LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

N U T A R I M A S

 

DĖL REGIONINIŲ PARKŲ IR DRAUSTINIŲ ĮSTEIGIMO

 

1992 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-2913

Vilnius

 

Siekdama išsaugoti gamtiniu, kultūriniu, rekreaciniu bei estetiniu požiūriais vertingiausias ekosistemas, gamtos ir kultūros kompleksus ar atskirus elementus, išlaikyti Lietuvos kraštovaizdžio įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

1. Įsteigti regioninius parkus pagal schemas, parengtas Lietuvos Respublikos kompleksinės gamtos apsaugos schemos pagrindu (1 priedėlis).

2. Įsteigti draustinius pagal Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtus ir suderintus draustinių projektus (2–8 priedėliai).

3. Įpareigoti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentą per mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti regioninių parkų bendruosius nuostatus.

4. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę iki 1992 m. lapkričio 15 d. nustatyti regioninių parkų ribas bei pažymėti jas žemės reformos žemėtvarkos projektuose.

5. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentui per 3 metus (pradedant 1993 m.) parengti regioninių parkų planavimo projektus ir išspręsti jų veiklos organizavimo klausimus.

6. Nustatyti, kad visi klausimai, susiję su įvairių objektų projektavimu, statyba ir privatizavimu, žemės skyrimu ir žemės reforma regioninių parkų ir draustinių teritorijose, turi būti derinami įstatymų nustatyta tvarka.

7. Suteikti teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybei pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento teikimą keisti regioninių parkų ir draustinių ribas.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        VYTAUTAS LANDSBERGIS

______________


Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. I-2913

1 priedėlis

 

VALSTYBĖS SAUGOMI REGIONINIAI PARKAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Orientacinis plotas ha

Regioninio parko vieta

Steigimo tikslas

1.

Anykščių

14080

Anykščių raj.

išsaugoti vertingiausius Anykščių krašto gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus

2.

Asvejos

10970

Molėtų raj., Švenčionių raj., Vilniaus raj.

išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

3.

Aukštadvario

15350

Trakų raj., Prienų raj.

išsaugoti Aukštadvario apylinkėse esantį Verknės ir Strėvos aukštupių zonos kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

4.

Biržų

14030

Biržų raj., Pasvalio raj.

išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

5.

Dubysos

8900

Raseinių raj.

išsaugoti raiškiausią Lietuvoje Dubysos erozinio slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

6.

Gražutės

24230

Ignalinos raj., Zarasų raj.

išsaugoti ežeringo, miškingo Šventosios aukštupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

7.

Kauno marių

9600

Kaišiadorių raj., Kauno raj., Kauno m.

išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio žemutinės dalies kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

8.

Krekenavos

8680

Panevėžio raj.

išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

9.

Kurtuvėnų

13600

Kelmės raj., Šiaulių raj.

išsaugoti Kurtuvėnų ežeringo, miškingo kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

10.

Labanoro

39730

Molėtų raj., Švenčionių raj., Utenos raj.

išsaugoti Labanoro girios ir jos ežerynų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

11.

Metelių

15300

Alytaus raj., Lazdijų raj.

išsaugoti didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

12.

Nemuno deltos

23950

Šilutės raj.

išsaugoti Nemuno deltos kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

13.

Nemuno kilpų

24080

Alytaus raj., Prienų raj., Birštono m.

išsaugoti unikalų didžiųjų Nemuno kilpų ir Punios šilo kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

14.

Neries

9900

Vilniaus raj., Trakų raj.

išsaugoti Neries vidurupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

15.

Pagramančio

14420

Šilalės raj., Tauragės raj.

išsaugoti Akmenos-Jūros santakos slėnių ir miškų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

16.

Pajūrio

3000

Klaipėdos raj.

išsaugoti žemyninio pajūrio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

17.

Panemunių

10380

Jurbarko raj., Kauno raj.; Šakių raj.

išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

18.

Pavilnių

2010

Vilniaus m.

išsaugoti erozinių raguvynų bei Vilnios slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

19.

Rambyno

4520

Šilutės raj.

išsaugoti unikalų Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

20.

Salantų

13630

Kretingos raj., Plungės raj., Skuodo raj.

išsaugoti Erlos-Salanto-Minijos senslėnio ir jo apylinkių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

21.

Sartų

13650

Rokiškio raj., Zarasų raj.

išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusį Sartų ežero kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

22.

Sirvėtos

8680

Švenčionių raj.

išsaugoti Švenčionių krašto moreninės takoskyros kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

23.

Tytuvėnų

11430

Kelmės raj., Raseinių raj.

išsaugoti Tytuvėnų-Šiluvos urbanistinių architektūrinių kompleksų ir jų ežeruotų, pelkėtų apylinkių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

24.

Varnių

16000

Šilalės raj., Telšių raj.

išsaugoti Žemaičių centrinio ežeruoto kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

25.

Veisiejų

12200

Lazdijų raj.

išsaugoti Veisiejų ežeryno miškingą kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

26.

Ventos

10630

Akmenės raj.

išsaugoti Ventos paslėnių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

27.

Verkių

2300

Vilniaus raj., Vilniaus m.

išsaugoti Žaliųjų ežerų kraštovaizdį ir vertingus Verkių, Kalvarijų, Trinapolio apylinkių kultūrinius istorinius kompleksus

28.

Vištyčio

9700

Vilkaviškio raj.

išsaugoti Sūduvos kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

29.

Žagarės

4930

Joniškio raj.

išsaugoti Švėtės paslėnių ir Žagarės miško kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes

30.

Dieveniškių

11000

Šalčininkų raj.

išsaugoti Dieveniškių apylinkių gamtos ir kultūros paminklus, vertingą etnokultūros palikimą

______________


Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. I-2913

2 priedėlis

 

VALSTYBĖS SAUGOMI KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Plotas ha

Draustinio vieta

Steigimo tikslas

1.

Alionių

2096

Širvintų raj., Vilniaus raj.

išsaugoti Aukštaičių-Sėlių moreninėms prieškalvėms būdingą stambių pelkėtų masyvų kraštovaizdį

2.

Apuolės

314

Skuodo raj.

išsaugoti raiškų Luobos upės slėnio kraštovaizdį su archeologijos paminklais

3.

Biržų girios

144

Biržų raj.

išsaugoti būdingą Biržų girios kraštovaizdį su išlikusiu didžiausiu joje sengirės masyvu

4.

Budelių

407

Kaišiadorių raj., Širvintų raj.

išsaugoti raiškų miškingą Neries žemupio vingio kraštovaizdį su archeologijos paminklais

5.

Daubėnų

675

Vilniaus raj.

išsaugoti senojo fliuvioglacialinio Rukainės-Rudaminos senslėnio kraštovaizdį Medininkų-Ašmenos moreninėje aukštumoje

6.

Daugyvenės

3870

Radviliškio raj.

išsaugoti raiškų Daugyvenės slėnio apylinkių kraštovaizdį su gausiu archeologijos, etnokultūros, architektūros paveldu

7.

Draumėnų

257

Pakruojo raj.

išsaugoti moreninėms Šiaurės Lietuvos lygumoms būdingą kraštovaizdį su išlikusia natūralia Ežerėlės upelio atkarpa

8.

Gandingos

258

Plungės raj.

išsaugoti raiškų Babrungo upės slėnio kraštovaizdį su Gandingos piliakalniu, kitais archeologijos paminklais

9.

Gėjaus

660

Trakų raj.

išsaugoti stambių pelkių duburių kraštovaizdį Dzūkų aukštumoje

10.

Gėsalų

327

Skuodo raj.

išsaugoti vakarų Kuršo aukštumos moreninio kalvyno kraštovaizdį

11.

Girgždūtės

555

Kelmės raj., Telšių raj.

išsaugoti raiškų moreninį masyvą su Girgždūtės kalnu ir piliakalniu Žemaičių aukštumoje

12.

Gomertos

4873

Kelmės raj., Radviliškio raj.

išsaugoti raiškų rytų Žemaičių moreninės plynaukštės kalvyno kraštovaizdį

13.

Grūšlaukio

506

Kretingos raj.

išsaugoti vakarų Žemaičių šiaurinėms moreninėms lygumoms būdingą Akmenos aukštupio kraštovaizdžio kompleksą

14.

Ilgininkų

283

Varėnos raj.

išsaugoti Dzūkų ežeruotam moreniniam kalvynui būdingą paežerinių pelkių kraštovaizdį

15.

Inklėriškių

842

Trakų raj.

išsaugoti Merkio zandrinės paslėninės lygumos kraštovaizdį

16.

Kruopynės

326

Vilniaus raj.

išsaugoti Medininkų-Ašmenos moreninių aukštumų kalvynui būdingą kalvoto masyvo kraštovaizdį su Kruopynės (Jočio) kalnu

17.

Laučynės

355

Kėdainių raj.

išsaugoti būdingą Nevėžio moreninės lygumos kraštovaizdį

18.

Laukėnų

210

Ukmergės raj.

išsaugoti Aukštaičių-Sėlių ežeruotam moreniniam kalvynui būdingą pelkinį kraštovaizdį

19.

Lėvens

1426

Kupiškio raj.

išsaugoti raiškų Lėvens fliuvioglacialinio senslėnio kraštovaizdį su gamtos ir kultūros paminklais

20.

Minijos

1575

Klaipėdos raj.

išsaugoti raiškų Minijos erozinio senslėnio kraštovaizdį

21.

Notigalės

1539

Kupiškio raj., Rokiškio raj.

išsaugoti stambių pelkėtų masyvų kraštovaizdį Vidurio Lietuvos žemumoje

22.

Pašešuvio

294

Raseinių raj.

išsaugoti raiškų Šešuvos upės slėnio kraštovaizdį

23.

Stemplių

579

Šilalės raj., Šilutės raj.

išsaugoti vakarų Žemaičių pietinėms moreninėms lygumoms būdingą Ašvos-Stigrės santakos kraštovaizdžio kompleksą

24.

Strošiūnų

3138

Kaišiadorių raj.

išsaugoti ypač raiškų unikalios, labai eroduotos moreninės pakilumos kraštovaizdį

25.

Šatrijos

606

Kelmės raj., Telšių raj.

išsaugoti raiškų moreninį masyvą su Šatrijos kalnu ir piliakalniu Žemaičių aukštumoje

26.

Šešuolėlių

507

Širvintų raj.

išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingą aukštapelkės su miškingu apypelkiu kraštovaizdį

27.

Varduvos

470

Mažeikių raj.

išsaugoti raiškų Varduvos slėnio kraštovaizdį

28.

Varputėnų

609

Šiaulių raj.

išsaugoti Ventos vidurupio slėninei žemumai unikalų kraštovaizdžio kompleksą su Varputėnų ozais bei atsinaujinančio Visdergių pelkyno biokompleksu

29.

Veiviržo

1632

Klaipėdos raj., Šilutės raj.

išsaugoti Veiviržo ir Ašvos upių slėnių bei aplinkinių miškų kraštovaizdį

______________


Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. I-2913

3 priedėlis

 

VALSTYBĖS SAUGOMI GEOMORFOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Plotas ha

Draustinio vieta

Steigimo tikslas

1.

Ablingos

449

Klaipėdos raj.

išsaugoti būdingą Endriejavo moreninio kalvagūbrio fragmentą

2.

Ančios

309

Tauragės raj.

išsaugoti Ančios upės slėnį su raiškiomis erozinėmis formomis

3.

Buožėnų

721

Plungės raj., Telšių raj.

išsaugoti raiškų drumlinuotą Žemaičių aukštumos ruožą

4.

Būtingės

32

Palangos m.

išsaugoti pajūrio kopų ruožą

5.

Dvarčionių

110

Vilniaus m.

išsaugoti raiškų Dvarčionių dubaklonį

6.

Griovių

574

Vilniaus raj.

išsaugoti Neries paslėnio erozinio kalvyno fragmentą, išsiskiriantį išsivysčiusiomis griovų tipo formomis

7.

Guodžių

481

Biržų raj.

išsaugoti Mūšos-Nemunėlio moreninei lygumai būdingas rumbėto lobuoto reljefo formas

8.

Jukainių

263

Raseinių raj.

išsaugoti Žemaičių prieškalvėms būdingas apskalautų moreninių gūbrių sališkas liekanas

9.

Juozapinės

251

Vilniaus raj.

išsaugoti būdingą Buivydžių-Medininkų aukštumai senojo reljefo moreninio masyvo fragmentą su Juozapinės kalnu

10.

Kulvos

815

Jonavos raj.

išsaugoti raiškų moreninio gūbrio bei Neries erozinio paslėnio kompleksą

11.

Kuosinės

1514

Vilniaus raj.

išsaugoti plačiausią Lietuvoje raguvoto Kuosinės senslėnio ruožą

12.

Lapių

1168

Kauno raj.

išsaugoti vienintelio Lietuvoje moreniniame gūbryje susiformavusio erozinio raguvyno išlikusius fragmentus

13.

Linkuvos

742

Pakruojo raj.

išsaugoti Šiaurės Lietuvos deglaciacijos fazės metu suformuoto pakraštinio moreninio gūbrio fragmentą

14.

Medžiakalnio

766

Vilniaus raj.

išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingo smulkiakalvių ruožo fragmentą

15.

Pajieslio

478

Kėdainių raj.

išsaugoti deglaciacijos fazės metu suformuoto pakraštinio moreninio gūbrio fragmentą

16.

Pamūšių

466

Pasvalio raj.

išsaugoti Mūšos slėnio geomorfologinį kompleksą

17.

Pipiriškių

519

Trakų raj.

išsaugoti moreninių pakraštinių darinių kompleksą, būdingą Dzūkų aukštumai

18.

Pivašiūnų

447

Alytaus raj.

išsaugoti raiškų tarpduburinės dislokacijos moreninį masyvą Dzūkų aukštumoje

19.

Pratkūnų

612

Zarasų raj.

išsaugoti Sėlių aukštumos aukščiausią moreninį masyvą su Pratkūnų kalnu

20.

Pakalniškių

170

Radviliškio raj.

išsaugoti Žemaičių aukštumos rytiniam šlaitui būdingų tarpduburinių moreninių gūbrių fragmentą

21.

Siesarties

736

Ukmergės raj.

išsaugoti Siesarties upės slėnį su raiškiomis erozinėmis formomis

22.

Skersabalių

796

Vilniaus raj.

išsaugoti raiškų žemyninių kopų ruožo fragmentą Neries-Žeimenos lygumoje

23.

Skriaudžių

196

Prienų raj.

išsaugoti Veiverių moreninio gūbrio ruožo fragmentą

24.

Sudvajų

302

Alytaus raj.

išsaugoti Nemuno paslėnio erozinį kalvyną

25.

Šakynos

965

Šiaulių raj.

išsaugoti Šiaurės Lietuvai būdingos rumbėtos moreninės lygumos fragmentą

26.

Šilkalnių

810

Kelmės raj., Šiaulių raj.

išsaugoti raiškų erozinio raguvyno kompleksą Ventos vidurupio senslėnyje

27.

Širvintos

1043

Jonavos raj., Širvintų raj.

išsaugoti Širvintos slėnio atkarpą su išvystytais erozinių formų kompleksais

28.

Šušvės

496

Kėdainių raj.

išsaugoti raiškų Šušvės slėnį su atodangomis

29.

Taučionių

338

Trakų raj.

išsaugoti priešpaskutinės apledėjimo stadijos metu suformuoto moreninio gūbrio fragmentą

30.

Tilžės

44

Zarasų raj.

išsaugoti unikalų limnoglacialinių priekrantinių volų kompleksą

31.

Upynos

576

Šilalės raj.

išsaugoti būdingą Žemaičių aukštumos pietinio šlaito reljefą

32.

Vaiskūnų

442

Utenos raj.

išsaugoti gausių termokarstinių pradubų performuotą reljefą Sėlių aukštumoje

33.

Vanagynės

318

Vilniaus raj.

išsaugoti senąjį moreninį reljefą Aukštaičių aukštumoje

34.

Verdeikių

501

Vilniaus raj.

išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingą keiminio tipo darinių ruožą

35.

Vilkaičių

845

Plungės raj.

išsaugoti moreninį kalvyną Žemaičių aukštumoje

36.

Žuvintės

227

Ukmergės raj.

išsaugoti didžiųjų upių paslėniams būdingą gilų erozinį Žuvintės upelio slėnį

______________


Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. I-2913

4 priedėlis

 

VALSTYBĖS SAUGOMI KARTOGRAFINIAI DRAUSTINIAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Plotas ha

Draustinio vieta

Steigimo tikslas

1.

Europos

912

Vilniaus raj.

išsaugoti Europos centro apylinkių centro kraštovaizdį

______________


Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. I-2913

5 priedėlis

 

VALSTYBĖS SAUGOMI HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Plotas ha

Draustinio vieta

Steigimo tikslas

1.

Aitros

546

Plungės raj., Šilalės raj.

išsaugoti negilaus salpinio slėnio vingiuotą Aitros žemupį bei vidurupį

2.

Aluonos

180

Kauno raj., Kėdainių raj.

išsaugoti gilaus slėnio su raiškiomis erozinėmis formomis vidutiniškai vingiuotą Aluonos upelio žemupį bei vidurupį

3.

Balčios

450

Raseinių raj.

išsaugoti gilaus slėnio vidutiniškai vingiuotą Balčios žemupį bei vidurupį

4.

Buivydžių

976

Švenčionių raj.

išsaugoti unikalų ežerėlių kompleksą Neries kilpoje

5.

Daugyvenės

171

Pakruojo raj.

išsaugoti negilaus salpinio slėnio labai vingiuotą Daugyvenės vidurupio atkarpą

6.

Graumenos

292

Klaipėdos raj., Šilutės raj.

išsaugoti negilaus salpinio slėnio labai vingiuotą Graumenos upelio žemupį

7.

Juostos

305

Panevėžio raj.

išsaugoti negilaus salpinio slėnio mažai vingiuotą Juostos upelio atkarpą

8.

Kampuolio

458

Rokiškio raj., Zarasų raj.

išsaugoti Sėlių aukštumai būdingą raiškios vingiuotos konfigūracijos Kampuolio bei Ilgio ežerų kompleksą

9.

Kražantės

491

Kelmės raj.

išsaugoti gilaus slėnio labai vingiuotą Kražantės upės žemupį

10.

Lietavos

143

Jonavos raj.

išsaugoti natūralią Lietavos upelio atkarpą

11.

Malkestaičio

41

Molėtų raj.

išsaugoti Malkestaičio bei Vadinėlio ežerų duburius, pasižyminčius unikaliu skerspjūvio bei gylio santykiu

12.

Pyvesos

543

Pasvalio raj.

išsaugoti negilaus salpinio slėnio labai vingiuotą Pyvesos upės vidurupio atkarpą

13.

Plaštakos

399

Anykščių raj., Ukmergės raj.

išsaugoti gilaus slėnio mažai vingiuotą Plaštakos upelį

14.

Sydeklio

154

Telšių raj.

išsaugoti Minijos upės ištakas – Sydeklio ežerėlį su apyežeriu

15.

Šerkšnės

211

Mažeikių raj.

išsaugoti negilaus salpinio slėnio vidutiniškai vingiuotą Šerkšnės upelio atkarpą

16.

Šušvės

443

Radviliškio raj.

išsaugoti gilaus slėnio mažai vingiuotą Šušvės upės vidurupį

17.

Ventos ištakų

338

Kelmės raj., Telšių raj.

išsaugoti Ventos ištakas Medainio ir Venių ežerus bei jų apyežerius

18.

Vilnios

1221

Vilniaus raj.

išsaugoti negilaus salpinio slėnio vidutiniškai vingiuotos Vilnios upės vidurupio atkarpą

19.

Virintos

541

Anykščių raj., Molėtų raj.

išsaugoti gilaus salpinio slėnio labai vingiuotos Virintos upės vidurupio atkarpą

20.

Virvytės

336

Telšių raj.

išsaugoti gilaus salpinio slėnio labai vingiuotos Virvytės upės vidurupio atkarpą

21.

Žiogių

233

Šilutės raj.

išsaugoti Nemuno žemupio senvagių, įlankėlių ir protakų kompleksą

______________


Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. I-2913

6 priedėlis

 

VALSTYBĖS SAUGOMI BOTANINIAI DRAUSTINIAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Plotas ha

Draustinio vieta

Steigimo tikslas

1.

Ariogalos

113

Raseinių raj.

išsaugoti kalninės guobos medynus Dubysos slėnio šlaituose

2.

Arlaviškių

95

Kauno raj.

išsaugoti Kauno marių šlaite augančius unikalius kadagynus

3.

Ąžuolų

265

Prienų raj.

išsaugoti Pietų Lietuvos ąžuolynų augalijos kompleksą

4.

Balkasodžio

240

Alytaus raj.

išsaugoti Nemuno slėnio termofilinių pušynų augalijos kompleksą su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

5.

Girdžių

35

Jurbarko raj.

išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos augalų rūšies (mažosios gegužraibės) augimvietes

6.

Kintų

429

Šilutės raj.

išsaugoti natūralias pelkėtas pamario pievas su halofitinių rūšių bendrijomis, pamario miškus

7.

Lapainios

222

Kaišiadorių raj.

išsaugoti miško ir pievų augalijos kompleksą su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

8.

Lapgirių

139

Jurbarko raj.

išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas augalų rūšis

9.

Latvelių

100

Biržų raj.

išsaugoti vakarų Aukštaitijos geobotaninio rajono miško augalijos kompleksą su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

10.

Laumekių

43

Pakruojo raj.

išsaugoti Mūšos-Nemunėlio lygumų geobotaninio rajono plačialapių miškų augalijos kompleksą su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

11.

Lepšynės

206

Pasvalio raj.

išsaugoti Mūšos-Nemunėlio lygumų geobotaninio rajono plačialapių miškų augalijos kompleksą su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

12.

Paginskių

159

Kelmės raj.

išsaugoti pelkinės augalijos kompleksą su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

13.

Paštuvos

243

Kauno raj.

išsaugoti Vidurio Lietuvos lygumų geobotaninio rajono miško augalijos kompleksą Nemuno šlaituose su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

14.

Pavirvyčių

62

Akmenės raj.

išsaugoti užliejamų pievų ir miškapievių augalijos kompleksą Virvytės slėnyje su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

15.

Pleinės

276

Šilutės raj.

išsaugoti pelkinės augalijos kompleksą su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

16.

Radvilonių

150

Radviliškio raj.

išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas augalų rūšis

17.

Strazdynės

191

Radviliškio raj.

išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas augalų rūšis

18.

Šernynės

119

Mažeikių raj.

išsaugoti šiaurės vakarų Žemaitijos lygumų geobotaninio rajono aukštapelkės augalijos kompleksą

19.

Šiaudėnų

234

Šilutės raj.

išsaugoti skroblynus su ąžuolu, su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

20.

Švendrės

258

Šiaulių raj.

išsaugoti rytų Žemaitijai būdingą pelkinės ir miško augalijos kompleksą

21.

Upninkų

101

Jonavos raj.

išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos augalų rūšies (šalmuotosios gegužraibės) augimvietes

22.

Viržonų

37

Panevėžio raj.

išsaugoti Viržonų pelkę su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

______________


Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. I-2913

7 priedėlis

 

VALSTYBĖS SAUGOMI ZOOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Plotas ha

Draustinio vieta

Steigimo tikslas

Ornitologiniai draustiniai

1.

Dabintos

169

Kaišiadorių raj.

išsaugoti Kauno marių pakrantės atkarpą bei salą, kaip paukščių prieglobsčio vietą

2.

Papio

313

Šalčininkų raj., Trakų raj., Vilniaus raj.

išsaugoti vertingą ornitologinį kompleksą su didžiojo baublio, pievinės lingės perimvietėmis, migruojančių paukščių apsistojimo vietą

3.

Sulinkių

25

Radviliškio raj.

išsaugoti Sulinkių aukštapelkės ežerokšnius, kaip paukščių prieglobsčio vietą

Entomologiniai draustiniai

1.

Kartenalės

98

Kretingos raj.

išsaugoti Kartenalės slėnio entomofaunos kompleksą su retomis drugių rūšimis

2.

Vijolių

70

Šiaulių raj.

išsaugoti Gubernijos miško entomofauną su retomis vabzdžių rūšimis

______________


Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos

1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. I-2913

8 priedėlis

 

VALSTYBĖS SAUGOMI BOTANINIAI-ZOOLOGINIAI DRAUSTINIAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Plotas ha

Draustinio vieta

Steigimo tikslas

1.

Amalvo

1473

Marijampolės raj.

išsaugoti išlikusią Amalvo pelkės dalį bei ežerą, kaip zoologiniu bei botaniniu požiūriais saugotiną teritoriją, Žuvinto rezervato ekosistemos dalį

2.

Berštų

1010

Šilutės raj.

išsaugoti Berštų pelkę Nemuno deltos žemumoje, turinčią didelę botaninę ir zoologinę vertę

3.

Būdos

780

Kaišiadorių raj.

išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas augalų ir gyvūnų rūšis

4.

Galzdonų

117

Šilutės raj.

išsaugoti natūralių užliejamų pievų kompleksą Nemuno saloje, pasižymintį augalų rūšių gausumu, taip pat į Lietuvos raudonąją knygą įrašytomis augalų ir gyvūnų rūšimis

5.

Gelžės

951

Šiaulių raj.

išsaugoti Gelžės pelkę su apypelkiu, turinčią didelę botaninę ir zoologinę vertę

6.

Kaukinės

1134

Kaišiadorių raj.

išsaugoti Dzūkų aukštumoms būdingus uosynus su skroblu ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir grybų rūšių augimvietes

7.

Laumenio

642

Pakruojo raj.

išsaugoti retus plėšriuosius paukščius ir vieną didžiausių Lietuvoje nendrinių rupūžių populiaciją

8.

Laumių

250

Skuodo raj.

išsaugoti Laumių mišką su augalų ir gyvūnų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

9.

Liepiškių

180

Radviliškio raj.

išsaugoti agrarinio kraštovaizdžio natūralų pelkinį kompleksą su retomis augalų ir gyvūnų rūšimis

10.

Margininkų

1302

Skuodo raj.

išsaugoti Margininkų pušyną, Šventosios paupius, jų gausią augaliją bei savitą gyvūniją su augalų ir gyvūnų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

11.

Rėkyvos

1638

Šiaulių raj.

išsaugoti Rėkyvos apyežerio pelkinį kompleksą su būdinga augalija ir gyvūnija

12.

Sudėnų

104

Kretingos raj.

išsaugoti Šventosios paslėnio ruožą, pasižymintį didele ekotopų įvairove su augalų ir gyvūnų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą

13.

Svencelės

1204

Klaipėdos raj., Šilutės raj.

išsaugoti botaniniu ir zoologiniu požiūriais vertingą Svencelės aukštapelkę

14.

Tyrulių

3688

Radviliškio raj., Šiaulių raj.

išsaugoti stambiausią rytų Žemaitijos pelkėguolį su atsinaujinančiu pelkiniu biotopu ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytomis paukščių rūšimis

______________