Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 13 d. Nr. 430

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2006, Nr. 72-2715; 2009, Nr. 147-6571):

1. Išdėstyti 2.23 punktą taip:

2.23.

prašymų išduoti Šengeno vizą svarstymą, sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje

207 litai

“.

2. Papildyti 2.231 punktu:

2.231.

prašymų išduoti Šengeno vizą svarstymą, sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje vaikams nuo 6 iki 12 metų

121 litas

“.

3. Išdėstyti 2.26 punktą taip:

2.26.

išduotos Šengeno vizos galiojimo laikotarpio ir (arba) buvimo trukmės pratęsimą

104 litai

“.

4. Išdėstyti 2.31 punktą taip:

2.31.

prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą:

 

2.31.1.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo

142 litai

2.31.2.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka

176 litai

2.31.3.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka

179 litai

2.31.4.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka

178 litai

2.31.5.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo

184 litai

2.31.6.

dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo

122 litai

“.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________