės B. Sveikatienės žemės,

34 m į š. nuo Vilkaviškio–

Gižų kelio, 26 m į r. nuo Masikvietiškio k. vokiečių senųjų kapinių.

0,14

1997 11 12

441.

Masikvietiškio k. vokiečių senosios kapinės

L441

Istorinė vertė

Palaidoti Masikvietiškio k. gyventojai.

Masikvietiškio k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,14 km į p. nuo ūkininkės B. Sveikatienės žemės, 90 m į r. nuo ūkininko A. Drevininko žemės, 10 m į š. nuo Vilkaviškio–Gižų kelio, 26 m į v. nuo kaimo senųjų kapinių (L440).

0,09

1997 11 12

442.

Pagramdų, Zomčinės k. senosios kapinės

L442

Istorinė vertė

Palaidoti Pagramdų, Zomčinės k. gyventojai.

Pagramdų k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,13 km į š. r. nuo Vilkaviškio–Pilviškių ir Gudelių–Karklių kelių kryžkelės, į š. nuo pirmojo kelio.

0,16

1997 11 12

443.

Pagramdų k. vokiečių senosios kapinės

L443

Istorinė vertė

Palaidoti Pagramdų k. gyventojai.

Pagramdų k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,25 km į š. r. nuo Vilkaviškio–Pilviškių ir Gudelių–Karklių kelių kryžkelės, į p. nuo

pirmojo kelio.

0,15

1997 11 12

444.

Gudelių k. senosios kapinės

L444

Istorinė vertė

Palaidoti Gudelių k. gyventojai.

Gudelių k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,40 km į p. nuo Vilkaviškio–Gižų kelio,

40 m į š. nuo Vilkaujos u.

0,11

1997 11 12

445.

Serdokų k. senosios kapinės

L445

Istorinė vertė

Palaidoti Serdokų k. gyventojai.

Serdokų k.

Šeimenos sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

15 m į p., v. nuo Vilkaviškio–Serdokų kelio, aplinkui yra ūkininkės E. Nikulskienės žemė.

0,18

1997 11 12

446.

Kurpikų k. senosios kapinės

L446

Istorinė vertė

Palaidoti Kurpikų k. gyventojai.

Kurpikų k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

60 m į p. r. nuo Kybartų–Vištyčio ir į Matlaukį kelių kryžkelės, į r. nuo pirmojo kelio.

0,09

1997 11 12

447.

Bijotų k. senosios kapinės

L447

Istorinė vertė

Palaidoti Bijotų k. gyventojai.

Bijotų k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,19 km į v. nuo ūkininko J. Brazaičio žemės, 80 m į r. nuo ūkininko B. Vaišnoro žemės, 60 m į š. nuo Senaširvintės u.

0,16

1997 11 12

448.

Vilkabalių k. senosios kapinės

L448

Istorinė vertė

Palaidoti Vilkabalių k. gyventojai.

Vilkabalių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,43 km į š., 0,30 km į v. nuo Marijampolės r. ribos.

0,14

1997 11 12

449.

Vinkšnupių k. senosios kapinės

L449

Istorinė vertė

Palaidoti Vinkšnupių k. gyventojai.

Vinkšnupių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0, 34 km į š. nuo Kuosėnų–Margų kelio, į v. nuo ūkininko

J. A. Jankaičio žemės.

0,20

1997 11 12

450.

Vinkšnupių k. totorių senosios kapinės

L450

Istorinė vertė

Palaidoti Vinkšnupių k. gyventojai.

Vinkšnupių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,17 km į v., 0,16 km

į r., 0,12 km į p. nuo Kuosėnų–Margų kelio.

0,50

1997 11 12

451.

Švitrūnų, Unijos k. senosios kapinės

L451

Istorinė vertė

Palaidoti Švitrūnų, Unijos k. gyventojai.

Švitrūnų k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,22 km į š. nuo Senaširvintės u.,

0,17 km į p. nuo Švitrūnų–Virbalių kelio.

0,28

1997 11 12

452.

Remeikių k. senosios kapinės

L452

Istorinė vertė

Palaidoti Remeikių k. gyventojai.

Remeikių k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,42 km į r. nuo Lieponos u., 0,36 km į v. nuo Kybeikių–Matlaukių kelio.

0,13

1997 11 12

453.

Kybeikių k. senosios kapinės

L453

Istorinė vertė

Palaidoti Kybeikių k. gyventojai.

Kybeikių k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,49 km į p. r. nuo Kybartų–Vištyčio ir į Kybeikius kelių kryžkelės, 0,27 km į p. nuo kelio iš Kybeikių į Kybartus–Vištytį, 0,22 km į r., 0,15 km į š. nuo Karklės u., 100 m į r. nuo ūkininkės

E. Grybienės žemės.

0,45

1997 11 12

454.

Mažučių k. senosios kapinės

L454

Istorinė vertė

Palaidoti Mažučių k. gyventojai.

Mažučių k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,40 km į p. v. nuo Kumečių–Virbalių kelio, 0,37 km į r. nuo ūkininko D. Ridiko žemės.

0,06

1997 11 12

455.

Moliniškių k. senosios kapinės

L455

Istorinė vertė

Palaidoti Moliniškių k. gyventojai.

Moliniškių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,49 km į r. nuo Lakštučių–Moliniškių kelio, 0,35 km į š. nuo Lermonto (Molupio) u., v., š., r. kraštais ribojasi su ūkininkės J. Kadelskienės žeme.

0,10

1997 11 12

456.

Geisteriškių k. senosios kapinės

L456

Istorinė vertė

Palaidoti Geisteriškių k. gyventojai.

Geisteriškių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,31 km į š. nuo Vilkaviškio–Bartninkų ir į Geisteriškius kelių kryžkelės, į v. nuo pirmojo kelio.

0,03

1997 11 12

457.

Geisteriškių k. vokiečių senosios kapinės

L457

Istorinė vertė

Palaidoti Geisteriškių k. gyventojai.

Geisteriškių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,25 km į r. nuo ūkininko A. V. Vyšniausko žemės,

60 m į v. nuo Vilkaviškio–Bartninkų kelio.

0,17

1997 11 12

458.

Lakštučių, Bajorų k. senosios kapinės

L458

Istorinė vertė

Palaidoti Lakštučių, Bajorų k. gyventojai.

Lakštučių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Į š. r. nuo Bajorų k., 0,12 km į š. nuo ūkininkės

L. Karpavičienės žemės,

32 m į r. nuo Vilkaviškio–Bartninkų kelio.

0,16

1997 11 12

459.

Piliakalnių k. senosios kapinės

L459

Istorinė vertė

Palaidoti Piliakalnių k. gyventojai.

Piliakalnių k.

Bartninkų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,40 km į š., š. v. nuo Bartninkų–Kuosėnų ir į Piliakalnius kelių kryžkelės.

0,20

1997 11 12

460.

Pilviškių mstl. vokiečių senosios kapinės

L460

Istorinė vertė

Palaidoti Pilviškių mstl. gyventojai.

Pilviškių mstl.

Pilviškių sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,26 km į p. nuo kelio iš Vilkaviškio į Kauno–Marijampolės kelią, 21 m į š. nuo Šešupės u.

0,36

1997 11 12

461.

Kybartų k. vokiečių senosios kapinės

L461

Istorinė vertė

Palaidoti Kybartų m. ir k. gyventojai.

Kybartų k.

Kybartų sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Į š. nuo Kybartų m., į v. ir r. nuo Kybartų–Bajorų kelio.

0,47

1997 11 12

462.

Virbalio m. vokiečių senosios kapinės

L462

Istorinė vertė

Palaidoti Virbalio m. gyventojai.

Virbalis

Virbalio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

70 m į š. nuo Vilniaus g., 50 m į v. nuo Gedimino g.

2,6

1997 11 12

463.

Vilkaviškio m. vokiečių senosios kapinės

L463

Istorinė vertė

Palaidoti Vilkaviškio m. gyventojai.

Kapų g.

Vilkaviškis

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,12 km į v. nuo gatvės.

0,09

1997 11 12

464.

Vilkaviškio m. antrosios senosios kapinės

L464

Istorinė vertė

Palaidoti Vilkaviškio m. gyventojai.

Kapų g.

Vilkaviškis

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Į v. nuo Kapų g., į p. nuo S. Daukanto g.

0,43

1997 11 12

465.

Šakių k. senosios kapinės, vad. Kapinaitėmis

L465

Istorinė vertė

Palaidoti Šakių k. gyventojai.

Šakių k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,39 km į š. nuo Kaupiškių–Kunigiškių kelio, į š. v. nuo ūkininkės L. Karaškienės žemės, į r. nuo ūkininko A. Alkevičiaus žemės.

0,10

1997 11 12

466.

Kaupiškių k. senosios kapinės

L466

Istorinė vertė

Palaidoti Kaupiškių k. gyventojai.

Kaupiškių k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

30 m į p. r. nuo Kybartų–Vištyčio ir į Kunigiškius kelių kryžkelės, į r. nuo pirmojo kelio.

0,42

1997 11 12

467.

Girėnų k., Galkiemio k. senosios kapinės, vad. Prūskapinėmis

L467

Istorinė vertė

Palaidoti Girėnų, Galkiemio k. gyventojai.

Girėnų k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Į š. nuo Meiliūnų k., 0,15 km į p. nuo ūkininko

R. Lukšio žemės.

0,28

1997 11 12

468.

Girėnų k. senosios kapinės

L468

Istorinė vertė

Palaidoti Girėnų k. gyventojai.

Girėnų k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

3 m į v. nuo Kybartų–Vištyčio kelio, š. kraštu ribojasi su ūkininkės

E. O. Kemerzūnienės žeme.

0,32

1997 11 12

469.

Lietuvos karių kapai

L469

Istorinė vertė

Palaidoti 1919, 1920, 1922 m. žuvę 62 Lietuvos kariai.

Kapų g.

Kupiškis

Kupiškio r.

Panevėžio aps.

Kapinių p. v. (prie tvoros) ir p. (10 m į š. nuo tvoros) dalys.

0,0325

1997 11 12

470.

E. Glemžaitės–Dulaitienės,

S. Glemžaitės ir

M. Glemžaitės kapas

L470

Istorinė vertė

Palaidotos: pedagogė, kraštotyrininkė Elvyra Glemžaitė-Dulaitienė

(1893–1958), kraštotyrininkė

Stefanija Glemžaitė

(1885–1974), pedagogė,

etnografė Mikalina Glemžaitė

(1891–1985).

Kapų g.

Kupiškis

Kupiškio r.

Panevėžio aps.

Kapinių v. dalis, 53 m į p. nuo kapinių pagrindinio tako, 28 m į r. nuo tvoros.

0,001

1997 11 12

471.

K. Buroko kapas

L471

Istorinė vertė

Palaidotas knygnešys Kazys Burokas (1869–1934).

Kapų g.

Kupiškis

Kupiškio r.

Panevėžio aps.

Kapinių v. dalis, 57 m į p. nuo kapinių pagrindinio tako, 30 m į r. nuo tvoros.

0,00058

1997 11 12

472.

Vištiškių k. senosios kapinės

L472

Istorinė vertė

Palaidoti Vištiškių k. gyventojai.

Vištiškių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,11 km į p. v. nuo tilto per Upitos u., į p. r. nuo Liepaičių–Veiviržėnų kelio.

0,13

1997 11 12

473.

Kidulių k. senosios kapinės

L473

Istorinė vertė

Palaidoti Kidulių k. gyventojai.

Kidulių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

80 m į p. r. nuo Gedminaičių–Padagų kelio, į r. nuo Judrės u.

0,08

1997 11 12

474.

Juodupio k. senosios kapinės

L474

Istorinė vertė

Palaidoti Juodupio k. gyventojai.

Juodupio k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

50 m į v. nuo Juodupio u.

0,04

1997 11 12

475.

Šukaičių k. senosios kapinės

L475

Istorinė vertė

Palaidoti Šukaičių k. gyventojai.

Šukaičių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

100 m į v. nuo Endriejavo–Veiviržėnų ir į Tarvydus kelių kryžkelės, į p. nuo kelio iš Tarvydų į Endriejavo–Veiviržėnų kelią.

0,03

1997 11 12

476.

Rusinų k. senosios kapinės

L476

Istorinė vertė

Palaidoti Rusinų k. gyventojai.

Rusinų k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,17 km į š. v. nuo Rusinų–Tarvydų kelio, 60 m į r. nuo Rusinų pradinės

m-los, 40 m į p. nuo Krioklio u.

0,08

1997 11 12

477.

Jucaičių k. senosios kapinės

L477

Istorinė vertė

Palaidoti Jucaičių k. gyventojai.

Jucaičių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,38 km į š. v. nuo Upitos ir Šlūžmės u. santakos, 10 m į p. v. nuo Šlūžmės u.

0,12

1997 11 12

478.

Lamsodžio k. senosios kapinės

L478

Istorinė vertė

Palaidoti Lamsodžio k. gyventojai.

Lamsodžio k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

Į p. nuo kelio iš Daugėlų į Klaipėdos–Veiviržėnų kelią.

0,004

1997 11 12

479.

Dvylių k. senosios kapinės

L479

Istorinė vertė

Palaidoti Dvylių k. gyventojai.

Dvylių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,16 km į r. nuo Aisės u., į v. nuo Dieglių–Pėžaičių kelio.

0,15

1997 11 12

480.

Pozingių k. pirmosios senosios kapinės

L480

Istorinė vertė

Palaidoti Pozingių k. gyventojai.

Pozingių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,64 km į p. v. nuo Anieliškės–Švėkšnos ir į Pozingius kelių kryžkelės, į š. nuo kelio iš Pozingių į Klaipėdos–Endriejavo kelią.

0,08

1997 11 12

481.

Pozingių k. antrosios senosios kapinės

L481

Istorinė vertė

Palaidoti Pozingių k. gyventojai.

Pozingių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,15 km į r. nuo kelio iš Pozingių į Klaipėdos–Endriejavo kelią.

0,08

1997 11 12

482.

Aisėnų k. pirmosios senosios kapinės

L482

Istorinė vertė

Palaidoti Aisėnų k. gyventojai.

Aisėnų k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,18 km į p. v. nuo Klaipėdos–Endriejavo ir į Švėkšną kelių kryžkelės, 0,11 km į š. v. nuo Aisėnų k. trečiųjų senųjų kapinių (L484), 30 m į š. v. nuo Klaipėdos–Endriejavo kelio.

0,03

1997 11 12

483.

Aisėnų k. antrosios senosios kapinės

L483

Istorinė vertė

Palaidoti Aisėnų k. gyventojai.

Aisėnų k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,12 km į š. v. nuo Aisėnų k. trečiųjų senųjų kapinių (L484), 0,11 km į p. r. nuo Klaipėdos–Endriejavo ir į Švėkšną kelių kryžkelės, į r. nuo kelio iš Švėkšnos į Klaipėdos–Endriejavo kelią.

0,01

1997 11 12

484.

Aisėnų k. trečiosios senosios kapinės

L484

Istorinė vertė

Palaidoti Aisėnų k. gyventojai.

Aisėnų k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,14 km į p. nuo Klaipėdos–Endriejavo ir į Švėkšną kelių kryžkelės, 0,11 km į p. r. nuo Aisėnų k. pirmųjų senųjų kapinių (L482), 50 m į p. r. nuo Klaipėdos–Endriejavo kelio.

0,10

1997 11 12

485.

Dieglių k. senosios kapinės

L485

Istorinė vertė

Palaidoti Dieglių k. gyventojai.

Dieglių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,18 km į š. r. nuo tilto per Aisės u., į v. nuo Aisėnų–Pėžaičių kelio.

0,09

1997 11 12

486.

Vyskupiškių k. senosios kapinės

L486

Istorinė vertė

Palaidoti Vyskupiškių k. gyventojai.

Vyskupiškių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,51 km į p. nuo Budeikiemio–Veiviržėnų kelio,

0,34 km į v. nuo Veiviržo ir Juodupio u. santakos.

0,10

1997 11 12

487.

Pakalniškių k. senosios kapinės

L487

Istorinė vertė

Palaidoti Pakalniškių k. gyventojai.

Pakalniškių k.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,31 km į r., p. r. nuo Graumenos ir Judrės u. santakos, į p. nuo Kelvėtų–Legučių kelio.

0,18

1997 11 12

488.

Veiviržėnų mstl. stačiatikių senosios kapinės

L488

Istorinė vertė

Palaidoti Veiviržėnų mstl. gyventojai.

Veiviržėnų mstl.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,22 km į v. nuo Žemaičių Naumiesčio–Veiviržėnų kelio, 0,16 km į š. v. nuo Veiviržėnų mstl. ketvirtųjų senųjų kapinių (L489),

40 m į r. nuo Veiviržo u., šalia miestelio veikiančių kapinių.

0,07

1997 11 12

489.

Veiviržėnų mstl. ketvirtosios senosios kapinės

L489

Istorinė vertė

Palaidoti Veiviržėnų mstl. gyventojai.

Veiviržėnų mstl.

Veiviržėnų sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,23 km į p. r. nuo Veiviržo u., 0,16 km į p. r. nuo Veiviržėnų mstl. stačiatikių senųjų kapinių (L488), 80 m į v. nuo Žemaičių Naumiesčio–Veiviržėnų kelio.

0,16

1997 11 12

490.

Priekulės m. pirmosios senosios kapinės

L490

Istorinė vertė

Palaidoti Priekulės m. gyventojai.

Priekulė

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

Miesto v. dalis, 0,12 km į v. nuo Priekulės–Drevernos, Priekulės–Ventės kelių kryžkelės, į š. nuo Priekulės–Drevernos kelio.

0,14

1997 11 12

491.

Lingių k. senosios kapinės

L491

Istorinė vertė

Palaidoti Lingių k. gyventojai.

Lingių k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,20 km į r. nuo Derceklių–Lingių kelio.

0,13

1997 11 12

492.

Priekulės m. trečiosios senosios kapinės

L492

Istorinė vertė

Palaidoti Priekulės m. gyventojai.

Priekulė

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

Miesto š. v. dalis,

0,19 km į p. v. nuo Kauno–Klaipėdos kelio, 50 m į r. nuo Klaipėdos–Šilutės glžk.

0,19

1997 11 12

493.

Priekulės m. senosios kapinės, vad. Kliošių parko kapinėmis

L493

Istorinė vertė

Palaidoti Priekulės m. gyventojai.

Priekulė

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,20 km į v. nuo Klaipėdos–Šilininkų kelio, 0,12 km į š. nuo Minijos u., Kliošių parko r. dalis.

0,04

1997 11 12

494.

Piaulių k. senosios kapinės

L494

Istorinė vertė

Palaidoti Piaulių k. gyventojai.

Piaulių k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,23 km į p. r. nuo Priekulės–Drevernos kelio, 0,21 km į r. nuo Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalo.

0,12

1997 11 12

495.

Venckų k. pirmosios senosios kapinės

L495

Istorinė vertė

Palaidoti Venckų k. gyventojai.

Venckų k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,12 km į š. nuo Liaunų–Mėželių kelio, 70 m į r. nuo Priekulės–Ventės kelio.

0,08

1997 11 12

496.

Venckų k. antrosios senosios kapinės

L496

Istorinė vertė

Palaidoti Venckų k. gyventojai.

Venckų k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,31 km į p. v. nuo Liaunų–Mėželių, Priekulės–Ventės kelių kryžkelės,

0,19 km į v. nuo Priekulės–Ventės kelio.

0,13

1997 11 12

497.

Mickų k. senosios kapinės

L497

Istorinė vertė

Palaidoti Mickų k. gyventojai.

Mickų k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

60 m į p. v. nuo Kairių–Žiaukų, Klaipėdos–Priekulės kelių kryžkelės, 60 m į v. nuo Klaipėdos–Priekulės kelio.

0,02

1997 11 12

498.

Liaunų k. senosios kapinės

L498

Istorinė vertė

Palaidoti Liaunų k. gyventojai.

Liaunų k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

Kaimo š. dalis,

0,17 km į š. v. nuo Minijos u., į r. nuo Liaunų–Mėželių kelio.

0,16

1997 11 12

499.

Lankupių k. senosios kapinės

L499

Istorinė vertė

Palaidoti Lankupių k. gyventojai.

Lankupių k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,39 km į š. r. nuo Priekulės–Ventės kelio, 0,27 km į v. nuo Bundalų–Lankupių kelio ir 80 m nuo Minijos u.

0,15

1997 11 12

500.

Kalviškių k. senosios kapinės

L500

Istorinė vertė

Palaidoti Kalviškių k. gyventojai.

Kalviškių k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,31 km į š. r. nuo Klaipėdos (Karaliaus Vilhelmo) kanalo, 0,14 km į p. v. nuo Priekulės–Ventės kelio.

0,08

1997 11 12

501.

Lūžgalių k. senosios kapinės

L501

Istorinė vertė

Palaidoti Lūžgalių k. gyventojai.

Lūžgalių k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,29 km į š. r. nuo Priekulės–Vaškių kelio.

0,09

1997 11 12

502.

Derceklių k. senosios kapinės

L502

Istorinė vertė

Palaidoti Derceklių k. gyventojai.

Derceklių k.

Priekulės sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,36 km į š. v. nuo Priekulės–Vaškių ir į Kuodžius kelių kryžkelės, 0,15 km į p. v. nuo Priekulės–Vaškių kelio.

0,19

1997 11 12

503.

Gvildžių, Eketės k. senosios kapinės

L503

Istorinė vertė

Palaidoti Gvildžių, Eketės k. gyventojai.

Gvildžių k.

Sendvario sen.

Klaipėdos r.

Klaipėdos aps.

0,15 km į r. nuo Pinkupio u., 30 m į š. v. nuo tvenkinio.

0,17

1997 11 12

504.

Meiliūnų k. senosios kapinės

L504

Istorinė vertė

Palaidoti Meiliūnų k. gyventojai.

Meiliūnų k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Kaimo p. dalis,

0,30 km į r. nuo Kybartų–Vištyčio kelio, 0,19 km į š. nuo kelio iš Totorkiemio į Kybartų–Vištyčio kelią.

0,23

1997 11 12

505.

Liukių k. pirmosios senosios kapinės

L505

Istorinė vertė

Palaidoti Liukių k. gyventojai.

Liukių k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

25 m į r. nuo ūkininko

J. Ragažinsko žemės, į r. nuo Kybartų–Vištyčio kelio.

0,32

1997 11 12

506.

Stirniškių k. senosios kapinės

L506

Istorinė vertė

Palaidoti Stirniškių k. gyventojai.

Stirniškių k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Kaimo r. dalis, į š. nuo ūkininkės

D. Vosylienės žemės.

0,22

1997 11 12

507.

Ramovietės k. senosios kapinės

L507

Istorinė vertė

Palaidoti Ramovietės k. gyventojai.

Ramovietės k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

0,35 km į v. nuo ūkininkės M. Varankienės žemės, 0,22 km į p. v. nuo ūkininko

S. Šilkausko žemės, į r. nuo Lankupėnų–Vištyčio kelio.

0,04

1997 11 12

508.

Pakalnių k. vokiečių senosios kapinės

L508

Istorinė vertė

Palaidoti Pakalnių k. gyventojai.

Pakalnių k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

Kaimo š. dalis, 40 m į p. nuo Vištyčio–Vartelių kelio, į v. nuo siauresnio kelio į Vartelius.

0,59

1997 11 12

509.

Rėčiūnų k. senosios kapinės

L509

Istorinė vertė

Palaidoti Rėčiūnų k. gyventojai.

Rėčiūnų k.

Vištyčio sen.

Vilkaviškio r.

Marijampolės aps.

80 m į r. nuo Vištyčio–Kybartų kelio, aplinkui yra ūkininkės N. Surmienės žemė.

0,20

1997 11 12

510.

S. Kairio,

P. Leono kapas

L510

Istorinė vertė

Palaidoti: inžinierius technologas, publicistas, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, 1919 m. tiekimo ir maitinimo ministras, 1920–1927 m. Seimų narys, profesorius, Garbės daktaras, LSDP, VLIKO veikėjas Steponas Kairys (1879–1964), varpininkas, advokatas, visuomenės, politikos veikėjas, 1918–1919 m. teisingumo, vidaus reikalų ministras, profesorius, Garbės daktaras Petras Leonas (1864–1938).

M. Gimbutienės g.

Kaunas

Kauno m.

Kauno aps.

Petrašiūnų kapinių š. dalis, 30 m į š. v. nuo pagrindinio tako.

0,001308

1997 11 12

511.

J. Urbšio,

M. Mašiotaitės-Urbšienės, P. Mašioto kapai

L511

Istorinė vertė

Palaidoti: diplomatas, vertėjas, 1936–1940 m. užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys (1896–1991), kultūros istorikė, bibliografė Marija Mašiotaitė-Urbšienė (1895–1959), aušrininkas, vaikų rašytojas, pedagogas, vadovėlių autorius, visuomenės veikėjas Pranas Mašiotas (1863–1940).

M. Gimbutienės g.

Kaunas

Kauno m.

Kauno aps.

Petrašiūnų kapinių š. dalis, 20 m į š. v. nuo pagrindinio tako.

0,001284

1997 11 12

512.

V. Krėvės-Mickevičiaus kapas

L512

Istorinė vertė

Palaidotas rašytojas, profesorius, visuomenės, kultūros, politikos veikėjas Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954).

Subartonių k.

Merkinės sen.

Varėnos r.

Alytaus aps.

Kaimo kapinių š. r. dalis,

50 m į v. nuo tvoros,

į v. nuo koplyčios.

0,00075

1997 11 12

513.

Vilniaus m. totorių senųjų kapinių dalis

L513

Istorinė vertė

Palaidoti Vilnius m. gyventojai.

Goštauto g.

Vilnius

Vilniaus m.

Vilniaus aps.

55 m į p. nuo Goštauto g.

0,238

1997 11 12

514.

Trikšių k. senosios kapinės, vad. Kapeliais

L514

Istorinė vertė

Palaidoti Trikšių k. gyventojai.

Trikšių k.

Papilės sen.

Akmenės r.

Šiaulių aps.

Kaimo š. dalis, 70 m į r. nuo Biliūniškių-Papilės kelio.

0,1102

1997 11 12

515.

Stipirkių k. senosios kapinės

L515

Istorinė vertė

Palaidoti Stipirkių k. gyventojai.

Stipirkių k.

Naujosios Akmenės sen.

Akmenės r.

Šiaulių aps.

Kaimo š. dalis,

0,31 km į š. r. nuo Agluonos u., 0,11 km į š. nuo Naujosios Akmenės veikiančių kapinių.

0,0667

1997 11 12

516.

Jonėnų k. senosios kapinės

L516

Istorinė vertė

Palaidoti Jonėnų k. gyventojai.

Jonėnų k.

Sužionių sen.

Vilniaus r.

Vilniaus aps.

15 m į v. nuo Asvejos (Dubingių) ež., į r. nuo Jonėnų–Sužionių kelio.

0,25

1997 11 12

517.

Derionių k. senosios kapinės

L517

Istorinė vertė

Palaidoti Derionių k. gyventojai.

Derionių k.

Onuškio sen.

Trakų r.

Vilniaus aps.

0,17 km į p. v. nuo Gilandžio ež., į p. nuo Onuškio–Pakalninkų kelio.

0,64

1997 11 12

518.

Miciūnų k.

pirmosios senosios

kapinės

L518

Istorinė vertė

Palaidoti Miciūnų k. gyventojai.

Miciūnų k.

Onuškio sen.

Trakų r.

Vilniaus aps.

Kaimo centr. dalis, 0,70 km į p. r. nuo Butrimonių–Onuškio kelio, į š., š. r. nuo veikiančių kapinių.

0,22

1997 11 12

519.

V. Mačernio kapas

L519

Istorinė vertė

Palaidotas poetas Vytautas Mačernis (1921–1944).

Šarnelės k.

Žemaičių Kalvarijos sen.

Plungės r.

Telšių aps.

0,34 km į š. r. nuo Šarnelės–Šašaičių kelio, 0,30 km į p. nuo V. Mačernio gimtinės, 0,27 km į š. nuo Šarnelės u.

0,0759

1997 11 12

520.

J. Miltinio kapas

L520

Istorinė vertė

Palaidotas aktorius, pedagogas, režisierius, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas Juozas Miltinis (1907–1994).

Ramygalos g.

Panevėžys

Panevėžio m.

Panevėžio aps.

Kristaus Karaliaus Katedros kapinių š. r. dalis, 0,40 km į r. nuo centr. vartų, į š. nuo pagrindinio tako.

0,001135

1997 11 12

521.

Garšvių k. senosios kapinės

L521

Istorinė vertė

Palaidoti Garšvių k. gyventojai.

Garšvių k.

Naujamiesčio sen.

Panevėžio r.

Panevėžio aps.

Į š. nuo Svirnupio u.

0,10

1997 11 12

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

 

 

 

STATINIŲ KOMPLEKSŲ SĄRAŠAS

 

Eilės

Nr.

Pavadinimas ir kodas

Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys

Adresas

Vieta, situacija

Teritorijos plotas, ha

Įrašymo data

1

2

3

4

5

6

7

65.

Vilų kompleksas – G65K:

Architektūrinė vertė

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,756

1997 11 12

 

1. vila – G65K1

Pastatyta XX a. pr.

J. Basanavičiaus g. 28

 

 

 

 

2. vila – G65K2

Pastatyta XX a. pr.

J. Basanavičiaus g. 30

 

 

 

 

3. vila – G65K3

Pastatyta XX a. pr.

J. Basanavičiaus g. 32

 

 

 

 

4. vila – G65K4

Pastatyta XX a. pr.

J. Basanavičiaus g. 34

 

 

 

 

5. paviljonas –

G65K5

Pastatytas XX a. pr.

J. Basanavičiaus g. 34

 

 

 

66.

Vilų kompleksas – G66K:

Architektūrinė vertė

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,718

1997 11 12

 

1. vila „Džiuljeta“-

G66K1

Pastatyta XX a. pr.

Birutės al. 34

 

 

 

 

2. vila „Romeo“ –

G66K2

Pastatyta XX a. pr.

Birutės al. 36

 

 

 

67.

Pastatų kompleksas –

G67K:

Architektūrinė, istorinė vertė

Biržai

Biržų r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

0,34

1997 11 12

 

1. namas – G67K1

Pastatytas XX a. pr.

1908 m. veikė keturklasė mokykla, 1913 m. – aukštesnioji pradžios mokykla, 1917–1918 m. – gimnazija.

Vytauto g. 23

 

 

 

 

2. arklidė – G67K2

Pastatyta XX a. pr.

Vilniaus g. 12a

 

 

 

68.

Vilų kompleksas – G68K:

Architektūrinė vertė

 

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,264

1997 11 12

 

1. vila – G68K1

Pastatyta XX a. pr.

J. Basanavičiaus g. 22

 

 

 

 

2. vila – G68K2

Pastatyta XX a. pr.

J. Basanavičiaus g. 20

 

 

 

69.

Pastatų kompleksas

G69K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1855 m.

Restauruotas 1975 m.

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,062

1997 11 12

 

1. namas – G69K1

 

Jono g. 5

 

 

 

 

2. sandėlis – G69K2

 

Jono g. 3

 

 

 

 

3. namas – G69K3

 

Tiltų g. 5

 

 

 

70.

Pastatų kompleksas

G70K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII–XIX a.

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,047

1997 11 12

 

1. namas – G70K1

 

Bažnyčių g. 4

 

 

 

 

2. amatininko

dirbtuvė – G70K2

Restauruota 1970 m.

Bažnyčių g. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

Namų kompleksas

G71K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII–XIX a.

Restauruotas 1978 m.

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,221

1997 11 12

 

1. namas – G71K1

 

Aukštoji g. 5

 

 

 

 

2. namas – G71K2

 

Aukštoji g. 7

 

 

 

 

3. namas – G71K3

 

Aukštoji g. 9

 

 

 

 

4. namas – G71K4

 

Aukštoji g. 11

 

 

 

 

5. namas – G71K5

 

Aukštoji g. 13

 

 

 

72.

Pastatų kompleksas

G72K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII–XIX a.

Restauruotas 1978 m.

Didžioji vandens g. 5

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,031

1997 11 12

 

1. namas – G72K1

Pastatytas XVIII–XIX a.

 

 

 

 

 

2. sandėlis –

G72K2

Pastatytas XIX a.

 

 

 

 

 

3. sandėlis –

G72K3

Pastatytas XIX a.

 

 

 

 

73.

Pastatų kompleksas

G73K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a.

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,178

1997 11 12

 

1. namas – G73K1

 

Tomo g. 3

 

 

 

 

2. namas – G73K2

Restauruotas 1978 m.

Tomo g. 5

 

 

 

 

3. sandėlis –

G73K3

Restauruotas 1978 m.

Tomo g. 7

 

 

 

74.

Namų kompleksas

G74K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a.

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,065

1997 11 12

 

1. namas – G74K1

 

Kepėjų g. 5

 

 

 

 

2. namas – G74K2

 

Kepėjų g. 7

 

 

 

 

3. namas – G74K3

 

Kepėjų g. 9

 

 

 

75.

Namų kompleksas

G75K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a.

 

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,075

1997 11 12

 

1. namas – G75K1

Rekonstruotas XIX a.

Bružės g. 2

 

 

 

 

2. namas – G75K2

 

Skerdėjų g. 12

 

 

 

76.

Pastatų kompleksas

G76K:

Architektūrinė vertė

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,186

1997 11 12

 

1. pastatas –

G76K1

Pastatytas XVIII–XIX a.

Daržų g. 10

 

 

 

 

2. pastatas –

G76K2

Pastatytas XVIII a. pab.

Daržų g. 12

 

 

 

77.

Pastatų kompleksas

G77K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. pab.–XIX a. pr.

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,07

1997 11 12

 

1. namas – G77K1

 

Tilžės g. 15

 

 

 

 

2. ūkinis pastatas

– G77K2

 

Tilžės g. 15 a

 

 

 

78.

Pastatų kompleksas

G78K:

Architektūrinė vertė

 

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,668

1997 11 12

 

1. pastatas –

G78K1

Pastatytas XVIII–XIX a.

Turgaus a. 4

 

 

 

 

2. namas – G78K2

Pastatytas XVIII–XIX a.

Turgaus a. 6

 

 

 

 

3. pastatas –

G78K3

Pastatytas XVIII–XIX a.

Turgaus a. 7

 

 

 

 

4. namas – G78K4

Pastatytas XVIII–XIX a.

Turgaus a. 9

 

 

 

 

5. namas – G78K5

Pastatytas XVIII–XIX a.

Turgaus a. 11

 

 

 

 

6. namas – G78K6

Pastatytas XVIII–XIX a.

Turgaus a. 13

 

 

 

 

7. namas – G78K7

Pastatytas XVIII–XIX a.

Turgaus a. 15

 

 

 

 

8. namas – G78K8

Pastatytas XVIII–XIX a.

Perstatytas XX a.

Turgaus a. 17

 

 

 

 

9. namas – G78K9

Pastatytas XIX a.

Restauruotas 1975 m.

Turgaus a. 21

 

 

 

 

10. pastatas –

G78K10

Pastatytas XIX a.

Rekonstruotas 1960, 1995 m.

Turgaus a. 23

 

 

 

79.

Namų kompleksas

G79K:

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII–

XIX a. vid.

Restauruotas 1969–1971 m.

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,102

1997 11 12

 

1. namas – G79K1

Pastatytas 1768 m., priestatas XIX a. pr.

Turgaus a. 25

 

 

 

 

2. namas – G79K2

Pastatytas 1840–1855 m.

Turgaus a. 27

 

 

 

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

 

 

 

STATINIŲ SĄRAŠAS

 

Eilės

Nr.

Pavadinimas ir kodas

Kultūrinė vertė ir pagrindiniai duomenys

Adresas

Vieta, situacija

Teritorijos plotas, ha

Įrašymo data

1

2

3

4

5

6

7

313.

Vila „Jūros akis“

S313

Architektūrinė vertė

Pastatyta XX a. pr.

J. Basanavičiaus g. 33

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,303

1997 11 12

314

Vila „Anapilis“

S314

Architektūrinė vertė

Pastatyta 1898 m.

Rekonstruota 1934 m.

J. Basanavičiaus g. 39

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

2,126

1997 11 12

315.

Kurhauzas

S315

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.

Rekonstruotas 1971–1976 m.

Vytauto g. 45

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

1,381

1997 11 12

316.

Vila

S316

Architektūrinė vertė

Pastatyta XX a. pr.

Birutės al. 35

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,414

1997 11 12

317.

Burštyno vila

S317

Architektūrinė vertė

Pastatyta XX a. pr.

Birutės al. 37

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,373

1997 11 12

318.

Vila „Pelėda“

S318

Architektūrinė vertė

Pastatyta XX a. pr.

Birutės al. 51

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,263

1997 11 12

319.

Vila

S319

Architektūrinė vertė

Pastatyta XX a. pr.

Kęstučio g. 19

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,162

1997 11 12

320.

Namas

S320

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

J. Piktuižio g. 11

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,078

1997 11 12

321.

Namas

S321

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

J. Piktuižio g. 13

Palanga

Palangos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,059

1997 11 12

322.

Pastatas

S322

Architektūrinė, istorinė vertė

Pastatytas XVIII a. pab.

1781 m. buvo įkurta parapinė mokykla.

Gedimino g. 2

Kupiškis

Kupiškio r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

0,17

1997 11 12

323.

Namas

S323

Architektūrinė vertė

Pastatytas apie 1886 m.

Nepriklausomybės g. 25

Pasvalys

Pasvalio r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis, dešinysis Levens u. krantas.

0,09

1997 11 12

324.

Pastatas

S324

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1808 m.

Vytauto g. 5

Joniškėlis

Joniškėlio sen.

Pasvalio r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

1,6

1997 11 12

325.

Prekybos namai

S325

Architektūrinė vertė

Pastatyti XIX a. pr.

Nepriklausomybės a. 8

Rokiškis

Rokiškio r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

0,09

1997 11 12

326.

Pastatas

S326

Architektūrinė, istorinė vertė

Pastatytas XIX a. II p.

1883–1904 m. veikė

R. Lymano vadovaujama muzikos mokykla, kurioje mokėsi kompozitoriai Juozas Gruodis (1884–1948), Mikas Petrauskas (1873–1937) ir Juozas Tallat-Kelpša

(1889–1949).

Nepriklausomybės a. 2

Rokiškis

Rokiškio r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

0,12

1997 11 12


 327.

Pastatas

S327

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

Kauno g. 7

Rokiškis

Rokiškio r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

0,13

1997 11 12

328.

Namas

S328

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

Nepriklausomybės a. 10

Rokiškis

Rokiškio r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

0,09

1997 11 12

329.

Pastatas

S329

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1928 m.

Vytauto g. 5

Rokiškis

Rokiškio r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

0,21

1997 11 12

330.

Pastatas

S330

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.

J. Bielinio g. 1

Biržai

Biržų r.

Panevėžio aps.

Miesto centr. dalis.

0,32

1997 11 12

331.

Paštas

S331

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1883–1893 m.

Liepų g. 16

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,4468

1997 11 12

332.

Administracinis pastatas

S332

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. pab.–XIX a. pr.

Danės g. 17

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,1592

1997 11 12

333.

Pastatas

S333

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1903 m.

Restauruotas 1977 m.

H. Manto g. 30

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0542

1997 11 12

334.

Pastatas

S334

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

Liepų g. 3

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0561

1997 11 12

335.

Pastatas

S335

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. II p.

Rekonstruotas XIX a.

II p.

Liepų g. 5

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,1938

1997 11 12

336.

Namas

S336

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a.

Rekonstruotas XX a. pr. Restauruotas 1983 m..

Liepų g. 12

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,2962

1997 11 12

337.

Namas

S337

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1910 m.

Liepų g. 23

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,243

1997 11 12

338.

Namas

S338

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1903 m.

Ligoninės g. 5

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0469

1997 11 12

339.

Pastatas

S339

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. II p.

H. Manto g. 10

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0346

1997 11 12

340.

Pastatas

S340

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1900 m.

H. Manto g. 25

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,307

1997 11 12

341.

Pastatas

S341

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

H. Manto g. 49

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0695

1997 11 12

342.

Pastatas

S342

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1909 m.

H. Manto g. 54

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0846

1997 11 12

343.

Namas

S343

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

K. Donelaičio g. 8

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,208

1997 11 12

344.

Pastatas

S344

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

S. Nėries g. 2

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,089

1997 11 12

345.

Pastatas

S345

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1889–1891 m.

Puodžių g. 1

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,2272

1997 11 12

346.

Namas

S346

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. pab.

Puodžių g. 11

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,1778

1997 11 12

347.

Namas

S347

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a.

Puodžių g. 17

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,752

1997 11 12

348.

Namas

S348

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a.

Puodžių g. 20

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,1019

1997 11 12

349.

Namas

S349

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1904 m.

Puodžių g. 4/27

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0706

1997 11 12

350.

Pastatas

S350

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1903–1923 m.

H. Manto g. 42

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0284

1997 11 12

351.

Namas

S351

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. vid.

J. Janonio g. 6

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,138

1997 11 12

352.

Administracinis pastatas

S352

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1938 m.

Autorius – miesto statybos patarėjas Giesing.

H. Manto g. 2

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,163

1997 11 12

353.

Vila

S353

Architektūrinė vertė

Pastatyta 1863 m.

Šlaito g. 12

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Girulių pušynas.

0,69

1997 11 12

354.

Namas

S354

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. I p.

J. Zauerveino g. 5

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0471

1997 11 12

355.

Pastatas

S355

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a.

S. Šimkaus g. 6

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0423

1997 11 12

356.

Pastatas

S356

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1910–1912 m.

S. Nėries g. 4

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,0955

1997 11 12

357.

Pastatas

S357

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1923–1926 m.

Smilties pylimo g. 6

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto š. dalis.

0,078

1997 11 12

358.

Administracinis pastatas

S358

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. I p.

J. Janonio g. 20

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,1028

1997 11 12

359.

Namas

S359

Architektūrinė, istorinė vertė

Pastatytas apie 1855 m.

Rekonstruotas

XIX a. pab.

Naujoji sodo g. 1

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

0,1462

1997 11 12

360.

Namas

S360

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. vid.

Didžioji vandens g. 8

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,08

1997 11 12

361.

Namas

S361

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1778–1779 m.

Rekonstruotas 1858 m.

Restauruotas 1982–1985 m.

Vežėjų g. 2

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,037

1997 11 12

362.

Pastatas

S362

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.–XX a. pr.

Grįžgatvio g. 6

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,113

1997 11 12

363.

Bankas

S363

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.

Turgaus g. 1

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,101

1997 11 12

364.

Pastatas

S364

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.

Turgaus g. 9

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,075

1997 11 12

365.

Namas

S365

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.

Restauruotas 1969 m.

Turgaus g. 22

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,074

1997 11 12

366.

Namas

S366

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1915 m.

Restauruotas 1971 m.

Tiltų g. 1

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,032

1997 11 12

367.

Pastatas

S367

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. II p.

Restauruotas 1979 m.

Tiltų g. 2

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,041

1997 11 12

368.

Namas

S368

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. pab.

Aukštoji g. 19

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,101

1997 11 12

369.

Pastatas

S369

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1773 m.

Daržų g. 14

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,132

1997 11 12

370.

Pastatas

S370

Architektūrinė vertė

Pastatytas 1910–1911 m.

K. Donelaičio g. 4

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Miesto istorinė dalis.

1,373

1997 11 12

371.

Namas

S371

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. pab.

Rekonstruotas XIX a.

Sukilėlių g. 18

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,047

1997 11 12

372.

Pastatas

S372

Architektūrinė vertė

Pastatytas XX a. pr.

Restauruotas 1968–1986 m.

Tiltų g. 13

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,099

1997 11 12

373.

Teatras

S373

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a.

Restauruotas 1972 m.

Teatro g. 2

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,55

1997 11 12

374.

Namas

S374

Architektūrinė vertė

Pastatytas XVIII a. pab.–

XIX a. pr.

Turgaus a. 3

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,0556

1997 11 12

375.

Namas

S375

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. II p.

Restauruotas 1980 m.

Tiltų g. 26

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,126

1997 11 12

376.

Pastatas

S376

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a.

Rūsiai pastatyti XVII–XVIII a.

Turgaus g. 17

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,038

1997 11 12

377.

Pastatas

S377

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.

Restautuotas 1976–

1977 m.

Tomo g. 2

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,122

1997 11 12

378.

Pastatas

S378

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.

Restauruotas 1974 m.

Kurpių g. 3

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,043

1997 11 12

379.

Pastatas

S379

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. II p.

Turgaus g. 33

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,036

1997 11 12

380.

Pastatas

S380

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. pab.–

XX a. pr.

Tomo g. 22

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,107

1997 11 12

381.

Pastatas

S381

Architektūrinė vertė

Pastatytas XIX a. I p.

Restauruotas 1975 m.

Tomo g. 10

Klaipėda

Klaipėdos m.

Klaipėdos aps.

Senamiestis.

0,088

1997 11 12

 

______________