Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 6 d. Nr. 429

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931) ir įrašyti 8 punkte po žodžių „atsižvelgiant į“ žodžius „Lietuvos ekonominę padėtį ar“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              VYGAUDAS UŠACKAS

 

_________________